Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 28.03.2019

4
Stor
Publisert:

Økende snøskredfare grunnet rask temperaturstigning og nedbør som regn. Naturlig utløste snøskred sannsynlig.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Svært mye nedbør, temperaturstigning og stiv kuling fra SV vil føre til stor snøskredfare og naturlig utløste skred. Onsdagen og første del av døgnet torsdag vil gi stor snøpålagring i lesider mot N og Ø, og danne ustabile nysnøflak. Stigende temperatur og mye regn vil siste del av torsdagen trenge ned og svekke bindinger i snødekket. Det forventes mange våte flakskred i den siste snøen, og stor vanntilførsel kan også trenge ned og aktivere kantkornlaget dypere i snødekket. Der det faller snø kan stor total pålagring og/eller skred i nysnø/fokksnø være tilleggsbelastningen som trengs for å påvirke det vedvarende svake laget, og dette kan medføre store skred. Det er spesielt rundt og litt over tregrensa at vedvarende svakt lag er mest aktuelt. I lavere områder som har fått mye fuktighet i snødekket ifm uværet 22.-23 mars, så er sannsynligvis det problemet eliminert. I lavereliggende terreng forventes også våte løssnøskred i bratt terreng med mye løs snø.
Forrige helg var det plussgrader og regn helt opp til ca.700-800 moh. Etter dette har det kommet tildels mye nysnø med kuling fra SV-V-NV, som har gitt store mengder fokksnø i NØ-Ø-SØ-vendte leformasjoner i høyden. Snødekket ble vindbanket gjennom uværet, men det har mange steder også kommet en del snø med mindre vind etter det kraftige uværet. I lavlandet kom mye av nedbøren først som regn og sludd og ga et fuktig snødekke, men også der har det kommet nysnø etterpå.
Mellom fokksnøen og skaren fra februar har det utviklet seg et svakt lag av kantkorn mange steder. Laget har vist seg å gå lett til brudd og ha god bruddforplantningsevne, men ligger mange steder begravd under harde fokksnøflak. Laget er mest fremtredende rundt skoggrensen.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
60 mm i døgnet, opp mot 100 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest.
-3 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / Sandneslia

Snø

28.03.2019 kl. 21:55

9 moh

skreddeteksjon@ngi-svv (A)

Skredhendelse

28. mar 21:55 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 394 moh Svaberg Sandneslia skredløp 2B Hendelsen er detektert automatisk, og feil kan forekomme. Skredstørrelse er estimert på grunnlag av varighet og intensitet på vibrasjoner, målt med geofoner ca 370 meter i overkant av veien. Løsneområdet er antatt plassert øverst på svaen, og utløp predefinert fra skredstørrelse og historiske observasjoner av tilsvarende hendelser i samme skredløp. Signalene fra hendelsen ble registrert i 17 sekunder.

ObsID: 188684

Svartisen / D1804(55160) Mo 2017-2022

Snø

28.03.2019 kl. 09:50

113 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Veldig mye regn og mye snø i lia. FV357 Geithalsen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv357 Geithalsen - , Ingen tegn til snøras så langt

ObsID: 188558

Svartisen / RANA

Snø

27.03.2019 kl. 18:17

874 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Fokksnø, avblåst mildværsskare og helt avblåste knauser, rygg mot toppen av Kubben.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Her har det dannet seg et vedvarende svakt lag mellom fokksnø og skare. Overliggende flak er derimot veldig hardt så det må stor tilleggslast til for å påvirke dette laget.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 90% skyer overskyet og litt nedbør som regn først på dagen, lettere vær og gløtt av sol midt på dagen. tilskyende utover ettermiddagen. Lite eller ingen vind.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket bar her preg av at det har vært mye vind i høyden, i skogen og i skjermete partier var det litt løs snø (d-m fuktighet) Men over skogen var det hard fokksnø på mildværsskare. Rygger og knauser var enkelte steder helt avblåst, men også en del avblåst mildværsskare. Fokksnø hadde fra 1-f til p hardhet. Mellom fokksnø og mildværskare er det dannet seg et lag kantkornet snø.

