Snøskredvarsel for Svartisen mandag 07.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i høyfjellet. Vær svært varsom i områder med fersk fokksnø. Vedvarende svakt lag kan fortsatt være aktivt i snødekket.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet søndag ventes å fukte snødekket nokså høyt og mildværsgrensen kan gå så høyt som 800-1000 moh kortvarig. Det er trolig kommet mye nysnø i kombinasjon med vind, så det ventes å ha vært stor pålagring i leheng. Mandag ventes kaldere vær og en ny runde med vind og nedbør vil øke skredfaren i høyfjellet mot kvelden. Det ventes at de ferske fokksnøflakene vil være lette å løse ut. Det vedvarende svake laget med kantkorn er fortsatt tilstede, men blir stadig vanskeligere å løse ut. Vær oppmerksom på at nysnø kan ha begrenset feste mot skarelaget over skoggrensen. Snødekket opptil skoggrensen regnes som stabilt og vil å skredfare 1-liten.
Torsdag gikk det et kraftig mildvær igjennom regionen med store mengder nedbør. Fredag meldes det om at mildværet i stor grad har påvirket opp til ca 700 moh og kortvarig til 1000 moh. Over mildværsgrensen ventes det å ha vært stor pålagring av leområder. Vinden har vær dreiende under uværet, så flere områder har fått mye snø. Snødekket ventes å være ujevnt fordelt. Observasjoner lørdag tilsir at fokksnøen stabiliserer seg raskt pga gunstige temperaturer.
Det er observert kantkorn i snødekket.
Det har vært stor skredaktivitet, både før og under mildværet.
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 200 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til mandag.
Skyet.
Periodevis stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

07.01.2019 kl. 17:42

550 moh

Abelsen (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra V →

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Ø over 500 moh Fra over tregrensa har vinden flyttet snø til østvendte heng, denne snøen har bundet seg til flak

ObsID: 174472

Svartisen / RANA

Snø

07.01.2019 kl. 11:39

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ser et tydelig skille på skogen mot båsmoen hvor vi har snøgrense ca 50-100moh.

Vær

Sludd 1 °C 100% skyer Nedbør som sludd ved havnivå(bygevær) lite eller ingen vind her idag.

ObsID: 174408

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

07.01.2019 kl. 10:27

160 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området og lokale folk har ikke oppservert noen aktiviteter i nærområdet. FV494 Rangård - Leiråmo er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke mye nedbør og vind.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Leiråmo (800moh) kl 10:29 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv494 Rangård - Leiråmo, Lite snø i antatt løsenområde

ObsID: 174537

Svartisen / RANA

Snø

06.01.2019 kl. 11:50

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Snøgrense er fortsatt ved havnivå her, men det begynner å bli tynt her

Vær

Regn 3 °C 100% skyer Regn i lavlandet, omtrent vindstille. Også regn og 3 Grader på 200moh (Bjerklia fv12)

ObsID: 174282

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

05.01.2019 kl. 18:27

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Liten mengde nedbør og kjørligere om natta. Minkende skredfare neste døgn: Kjørliger vær meldes.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174229

Svartisen / BEIARN

Snø

05.01.2019 kl. 13:31

1097 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Notater

Mye fokksnø på 5cm skarelag med mykere snø mellom. Gode bindinger i snødekke. ECTX og får brudd med lille blokkerte med makt. Lite fukt i snøen på denne høyden. Det ligger mye fokksnø i østlige heng som er fersk og viser tendenser til å ville skyte sprekker. Turte ikke gå inn å gjennomføre tester i disse.

ObsID: 174206

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 13:30

144 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Notater

Dårlig sikt på dagens tur, vekslet mellom tåke og klarvær. Ikke optimalt observatør vær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 800 moh Ganske tykt skarelag på toppen av snøpakken til 800moh, så lite snø tilgjengelig for transport opp til denne høyde

