Snøskredvarsel for Svartisen fredag 15.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det finnes ferske fokksnøflak, særlig der disse ligger på et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger danner ferske fokksnøflak. Noen steder vil fokksnøflakene legge seg over kantkorn og glatt skare. Her kan det være lett å løse ut middels store skred. Skredfaren vil være størst der bygene treffer. I isolerte leområder kan fokksnøen ligge på overflaterim. Vær oppmerksom på at det kan være mulig å løse ut små flak i eldre fokksnø på kantkorn i andre sektorer, eller innad i fokksnøen.
Snøbyger danner ferske fokksnøflak. Noen steder vil fokksnøflakene legge seg over kantkorn og glatt skare. Her kan det være lett å løse ut middels store skred. I isolerte leområder kan fokksnøen ligge på overflaterim. Vær oppmerksom på at det enkelte steder kan være mulig å løse ut små flak i eldre fokksnø på kantkorn i andre sektorer, eller innad i fokksnøen.
Det er observert kantkorn rundt skaren. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
Onsdag ble det observert nedføyket overflaterim i naboregionen. Torsdag melder observatør om lett snøvær, vindstille og overskyet vær nord i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-17 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

15.01.2021 kl. 08:05

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 100% skyer Overskyet vær, ingen nedbør (her), lite eller ingen vind. Men iløpet av natten har det kommet pittelitt (0,5cm) snø i Utskarpen

ObsID: 249234

Svartisen / BEIARN

Snø

14.01.2021 kl. 11:59

611 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  I le områder ligger de snø utøver de bart. Tatt mot nordvest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@21cm 4 klapp på toppen sank det sammen ner til rundt mf.

Notater

Der snødekket er veldig tynt, stor temperaturgradient - utvikling av begerkristaller.

Skredfarevurdering

1 Liten Dårlig med snø, stabilt. Det finnes flere svake lag. Trenger påfyll for økt skredfare. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

9 cm 4F DF 2 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 2 cm F FC 1 mm D, 2 cm P MF 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 28 cm P RG 1 mm D, 2 cm 1F RG 1 mm D, 80 cm P RG 1 mm D, 20 cm K MF 1 mm D -6,4 °C @ 0 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -8,6 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -7,2 °C @ 40 cm, -6,3 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,4 °C @ 90 cm, -2,8 °C @ 100 cm, -2,8 °C @ 110 cm, -2,1 °C @ 120 cm, -1,8 °C @ 130 cm, -1,4 °C @ 140 cm, -1 °C @ 150 cm, -0,5 °C @ 160 cm Kantkornlag

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Partier med myk snø der vinden ikke tatt alternativ lagt ifra seg snø. Snødybde varierer kraftig, stort sett lite snø, vindutsatte områder savner snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små V over 600 moh mindre områder i leheng (vestvendt) der det har samlats en del snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -6 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snø fall , vindstille å overskyer

ObsID: 249124

Svartisen / RANA

Snø

14.01.2021 kl. 08:21

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖ Ingen nedbør, litt vind fra Ø sektor, noen kuldegrader. Det har vært kaldt og klart vær gjennom natten også.

ObsID: 249049

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org