Snøskredvarsel for Svartisen søndag 21.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er krevende forhold i fjellet. Mildvær svekker snødekket i lavlandet. Vind og nysnø danner ustabile fokksnøflak i høyfjellet. Naturlig utløste skred ventes.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

En ny runde med voksne mengder nedbør svekker snødekket i lavlandet og gir pålagring av nysnø i høyfjellet. I lavlandet ventes det naturlig utløste våte skred pga. regn. Over mildværsgrensen kan det danne seg ustabile fokksnøflak i leområder. Det kan fortsatt være fare for enkelte naturlig utløste skred i kantkornlaget fra februar. Fuktet etter mildværet vil etterhvert trenge ned til dette laget.
Fredag tok mildværet skikkelig tak i snødekket. Fukten har trengt langt ned og det meste av lagdelinger er fuktet, også de gamle vedvarende svake lag. Mildværet gikk høyt til fjells de første dagene av påsken.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget er trolig mest utbredt over min. 600 moh.
Mildværet fredag forventes også å ha gitt skredaktivitet, men dette er ikke bekreftet ennå pga. dårlig sikt.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyande.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

21.04.2019 kl. 08:59

36 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Regn 6 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Regn og vind fra SV nå på morgenen. I går lørdag var det sol og stigende temperatur. Tilskyende og overgang til regn utover ettermiddag og kveld.

ObsID: 192093

Svartisen / SALTDAL

Snø

20.04.2019 kl. 19:08

854 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  RichardFjellaksel
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  RichardFjellaksel Kommentar:  Utsikt mot Skavelen, Ørfjellet og Addjekttinden
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  RichardFjellaksel Kommentar:  Mot sverige

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Mye myk snø i fjellet, har smeltet en god del opp til 970hm iallefall.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vann i de øverste 40cm(smelteomvandlet) opp til 970hm

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen naturlige utløste skred observert og kantkornlaget er lite aktivt i denna delen av Saltfjellet. Mer fukt og mildere vær vil nøytralisere lagdelingen høyere opp. Varslet faregrad er for høy Kan ikke utelukke at svake lag er mer aktivt andre plasser i regionen og at varslet faregrad kan være riktig. Observasjoner av ferske skred vil avkrefte/bekrefte dette.

Notater

Gravde på dette punktet og snøen var fuktet helt til bakken 145cm snøhøyde. Øverste 40cm var smelteomvandlet og våt. Under dette var det et skarelag og avrundet hvit fuktig snø, Det gamle kantkornlaget var lite potent. Ingen skred observert, hadde god sikt videre innover saltfjellet.

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

ObsID: 192049

Svartisen / RANA

Snø

20.04.2019 kl. 14:17

621 moh

Berit (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Berit

Snødekke

Solen har fuktet snøoverflaten opp til ca1360moh

ObsID: 192014

Svartisen / RANA

Snø

19.04.2019 kl. 17:12

737 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Våt Det er mye vann i snøoverflaten, og fuktig gjennom, helt opp til 750moh.(var ikke høyere idag) På denne høyde er fortsatt skarelag intakte, men fuktigheten har klart å trenge gjennom disse.

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er veldig mye vann i øverste del av snøpakken nå (ihvertfall opp til ca 750moh) Vedvarende svakt lag mellom skarelag er nå fuktig og nøytralisert opp til 750moh. Et vedvarende svakt lag som ligger under februarskaren er bare delvis fuktig, gikk til brudd i stabclitetstest med stor tilleggslast (spade bak blokk) i dette laget. Ingen observerte ferske skred idag, men det var noe dårlig sikt. Vi kan nok forvente flere naturlig utløste skred dersom sola titter frem og bindinger svekkes. Skredfare vil øke i takt med temperaturstigning og ved eventuell nedbør som regn opp til mildværsgrense. Varslet faregrad er riktig Skredproblem og FG stemmer

Vær

Ikke nedbør 6 °C 4 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Innen en halv meter Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh temperaturstigning og fravær av nattefrost gjør at vi kan forvente naturlig utløste skred i alle eksposisjoner, ettersom bindinger i snødekket svekkes

Tester

ECTN12@17cmQ3 Middels Gikk til brudd i vsl mellom skarelag, svakt lag av kantkornet snø er nå blitt fuktig og har ingen bruddforplantning

Snøprofil

6 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191900

Svartisen / RANA

Snø

19.04.2019 kl. 10:16

36 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Regn 5 °C 100% skyer Det har siden i går ettermiddag kommet nedbør som regn, lite eller ingen vind og varmegrader (også i natt)

ObsID: 191839

Svartisen / RANA

Snø

19.04.2019 kl. 09:33

47 moh

lillerodvann (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  lillerodvann Kommentar:  Lavt skydekke over Brunstadtinden

Vær

Regn 2 °C 0 m/s 100% skyer Opphold i går kveld og i formiddag, regn igjen fra i 10-tida.

ObsID: 191822

Svartisen / Sandneslia

Snø

18.04.2019 kl. 19:35

9 moh

skreddeteksjon@ngi-svv (A)

Skredhendelse

18. apr 19:34 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 394 moh Svaberg Sandneslia skredløp 2B Hendelsen er detektert automatisk, og feil kan forekomme. Skredstørrelse er estimert på grunnlag av varighet og intensitet på vibrasjoner, målt med geofoner ca 370 meter i overkant av veien. Løsneområdet er antatt plassert øverst på svaen, og utløp predefinert fra skredstørrelse og historiske observasjoner av tilsvarende hendelser i samme skredløp. Signalene fra hendelsen ble registrert i 24 sekunder.

ObsID: 191775

Svartisen / RANA

Snø

18.04.2019 kl. 13:32

53 moh

lillerodvann (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  lillerodvann

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

8 °C 0 m/s 100% skyer Klarvær, skyfritt i formiddag. Fra minus 5 i natt til 8 pluss på formiddagegen. Tilskyende til de siste par timene. Ingen nedbør, ingen nevneverdig endring i temperatur.

ObsID: 191752
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.