Snøskredvarsel for Svartisen fredag 08.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har vært løs og tørr snø tilgjengelig for transport av vinden den siste tiden, og vind fra NV og NØ på fredag kan frakte tilgjengelig løs snø over i leområder mot SV til SØ. Det kan være lett å løse ut skred i den nyeste fokksnøen, men skredene blir neppe større enn middels store. I fokksnøen fra tidligere i uken vil det være vanskeligere å løse ut skred. I områder som har ligget og ligger i le for vinden vil snøen fremdeles være løs og fin.
Mange steder ligger det en del ubunden snø i overflaten. Der hvor vind fra V og NV tirsdag og onsdag har fått tak, har det lagt seg opp vindtransportert snø i øst- og sørøstvendte leformasjoner. Det gjelder særlig nord i regionen der det tilsynelatende har vært mer vind enn lenger sør. Det var plussgrader til fjelltopphøyde 23. feb. og en total gjennomfukting av snøen opp til 900 moh. Øverste del av det våte snødekket har blitt igjenfryst og det har vært flere runder med snøvær i etterkant.
Noen steder er det observert begynnende kantkorndannelse under et tynt skarelag innad i fokksnøen fra forrige uke. Eldre kantkornlag ble nøytralisert som følge av det kraftige mildværet 23. feb.
Torsdag er det meldt inn observasjoner av drønn ved Bomfjellet i Rana.
Onsdag morgen hadde det kommet 20 cm nysnø ved kysten og 5 cm nysnø i Mo i Rana. Det er ikke meldt om snøfokk eller registrert sterk vind på målestasjonene.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-19 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Lite eller ingen nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

08.03.2019 kl. 13:54

45 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 184954

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

08.03.2019 kl. 13:54

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø 2 siste døgn.. FV452 Kvitrona - Oldra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt noe vind til natten..

Vær

Ikke nedbør -3 °C Bjærangen (0moh) kl 13:55 Værobservasjon fra Kilvika (0 moh) kl 14:20 Ingen, -3,0 °C.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

Skredaktivitet

8. mar 14:21 - 7. mar 14:21 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv452 Kvitrona - Oldra,

ObsID: 184955

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

08.03.2019 kl. 13:50

736 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  I dette området ble det oppdaget store sprekker i snøen noen dager tidligere

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N. Mellom 700 moh og 600 moh Skred på svaberg

ObsID: 184970

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2019 kl. 18:20

550 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 400 moh Lokale variasjoner på vindretning i regionen nå, men i sørlig del av regionen har dominerende vindretning vært fra Ø sektor siste par dager.

Skredfarevurdering

2 Moderat det er fokksnøflak dannet søndag/mandag, og nysnøflak dannet etter onsdagens snøfall som er skredproblemene nå. Fokksnø virker å stabilisere seg, men ettersom det har vært lave temperaturer så ser det ut som stabilisering har tatt litt lengre tid. Og ettersom det har vært vind fra skiftende retninger, kan disse flakene ligge i flere eksposisjoner, (mest i V sektor) Virker ikke å festet seg til underliggende skare. Nytt påfyll onsdag gjorde at med økende vind i dag, så er det begynt å danne seg nye myke nysnøflak på toppen. observerte ett lite str1, naturlig utløst flakskred idag. Snø tilgjengelig for transport i høyden, vil kunne ved vindøkning og dreining bli transportert inn i lesider. nye flak dannes, disse kan løses ut med liten tilleggslast av skiløper i bratte sider. Varslet faregrad er riktig FG og skredproblem stemmer.

Tester

CTM14@62cmQ2 Middels Gikk til brudd i tynt lag nedfokket snø på mildværsskare

CTM11@44cmQ2 Middels Gikk til brudd i sjikt overgang i fokksnø

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er store lokale forskjeller på nysnømengde som kom onsdag i regionen. I Utskarpen kom det løpet av onsdag ca 50cm snø, mens det i Mo i Rana kom ca 15 cm i samme tidsrom. vi har snøgrense ved havnivå helt ut til kysten nå (sørlig del av regionen). Så der hvor vinden har vært fraværende er det mye løs snø å leke seg i nå. Dagens tur var vestvendt, og i skogen var det her ca 30cm løs ubundet snø oppå den gamle kompakte pakken. Over skogen var det litt mere vindpåvirket, gikk i enkelte leområder, der var det ca 50-75cm inntransportert snø. oppå knauser hvor vinden har tatt, så er det avblåst mildværsskare, men i forsenkinger var det fortsatt mye fin snø.

