Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 21.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Ferske fokksnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er faretegn som viser at man påvirker dette.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind og en dryss av nysnø vil danne fokksnøflak i leområder. Det er begrenset med snø tilgengelig for transport, så de ferske flakene ventes å bli relativt små. Disse fokksnøflakene kan være lette å løse ut, spesielt hvis de har lagt seg på svake lag av overflaterim. Mest snø ventes å komme i innlandet, og størrelse og utbredelse av ferske flak blir mindre lengre ut mot kysten. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og rim i snødekket. Der snøen over er tynnere eller mykere kan det være lett å løse ut middels store skred hvis det finnes tilstrekkelig med snø i terrenget.
Generelt er det lite snø for årstiden. Snøoverflaten består mange steder av litt nysnø fra før helgen, eller vindtransporterte flak som ligger over skare eller hard fokksnø. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er for det meste avblåst. I lavlandet i ytre deler av regionen er det stort sett ingen såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn rundt skarelag. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er litt usikkert i hvilken grad laget har evne til bruddforplantning. Det er også gjort observasjoner av overflaterim i vindskjermede formasjoner.
Det ble lørdag observert et middels stort, naturlig utløst skred på Krabbfjellet v/Umbukta fjellstue inn mot svenskegrensa. Dette løsnet på vedvarende svakt lag av kantkorn.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

21.01.2021 kl. 08:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ingen nedbør nå på morgenen, mye vind fra SØ

Snødekke

Moderat snøfokk Observerte snøfokk på kjøretur til jobb, men pga svært lite snø tilgjengelig i lavlandet, så sier jeg lett til moderat fokk. Der hvor det er snø tilgjengelig for transport vil det nok fokke kraftig i dag

ObsID: 251172

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org