Snøskredvarsel for Svartisen søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og sterk vind har i løpet av uka bygget opp fokksnøflak i leområder. Lokale variasjoner i vindretning har ført til fokksnøflak i flere himmelretninger. Følg med hvor fokksnøen har lagt seg der du er. Vinden fortsetter også søndag, men det vil sannsynligvis være begrenset med løssnø igjen for vindtransport og oppbygging av nye fokksnøflak. Det forventes at fokksnøen stabiliserer seg, men det vil fortsatt være mulig å løse ut skred i denne snøen. Det kan ikke utelukkes at fokksnøen noen steder har lagt seg på et svakt lag av begynnende kantkorn. Her vil det i så fall kunne være lett å løse ut skred.
Opp til 3-500 moh har mildvær gitt en liten skorpe i overflata som er dekket av et tynt lag av nysnø. Over skoggrensa er snøoverflaten preget av fokksnøflak, skare og avblåste rabber og rygger. I beskytta leområder finnes det noen steder løs ubunden snø. Ellers er det eldre snødekket preget av tidligere mildvær. Det gjennomfuktet og stabilt opp til 7-800 moh.
Torsdag kom det inn observasjon på begynnende kantkorn over et skarelag i snødekket nordøst for Mo i Rana. Om dette finnes i hele regionen, eller om det noe plasser er aktivt, dvs at det kan gå skred på dette laget, er usikkert.
Fredag ble det i Beiarn observert noen naturlige små skred (str 1) fra 500 moh -700 moh i sør og sørøst-vendte fjellsider.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Litt snø i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

14.12.2019 kl. 10:38

676 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendte sider
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sør vendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mye vindpåvirka i skoggrense og over

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak med nedfokket nysnø er skredproblemet her. Disse kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Et lag med begynnende kantkorn mellom skare og fokksnø, er under utvikling, men foreløpig ikke aktivt. Velger å holde fg-2 moderat da det fortsatt er noe snø tilgjengelig for transport. Fortsatt litt snø tilgjengelig for transport i høyden gjør at det fortsatt kan bli pålagring i lesider og nye tynne flak dannes. Men vi trenger nok mere snø kombinert med vind..dersom synkende temperaturer vil utvikling av kantkornlaget skyte fart ettersom snødekket er tynt og gradient kan bli stor. Viktig å følge med her. Varslet faregrad er riktig Skredproblem og fg stemmer ifht min obs idag

Snødekke

55 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Opp til ca 450moh (skoggrense) ingen endring på snøpakken siden observasjon torsdag 12.12. Over skoggrensen er det mye forskjellig, avblåst mildværsskare, vindpakket snø med forskjellig hardhet(fra 4f til knallharde sastrugier) i fjellet er knauser og rygger avblåst, lite snø i alle eksposisjoner da det har vært mye vind fra alle retninger. Akkurat nå er det nok mest snø i vestvendte formasjoner og bak rygger hvor vinden har blåst snøen inn.snøgrense til havnivå i stort sett hele sørlig del av regionen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Økende vind etterhvert. Mye fokk over 500moh

Skredaktivitet

14. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Relativt god sikt helt opp

ObsID: 202038

Svartisen / RANA

Snø

14.12.2019 kl. 10:14

561 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
ObsID: 202012

Svartisen / RANA

Snø

14.12.2019 kl. 09:27

292 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Overskyet vær, ingen nedbør siste 24 t, vind fra Ø/SØ.

ObsID: 201999

Svartisen / BEIARN

Snø

13.12.2019 kl. 12:50

687 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes svake lag i fokksnøen. Q2 på hard belastning. Ectn på #17. Der ligger fokksnø spredt utover med fin skisnø i mellom Forventer at det stabiliseres ytterligere Varslet faregrad er riktig Fint

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynn skorpe etter mildværet opp til 300moh, avtagende opp til 500moh. Fokksnø over 500moh med lommer med ok ski forhold. Håndtester og LBT gir hard Q2 i fokksnø. Noen større sammenhengende fokksnø områder.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ mellom 1000 moh og 500 moh Kan være lokale variasjoner etter fjell og daler

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3,2 °C 3 m/s fra S ↑ 20% skyer

Tester

ECTN17@20cmQ3 God LBT avslørte ikke det svake laget. Ect testen avslørte det! Men det stemte med alle andre småtester underveis.

Snøprofil

17 cm 1F DF 1 mm D, 53 cm P DF 1 mm D, 110 cm K MFcl 2 mm D -9,6 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -1,8 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravde ikke gjennom MFcl men stakk med søkestang.

Skredaktivitet

13. des. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Mellom 700 moh og 500 moh

ObsID: 201966

Svartisen / RANA

Snø

12.12.2019 kl. 18:41

580 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat fersk fokksnø med nedfokket nysnø er skredproblemet her. det har kommet litt ny pålagring, og kombinert med vind dannes det nå nye flak som kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast i bratt terreng. Observerer også at det er begynnende kantkorndannelse mellom skare og overliggende snø. Foreløpig ingen respons i dette laget, så regner det som ikke aktivt. Eldre flak virket være stabile da jeg ikke fikk noe brudd i disse flakene med LBT. vi har nå liten til moderat pålagring, lett å løse ut, skred opp til Str 2, så vil si at vi har en fg-2 moderat her. Uten ny plagring vil fokksnøflak stabilisere seg, men vi må følge med på utvikling av kantkorn over skare i tiden fremover. Varslet faregrad er riktig Utifra dagens observasjon, så mener jeg både fg og skredproblem i dagens varsel stemmer bra

Snødekke

55 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr 55cm snødybde @200moh. En tynn smelt frys skare lag etter onsdagens mildvær opp til ca 250moh. I skogen og hvor vinden ikke har tatt er det fortsatt mye løs snø. Over skogen har vinden begynt å flytte på snøen så der er det fokksnø med varierende hardhet fra 4f til bærende.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -2 °C 6 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Oppholdsvær, økende vind fra SØ over skogen

Tester

LBT@15cmQ3

Snøprofil

12 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 9 cm F PP 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 35 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm D, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 21 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm M -2,5 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 1 cm, -4 °C @ 15 cm, -3,4 °C @ 25 cm, -2,3 °C @ 35 cm, -1,5 °C @ 45 cm, -0,7 °C @ 55 cm, -0,2 °C @ 65 cm

Skredaktivitet

12. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 201851

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org