Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 14.02.2019

4
Stor
Publisert:

Temperaturstigning og svært mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil øke til 4-stor torsdag pga store nedbørsmengder og kraftig vind fra vest. Der hvor nedbøren kommer som regn, under ca 1200 moh, venter vi naturlig utløste store skred som løsner på grunn av vann som svekker bindinger i snødekket. Skredproblemet er størst over skoggrensa hvor de største fokksnøflakene finnes. Der hvor nedbøren kommer som snø, ca over 1200 moh, vil det danne seg mange og store nysnøflak i nordlige og østlige leheng. En del naturlig utløste skred vil forekomme her. Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn som ligger dypt i snødekket. Der hvor det kommer mest regn kan denne belastningen /svekkelsen være nok til at skred løsner på dette dype laget. Skredene kan dermed bli svært store på de stedene som har fått mest snø de siste dagene. Under mildværsgrensen vil kraftig regn føre til mange mindre våte naturlige utløste skred.
Onsdag er det litt rolig vær, men de siste dagene før det, kom det mye nedbør som snø i kombinasjon med kraftig vind fra vest. Dette har gitt fokksnøflak i østvendte leformasjoner. Snøen er kommet med byger så det er lokale variasjoner i snømengdene. Før nysnøen kom var snøoverflaten i fjellet preget av hard og kompakt fokksnø, og noen steder var det avblåst ned på skare etter mye kraftig vind fra SØ.
Det finnes lag av kantkorn både under fokksnø og dypt i snødekket. Disse er dekket av hard fokksnø og vurderes vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om mye skredaktivitet via Regobs, men ut fra været som harv vært og ut fra det som er meldt inn, så er det rimelig å anta at det har vært endel større naturlig utløste skred i regionen de siste dagene. Husk at skred som meldes inn i Regobs er en viktig del av vurderingen snøskredvarslingen gjør når vi varsler og det er viktig dokumentasjon for andre å vite hvor og når skred er gått i terrenget.
Snødekket og skredproblemene som har vært preges av lavtrykkene som har kommet inn den siste uka. Fronten som preger snøskredfaren torsdag ser ut til å treffe land omtrent ved midnatt.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
42 mm i døgnet, opp mot 70 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørvest natt til torsdag.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Stedvis SW til W liten storm fra utpå ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 18:15

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har regnet stabilt i 15 timer nå, ogctemperaruren er forholdsvis høy. Minkende skredfare neste døgn: Nedbørsmengden skal etter prognose avta.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 6 °C Generelt (0moh) kl 15:09

ObsID: 181012

Svartisen / RANA

Snø

14.02.2019 kl. 08:06

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Regn 0 °C 100% skyer Akkurat nå regner det godt her, lite vind

ObsID: 180895

Svartisen / Meløy

Snø

14.02.2019 kl. 07:33

50 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 07:33 Snø på FV. 17 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg.

ObsID: 181653

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 10:49

45 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). tempraturøkning . FV17 Kilvika - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye regn og høy temperatur .

Vær

Regn 2 °C Glomfjord (0moh) kl 09:50 3 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 180698

Svartisen / RANA

Snø

13.02.2019 kl. 07:55

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -1 °C 100% skyer Det har snødd 10-15cm siden i går kveld, en svak trekk fra Ø sektor.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 180660

Svartisen / RANA

Snø

12.02.2019 kl. 18:53

540 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  kjørte lett ut et flak i en liten leformasjon

Snødekke

ObsID: 180599

Svartisen / RANA

Snø

12.02.2019 kl. 18:33

571 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Da jeg skulle fjerne det som var løsna, så løsna det i kantkorn under skarelag 25cm fra toppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Skiløpere har kjørt ut flak i le side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nå har det dannet seg fokksnøflak over vedvarende svakt lag under mildværsskare, også i Ø eksposisjoner. Belastningstest gjort i dag og den siste tiden i V eksposisjoner, viser at man med stor tilleggslast får brudd i dette laget. Ellers så finnes det fortsatt myke fokksnøflak i østvendte sider. Men det har vært gunstig temperatur med en viss stabiliserende effekt. Har sjiktoverganger i fokksnøen hvor det fortsatt er litt dårlig binding mellom lagene. Der hvor flakene fortsatt er myke, kan skiløper løse ut flak med liten tilleggslast i bratte lesider. skredfare vil nok øke i takt med intensitet av forventet vær de kommende dagene. Først snø kombinert med vind vil lage nye myke nysnøflak, etterhvert mildvær og regn som vil svekke bindinger i snødekket. øverste tynne mildværsskarelaget vil neppe klare å holde tett, så vedvarende svakt lag kan nok bli påvirket og vi kan få naturlig utløste skred str2/3. Varslet faregrad er riktig Syns FG og skredproblem stemmer bra.

