Snøskredvarsel for Svartisen tirsdag 05.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner med vindtransportert snø. Det finnes også områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og vindøkning fra SV mot kvelden fører til at man kan få dannet ferske nysnøflak i leheng, hovedsakelig mot N-NØ. Disse kan være ustabile i de områdene som får mest nedbør, men størrelsen ventes å være begrenset. Vær oppmerksom på at man trolig fortsatt kan finne ustabile fokksnøflak dannet i løpet av helgen i noen få leformasjoner, men utbredelsen vil nå være begrenset. Renner og bolleformasjoner i tregrensen er mest utsatt. Vær oppmerksom på at det er observert vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som er mulig å påvirke. Utbredelsen er litt usikker, men det kalde været gir forhold for videre utvikling.
Dominerende vindretning den siste tiden har vært fra sørøst, tildels kraftig vind. Snøoverflaten er vindpakket og avblåst i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle i bunn. Snøgrensen går ved havnivå, der kom et lite melisdryss i sørlige del av regionen natt til mandag. I skogen og i skjermet terreng finnes det fortsatt mange steder løs snø og godt skiføre.
Det er gjort flere observasjoner av et vedvarende svakt lag av kantkorn som er dannet under skaren fra siste mildvær, dette går til brudd på tester og er nå et gjeldende skredproblem. Skarelagene fra mildvær i januar er bærende, slik at det er vanskelig å påvirke eldre kantkornlag. Over 800 moh er det ikke funnet vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket.
Det ble lørdag rapportert om et skiløperutløst tørt flakskred opp mot Skromdalsskaret nord for Ørnes. Skredet ble løst ut i fokksnøen i tregrensen.
Det ble søndag rapportert å ha vært en del vindtransport, og blitt mer avblåst i sider mot SØ.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-22 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 mm i døgnet, opp mot 7 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

04.02.2019 kl. 09:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Morgenens snøfall på telttaket

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra Ø ← Nå på morgenen snødde det lett (ubetydelig mengde) kombinert med vind fra Ø sektor.

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

ObsID: 179086

Svartisen / RANA

Snø

03.02.2019 kl. 14:05

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sørvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Nordvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendt side

Vær

Ikke nedbør -7 °C 9 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Vinden har flyttet godt på snøen, fjellsider hvor vinden har tatt tak er bra avblåste her.

ObsID: 179013

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

03.02.2019 kl. 12:37

521 moh

Håvard (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Hardt og forblåst over tregrensa. Løst i skogen.

ObsID: 179009

Svartisen / RANA

Snø

03.02.2019 kl. 10:18

328 moh

LaererJEP (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LaererJEP

Vær

Snø -7 °C 8 m/s fra SØ ↖ 95% skyer

ObsID: 178967

Svartisen / MELØY

Snø

02.02.2019 kl. 14:23

220 moh

OBay-Lar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OBay-Lar

Ulykke/hendelse

Valgte nedfart i skogen for sikker nedfart, men små flakskred ble uløst mange ganger i lia Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

2. feb 14:22 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy bruddkant I skogen Kantkornet tynt lag mot vegetasjon med ca 30 laussnø, variabelt med tynt flakformasjoner

ObsID: 178856

Svartisen / MELØY

Snø

02.02.2019 kl. 12:58

445 moh

OBay-Lar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OBay-Lar
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OBay-Lar
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

2. feb 11:56 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst V-vendt Skredet startet på 445 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 10 cm høy og 100 m bred bruddkant Nær rygg Skiløper Utløste flakskredet rett i overkant av krattskog. Bruddkant rett over ca 10 cm. Høyeste bruddkant ca 50 cm. Lengde fra ca 10- 50 m. Skiløper ble tatt med noen meter, men Ingen skader.

ObsID: 178837

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

02.02.2019 kl. 12:45

976 moh

Håvard (Ukjent)

Vær

15 m/s fra SØ ↖ Til tider sterk kuling.

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierende føre i skog og opp til nakkdalen. Ganske løste herifra og opp ryggen til militærhytta. Et eldre, lite løssnøskred lå under isformasjonene i topphenget.

ObsID: 179010

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 12:25

204 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Idag var det nye fokksnøflak i høyden som utgjorde et problem. Tråkket veldig lett ut flak i mindre hellingen (vestvendte) vi har kantkorn ved skarelag under fokksnø som kjent problem. Klarte ikke å få trigget dette laget i dag, men pga dårlig vær i fjellet så fant jeg ikke noe optimalt teststed.. men fikk med lille blokktest brudd i vedvarende svakt lag under skarelag. (Ca 900moh) Fortsatt noe snø tilgjengelig for transport. Mere snø tilgjengelig dersom vi får vinddreining. Ved lave temperaturer vil kantkorn utvikling fortsette, dersom vi får påfyll av snø vil dette kombinert med vind kunne lage nye myke fokksnøflak som kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast i bratte lesider. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Mye vindpåvirka snø i høyden. Fra avblåste rygger og knauser, vindpakket harde og vindpakket myke flak. Litt mere vindpåvirka i skogen også nå pga siste døgns vind. Men fortsatt er det mulig å finne god kjøresnø i skogen.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Pga vind og fokk var det begrenset sikt, men imellom var det sikt helt opp i flere alle eksposisjoner

ObsID: 178834

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 11:09

838 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -14 °C 15 m/s

Snødekke

Tester

ECTX Middels

ECTPV@4cmQ3 Middels Gikk til brudd ved frigjøring av blokk i svakt lag av nedføyket snø

Snøprofil

4 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 28 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 8 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D -13,4 °C @ 0 cm, -13 °C @ 1 cm, -12,6 °C @ 10 cm, -11,7 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8,1 °C @ 50 cm, -7,3 °C @ 60 cm, -6,6 °C @ 70 cm, -5,7 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 178831

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

02.02.2019 kl. 10:46

472 moh

Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Vindpakket hard snø. Drønn på dette sted.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Heng på 6-7 høydemeter.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Sprekk i sørvendt helling. Fingerfast fokksnø, med knyttneve fast nysnø under.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Fingerfast fokksnø på knyttnevefast snø.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Vindtransport av snø

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I sørvendte hellinger med innblåst fokksnø sprekker det veldig lett opp.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I visse heng sprekker vindpakket snø opp i store flak. Mye kartongaktig med hul lyd.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Vær

fra Ø ←

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Svært lett å løse ut Meget sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng S, SV mellom 500 moh og 300 moh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

2. feb 13:46 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 477 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Bittelite heng 6-7 høydemeter. Passerte først gjennom på ski. Stoppet for å ta på feller. Mens jeg sto stille løste et lite område ut. Gikk tilbake og løste ut først et lite skred og så ett til.

ObsID: 178911

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 09:39

449 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sprekk skimtes langs stav, føyk nesten igjen før jeg fikk tatt bilde

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker i fokksnøen. Skoggrensa. Trålet ogsålett ut flak i små le formasjoner

ObsID: 178799

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 08:59

265 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snødekke

105 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

ObsID: 178793

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 08:20

170 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -7 °C 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Lettskyet vær, ikke nedbør, vind fra NØ. Lett/ moderat fokk langs vei på kjøretur hit.

ObsID: 178785

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org