Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 23.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning fører til økende skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når vinden øker på øker snøskredfaren. Det er mye løs snø tilgjengelig for vindtransport og med kuling fra SØ kan det ventes betydelig vindtransportert snø inn i nord- og vestvendte leområder. Den vindtransporterte snøen vil legge seg over lag av nysnø, og det vil være lett å løse ut skred i den nye fokksnøen. Naturlig utløste skred kan forekomme.
Det er fremdeles mye løs og ubunden snø i regionen etter snøfallet i helgen. I ytre strøk kom det opp mot 50 cm, i indre områder opp mot 30 cm. Under skoggrensen og opp til 500 moh har nysnøen festet seg godt til mildværsskaren fra tidligere i januar. I østvendt terreng over skoggrensen er det myke flak av snø, mens snøen i vestvendt terreng fremdeles er ubunden.
Skarelaget som ble dannet av mildværet i romjulen er i ferd med å gå i oppløsning, men skarelagene fra mildvær i januar er fremdeles såpass bærende at det er vanskelig å påvirke kantkornlager som tilhører romjulsskaren. Over 800 moh er det ikke funnet vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-21 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

23.01.2019 kl. 14:28

330 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  André@obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vindpåvirket snø på bratt rabb uten skog. 7-10m og 10cm bruddkant. Kontrollerte forhold.

ObsID: 177264

Svartisen / BEIARN

Snø

23.01.2019 kl. 13:17

762 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra S ↑ 30% skyer Morgenen startet med -15 grader og vindstille. Utover dagen gikk den til -4 og vinden begynte å blåse mer. Kraftig snøtransport over 700moh.

Notater

Tynt lag med kantkornhar utviklet seg mellom to skarelag. Fortsatt gode bindinger i mellom skarelagene Q3. Større kantkorndanning der nysnøen har blåst bort over rygger og skarelaget ligger synlig. Skarelaget er så tykt at jeg kun kommer gjennom med enden av skistaven.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Når vinden øker på øker snøskredfaren. Det er mye løs snø tilgjengelig for vindtransport og med kuling fra SØ kan det ventes betydelig vindtransportert snø inn i nord- og vestvendte leområder. Den vindtransporterte snøen vil legge seg over lag av nysnø, og det vil være lett å løse ut skred i den nye fokksnøen. Naturlig utløste skred kan forekomme. Jeg antar at flakets hardhet vil bli større og vil kunne gi større skred i leheng hvis vinden får fortsette å jobbe med snøen. Jeg forventer også naturlige utløste skred i bratte leheng hvor det sammler seg mye snø ogg har store henteområder. Varslet faregrad er riktig Veldig presist varsel i forhold til øvre Beiardalen.

ObsID: 177235

Svartisen / RANA

Snø

23.01.2019 kl. 10:25

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -20 °C Kaldt klart vintervær. Ingen nedbør siden søndag. Liten trekk fra Ø/SØ.

ObsID: 177159

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

22.01.2019 kl. 12:57

374 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Sølve@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Vinden har tatt mer i fjellene i utløpet av beiarfjorden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Profil ca. 450 moh. SØ. Kram snø i nederste del.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  "Trapping" indikerer de to sjiktene som gikk i brudd ved stabiltetstest.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Skogen: 40-50 cm snødekke. Tynt smelt frys lag nederst. 25 cm myk bundet snø. 15 cm nysnø på toppen. Over skoggrensen: samme oppbygning men smelt frys lag er mye tykkere. Lagpakke med myk bundet- fokksnø varierer i tykkelse på grunn av vindtransport. Synker ca 20 cm med ski. 70 cm til fots.

Vær

Ikke nedbør 11 °C 2 m/s fra NV ↘ 30% skyer Det kom en del snø på søndag. Antakelig 15 cm her. På Tverlandet kom det over 30 cm. Det virker som det har vært mindre vind her enn i bodøområdet fredag. Det har vært kaldt stille vær i helgen.