Tester

ECTN17@24cmQ2

ECTN16@12cm gikk til brudd i sjiktovergang i fokksnøen

Vær

Lite eller ingen vind over skogen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 400 moh Nå har det dannet seg fokksnøflak over vedvarende svakt lag under mildværsskare, også i Ø eksposisjoner. Belastningstest gjort i dag og den siste tiden i V eksposisjoner, viser at man med stor tilleggslast får brudd i dette laget.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet ingen fersk skredaktivitet observert idag, god sikt helt opp så lenge jeg hadde dagslys

Snødekke

Snøprofil

17 cm P/1F RGwp/RGwp 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F/1F- DFbk/DFbk 0 mm/0 mm D, 1,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3,5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 11 cm 4F-1F FC 1 mm/0 mm, 26 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 21 cm P MF 0 mm/0 mm, 15 cm 1F FC 1 mm/0 mm -6 °C @ 0 cm, -8,3 °C @ 1 cm, -6,3 °C @ 15 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 45 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2 °C @ 75 cm, -0,8 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 180600

Svartisen / RANA

Snø

12.02.2019 kl. 17:05

175 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fortsatt løs og fin snø oppå gammel skare i skogen. https://www.regobs.no//Registration/180410

ObsID: 180594

Svartisen / RANA

Snø

12.02.2019 kl. 16:37

375 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -7 °C 50% skyer Litt bygeaktivitet på formiddagen, oppholdsvær nå. Lite vind i lavlandet. Stor temperaturforskjell -1 i Mo i Rana

ObsID: 180595

Svartisen / RANA

Snø

12.02.2019 kl. 08:42

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø -2 °C 3 m/s 100% skyer Det har vært bygevær fra NV med nedbør som snø og vind siste døgn. Noe mindre vind nå på morgenen enn i går kveld.

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det kan være lokale forskjeller på nysnømengde i regionen

ObsID: 180455

Svartisen / RANA

Snø

11.02.2019 kl. 17:41

424 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Flytta mye snø inn i NØ/Ø sider allerede
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø -7 °C 8 m/s fra NV ↘ bygevær fra NV, blåste bra på toppen (684moh)

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr det har snødd greit her siste døgn, kommet ca 15cm påfyll, men over skogen er det flyttet på av vind fra NV, så rygger og knauser er det avblåst mildværsskare, bak rygger og hvor vinden ikke har tatt tak, mye fin kjøresnø, men også nysnøflak 1f-4f hardhet. i lesider er det blåst inn mye snø, enkelte plasser 50-60cm allerede. I skogen 15-20 cm løs og ubundet snø på toppen av snøpakken

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh tråkket ganske lett ut nysnøflak i små østvendte formasjoner idag

ObsID: 180410

Svartisen / BEIARN

Snø

11.02.2019 kl. 13:36

661 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn /begerkrystaller CTH#26 på kantkorn når løssnø over var børstet bort. ECTX.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind fra vest-Nordvest. lesider der det bygges opp med skavler viser antydninger til å gå i brudd under ski men ingen forplantning. Ingen skytende sprekker eller drønn enda. Det ligger kantkorn og godt utviklede kantkorn-begerkrystaller i noen leheng der den tidligste snøen har ligget lenge og det er tynt snødekke. Dette gir CTH#26 når myk snøen over er børstet bort og ECTX. I løpet av helgen har vi holdt skredkurs og ingen blokktester eller ECT tester har gitt annet en Q3 ved brudd. Generelt stabile forhold i snøen. Under tregrensen finner jeg ingen svake lag. Ved tregrensen ca 500moh er der fokksnø som har bundet seg godt til underlaget. Q2 brudd ved sparking på blokk. Det kom 10 cm nysnø i dag med vind. Lesider vil få mer snø i løpet av dagen og danne større flak som kan løse ut naturlig små til middels store. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God

CTH26@35cmQ3 God Ct test uten løssnø oppå, børstet denne vekk for å teste kantkornlaget

Vær

Snø -4,2 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Snøprofil

24 cm F/F PP/DF 1 mm/1 mm D, 8 cm K MFpc 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 1F FC 2 mm/0 mm D, 46 cm K MFpc 0 mm/0 mm D Smelte/frysepakke ned til bakken. Vanskelig å grave i. -5,6 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -5,8 °C @ 20 cm, -5,9 °C @ 30 cm, -5,6 °C @ 40 cm, -5,3 °C @ 50 cm, -4,7 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -3,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 180389

Svartisen / RANA

Snø

11.02.2019 kl. 07:53

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Det har kommet nedbør som snø i natt, akkurat nå vind fra S/SV og temperatur rundt 0

Snødekke

11 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 180243

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org