Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Nysnøflak i høyden kan også gi skred.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kjem litt nysnø, og i dei mest vindutsatte områda kan dette føre til at ein får danna nysnøflak i nordvendte leheng. Dette vil kun bli eit skredproblem i dei områda som får mest nedbør. Det kan også i enkelte områder framleis finnast ustabile fokksnøflak som vart danna i helga. Det er finst vedvarande svake lag av kantkorn i snødekket som er mogeleg å påverke.
I vindutsatt terreng er snøoverflata vindpakka, og somme stadar er det avblåst. Særleg mot S og Ø. Fokksnø av varierande hardheit finst mange stader. Dominerande vindretning den siste tida har vore frå søraust. Det gamle snødekket består av fleire skarelag, lag av fokksnø og ein solid såle. I skogen og i skjerma terreng finst det framleis mange stader laus snø og godt skiføre.
Det er gjort fleire observasjonar av eit vedvarnde svakt lag av kantkorn som er danna under skaren frå sist mildvêr. Skarelaga frå eldre mildvêr er bærande og det er då vanskeleg å påverke kantkorn lag som ligg under desse.
Det ble søndag rapportert å ha vært en del vindtransport, og blitt mer avblåst i sider mot SØ.
1 mm i døgnet, opp mot 7 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-15 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Usikker vindprognose.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

06.02.2019 kl. 18:51

556 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  bilde av ECT, klarte ikke å påvirke lag under skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH23@45cmQ2 Gikk til brudd i vedvarende svakt lag av kantkorn under skare

CTH22@30cmQ2 Middels gikk til brudd i samme sjikt overgang som ECT.

ECTN22@30cm Middels Gikk til brudd i sjikt overgang i fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV mellom 800 moh og 500 moh overliggende flak av fokksnø begynner nå å bli ganske hardt

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 500 moh

Vær

Ikke nedbør -10 °C 100% skyer Det har snødd litt siste døgn, omtrent vindstille i dag, fortsatt kuldegrader

Skredfarevurdering

2 Moderat det er blitt litt mere snø tilgjengelig for transport i høyden. Men det er såpass lite som er kommet, at nysnøflak vil bli relativt tynne, men lette å løse ut av skiløper med liten tilleggslast. Vedvarende svakt lag av kant under mildværsskare, begynner nå å bli ganske godt beskyttet, da overliggende fokksnø begynner å bli ganske kompakt og hard. Så det virker som det må noe tilleggslast til for å påvirke dette laget der hvor fokksnø flak er tykt. Men dersom dette laget blir påvirket hvor flak er tynt, så kan det pga flakets hardhet bli større skred. Så vil ikke fjerne dette skredproblemet riktig ennå. Ingen registrerte skredhendelser til nå denne uke i denne delen av regionen Vinddreining kan gjøre at løs snø som til nå har fått ligge i fred kan bli flyttet til nye sider. Gunstig temperatur gjør at eldre fokksnøflak stabiliserer seg ytterligere, Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet litt snø som har lagt seg på toppen. Har blitt flyttet en del snø mot vestsidene nå, østsider i fjellet er ganske avblåst etter vinden som var fredag-søndag. Vestvendt skog er nok der hvor den fineste snøen ligger nå (for skikjøring) Over skogen er fokksnø kompakt og hard, i skrått terreng såpass hard at skavejern begynner å bli nødvendig, på rygger og knauser er mildværsskare avblåst. Men det er nok fortsatt løs snø i terrengforsenkinger og bak rygger hvor vinden ikke har tatt.

Snøprofil

9 cm F PP 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 27 cm P/P- RGwp/RGxf 0 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 46 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -7,2 °C @ 2 cm, -8,7 °C @ 15 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -7 °C @ 45 cm, -5,7 °C @ 55 cm, -4,9 °C @ 65 cm, -2,7 °C @ 85 cm, -0,8 °C @ 105 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 179435

Svartisen / RØDØY

Snø

06.02.2019 kl. 15:00

424 moh

NilsArne@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Flakskred. Bilde fra webkamera på motsatt side av fjorden.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkant

Skredhendelse

6. feb 15:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 441 moh Skål

ObsID: 179407

Svartisen / RANA

Snø

04.02.2019 kl. 09:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Morgenens snøfall på telttaket

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra Ø ← Nå på morgenen snødde det lett (ubetydelig mengde) kombinert med vind fra Ø sektor.

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

ObsID: 179086

Svartisen / RANA

Snø

03.02.2019 kl. 14:05

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sørvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Nordvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendt side

Vær

Ikke nedbør -7 °C 9 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Vinden har flyttet godt på snøen, fjellsider hvor vinden har tatt tak er bra avblåste her.

ObsID: 179013

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

03.02.2019 kl. 12:37

521 moh

Håvard (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Hardt og forblåst over tregrensa. Løst i skogen.

ObsID: 179009

Svartisen / RANA

Snø

03.02.2019 kl. 10:18

328 moh

LaererJEP (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LaererJEP

Vær

Snø -7 °C 8 m/s fra SØ ↖ 95% skyer

ObsID: 178967

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org