Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 26.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær svært forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø, spesielt i leheng som har samlet mye fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes fortsatt kraftig vind fra SØ, som vil føre til noe fersk fokksnø i NV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Det ventes avtagende vindtransport siden mye snø allerede er flyttet på av vinden. Siste dagers fokksnø stabiliseres gradvis, men i noen leheng kan det fortsatt være lett å løse ut store skred (str 3).
Før den kraftige vinden var det mye løs og ubunden snø i terrenget, stedvis myk vindpakket snø og fokksnø i østvendte leheng over tregrensa. Nå må snøoverflaten forventes å være mer vindpåvirket med avblåst vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og fokksnø av varierende hardhet mange steder. I skogen og i skjermet terreng kan det fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle i bunn. Snøgrensa går ved havnivå.
Skarelagene fra mildvær i januar er bærende, slik at det er vanskelig å påvirke kantkornlaget tilknyttet romjulsskaren som er i ferd med å gå i oppløsning. Over 800 moh er det ikke funnet vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Utvikling av kantkorn og skarelag må følges med på mellom 500 og 800 moh.
Det ble rapportert om enkelte små skred, naturlig utløst og skiløperutløst onsdag og torsdag.
Fredag morgen frisk bris fra Ø og minus 12 grader på Tverrfjellet (930 moh) i Glomfjord, ellers skyet og perioder med lett snøvær. Kraftig vind og snøfokk i fjellet onsdag og torsdag.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-20 °C til -13 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør sør i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-22 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

26.01.2019 kl. 13:37

726 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Skredhendelse

26. jan 13:40 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst V-vendt Skredet startet på 740 moh og sluttet på 738 moh 100 cm høy og 30 m bred bruddkant Leområder Utløst av jeger, litt usikkerhet om eksakt stedsangivelse, men ca påvist på kartet. Personen kunne også fortelle om store drønn også på flatmark I samme område. Ingen info om svakt lag. Men flak besto av fokksnø dannet I tidsrommet onsdag-lørdag

ObsID: 178108

Svartisen / RANA

Snø

26.01.2019 kl. 11:51

681 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

7 cm F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm P RGwp 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm D ikke godt utviklet kant, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 9 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 8 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 16 cm 4F FC 0 mm/0 mm -12,6 °C @ 0 cm, -12,6 °C @ 2 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -8,9 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 50 cm, -2,9 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnø begynner å stabilisere seg. Men hadde to forskjellige ectp i forskjellige høyder, på begge tester gikk det til brudd i vedvarende svakt lag av kantkornet snø over og under skarelag(fra sist mildvær) så det kan virke som vi har fått et vedvarende svakt lag som begynner å bli aktivt. I østvendt sider er nok ikke dette et problem enda, da mildværsskare er avblåst. Ingen observert skredaktivitet idag, men ett skiløper utløst tørt flakskred i sjånesheia igår (lagt inn på topptur Helgeland Facebook) Må vinddreining til for å flytte på løs snø i høyden, men fortsatt litt tilgjengelig. Er mest bekymret over svakt lag over og under skarelag. Pga at overliggende flak fortsatt er mykt (1f-p) hardhet så vil dette laget kunne påvirkes av skiløper der hvor flaket er tynt. Videre fremover vil kaldt klart vær føre til dannelse av overflate rim, kantkorn utvikling vil ha gode vekstvilkår. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veldig mye vindpåvirka snø i høyden. Det som var av løs snø i Ø er nå flyttet på. Veldig varierende over skogen her. Fra løs fin snø i terrengformasjoner til hardere fokksnø til avblåst mildværsskare på rygger og knauser. Løs fin snø i skogen. (Vestvendt tur)

Tester

ECTP10@29cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, SV, V, NV over 500 moh Hadde to forskjellige ectp i forskjellige høyder, på begge tester gikk det til brudd i vedvarende svakt lag av kantkornet snø over og under skarelag(fra sist mildvær)

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 1 - Små SV, V, NV over 500 moh Fortsatt litt snø tilgjengelig for transport i høyden.

ObsID: 177753

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

26.01.2019 kl. 11:40

45 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 177732

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

26.01.2019 kl. 11:40

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vert en del vind siste dager og snø transport. . Minkende skredfare neste døgn: Meldt stille og ikke nedbør.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -5 °C Kilvik (0moh) kl 11:41

ObsID: 177733

Svartisen / RANA

Snø

26.01.2019 kl. 10:43

502 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Tester

ECTP11@43cmQ2 Middels Gikk til brudd i tynt lag kantkornet snø under skarelag (fra sist mildvær) da blokka falt ned løsnet skarelaget på oversiden også

ObsID: 177750

Svartisen / RANA

Snø

26.01.2019 kl. 10:13

373 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: På åpen ryggformasjon fortsatt i skogen , klarer å løse ut flak i fokksnøen med liten tilleggslast

ObsID: 177751

Svartisen / RANA

Snø

26.01.2019 kl. 10:04

337 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Hardkaren,(østvendt) tydelige vindtegn oppover hele sida

Snødekke

ObsID: 177752

Svartisen / RANA

Snø

26.01.2019 kl. 09:22

133 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

100 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen hvor vinden ikke har tatt tak er det fortsatt ca 10cm løs snø på toppen

Vær

Ikke nedbør -14 °C 5% skyer Det har vært mye vind fra Ø sektor siste to dager

ObsID: 177749

Svartisen / BEIARN

Snø

25.01.2019 kl. 14:03

770 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  André@obskorps Kommentar:  Rett over grana

Skredaktivitet

25. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Mellom 800 moh og 700 moh Dårlig sikt. Antar ca 50cm bruddkant og 40-50m bredde.

