Snøskredvarsel for Svartisen tirsdag 05.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

05.11.2019 kl. 15:18

554 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

5. nov. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S. Mellom 300 moh og 200 moh Flere små/ubetydelige løssnøskred som har løsnet på svaberg og andre bratte partier. Det har ikke vært noe særlig vind under siste snøfall. Så tørrsnøen ligger ganske upåvirket.

ObsID: 197725

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

05.11.2019 kl. 12:51

45 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Det er blødd betydeligste kaldere. FV17 Kilvika - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær .

Faretegn

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør -6 °C Kilvik (0moh) kl 12:51 30 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

5. nov 12:56 - 4. nov 12:56 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv17 Kilvika - , Det arbeides i skredløp

ObsID: 197697

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

05.11.2019 kl. 09:00

720 moh

Tjugen (Ukjent)

Snødekke

100 cm totalt

Notater

Mye nysnø i fjellet. Ca 100 cm Siste snøfall er upåvirket av vind, noe fokksnø under nysnø.

ObsID: 197720

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org