Tester

ECTP6@20cmQ2

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fant på dagens østvendte tur, godt utviklet kantkorn mellom fokksnø og skare.(@ 8880moh) Men overliggende flak er hardt og det må nok stor tilleggslast til for å påvirke dette laget. Men pga lagets hardhet vil eventuelle skred kun bli forholdsvis store. Med dagens observasjon har vi nå sikker observasjon av vedvarende svakt lag i fra V til Ø. Det som også er verdt å nevne er at flak er så hardt at jeg ikke har klart å få eller fremprovosere faretegn i form av drønn eller skytende sprekker. Så dersom man klarer å trigge svakt lag hvor flak er tynt, kan man løse ut skred uten å ha fått varsel i form av faretegn før. Dersom vi får mye nedbør som regn høyt opp, vil vil bindinger kunne svekkes, vedvarende svakt lag bli påvirket og vi vil kunne få naturlig utløste skred Str 2/3 i flere eksposisjoner opp til mildværsgrense. Over denne vil nedbør som snø kombinert med vind gi ny pålagring i Le-sider. Her vil det dannes myke nysnøflak som lett kan utløses av skiløper med liten tilleggslast. Varslet faregrad er riktig FG og skredproblem stemmer veldig bra

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Hadde god sikt helt opp på kjøretur til grensen. Ingen fersk skredaktivitet observert

Snøprofil

4 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 188493

Svartisen / MELØY

Snø

27.03.2019 kl. 15:48

170 moh

Sølve@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@SVV
ObsID: 188470

Svartisen / RANA

Snø

27.03.2019 kl. 08:23

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 100% skyer Overskyet, ingen nedbør, lite eller ingen vind nå. Det har iløpet av går kveld og natt kommet litt snø

ObsID: 188370

Svartisen / RANA

Snø

26.03.2019 kl. 18:03

624 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Relativt ferskt naturlig utløst tørt flakskred str1, Sø eksp. Le heng
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  På 24 slaget gikk blokka
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 500 moh det polare lavtrykket i går har nok hatt med litt vind fra N sektor, myke flak dannet fra øvre del av skogen og opp

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Lett å løse ut 3 - Store S, SV, V over 600 moh Vi har nå fått et nytt vedvarende svakt lag høyere opp i snødekket, overliggende lag er hardt men ikke så tykt at svakt lag er 100% beskyttet.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer på formiddagen sol og lite eller ingen vind, tilskyende utover dagen og litt synkende temperatur.Ingen nedbør sålenge turen varte. Litt trekk fra N sektor i høyden

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Løs og ubundet snø oppå den gjennomfukta snøpakken i skogen. Men i bratte solhellinger har sola begynt å påvirke snøen, så der er det på ettermiddager i S litt tynn solskare. Over skogen er det på mildværsskaren flere lagdelinger med fokksnøflak med forskjellig hardhet, med kantkornet snø mellom lagene. Mildværsgrense sist helg virker som har vært lavere enn antatt. På ca 700moh hvor jeg gravde profil, var det tørt fra topp og ned til skarelaget dannet i februar. Har observasjon fra helgen hvor det var fuktig opp til ca 450moh, så antar at på sørlig og indre deler har vært en mildværsgrense på ca 500moh. Og høyere ut mot kysten.

