Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er stabilt på formiddagen, men svekkes gradvis utover dagen pga. sola. Mot de høyeste toppene finnes det ustabile lag i skyggesidene.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker gjennom dagen. Nattefrost gjør at snødekket er hardt og stabilt først på dagen, men utover dagen vil sola og høye lufttemperaturer myke opp snøoverflaten. Der sola tar mest vil det være lett for skikjører å løse ut mindre skred, enkelte små naturlig utløste skred kan også forekomme. Mot de høyeste toppene er det fortsatt tørrsnø igjen og her ligger det vedvarende svakt lag med kantkorn høyt i snødekket. Problemet er trolig begrenset, men likefullt reelt. Det gamle laget med kantkorn fra slutten av februar lurer fortsatt i snødekket, men vurderes ikke som aktivt ennå.
Snøen er smelteomvandlet opptil 600 moh i alle himmelretninger. Det finnes lommer med fokksnø i mange himmelretninger etter vind siste dager. Størst ansamling av fersk fokksnø er i nordøstvendte heng over 700 moh. Sør og vestvendte fjellsider som får sol på seg blir mykere utover dagen.
Det ble tidligere dannet små kantkorn nært overflata. Kantkornlaget kan være føyka ned og befinne seg under lommer med fokksnø over 700 moh. Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket, men laget er godt beskyttet av solide skarelag. Laget er trolig mest utbredt over min. 500 moh.
Det er observert flere mindre våte løssnøskred i sør og vestvendte fjellsider etter soloppvarming de siste dagene.
Det har vært nattefrost i regionen de siste dagene. Vekslingen mellom smelting på dagtid og frost på natta virker gunstig på snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / Sandneslia

Snø

18.04.2019 kl. 19:35

9 moh

skreddeteksjon@ngi-svv (A)

Skredhendelse

18. apr 19:34 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 394 moh Svaberg Sandneslia skredløp 2B Hendelsen er detektert automatisk, og feil kan forekomme. Skredstørrelse er estimert på grunnlag av varighet og intensitet på vibrasjoner, målt med geofoner ca 370 meter i overkant av veien. Løsneområdet er antatt plassert øverst på svaen, og utløp predefinert fra skredstørrelse og historiske observasjoner av tilsvarende hendelser i samme skredløp. Signalene fra hendelsen ble registrert i 24 sekunder.

ObsID: 191775

Svartisen / RANA

Snø

18.04.2019 kl. 13:32

53 moh

lillerodvann (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  lillerodvann

Vær

8 °C 0 m/s 100% skyer Klarvær, skyfritt i formiddag. Fra minus 5 i natt til 8 pluss på formiddagegen. Tilskyende til de siste par timene. Ingen nedbør, ingen nevneverdig endring i temperatur.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191752

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

17.04.2019 kl. 20:01

841 moh

Ttkleiven (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ttkleiven
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ttkleiven
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ttkleiven

Snødekke

Flakdannelse (10 cm tykt) oppå hardt skli-lag. Mykere snø mellom disse lagene, men ingen tegn på at kollaps sprer seg.

ObsID: 191603

Svartisen / RANA

Snø

17.04.2019 kl. 15:01

103 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
ObsID: 191584

Svartisen / RANA

Snø

17.04.2019 kl. 13:33

1021 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

5 °C Vindstille og varmt.

Skredfarevurdering

1 Liten Snøpakken virker fortsatt være stabil her. Vi har fortsatt nattefrost, som er med på å stabilisere pakken. Skarelag med vedvarende svakt lag mellom er observert bare opp til 900-950moh (mildværsgrenser fra mildvær i vinter) og er foreløpig ikke aktivt da overliggende lag er harde, noe som gjør at dette laget er vanskelig å påvirke. Men klarer du å påvirke det, kan skred bli store. Med økt solinnstråling som svekker bindinger, vil det forventes naturlig utløste skred i solhellinger. Dersom vi får varmegrader høyt opp også om natten vil vi kunne få naturlig utløste skred også i eksposisjoner som ikke har hatt solinnstråling. Dersom vi får mildvær og regn høyt opp, vil bindinger svekkes, og vi vil få naturlig utløste skred opp til mildværsgrense Varslet faregrad er riktig Vi kan fortsatt ha så store forskjeller mellom nord og sør i regionen, at varslet fg stemmer. I sør virker snøpakken være stabil fra grense og helt ut til kysten PR i dag.

Tester

ECTN13@4cmQ3 Middels

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 400 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Fuktig Snøoverflaten er ganske preget av solinnstråling og høy temperatur. På ca 1100moh er de øverste 5cm myket opp, antageligvis dypere i sørvendte sider. Vi har et skille på ca 900.950moh over denne høyde har vi ikke de to markerte skarelagene dannet i februar og sist i mars. Snøgrense kryper gradvis oppover for hver dag.

ObsID: 191577

Svartisen / RANA

Snø

17.04.2019 kl. 13:33

1021 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

5 °C Vindstille og varmt.

