Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 20.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Ferske fokksnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er faretegn som viser at man påvirker dette.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes svake lag i snødekket. Det ventes fortsatt kraftig vind fra sørøst som vil flytte på det som fortsatt måtte finnes av løs snø og danne fokksnøflak i leheng mot nordvest. Selv om der generelt er lite snø i fjellet, så vil områder der fokksnøflak dannes over kantkorn, nedsnødd rimlag eller glatt skare være ustabile.
Generelt er det lite snø for årstiden. Snøoverflaten består mange steder av litt nysnø fra før helgen eller vindtransporterte flak som ligger over skare eller hard fokksnø. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er for det meste avblåst. I lavlandet i ytre deler av regionen er det stort sett lite såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn rundt skarelag. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er litt usikkert i hvilken grad laget har evne til bruddforplantning. Det er også gjort observasjoner av overflaterim i vindskjermede formasjoner.
Det ble lørdag observert et middels stort, naturlig utløst skred på Krabbfjellet v/Umbukta fjellstue inn mot svenskegrensa. Dette løsnet på vedvarende svakt lag av kantkorn.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til tirsdag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

17.01.2021 kl. 18:00

1007 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredhendelse

16. jan 18:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 1016 moh og sluttet på 1016 moh Leområder Fikk bilder og video av naturlig utløst flakskred, ingen opplysninger utover at det er på krabbfjellet.

ObsID: 249681

Svartisen / RANA

Snø

17.01.2021 kl. 11:57

718 moh

Thosko (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thosko

Snødekke

90 cm totalt 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr

ObsID: 249622

Svartisen / RANA

Snø

17.01.2021 kl. 11:31

878 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Over skogen er snøpakken veldig vindpåvirka. En miks av harde fokksnøflak og der hvor vinden ikke har banks like hardt, tynnere flak. Finnes også lommer med overflatekant, dette er veldig begrenset pga at vinden har tatt godt

ObsID: 249634

Svartisen / RANA

Snø

17.01.2021 kl. 10:50

771 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredfarevurdering

1 Liten Her virker snøpakken være stabil, men vi har et vsl med kantkorn under fokksnøen. Der hvor overliggende flak er tynt har korna utviklet seg bedre enn hvor flak er tykt. Det måtte stor tilleggslast til for å få det til å gå til brudd.(hardt flak, tykt svakt lag, Q3 bruddflate, stor krystall) Merker når jeg går at det er «luft» under flaket, og fikk et stort drønn hvor forholdene er slik. Ellers er flak knallhardt og tykt. Minimalt med påfyll av snø den siste tiden gjør at flak har stabilisert seg. Fant ingen fersk fokksnø. Uten noe nytt påfyll av snø, så er det vsl av kant under fokksnøen som kan fortsette å utvikle seg. Varslet faregrad er for høy Her er snøpakken er stort sett uendret siden nyttår. Vi har et vsl av kantkorn under fokksnø, men hvor flak er tykt er det vanskelig å påvirke det. Får kun bruddforplanting der hvor flak er tynt, men ingen skytende sprekker.

Tester

LBT@135cmQ2 Resten løsna v bakken stor last

LBT@22cmQ3 4-5 slaget måtte slå hardt

Vær

Ikke nedbør 11 °C 3 m/s fra N ↓ Kald fin vinterdag, lite eller ingen vind fra N sektor, ingen nedbør

Snødekke

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt helt opp i flere eksposisjoner

Snøprofil

3 cm 1F DF D, 11 cm P RGwp 0 mm D, 14 cm 1F-P/1F FC 1 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 3 cm 1F FC 1 mm D, 75 cm P RG 1 mm D -7,1 °C @ 0 cm, -10,6 °C @ 1 cm, -10,6 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 30 cm, -6,6 °C @ 40 cm, -5,9 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 90 cm, -1,2 °C @ 110 cm

ObsID: 249633

Svartisen / RANA

Snø

17.01.2021 kl. 10:07

687 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjempedrønn.. tynt fokksnøflak på svakt lag av kant

ObsID: 249590

Svartisen / RANA

Snø

17.01.2021 kl. 09:55

624 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Godt utviklet kant under fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -11 °C 4 m/s fra NØ ↙ Ingen nedbør, vind fra NØ, mye kaldere enn i går. Det har vært en kald klar natt med lite vind sør i tegionen

Snødekke

ObsID: 249587

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org