Snøskredvarsel for Svartisen fredag 08.01.2021

1
Liten
Publisert:

Unngå leområder hvor et svakt lag av kantkorn kan ligge under fokksnø. Drønn i snødekket er tegn på fare. Ellers generelt stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stort sett stabile forhold, men vær forsiktig i høyden der fokksnø ligger oppå kantkornlag eller nedføyka overflaterim. Utbredelsen av nedføyka overflaterim antas å være svært begrenset. Fortsatt lave temperaturer gir gode forhold for videreutvikling av kantkorn.
Det er nå snødryss helt ned til havnivå mange steder i regionen, over 150 moh ligger det rundt 20 cm. Snødekket over tregrensen er fremdeles tynt for årstiden og består stort sett av skare og hard fokksnø. Rygger og knauser er avblåst, mens det i forsenkninger og leområder finnes litt fokksnø. De ligger mest snø i vestvendte fjellsider.
Det er flere lag med kantkorn i snødekket, men disse er stort sett låst av et hardt lokk med skare.
Det er gode vekstforhold for overflaterim nå, dette er observert både i Svartisen og naboregionen Salten. Søndag ble det observert overflaterim og påfølgende nysnø og rolige vindforhold.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Synkende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

08.01.2021 kl. 13:38

193 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Høgtind fra Arstaddalen

Snødekke

ObsID: 248104

Svartisen / BEIARN

Snø

08.01.2021 kl. 13:31

1327 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

ObsID: 248103

Svartisen / RANA

Snø

08.01.2021 kl. 13:23

402 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

ObsID: 248100

Svartisen / RANA

Snø

08.01.2021 kl. 12:59

723 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

ObsID: 248095

Svartisen / RANA

Snø

08.01.2021 kl. 12:58

938 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

ObsID: 248094

Svartisen / RØDØY

Snø

08.01.2021 kl. 12:52

668 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

ObsID: 248093

Svartisen / RØDØY

Snø

08.01.2021 kl. 12:51

726 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

ObsID: 248092

Svartisen / RØDØY

Snø

08.01.2021 kl. 12:49

moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Mot nø

Snødekke

ObsID: 248091

Svartisen / LURØY

Snø

08.01.2021 kl. 12:24

288 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Mot nø

Snødekke

ObsID: 248087

Svartisen / LURØY

Snø

08.01.2021 kl. 12:24

10 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

ObsID: 248084

Svartisen / BEIARN

Snø

08.01.2021 kl. 11:58

617 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Mot sørvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Vestvendt heng noe mindre avblåst. Tatt mot sør vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Snøoverflate i noe mindre partier der vinden ikke har tatt. Overflaterim?
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 500 moh Usikker på utbedringen da de generelt er noe mindre snø og hardare på østvendt heng der vinden har tatt. Er veldig tynt snødekke lavere enn 500 men mulig kantkorn lagret er tilstede også der men er ikke noe reell skredfare ved veldig tynt dekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -13,5 °C 6 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Pent kallt vinter vær.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Vindpakket hard Tørr Generelt fortsatt lite snø på fjellet. Avblåst på rygger. Det har ikke kommet noen særlig snø som lagt seg i østvendt heng sen føre uken. Det har lagt seg noe fokksnø i vestvendt heng siste uken, ses tydligest i gropa min sen føre uken. Det er greit å gå med skor. Noe isete skare partier. Snøgrense på 200moh tykkelse der ca. 5 cm.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt og dårlig med snø i fjellet. Kantkornen får utvikles god videre da det er meldt kallt vær. Generelt trengs det mer snø, ser ikke lovende ut.. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

3 cm P RG, 1 cm F FC 1 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm D, 1 cm 4F RG 1 mm D, 16 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm P RG 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 33 cm P RG 1 mm D, 3 cm K MFcr 2 mm D -15,5 °C @ 0 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm Kantkorn lagret over skarelagret var ikke tydlige kristaller. I rg akkurat under skarelagret er det også noe antydes til at noe korn er litt kantige (mindre enn lagret over skare). Det er noe små hardhetsforskjell i tykkere rg lagrene

ObsID: 248099

Svartisen / MELØY

Snø

08.01.2021 kl. 11:05

74 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde østover mot Beiarfjella

Snødekke

ObsID: 248073

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

08.01.2021 kl. 11:02

moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Skjeggen

Snødekke

ObsID: 248072

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

08.01.2021 kl. 11:01

381 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Skjeggen, Gildeskål

Snødekke

ObsID: 248071

Svartisen / RANA

Snø

07.01.2021 kl. 08:01

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖ Ingen nedbør, lite eller ingen vind. I natt har det vært kaldt og klart vær, perfekte forhold for dannelse av overflaterim.

Snødekke

5 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veldig lite snø i hele sørlig del av regionen, men vi har et tynt lag ned snø til havnivå i det meste av området her nå. Et skille på ca 100-150moh, ca 20cm snødybde over denne høyden.

ObsID: 247857

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org