Snøskredvarsel for Svartisen tirsdag 17.12.2019

1
Liten
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og sterk vind sist uke skapte fokksnøflak i leområder. Det er lokale forskjeller på hvor flakene ligger så følg med der du er. Fokksnøen forventes å ha stabilisert seg bra nå, og det vil være vanskeligere å løse ut skred. Det kan komme litt nysnø enkelte steder i regionen, og det kan dannes mindre nysnøflak i leområder. Det kan ikke utelukkes at fokksnøen noen steder ligger over et lag av begynnende kantkorn. Når dette laget er godt nok utviklet til å være et gjeldende problem vil skredfaren øke. Med kalde temperaturer og fukt i gammel snøpakke så ligger forholdene til rette for oppbygging av svake lag fremover.
Opp til 3-500 moh har mildvær mange steder gitt en liten skorpe i snøoverflata som er dekket av et tynt lag av nysnø. Over skoggrensa er snøoverflaten preget av fokksnøflak, skare og avblåste rabber og rygger. I beskyttede leområder finnes det noen steder løs ubunden snø. Det eldre snødekket er preget av tidligere mildvær og er gjennomfuktet og stabilt opp til 7-800 moh.
Torsdag og lørdag kom det inn observasjon på begynnende kantkorn over et skarelag i snødekket nordøst for Mo i Rana. Om dette finnes i hele regionen, eller om det noen steder er aktivt er usikkert.
Det ligger snø stort sett til havnivå i store deler av regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

14.12.2019 kl. 10:38

676 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendte sider
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sør vendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mye vindpåvirka i skoggrense og over

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 400 moh

Snødekke

55 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Opp til ca 450moh (skoggrense) ingen endring på snøpakken siden observasjon torsdag 12.12. Over skoggrensen er det mye forskjellig, avblåst mildværsskare, vindpakket snø med forskjellig hardhet(fra 4f til knallharde sastrugier) i fjellet er knauser og rygger avblåst, lite snø i alle eksposisjoner da det har vært mye vind fra alle retninger. Akkurat nå er det nok mest snø i vestvendte formasjoner og bak rygger hvor vinden har blåst snøen inn.snøgrense til havnivå i stort sett hele sørlig del av regionen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak med nedfokket nysnø er skredproblemet her. Disse kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Et lag med begynnende kantkorn mellom skare og fokksnø, er under utvikling, men foreløpig ikke aktivt. Velger å holde fg-2 moderat da det fortsatt er noe snø tilgjengelig for transport. Fortsatt litt snø tilgjengelig for transport i høyden gjør at det fortsatt kan bli pålagring i lesider og nye tynne flak dannes. Men vi trenger nok mere snø kombinert med vind..dersom synkende temperaturer vil utvikling av kantkornlaget skyte fart ettersom snødekket er tynt og gradient kan bli stor. Viktig å følge med her. Varslet faregrad er riktig Skredproblem og fg stemmer ifht min obs idag

Skredaktivitet

14. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Relativt god sikt helt opp

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Økende vind etterhvert. Mye fokk over 500moh

ObsID: 202038

Svartisen / RANA

Snø

14.12.2019 kl. 10:14

561 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
ObsID: 202012

Svartisen / RANA

Snø

14.12.2019 kl. 09:27

292 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Overskyet vær, ingen nedbør siste 24 t, vind fra Ø/SØ.

ObsID: 201999

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org