Snøprofil

3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm F PP 0 mm/0 mm D, 26 cm P RGwp 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm -8,5 °C @ 0 cm, -11,5 °C @ 1 cm, -9,3 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 30 cm, -6,7 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 65 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184784

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2019 kl. 18:08

537 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite str 1 skred løsnet i leformasjon

ObsID: 184786

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2019 kl. 17:37

383 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Etterhvert som jeg kommer opp av skogen. Økende vind fra NØ, myke nysnøflak danne

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 184785

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2019 kl. 16:53

133 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Ingen nedbør idag, litt trekk fra Ø sektor, kjølig vær. Stigende utover dagen så sola begynner å varme

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Her ligger det ca 30cm løs ubundet snø oppå den gamle gjennomfuktet pakken( i skogen)

ObsID: 184787

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

07.03.2019 kl. 12:00

714 moh

Tjugen (Ukjent)

Notater

Det er kommet mye pudder snø, ca 50 cm. Vindstille på formiddag. Ved retur på ettermiddag, kl 15.30 begynte det å blåse opp. Endel vindtransport av snø hadde startet. Det mye nysnø som kan flyttes på, og kan danne mye skavler og hardpakkede flak ved mer vind. Is/skare laget er fortsatt til stede under nysnø og er veldig glatt, med lite/ingen binding til snøen over. Med vindøkning som kom utover dagen, og meldt vind for natta ( Liten kuling ) mener jeg at meldt faregrad 2 er feil. Faregrad 3 bør opprettholdes ut fredag 8 Mars

ObsID: 184765

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2019 kl. 10:46

715 moh

Thosko (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184606

Svartisen / RANA

Snø

06.03.2019 kl. 14:45

834 moh

Håvard (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -12 °C 7 m/s fra S ↑

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 186415

Svartisen / RANA

Snø

06.03.2019 kl. 08:11

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø -13 °C fra Ø ← 100% skyer Det har i løpet av natten begynt å snø, i lavlandet en svak trekk fra Ø sektor, forholdsvis lav temperatur

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet snø med store lokale variasjoner i mengde. 5cm Mo i Rana, mens det ute ved kysten (Flostrand, sørlig del av regionen) har kommet ca 20cm siste timer

ObsID: 184399

Svartisen / RANA

Snø

05.03.2019 kl. 17:55

507 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Over skogen er det noe avblåst mildværsskare hvor vinden har tatt, og myk vindpåvirka snø. Her 4f-1f hardhet på fokksnø

Vær

Ikke nedbør -18 °C Så og si vindstille på toppen her (670moh)

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr over skoggrensa var det her tydelig at vinden har flytta på noe av snøen som kom fredag/lørdag. mye avblåst mildværsskare, på rygger og knauser, noe vindpåvirka eller. Fokksnø var her forholdsvis myk (1f-4f hardhet) der hvor vinden ikke har tatt tak finnes det fortsatt mye fin, løs ubundet snø. Selv om det er tynt så har vi nå en snøgrense ved havnivå i sørlig del av regionen.

Faretegn

Rimkrystaller oppdaget i billysene ved parkering, rimkrystaller ca5mm størrelse som sto på snø der. Det har i regionen i de siste nettene vært kalde klare netter og rolige vindforhold, så det kan antas at det har vært noe dannelse av rimkrystaller i høyden også.

ObsID: 184343

Svartisen / SALTDAL

Snø

05.03.2019 kl. 17:49

700 moh

Håvard (Ukjent)

Vær

-19 °C 3 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 186416

Svartisen / RANA

Snø

05.03.2019 kl. 17:12

64 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -18 °C

ObsID: 184339

Svartisen / RANA

Snø

05.03.2019 kl. 16:19

652 moh

StefanW (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StefanW Kommentar:  2-4cm tykke skarelag i ca 20cm og 55cm dybde. Løs snø øverst som ikke bygd flak men bare ramla ned løst. Hard tett pakket snø mellom skarelagene. Krevde mye kraft å løsne/skli fra skarelag 2. Hardt, nærmest is, lenger ned (gjennomfuktet tidligere). Nederst (>1m dyp) er snøen løsere igjen.
ObsID: 184341

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

05.03.2019 kl. 13:00

685 moh

Tjugen (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observert på lang avstand. Store sprekker observert i snøen, tydelig av det har vært utglidning som har stoppet. Har muligens oppstått under forrige mildværsperiode. Det er mye svaberg oppe i fjellsiden. Dette er et område hvor det bruker å gå store ras.

ObsID: 184778

Svartisen / RANA

Snø

05.03.2019 kl. 08:20

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -16 °C 2 m/s fra SØ ↖ I dag kaldt klart vintervær. Ingen nedbør, litt trekk fra Ø sektor.

ObsID: 184198

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org