Tester

ECTN13@4cmQ3 Middels

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 400 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Fuktig Snøoverflaten er ganske preget av solinnstråling og høy temperatur. På ca 1100moh er de øverste 5cm myket opp, antageligvis dypere i sørvendte sider. Vi har et skille på ca 900.950moh over denne høyde har vi ikke de to markerte skarelagene dannet i februar og sist i mars. Snøgrense kryper gradvis oppover for hver dag.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191578

Svartisen / RANA

Snø

17.04.2019 kl. 11:33

839 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@61cmQ2 Dårlig Gikk til brudd i kantkorn mellom februrskare og skare fra sist i mars

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Fuktig Snøoverflaten begynner ganske tidlig å bli fuktig. Fra at det var skare da jeg startet å gå til at de øverste 5cm har blitt fuktig(opptint). Gravdeprofil i NV på ca 900moh, her har det knallhard skare de øverste 11cm, så sola og temperatur har tatt ganske bra i går.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Mellom 700 moh og 400 moh

Snøprofil

6 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191571

Svartisen / RANA

Snø

17.04.2019 kl. 11:23

554 moh

lillerodvann (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  lillerodvann Kommentar:  Sørøstsida av Brunstadtinden

Skredaktivitet

17. apr. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 1000 moh

ObsID: 191539

Svartisen / RANA

Snø

17.04.2019 kl. 09:14

270 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C Siste døgn har det vært fint påskevær, ingen nedbør, sol, varmegrader . Her har det nok vært kuldegrader også i natt, da snøoverflaten er fryst til.

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 30 moh Skare Tørr

ObsID: 191505

Svartisen / RANA

Snø

17.04.2019 kl. 08:47

49 moh

lillerodvann (*)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s Temperaturen lå rundt 7 plussgrader i går nede i dalen, ca 5 minus på natta. Har vært slik, og klart og vindstille, over flere dager

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 1000 moh

ObsID: 191502

Svartisen / RANA

Snø

15.04.2019 kl. 18:12

874 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten snøpakken virker være stabil fra grensen, og helt ut til kysten i sørlig del av regionen nå. Men fuktigheten begynner å trekke nedover, men foreløpig har den ikke klart å påvirke det vedvarende svake laget som ligger mellom februarskare og skarelag dannet sist i Mars. Så foreløpig er dette laget beskyttet av overliggende hardt flak. Tror det er viktig å følge med på denne situasjonen nå. PÅ tur i går søndag fant jeg ute ved kysten i V eksposisjon på ca 600moh tynt fokksnøflak med kantkornet snø under. Dette hadde da ikke vært utsatt for smelt/ frys og var tørt, og kunne ved stor tilleggslast ha løsnet. Fortsatt varme og sterk solinnstråling vil svekke bindinger i snødekket, vi vil kunne forvente naturlig utløste skred i bratte solhellinger. Med fortsatt stigende temperatur, og varmegrader også om natten, så vil bindinger begynne å svekkes i N og Ø eksposisjoner, da kn vi få mange str1 og noen Str 2 skred i fler heng, så da vil vi lande på fg 2- moderat. Varslet faregrad er riktig FG og skkredproblem for regionen stemmer. stemmer også bra med tekst som tydeligjør forskjell på fg innad i regionen

Tester

ECTN23@20cm God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Naturlig utløst 1 - Små S, SV over 400 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Fuktig I S hvor sola har stått på i dag, var de øverste 15-20cm fuktig (helt ned till skare. og det var helt opp til ca 900moh (også i SØ eksp hvor jeg grov profil) Ellers lite endringer på snøpakken. Snøgrense flytter seg gradvis oppover, fra ca 30moh inne i fjordene til ca 100moh ved kysten.( S Eksposisjoner) Tror du må høyt nå for å finne snø som ikke er påvirket av sol og temperatur..

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet god sikt helt opp, ingen ferske skred observert på kjøretur fra Mo i Rana til Grensen

Snøprofil

8 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen De øverste lagene var såpass fuktige, at det var vanskelig å få kjent hardhet

ObsID: 191336

Svartisen / RANA

Snø

15.04.2019 kl. 16:40

619 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Her hvor vinden ikke har tatt tak, solpåvirket kantkornet snø på mildværsskare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C Flott påskevær, ingen nedbør, lite eller ingen vind, sol fra skyfri himmel. Kuldegrader på natta.

Snødekke

ObsID: 191334

Svartisen / RANA

Snø

15.04.2019 kl. 13:32

688 moh

Amund@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Amund@forsvaret Kommentar:  Naturlig utløst skavlbrudd. Flere store skavler har knekt videre inn i Sverige.

Vær

Ikke nedbør

Skredhendelse

15. apr 13:32 Skavlfall Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 690 moh og sluttet på 697 moh Brattheng I tillegg til dette er det også observert to skavlbrudd like over grensen til Sverige, også østvendt helling.

ObsID: 191471
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.