Snøskredvarsel for Svartisen mandag 04.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes også områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opptil kuling styrke første del av dagen kan fortsatt flytte på litt snø noen steder, men pga at vindretningen har vært så stabil over en lang periode så forventes det jevnt over at det nå er svært begrenset med løssnø tilgjengelig for transport. Eldre fokksnøflak vil stort sett ha stabilisert seg, og det kreves trolig stor tilleggsbelastning for å påvirke større fokksnøflak. Men vær fortsatt oppmerksom i leheng der vinden har dannet nye, mindre fokksnøflak de siste par dagene. Nært skoggrensen er mest utsatt. Vær oppmerksom på at det er observert vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som er mulig å påvirke. Utbredelsen er litt usikker, men det kalde tørre været gir forhold for videre utvikling.
Siste snøfall av betydning var før forrige helg. Dominerende vindretning den siste tiden har vært fra sørøst, tildels kraftig vind. Snøoverflaten er vindpakket og avblåst i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle i bunn. Snøgrensen går ved havnivå. I skogen og i skjermet terreng finnes det fortsatt mange steder løs snø og godt skiføre.
Det er gjort flere observasjoner av et vedvarende svakt lag av kantkorn som er dannet under skaren fra siste mildvær, dette går til brudd på tester og er nå et gjeldende skredproblem. Skarelagene fra mildvær i januar er bærende, slik at det er vanskelig å påvirke eldre kantkornlag. Over 800 moh er det ikke funnet vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket.
Det ble lørdag rapportert om et skiløperutløst tørt flakskred opp mot Skromdalsskaret nord for Ørnes. Skredet ble løst ut i fokksnøen i tregrensen.
Det ble søndag rapportert å ha vært en del vindtransport i løpet av natten, og blitt mer avblåst i sider mot SØ.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-20 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-22 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

04.02.2019 kl. 09:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Morgenens snøfall på telttaket

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra Ø ← Nå på morgenen snødde det lett (ubetydelig mengde) kombinert med vind fra Ø sektor.

ObsID: 179086

Svartisen / RANA

Snø

03.02.2019 kl. 14:05

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sørvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Nordvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendt side

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Vinden har flyttet godt på snøen, fjellsider hvor vinden har tatt tak er bra avblåste her.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 9 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 179013

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

03.02.2019 kl. 12:37

521 moh

Håvard (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Hardt og forblåst over tregrensa. Løst i skogen.

ObsID: 179009

Svartisen / RANA

Snø

03.02.2019 kl. 10:18

328 moh

LaererJEP (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LaererJEP

Vær

Snø -7 °C 8 m/s fra SØ ↖ 95% skyer

ObsID: 178967

Svartisen / MELØY

Snø

02.02.2019 kl. 14:23

220 moh

OBay-Lar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OBay-Lar

Skredhendelse

2. feb 14:22 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy bruddkant I skogen Kantkornet tynt lag mot vegetasjon med ca 30 laussnø, variabelt med tynt flakformasjoner

Ulykke/hendelse

Valgte nedfart i skogen for sikker nedfart, men små flakskred ble uløst mange ganger i lia Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 178856

Svartisen / MELØY

Snø

02.02.2019 kl. 12:58

445 moh

OBay-Lar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OBay-Lar
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OBay-Lar
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

2. feb 11:56 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst V-vendt Skredet startet på 445 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 10 cm høy og 100 m bred bruddkant Nær rygg Skiløper Utløste flakskredet rett i overkant av krattskog. Bruddkant rett over ca 10 cm. Høyeste bruddkant ca 50 cm. Lengde fra ca 10- 50 m. Skiløper ble tatt med noen meter, men Ingen skader.

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178837

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

02.02.2019 kl. 12:45

976 moh

Håvard (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierende føre i skog og opp til nakkdalen. Ganske løste herifra og opp ryggen til militærhytta. Et eldre, lite løssnøskred lå under isformasjonene i topphenget.

Vær

15 m/s fra SØ ↖ Til tider sterk kuling.

ObsID: 179010

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 12:25

204 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Mye vindpåvirka snø i høyden. Fra avblåste rygger og knauser, vindpakket harde og vindpakket myke flak. Litt mere vindpåvirka i skogen også nå pga siste døgns vind. Men fortsatt er det mulig å finne god kjøresnø i skogen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Idag var det nye fokksnøflak i høyden som utgjorde et problem. Tråkket veldig lett ut flak i mindre hellingen (vestvendte) vi har kantkorn ved skarelag under fokksnø som kjent problem. Klarte ikke å få trigget dette laget i dag, men pga dårlig vær i fjellet så fant jeg ikke noe optimalt teststed.. men fikk med lille blokktest brudd i vedvarende svakt lag under skarelag. (Ca 900moh) Fortsatt noe snø tilgjengelig for transport. Mere snø tilgjengelig dersom vi får vinddreining. Ved lave temperaturer vil kantkorn utvikling fortsette, dersom vi får påfyll av snø vil dette kombinert med vind kunne lage nye myke fokksnøflak som kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast i bratte lesider. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Pga vind og fokk var det begrenset sikt, men imellom var det sikt helt opp i flere alle eksposisjoner

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt SV, V, NV over 500 moh

ObsID: 178834

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 11:09

838 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX Middels

ECTPV@4cmQ3 Middels Gikk til brudd ved frigjøring av blokk i svakt lag av nedføyket snø

