Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 05.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

I høyfjellet vil det lokalt være ustabil fokksnø. Unngå områder med fersk vindtransportert snø. Svært vått snødekke i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Situasjonen vil gradvis roe seg noe utover dagen. Den verste nedbøren avtar og temperaturen synker. Størst fare vil nå være knyttet til den ferske fokksnøen i høyfjellet. Lokalt kan det ha samlet seg store mengder og denne kan fortsatt være ustabil. I lavlandet kan det fortsatt gå noen våte skred pga. stor vannmetting i snøen.
Snødekket er preget av mildværet og mye regn onsdag. I lavlandet er snøen trolig gjennomfuktet og våt til bakken. Snøoverflaten ventes å være påvirket av fukt helt opp mot 1100 moh.
Det er tidligere observert vedvarende svake lag av kantkorn i skoggrensen. Om de har overlevde mildværet er foreløpig usikkert.
Tirsdag ble meldt om skred mot vei langs kysten.
20 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Skyet.
Kan hende kortvarig sterk kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til torsdag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

05.12.2019 kl. 10:00

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Båsmofjellet 350moh

Vær

Regn

ObsID: 200726

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

04.12.2019 kl. 17:26

157 moh

Sastruga (Ukjent)

Skredhendelse

4. des 17:29 (+01:00) Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst Brattheng Isblokker som faller ut på bilvei. Slo ut like foran personbil.

Vær

7 °C

Ulykke/hendelse

Isblokker som faller ut på bilvei. Slo ut like foran personbil. Snø Vei

ObsID: 200668

Svartisen / RANA

Snø

04.12.2019 kl. 07:50

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Meget våt Fortsatt litt snø igjen til havnivå. Men siste døgns regnvær har tæret godt på det lille vi har av snø.

Vær

Regn 6 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Nå regner det. Vind fra SV og varmegrader. Igår gikk nedbør over fra snø til regn rundt lunch tider. Temperatur rundt 0 til utpå ettermiddagen, steg gradvis til 5-6 grader på kvelden

ObsID: 200517

Svartisen / BEIARN

Snø

03.12.2019 kl. 14:29

593 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der er et vedvarende svakt lag i snødekket. Snødekket under 500moh har ferske sprekker. Skavler og formasjoner går i brudd ved kraftig hopp og forplanter seg 45grader fra ski. Ingen drønn og forplantningen virker til å være kort 2,5m. Ved ca 600moh er det tørrere snø med et kantkornlag over skare som ved lille blokktesten går i brudd Q3 ved har belastning. Forventer økt skredaktivitet med regn og snø kombinert med vind i høyden. Varslet faregrad er for høy Dette gjelder i Beiarn, ser at det har kommet mer snø på kysten og anntar at det er høyere skredfare der. Dette er årets første regobs og usikkerhets momentene er stor til jeg får mer oversikt i høyfjellet.

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt 50 til 120cm snø i skogen. Fuktig øverst. Tørr i midten. Ligger på et skarelag som overliggende snø ikke har bundet seg godt til enda med kantorn. Fra 500moh begynner det å bli tørr snø. Vinstransport av snø fra 900moh. Ukjent hva som er over 600moh.

Skredaktivitet

3. des. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 1100 moh og 1000 moh Ukjent når skredet gikk, ca 100-200m bredte. Dårlig sikt. Skredet har ikke nådd over flaten ned mot dalen

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV mellom 1600 moh og 500 moh Første regobs tur i Beiarn. Dårlig sikt og vanskelig å komme i høyden. Sitter ikke med fullstendig og god oversikt over skredforholdet.

Tester

LBT@60cmQ3 Hard

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ferske sprekker mellom trær

Vær

Regn 2 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Utrivelig, regnbyger.

Snøprofil

15 cm 4F PP 0 mm M, 46 cm 4F RG 0 mm M, 2 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm P MFcr D, 60 cm P RG 0 mm D -0,1 °C @ 0 cm, -2,7 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 90 cm, -1,6 °C @ 100 cm, -7 °C @ 110 cm, -0,2 °C @ 120 cm Fuktig første 15cm

ObsID: 200507

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

03.12.2019 kl. 12:55

45 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

4. des 12:48 (+01:00) - 3. des 12:48 (+01:00) Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 200619

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

03.12.2019 kl. 12:55

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye regn og høy temperatur . Minkende skredfare neste døgn: Temperatur synker.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Vær

Regn 5 °C Kilvika (0moh) kl 12:43

ObsID: 200620

Svartisen / RANA

Snø

03.12.2019 kl. 09:33

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Annet Fuktig

Vær

Snø 0 °C fra V → 100% skyer Fortsatt nedbør som snø, lite eller ingen vind men trekk fra V. Stigende temperatur

ObsID: 200362

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

02.12.2019 kl. 12:23

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snø og snøfokk over flere dager. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt regn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Kilvika (0moh) kl 12:23 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 2 døgn.

ObsID: 200251

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org