Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 02.01.2021

1
Liten
Publisert:

Unngå leområder hvor et svakt lag av kantkorn kan ligge under fokksnø. Drønn i snødekket er tegn på fare. Ellers generelt stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold. Problem knyttet til vedvarende svake laget er minkende. Laget er vanskelig å påvirke og overliggende fokksnø blir stadig sterkere. Et lite dryss av nysnø ventes ikke å endre situasjonen i særlig grad.
Nysnøen fra julaften har blitt flyttet på av østlige vinder. Snøoverflaten er preget av fokksnøflak, avblåste rabber og skare. De største ansamlingene av fokksnø ligger i vestvendte fjellsider. Det rapporteres om et relativt tynt snødekke i østvendte heng.
Det er flere runder med kantkorn i snødekket. Mest potent er et lag av kantkorn i fokksnøen fra juledagene.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

02.01.2021 kl. 13:26

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra SØ ↖ Kaldt fint vintervær, ingen nedbør, litt trekk fra S/SØ

ObsID: 247061

Svartisen / BEIARN

Snø

30.12.2020 kl. 12:09

617 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot nordøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot sør øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot sør på vestvendt heng.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Spriker opp.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot Mjønestindene (mot nord)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Hard overflate, gått med skor noen plasser går du gjennom da rundt 15 cm. Generelt lite snø, der vinden tatt er det ikke snø. Grenseland på skiføre.. er noe mer snø i vestvendt heng.

Vær

Ikke nedbør 6,2 °C 5 m/s fra Ø ← 25% skyer Pent vær. Noe vind fra øst, observasjon punkten er i le.

Tester

ECTP6@9cmQ2 Middels Det bryter relativt enkelt under de øvre skarelagret, det bildes flak men de er av begrenset størrelse. Vanskelig å se at det skal propagere over større områder.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er fortsatt dårlig ned snø i fjellene i regionen. Gjelder også nabo regionen Salten. Det brytes og bilas flak relativt enkelt men disse er små, vanskelig se noen propagering som skaper noe større flak (skred) Det er potentiella for oppbygging av kantkorn i snødekket. Varslet faregrad er for høy Vurdere en 2 som høy da de fortsatt er lite snø i fjellene. Eventuelle skred blir små. muligens problemet beskrevet på varsom er aktuell høyere i terreng.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 600 moh Antas gjelde i de områder der det vinden har lagt ifra seg snø, vært vind fra øst i de siste.

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm P RG 1 mm D, 3 cm F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr 1 mm D, 6 cm 4F MF 1 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm K MF 1 mm D -8 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -5,1 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 70 cm, -0,8 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen I de løsere lagrene delvis nedbrutt er de noe begynnelse på kantkorn. Dette gjelder også det løsere lagret under skarelagret. Så der er noe få kristaller med delvis kantige former i lagrene direkt øver og under skare.

ObsID: 246694

Svartisen / RANA

Snø

30.12.2020 kl. 11:12

556 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Tilskyende og økende vind fra Ø sektor utover dagen. Fin vinterdag

Tester

ECTP22@23cmQ2 Middels Gikk til brudd i kant o skare

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite snø tilgjengelig for transport i høyden nå, så de ferskeste fokksnøflakene virker å ha festet seg til underliggende flak. Men det er fortsatt vind så noe snø transporteres inn i lesider, men disse flakene er tynne. Vedvarende svakt lag av kantkornet snø er fortsatt potent, men overliggende flak virker å ha hardnet til(p- 1f/p hardhet) så det begynner å bli vanskelig å påvirke dette laget. Men på konvekser hvor flak er tynnere, vil det være mulig å påvirke dette laget. Pga flakets hardhet kan derfor skred få litt størrelse (str 2) Må ha nytt påfyll av snø kombinert med vind for at nye flak kan dannes. Stor gradient i snøpakken gjør at vsl vil fortsette og utvikle seg Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

19 cm P/1F-P RGwp D, 3 cm P DF 0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm 1F-P RG 0 mm D, 0,5 cm P MFcr, 1,5 cm 1F-P RG D, 0,5 cm P MFcr, 16 cm P RG D, 8 cm P MFcr, 25 cm P RG D -6,8 °C @ 1 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 246696

Svartisen / RANA

Snø

30.12.2020 kl. 10:56

517 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ser ut som det er «lommer» med overflatekant mellom fokksnøen

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 246697

Svartisen / RANA

Snø

30.12.2020 kl. 09:50

138 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

30 cm totalt Skare Tørr Tynt lag med bryt-skare på toppen her

Vær

Ikke nedbør -4 °C Ingen nedbør, ingen vind nå på morgenen, noen få kuldegrader

ObsID: 246677

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org