Snøskredvarsel for Svartisen tirsdag 29.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder hvor et svakt lag av kantkorn kan ligge under fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er ustabil fokksnøflak fra foregående dager. Vestvendte fjellsider har ligget i le for vinden og en kan forvente å treffe fokksnøflak i disse fjellsidene. Det er mange observasjoner av svake lag med kantkorn høyt i snødekket, så fokksnøflakene kan fort ligge oppå disse svake lagene.
Nysnøen fra julaften har blitt flyttet på av østlige vinder. Snøoverflaten er preget av fokksnøflak, avblåste rabber og skare. De største ansamlingene av fokksnø ligger i vestvendte fjellsider. Det rapporteres om et relativt tynt snødekke i østvendte heng.
Ulike lag av kantkorn virker å ha stor utbredelse, men det varierer hvorvidt kantkornet ligger i overflaten, like under siste dagers nysnø eller rundt skarelag høyt i snødekket. I østvendte fjellsider er det velutviklet kantkorn, men det er også observert kantkorn høyt i snødekket i vestvendte fjellsider som er mulig å påvirke for skikjører. For kuriositetens skyld kan vi nevne at det også er kantkornet snø ved bakken.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

28.12.2020 kl. 12:41

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Snøgrense på 75 moh Det lille som var av snø i lavlandet har blåst bort, snøgrense ligger nå på 50-100moh (her)

Vær

Ikke nedbør 6 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ingen nedbør, vind fra SØ, varmegrader.

ObsID: 246464

Svartisen / RANA

Snø

28.12.2020 kl. 08:53

55 moh

lillerodvann (*)

Vær

Ikke nedbør 5 °C fra Ø ←

ObsID: 246426

Svartisen / RANA

Snø

27.12.2020 kl. 10:05

48 moh

lillerodvann (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  lillerodvann Kommentar:  Rausandtinden sett fra Røvassheia, tydelige tegn at østavinden har flyttet en del snø

Vær

-3 °C fra Ø ← Har vært høye vindhastigheter i kastene i natt, av uviss styrke men har hørtes godt innomhus. Fortsatt en del vind, men lite snø og flytte på nå i lavlandet og ser heller ikke vindtransport i høyden.

ObsID: 246295

Svartisen / RANA

Snø

26.12.2020 kl. 20:10

429 moh

lillerodvann (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lillerodvann

Snødekke

28 cm totalt

Vær

-5 °C

ObsID: 246254

Svartisen / RANA

Snø

26.12.2020 kl. 12:15

605 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Ferske myke tynne fokksnøflak som er lette og løse ut er ett problem, men vi har vedvarende svakt lag med kantkornet snø som ligger under et hardere lag eldre fokksnø, som er en litt stygg sak nå. Dette laget ligger høyt i snøpakken så det kan påvirkes av skiløper, hvor overliggende flak er tynt. Mere snø kombinert med vind kan lage nye myke flak i bratte lesider som kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast. Om temperatur faller vil observerte kantkorn kunne fortsette å utvikle seg. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer godt nå. God bekreftelse i registrert skiløperutløst skred sør for regionen julaften

Snødekke

29 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøpakken i skogen er et 25-35cm tykt løst lag, bestående av kornet sukkersnø med et tynt lag nysnø på toppen. Over skogen er snødekket veldig påvirket av vind og lite nytt påfyll. Rygger og knauser er avblåste og det ligger mest snø bak rygger og i terrengformasjoner. I leside hvor jeg gravde idag målte jeg 175cm med snø, det meste innblåst. Snødekket er i høyden tynnest i østvendte sider, her finnes det godt utviklet kantkorn under skare (se observasjon fra 23.12) Snøgrense er i store deler av regionen (sørlig del) nå ved havnivå, men det er lokale forskjeller på tykkelse av snødekket, med mest på indre deler. Generelt lite snø for årstiden. Vind og fokk økte på mens jeg holdt på med snøprofil. Dersom mere snø tilgjengelig for transport, så hadde det vært moderat snøfokk.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 2200 moh Vedvarende svakt lag av kantkornet snø som har blitt dannet siste uka, ligger under mildværsskare dannet sist søndag, utviklet seg ganske bra, men krystall liten(ca1mm) hardt overliggende flak, tynt lag (ca 3cm) liten tilleggslast(ectp5) ikke glatt bruddflate

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

26. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP6@14cmQ3 Middels Gikk til brudd i vsl kant

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snøprofil

4,5 cm P DF D, 1,5 cm 4F PP D, 5 cm P RGwp D, 1 cm P MFcr, 3 cm 4F FC 1 mm D, 16,5 cm P RG D, 1 cm P MFcr, 14 cm P RG D, 2 cm 1F RGxf 1 mm D, 1 cm P MFcr, 51 cm P RG D, 4 cm P MFcr, 20 cm P RG D-M -7,4 °C @ 1 cm, -6 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 105 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 246216

Svartisen / RANA

Snø

26.12.2020 kl. 11:44

518 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Myke tynne fokksnøflak over skoggrense

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 246191

Svartisen / RANA

Snø

26.12.2020 kl. 11:04

205 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

29 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -3 °C fra NØ ↙ 100% skyer Litt nedbør som snø nå, rolig vindforhold i skogen men det er trekk fra Ø sektor. Noen få minusgrader

ObsID: 246180

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org