Tester

ECTP23@48cmQ2

ECTN4@18cmQ3

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ettersom mildværet ikke gikk så høyt opp som ønsket sist helg, så har vi nå 2 vedvarende svake lag i snøpakken over mildværsskare. Dette er nok mest markant i V og S eksposisjoner, ettersom Ø var ganske avblåst før været satte inn sist fredag. (dominerende vindretning i tidsrommet 13-18/3 NØ/Ø vind) men pga lokale vindforhold, kan det ha fått danne seg i alle eksposisjoner. Ettersom mildværet 22-23/3 ikke gikk høyt nok er disse lagene fortsatt tilstede, men det må nok noe tillleggslast til for å påvirke disse. Men Skred i fokksnøflak kan være nok tilleggslast til at vi får en stepdown effekt med større skred som et resultat. Observerte flere mindre naturlig utløste skred på turen, via Facebook (topptur Helgeland) ble det også meldt inn ett naturlig utløst skred på Reingardslitinden (N eksp) Forutsatt at mildvær går høyt nok, vil bindinger i snødekket kunne svekkes, vedvarende svakt lag påvirkes og vi kan få naturlig utløste skred Str 3, i flere eksposisjoner. Stor gradient i snøpakken gjør at disse lagene fortsetter å utvikle seg. Varslet faregrad er riktig FG og skredproblem stemmer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred Område: På dette stedet

Snøprofil

8 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 188315

Svartisen / Møllebakken, Leiråmotind

Snø

26.03.2019 kl. 16:17

359 moh

DW (**)

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer Været er i endring. Vinden øker, temperaturen synker og været blir generelt dårligere. -4 grader i lufta her nå og tynt men fullt skydekke.

Snødekke

Lett snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Rask snøprofil @650moh i østvendt heng over skogen viser ca 30cm med F hardhet så ca 30cm 4F så ca 10-20cm 4F+/1F- før man treffer et tynt (<5cm) lag med dårlig binding. Ingen nærmere undersøkelse ble gjort på grain classification men ligner et luftig og delvis nedbrytet skarelag. Under dette blir snøen igjen som snøen over. Bortsett fra dette svakt laget er det ingen tegn til tydelig kantkorn innen de første 100cm i snødekket her. Dette laget virker lite reaktiv og snødekket oppleves overaskende stabilt her. Rask undersøkelse ca 100hm høyere opp med staven tyder på annerledes lagdeling og muligens svakere snødekke med skarelag + svakt lag (kantkorn?) under men dette ligger nok dypt i snødekket (ca 120cm) og blir vanskelig å påvirke som skikjører.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Begynte å se starten på vindtransport av snøen i høyden den siste timen. Ned i dalen har vinden økt og begynt å transportere snøen ila av skriving av denne rapporten.

ObsID: 188311

Svartisen / BEIARN

Snø

26.03.2019 kl. 10:19

138 moh

DW (**)

Vær

Ikke nedbør 0 m/s -8 grader

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Utviklet overflaterim generelt på fjellet her inne i dalen. Trolig nok utviklet seg ila natten. Ikke et problem nå men kan være det om nedbøren meldt de neste dagene kommer som snø med lite vind i forveien. Noe lurt å være obs på i hvert fall. Særlig med den lagdelingen vi har i snøen fra før.

ObsID: 188228

Svartisen / BEIARN

Snø

26.03.2019 kl. 09:49

597 moh

DW (**)

Vær

Ikke nedbør -7grader

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Utviklet overflaterim generelt på fjellet her oppe. Trolig nok utviklet seg ila i går kveld og i natt. Ikke et problem nå men kan være det om nedbøren som kommer de neste dagene kommer som snø med lite vind i forveien.

ObsID: 188214

Svartisen / RANA

Snø

26.03.2019 kl. 08:01

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -2 °C Nå på morgenen ingen nedbør, ingen vind. Noen få kuldegrader. I går var det bygevær og nedbør som snø, iløpet av to timer på ettermiddagen fikk vi ca 15cm snø, med ingen vind.

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

ObsID: 188178

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

25.03.2019 kl. 12:21

moh

Stein Bastian @forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Stein Bastian @forsvaret

Vær

Hagl 95% skyer

ObsID: 188088

Svartisen / RANA

Snø

25.03.2019 kl. 10:19

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø 0 °C 3 m/s 100% skyer Akkurat nå er det bygevær fra V med nedbør som snø kombinert med vind

ObsID: 188047
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.