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -14 °C 15 m/s

Snøprofil

4 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 28 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 8 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D -13,4 °C @ 0 cm, -13 °C @ 1 cm, -12,6 °C @ 10 cm, -11,7 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8,1 °C @ 50 cm, -7,3 °C @ 60 cm, -6,6 °C @ 70 cm, -5,7 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 178831

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

02.02.2019 kl. 10:46

472 moh

Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Vindpakket hard snø. Drønn på dette sted.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Heng på 6-7 høydemeter.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Sprekk i sørvendt helling. Fingerfast fokksnø, med knyttneve fast nysnø under.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Fingerfast fokksnø på knyttnevefast snø.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Vindtransport av snø

Skredhendelse

2. feb 13:46 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 477 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Bittelite heng 6-7 høydemeter. Passerte først gjennom på ski. Stoppet for å ta på feller. Mens jeg sto stille løste et lite område ut. Gikk tilbake og løste ut først et lite skred og så ett til.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Vær

fra Ø ←

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I sørvendte hellinger med innblåst fokksnø sprekker det veldig lett opp.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I visse heng sprekker vindpakket snø opp i store flak. Mye kartongaktig med hul lyd.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Svært lett å løse ut Meget sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng S, SV mellom 500 moh og 300 moh

ObsID: 178911

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 09:39

449 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sprekk skimtes langs stav, føyk nesten igjen før jeg fikk tatt bilde

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker i fokksnøen. Skoggrensa. Trålet ogsålett ut flak i små le formasjoner

ObsID: 178799

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 08:59

265 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

105 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

ObsID: 178793

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 08:20

170 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -7 °C 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Lettskyet vær, ikke nedbør, vind fra NØ. Lett/ moderat fokk langs vei på kjøretur hit.

ObsID: 178785

Svartisen / BEIARN

Snø

01.02.2019 kl. 13:49

960 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Notater

Litt dårligere binding mellom fokksnø og underliggende lag. Ujevnt brudd på små kantkornet snø.

ObsID: 178710

Svartisen / BEIARN

Snø

01.02.2019 kl. 12:38

802 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skog uten vind, mykt underlag
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 63 cm P/P RG/FC 1 mm/1 mm D Fast pakke ned til 80cm ned i snøen. Ingen tegn til svake lagdelinger i snødekket. Jeg kjennte heller ingen antydninger til svake lag med søkestang og hadde ingen svake lag fra tidlgere gravinger i denne siden. Prioriterte å dekke større område framfor detaljer., 80 cm 0 mm/0 mm -12,5 °C @ 0 cm, -11,8 °C @ 10 cm, -10,1 °C @ 20 cm, -8,8 °C @ 30 cm, -7,9 °C @ 40 cm, -6,8 °C @ 50 cm, -5,8 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Notater

Ectn#25down17cmFC Q3. Kantkornet snø i tidlig stadie ca 0,7mm 1F.

Tester

ECTN25@17cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Gennerelt stabile forhold. Der finnes fokksnø med kantkorn som utvikler seg der vinden har fått laget flak som er harde nok (1F-P). Dette skjer over tregrensen litt gradvis etter hvor hardt vinden har påvirket. Rundt 800moh er det tydeligere flak dannelser med kantkorn under. Nærmere toppen er det mer avblåst og tynnere snødekke og lite snø uten sammenhengende store flak. Kulden har myknet opp overflaten til kantkorn under 800moh og vinden ikke har tatt like hardt. Fint og raskt skiføre med gradvis hardere snø under. Ingen stabilitetstester avslører svake lag som binder dårlig, men ser at det blir gradvis dårligere bindinger under fokksnøen fra 900moh og opp. https://www.regobs.no/Registration/178710 https://www.regobs.no/Registration/178686 Der er overflaterimim skogen der vinden ikke har tatt som sitter på myksnø F. Der underlaget er hard har vinden knust overflaterimet. Utbredelse er litt usikker da jeg ikke har fått sjekket begge sider av dalen over et større område. Utviklingen av kantkorn vil fortsette med kaldvær og må følges med på. Det er lite snøtransport og kulden omdanner flak til kantkorn i overflaten. Forventer ingen store endringer før det kommer mer snø. Varslet faregrad er riktig Jeg fant ikke skarelaget mellom 400-800 moh men jeg leitet ikke spesifikt etter det heller.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 20% skyer Røde linseskyer!

Faretegn

Ingen faretegn observert Snødekket kjennes stabilt ut og jeg finner ingen faretegn

ObsID: 178699

Svartisen / BEIARN

Snø

01.02.2019 kl. 11:37

503 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Notater

Knust overflaterim, 10cm frysetørket kantkorn F, 20cm RG 1F påsolid pakke kantkorn som er sammenfroset K.

ObsID: 178686

Svartisen / Sandneslia

Snø

01.02.2019 kl. 06:56

9 moh

skreddeteksjon@ngi-svv (A)

Skredhendelse

1. feb 06:55 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 394 moh Svaberg Sandneslia skredløp 2B Hendelsen er detektert automatisk, og feil kan forekomme. Skredstørrelse er estimert på grunnlag av varighet og intensitet på vibrasjoner, målt med geofoner ca 370 meter i overkant av veien. Løsneområdet er antatt plassert øverst på svaen, og utløp predefinert fra skredstørrelse og historiske observasjoner av tilsvarende hendelser i samme skredløp. Signalene fra hendelsen ble registrert i 31 sekunder.

ObsID: 178644

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org