Snøskredvarsel for Svartisen fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite vind og nedbør gjer at vi ikkje får noko auke av skredfaren. Skredproblem vil framleis vere i forbindelse med nysnøflak og fokksnø frå dei siste dagane, samt vedvarande svakt lag av kantkorn.
I fjellet er snøoverflata vindpakka, og somme stadar er det avblåst, men det har kome litt nysnø og lagt seg på den harde snøoverflata. Fokksnø av varierande hardheit finst mange stader. Ferskast fokksnø finn ein i leområder mot vest. Det gamle snødekket består av fleire skarelag, lag av fokksnø og ein solid såle. I skogen er det framleis mogeleg å finne laus snø.
Det er gjort fleire observasjonar av eit vedvarande svakt lag av kantkorn som er danna under skaren frå sist mildvêr. Skarelaga frå eldre mildvêr er bærande og det er då vanskeleg å påverke kantkorn lag som ligg under desse.
Det ble søndag rapportert å ha vært en del vindtransport, og blitt mer avblåst i sider mot SØ.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

06.02.2019 kl. 18:51

556 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  bilde av ECT, klarte ikke å påvirke lag under skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat det er blitt litt mere snø tilgjengelig for transport i høyden. Men det er såpass lite som er kommet, at nysnøflak vil bli relativt tynne, men lette å løse ut av skiløper med liten tilleggslast. Vedvarende svakt lag av kant under mildværsskare, begynner nå å bli ganske godt beskyttet, da overliggende fokksnø begynner å bli ganske kompakt og hard. Så det virker som det må noe tilleggslast til for å påvirke dette laget der hvor fokksnø flak er tykt. Men dersom dette laget blir påvirket hvor flak er tynt, så kan det pga flakets hardhet bli større skred. Så vil ikke fjerne dette skredproblemet riktig ennå. Ingen registrerte skredhendelser til nå denne uke i denne delen av regionen Vinddreining kan gjøre at løs snø som til nå har fått ligge i fred kan bli flyttet til nye sider. Gunstig temperatur gjør at eldre fokksnøflak stabiliserer seg ytterligere, Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV mellom 800 moh og 500 moh overliggende flak av fokksnø begynner nå å bli ganske hardt

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet litt snø som har lagt seg på toppen. Har blitt flyttet en del snø mot vestsidene nå, østsider i fjellet er ganske avblåst etter vinden som var fredag-søndag. Vestvendt skog er nok der hvor den fineste snøen ligger nå (for skikjøring) Over skogen er fokksnø kompakt og hard, i skrått terreng såpass hard at skavejern begynner å bli nødvendig, på rygger og knauser er mildværsskare avblåst. Men det er nok fortsatt løs snø i terrengforsenkinger og bak rygger hvor vinden ikke har tatt.

Tester

CTH23@45cmQ2 Gikk til brudd i vedvarende svakt lag av kantkorn under skare

CTH22@30cmQ2 Middels gikk til brudd i samme sjikt overgang som ECT.

ECTN22@30cm Middels Gikk til brudd i sjikt overgang i fokksnø

Vær

Ikke nedbør -10 °C 100% skyer Det har snødd litt siste døgn, omtrent vindstille i dag, fortsatt kuldegrader

Snøprofil

9 cm F PP 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 27 cm P/P- RGwp/RGxf 0 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 46 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -7,2 °C @ 2 cm, -8,7 °C @ 15 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -7 °C @ 45 cm, -5,7 °C @ 55 cm, -4,9 °C @ 65 cm, -2,7 °C @ 85 cm, -0,8 °C @ 105 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 179435

Svartisen / RØDØY

Snø

06.02.2019 kl. 15:00

424 moh

NilsArne@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Flakskred. Bilde fra webkamera på motsatt side av fjorden.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkant

Skredhendelse

6. feb 15:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 441 moh Skål

ObsID: 179407

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org