Snøskredvarsel for Svartisen tirsdag 01.12.2020

1
Liten
Publisert:

Det er generelt lite snø. I høyden kan det være små ustabile fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er få områder som har nok snø til å gi skredfare, men nedbøren fra mandag kan ha lagt igjen en god del snø i høyden. I kompaniskap med vind kan det ha dannet seg ustabile fokksnøflak i leområder. Synkende temperaturer tirsdag gjør at snødekket stabilisere seg raskt. Det blir litt lavere snøgrense, men under skoggrensen er skiføret fortsatt magert.
Under skoggrensen er det svært lite eller ingen snø, minst i ytre strøk. Over 500 moh ligger det en liten såle av skaresnø. Flekkvis ligger det noe mer snø i forsenkninger og her er det fokksnøansamlinger.
Det har vært vekslende temperaturer og snøgrensen går stadig opp og ned.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

01.12.2020 kl. 08:14

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

7 cm totalt 7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 1 °C 3 m/s fra SV ↗ 70% skyer Ingen nedbør nå på morgenen. Litt vind fra V sektor. I går mandag synkende temperatur utover dagen og overgang til nedbør som snø ned til havnivå(her)

ObsID: 243368

Svartisen / RANA

Snø

30.11.2020 kl. 08:03

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Regn 2 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Nedbør som regn opp til ca 200moh, 1grad og sludd over denne høyden. (Over bustneslia på nei til jobb) Litt vind fra Ø sektor

ObsID: 243161

Svartisen / RANA

Snø

28.11.2020 kl. 17:57

29 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

15 cm totalt Snøgrense på 150 moh Skare Her er snøgrense på ca 150moh. Snø tykkelse på ca 300moh ca 15cm.

ObsID: 243070

Svartisen / RANA

Snø

28.11.2020 kl. 10:54

676 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Nede i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Bekker fortsatt åpne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tydelige tegn på at det lille som har kommet er blitt flytta på
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendt terreng

Skredfarevurdering

1 Liten Lite og tynt snødekke som er gjennomfuktet opp til ca 700moh hvor jeg snudde idag. Men det har vært noe vindtransport inn i søkk og terrengformasjoner i lesider, så i høyden hvor snøen er tørr, kan det ha dannet seg myke fokksnøflak. Gunstig temperatur gjør nok at disse har stabilisert relativt raskt. Mere påfyll av snø kombinert med vind gjør at over mildværsgrense vil det kunne dannes nye myke fokksnøflak som kan løses ut av skiløper. Men ettersom vi har mye ruset i terrenget ennå, vil dette nok begrense seg til bratte renneformasjoner som kan samle innelåst snø. Ikke varslet FG før 1.12

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Skare Fuktig Tynt med snø, ca 10-15cm opp til skoggrensa, 20-30cm over Ligger innblåst snø i terreng forsenkinger og i søkk. Tynt og avblåst på rygger og knauser. Snøpakken er fuktig/ kram gjennom med et tynt frys/smelt skarelag på toppen (ihvertfall opp til ca 700moh hvor jeg snudde idag) Høyere snøgrense lengre ut mot kysten (ca 150moh) Men det finnes nok lokale variasjoner i indre deler av regionen, hvor det kan være kommet litt mere snø. Uansett så må man nok over skoggrense for å ha mulighet til å kjøre på ski pr i dag.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra SØ ↖ 85% skyer Ingen nedbør, gløtt av sol, temperatur rundt null. Vind fra S/SØ

Notater

For lite snø til å lage snøprofil og gjøre belastningstester

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 700 moh Tynt med snø, men det kan ligge flak med innblåst snø i lesider og i rennefomasjoner.

ObsID: 243012

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org