Tester

ECTN21@32cmQ3 Sjiktovergang/hagl

ECTN11@22cmQ2 Sjiktovergang i fokksnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Hvor jeg har gått i dag virker snødekte stabilt og er ut fra det jeg kan se faregrad 1. Det virker ikke som vinden har tatt like godt her som feks. heggmotinden fredag 18. Det ser også ut som vinden har transportert snø siden søndag på enkelte topper. Eksempelvis fjellene i utløpet av Beiarfjorden. Da jeg ikke kjenner hvordan vindforholdene har vært rundt om i regionen er det vanskelig å vurdere regional faregrad til 1. Det er meldt kuling i fjellene rundt Svartisen i morgen. Det er mye snø tilgjengelig for transport og det er kaldt vær. Jeg ville vært tilbakeholden med faregrad 1. Dagens varsel stemmer for området jeg har vært, men det ville vært interessant å vite status området innenfor Svartisen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

ObsID: 177049

Svartisen / RANA

Snø

21.01.2019 kl. 18:37

619 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr i tidsrommet torsdag til søndag kom det en snødump i regionen, med lokalt store variasjoner, det kom ca 50cm enkelte steder mot kysten, mens det på indre deler nok kom ca 30cm. Snøpakken er i skogen og opp til ca 500moh bygd opp med en kraftig såle i bunn, over denne er det et lag med kornet snø, dette er igjen dekket av mildværskare etter sist mildvær. Dette skarelaget er nå veldig porøst og brekker opp med liten tilleggslast(fant det forøvrig ikke hvor jeg gravde profil i dag) over dette skarelaget er det løs ubundet snø.Over skoggrense er det i østvendte sider flere lag fokksnø over juleskaren, fortsatt litt dårlig binding mellom lag av fokksnø (se belastningstester utført idag og torsdag 17.01) dette er dekket av ubundet løs snø. I vestvendte sider er oppbygning ganske lik, fra skogen og opp, løs ubundet snø på mildværsskare som igjen ligger på kornet snø som ligger på hard såle. Snøgrense går til havnivå i hele sørlig del av regionen nå.

Vær

Ikke nedbør

Tester

ECTN13@27cmQ2 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Akkurat nå virker snøpakken være stabil, men vi kan ha hatt lokale variasjoner av vind som har laget tynne nysnøflak. Ser at juleskaren er i ferd med å "spises" opp. fikk brudd i stabilitetstest i kantkorn mellom skarelag med stor tilleggslast. Det har skjedd mye med dette skarelaget på dette stedet siste uke (gravde ca 100m fra sted hvor jeg gravde 15.01) Men fortsatt er det overta av skarelagene bærende så det er vanskelig å påvirke svakt lag av kantkornet snø. Ellers ingen faretegn, ingen ferske skred observert. Utifra dagens observasjon så er vi på fg 2 moderat til 1-liten. Dersom vi får vindøkning så er det mye snø tilgjengelig for transport, så det virker som om at her er det vinden som kan gjøre at faregrad blir høyere. Dersom kulde vedvarer, vil utvikling av kantkorn fortsette, så i høyde 550-800moh må dette følges med på. ikke funnet vedvarende svake lag med kantkornet snø høyere opp ennå. Kalde klare netter gjør at vi det vil dannes overflaterim, dette kan bli et problem dersom det blir snødd ned Varslet faregrad er riktig Syns fg og skredproblem stemmer bra akkurat nå

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 500 moh

Snøprofil

7 cm F PP 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm, 7,5 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3,5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 13 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 56 cm P MF 0 mm/0 mm D -13,6 °C @ 0 cm, -14,7 °C @ 1 cm, -12,3 °C @ 10 cm, -9,3 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -5,7 °C @ 40 cm, -4,1 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -2,7 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -1,2 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 176912

Svartisen / RANA

Snø

21.01.2019 kl. 17:31

175 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -25 °C Kaldt klart vintervær, lite eller ingen vind, ingen nedbør

ObsID: 176908

Svartisen / Sandneslia

Snø

20.01.2019 kl. 15:13

9 moh

skreddeteksjon@ngi-svv (A)

Skredhendelse

20. jan 15:12 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 383 moh Svaberg Sandneslia skredløp 3B Hendelsen er detektert automatisk, og feil kan forekomme. Skredstørrelse er estimert på grunnlag av varighet og intensitet på vibrasjoner, målt med geofoner ca 370 meter i overkant av veien. Løsneområdet er antatt plassert øverst på svaen, og utløp predefinert fra skredstørrelse og historiske observasjoner av tilsvarende hendelser i samme skredløp. Signalene fra hendelsen ble registrert i 19 sekunder.

ObsID: 176722

Svartisen / RANA

Snø

20.01.2019 kl. 11:40

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

46 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -5 °C 50% skyer Her har det gått i snøbyger, lite eller ingen vind og kuldegrader, store lokale forskjeller på nysnømengde, ser ut som det meste har truffet på ytre strøk

ObsID: 176688

Svartisen / Meløy

Snø

20.01.2019 kl. 06:00

85 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

20. jan 06:00 (+01:00) Snø på FV. 17 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 179085

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org