Snøskredvarsel for Svartisen fredag 11.01.2019

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind. Naturlig utløste skred kan ventes. Unngå skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind med storm styrke fra V og NV og betydelig nedbørmengder vil føre til fortsatt stor pålagring av fokksnø i leformasjoner og formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen. Østvendte leformasjoner er spesielt utsatt siden mesteparten av nedbøren har kommet og kommer samtidig med sterk vind fra V. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i den nye fokksnøen, og med fortsatt vind og mye nedbør er det fremdeles sannsynlig med naturlig utløste skred. Skredfaren er størst der det kommer mest nedbør, og all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med fare. I skogen er skredfaren lavere. Det vedvarende svake laget med kantkorn kan fortsatt være til stede over 800 moh. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av dette, men om skred løsner på dette laget kan skredene bli svært store.
I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder. I skogen er nysnøen fremdeles løs og ubunden. På rygger og knauser er det mye avblåst mildværsskare. Det er store variasjoner i snømengde med høyde over havet, avstand fra kysten m.m. Mildværet som var sist helg og det forbigående mildværet på torsdag har fuktet opp snødekket i lavlandet.
Det er tidligere observert kantkorn i snødekket noen steder. Trolig må man høyt til fjells for at de fremdeles skal være aktive siden det i flere omganger har vært plussgrader opp til 800 moh.
Torsdag morgen var var snøværet i ferd med å gå over til regnvær i lavlandet.
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra sørvest., endring til storm fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
35 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Storm fra vest., endring til liten storm fra nordvest om formiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt minkende vind om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

11.01.2019 kl. 10:29

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mot båsmofjellet på 358moh, ser ut som man må høyere enn det for å finne nedbør som snø nå. Har ikke sikt høyere opp herfra

Vær

Hagl 2 °C 12 m/s fra V → 100% skyer Mye vind fra V sektor siste døgn, nedbør har vekslet mellom sludd og regn i lavlandet.men i hovedsak har nedbør i dag vært som regn.

ObsID: 175064

Svartisen / RANA

Snø

10.01.2019 kl. 08:12

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Det har snødd siden i går kveld, nå på morgenen temperatur rundt 0 grader, litt trekk fra Ø sektor (2-3m/s) nedbør som snø, som nå i lavlandet er i ferd med å gå over til regi

ObsID: 174873

Svartisen / RANA

Snø

09.01.2019 kl. 17:27

449 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr det har kommet påfyll av snø. Oppå i skogen 15-20cm løs ubundet snø oppå mildværsskare dannet etter mildværet uke 1. Over skogen har vinden flyttet endel på snøen, så tildels mye innblåst snø i østvendte lesider og bak rygger. Tynne myke nysnøflak over et lag løsere snø oppå 1f fokksnøflak som igjen ligger på mildværsskare. På rygger og knauser er det mye avblåst mildværsskare. Akkurat nå store variasjoner på snømengde i de forskjellige høyder, eksposisjoner og mellom kyst og indre deler av regionen.

Tester

ECTN10@22cmQ3 Middels gikk til brudd i sjikt overgang i fokksnøflak, ingen bruddforplantning

ECTN3@3cmQ3 Middels gikk til brudd i sjikt overgang mellom nysnøflak og mykere snø, ikke bruoddforplantning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig i høyden er det flyttet på mye snø siste to dager, i enkelte lesider var det innblåst ca 60cm som lå oppå mildværsskaren, Så akkurat idag er det nok fokksnøflak som er hovedproblemet i høyden. Vi har hatt lokalt mye snø som har kommet i høyden kombinert med vind, så vi har nok skredproblemet i mange heng nå. Det har også vært en del kantkornutvikling under skarelag, men foreløpig ligger dette godt beskyttet Mye nedbør som snø kombinert med vind i høyden vil forverre situasjonen betraktelig nå. vi har allerede mye innblåst snø i lessider og mere pålagring kommende døgn, kan gjøre at vi kan få naturlig flere naturlig utløste skred str 2 i høyden. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra, men i skogen hvor det er løs ubundet snø på den gjennomfuktede snøen kan man nok si at vi har en fg-1 liten

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra V → Idag har det vært overskyet, noe vind fra V sektor hele dagen. På ettermiddagen litt nedbør som snø

Snøprofil

2,5 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 22 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D-M, 35 cm 1F-P RGlr 0 mm/0 mm D-M -4,8 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 1 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde ikke dypere enn at jeg kom under skarelag og ned til snø fuktet under værsituasjonen uke 1

ObsID: 174813

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

09.01.2019 kl. 16:01

160 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Store nedbørsmengder i form av snø,sammen med værmelding det neste døgnet.. FV494 Rangård - Leiråmo er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værmelding.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv494 Rangård - Leiråmo, Fare for ras store snømengder

Vær

Snø -2 °C Leiråmo (900moh) kl 16:02 45 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 174795

Svartisen / D1804(55160) Mo 2017-2022

Snø

08.01.2019 kl. 15:04

113 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og is i geithæsjen. FV357 Geithalsen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør.

ObsID: 174611

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org