ObsID: 177620

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

24.01.2019 kl. 13:06

79 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø transport. FV17 Skaugvolldalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Skal øke på med vind til i morgen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -5 °C Kilvik (0moh) kl 13:06 Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 177432

Svartisen / BEIARN

Snø

24.01.2019 kl. 12:52

571 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

17 cm P RG 0 mm/0 mm D, 41 cm 4F DF/RG 1 mm/1 mm D, 0,4 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 31 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm D, 50 cm P MFpc 0 mm/0 mm D Flere lag med is og skare uten tydelige svake lag helt ned til bakken. -12,4 °C @ 0 cm, -12,9 °C @ 10 cm, -11,6 °C @ 20 cm, -9,9 °C @ 30 cm, -7,5 °C @ 40 cm, -6,3 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Skarelaget ved 58 er i ferd med å bli spist opp av resten av snødekket. Ved brekketestenmed spaden gikkdet i brudd på litt kantkorn i overkant av skarelaget. Mye kraft måtte til!

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vinden laster inn mye snø inn i leheng. Hardheten på flakene er blit hardere siden i går og krever større belastning for å løse ut. Ingen testskavler viste tegn til sprekkdannelser eller gikk i brudd. Det ligger enda smålommer med urørt snø lavere i skogen. ved 550 moh og opp har det pakket seg slik at det er vanskelig å kjøre ski i. Ved tregrensa er det bærende snødekke av fokksnø. I høyden skjer det ting jeg ikke får sett grunnet dårlig sikt. Jeg forventer noen større skred fra høyden hvor vinden får transportert snø inn i leheng. I skogen er der ingen åpenbare faresignaler og snødekket føles stabilt ut. Vinden transporterer snø inn i lesider hvor vi har nedføyket lag med nysnø som kan skape store skred i over tregrensen. Varslet faregrad er riktig Bra.

Vær

Snø -11,9 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Mye vindtransport av snø over tregrensa inn i renner og nordvente lesider.

Tester

ECTN21@17cmQ2 Middels Samme type bruddflate somCT test. Måtteløfte flaket opp for å se bruddtype.

CTV@17cmQ2 Middels Blokka fikk litt hard medfart under saging og gikk i brudd. Bruddflaten var Q2 og gled ikke lett.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 700 moh

Notater

Snøprofil kommer

ObsID: 177433

Svartisen / D1804(55160) Mo 2017-2022

Snø

24.01.2019 kl. 11:46

113 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv357 Geithalsen - ,

ObsID: 177409

Svartisen / BEIARN

Snø

24.01.2019 kl. 11:29

135 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Notater

Dette skredet var ikke der i går. Nordlig bratt helling.

ObsID: 177423

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2019 kl. 07:56

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det var mye vindtransportert snø langs ruta jeg løp til jobb. Så god indikasjon på at det nok har blitt flytta på mye snø i høyden

Vær

Ikke nedbør -8 °C 6 m/s fra Ø ← 100% skyer Igår onsdag var det iløpet av dagen temperatur stigning fra -20 på morgenen til -7 på ettermiddagen (kl 18) vind fra Ø sektor økte også på utover dagen. Nå på morgenen vind fra NØ//Ø

ObsID: 177362

Svartisen / BEIARN

Snø

23.01.2019 kl. 14:28

330 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  André@obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vindpåvirket snø på bratt rabb uten skog. 7-10m og 10cm bruddkant. Kontrollerte forhold.

ObsID: 177264

Svartisen / BEIARN

Snø

23.01.2019 kl. 13:17

762 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Når vinden øker på øker snøskredfaren. Det er mye løs snø tilgjengelig for vindtransport og med kuling fra SØ kan det ventes betydelig vindtransportert snø inn i nord- og vestvendte leområder. Den vindtransporterte snøen vil legge seg over lag av nysnø, og det vil være lett å løse ut skred i den nye fokksnøen. Naturlig utløste skred kan forekomme. Jeg antar at flakets hardhet vil bli større og vil kunne gi større skred i leheng hvis vinden får fortsette å jobbe med snøen. Jeg forventer også naturlige utløste skred i bratte leheng hvor det sammler seg mye snø ogg har store henteområder. Varslet faregrad er riktig Veldig presist varsel i forhold til øvre Beiardalen.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra S ↑ 30% skyer Morgenen startet med -15 grader og vindstille. Utover dagen gikk den til -4 og vinden begynte å blåse mer. Kraftig snøtransport over 700moh.

Notater

Tynt lag med kantkornhar utviklet seg mellom to skarelag. Fortsatt gode bindinger i mellom skarelagene Q3. Større kantkorndanning der nysnøen har blåst bort over rygger og skarelaget ligger synlig. Skarelaget er så tykt at jeg kun kommer gjennom med enden av skistaven.

ObsID: 177235

Svartisen / RANA

Snø

23.01.2019 kl. 10:25

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -20 °C Kaldt klart vintervær. Ingen nedbør siden søndag. Liten trekk fra Ø/SØ.

ObsID: 177159

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org