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vi har nok myke fokksnøflak over mildværsgrense nå. Men det har vært gunstige temperaturer så disse er nok i ferd med å stabilisere seg. Fikk ectp14q2 i stabilitetstest, her gikk det til brudd under skarelag (romjuls/nyttårsskare) fant under blokka begynnende kantkorn, men underliggende lag var så mykt at det var vanskelig å se dette da jeg tok snøprofil. Pga at dette laget ligger under to skarelag, så er det PR idag vanskelig å påvirke dette laget. Men dersom romjulskare går høyere enn skarelag dannet torsdag. Kan man risikere å kunne påvirke dette svake laget (ihvertfall hvis skaren blir tynnere høyere opp) Vi har også et lag kantkornet snø mellom gammel snø og den «nye» snøpakken. Dette ligger dypt og er vanskelig å påvirke nå. Mere påfyll av snø kombinert med vind vil føre til at nye myke flak dannes. Disse kan løses IT med liten tilleggslast av skiløper. Ved synkende Temperaturer vil kantkornutvikling nede i snøpakkken fortsette. Varslet faregrad er riktig Utifrå dagens tur så begynner det å ligne på fg-2 moderat her. Virker som mildværsskare har gått ganske høyt opp og eventuelle svake lag litt vanskelig å påvirke.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 650 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Våt snø med tynt skarelag på toppen opp til 450-500moh. Fra ca 550 til ca 820moh hvor jeg snudde idag er det mildværsskare øverst(4-5cm tykk delvis bærende) mellom dette skarelaget og skare dannet i romjula nyttårshelga er det tørr snø, i skogen veldig løs, mens over skogen er det 1f innblåst snø. Det er kommet bra med snø i sørlig del av regionen, men regnværet tæret godt på snøen i lavlandet.

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt på dagens tur

ObsID: 174182

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 12:01

797 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr

Vær

Tester

ECTP14@24cmQ2 Middels

Snøprofil

10 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174155

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 10:29

535 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tynt skarelag på tørr snø her på ca 580moh. Snøpakken er fuktig opp til 450-500moh. Skarelag fra romjul og nyttår er fortsatt der men de er ganske porøse . På 500moh markert forskjell på at snøen under mildværsskare er omtrent tørr.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Vær

Ikke nedbør 0 °C 100% skyer Akkurat nå ingen nedbør men tåke/ lavt skydekke

ObsID: 174089

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 08:45

175 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

60 cm totalt Snøgrense på 0 moh Fuktig Gjennomfuktet snø på starten av turen. Tynt lag (ca 1cm)frys/smelteskare på toppen

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet, ingen nedbør, omtrent vindstille

ObsID: 174071

Svartisen / BEIARN

Snø

04.01.2019 kl. 13:04

786 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps Kommentar:  ECTX måtte brekkes ut. CTM #13 @30SC + 1mm Dry.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Full snøprofil kommer senere, har kjørt meg fast...

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 700 moh Jeg kom meg ikke høyere en 860moh pga dårlig vær og lite sikt. Her var det fortsatt spor av fuktighet i snødekket men betydelig tørrere med et tynt skarelag på toppen med fuktig kram fokksnø under. Uvisst hva som skjer over 860 moh. Jeg antar at det fra 900-1000 moh og opp er tørr snø og fokksnø som er problemet. Det har hvert 5 grader på 200 moh de siste dagene med nedbør i Beiarn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold opp til 860 moh med svakt lag av nysnø under relativt tykt skarelag.fra 700 moh til 860 moh. Gradvis tørrere snø og mye vind har skapt store leheng over 900moh. Tydelige leheng i Nord, øst og sør østlige heng Mildere vær og mindre nedbør stabiliserer snødekket. Faregrad 2 er basert på lokale observasjoner i Beiarn og det er mangelfull informasjon om hva som er status over 1000 moh i over et større område.

Tester

ECTX God Gikk i brudd med brekketest bak blokka på samme lag som CT testene.

CTM14@30cmQ2 Middels Samme som første test

CTM13@30cmQ2 Middels Sudden collaps under skarelaget mot nysnø. Nysnøen var relativt tørr ved isolering av blokka. PP ble fort fuktig i mildværet. Blokka måtte løftes opp med kraft etter bruddet. Blokka satte seg fast rett etter bruddet.

CTM14@30cmQ2 Middels

CTM13@30cmQ2 Middels

ECTX God

Snøprofil

13 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 173985

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 12:34

90 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør 2 °C Kilvik,Rona og Breivik (0moh) kl 13:34

ObsID: 173993

Svartisen / BEIARN

Snø

04.01.2019 kl. 11:39

758 moh

André@obskorps (***)

Notater

Første antydning til tør snø. 755 moh. Fortsatt fuktig snø under.

ObsID: 173958

Svartisen / BEIARN

Snø

04.01.2019 kl. 10:57

525 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  André@obskorps Kommentar:  525 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere plasser med vannoppsamling

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra NV ↘ 40% skyer

ObsID: 173950

Svartisen / BEIARN

Snø

04.01.2019 kl. 10:31

393 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  André@obskorps

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt 390moh. 15cm våt snø på toppen. 1cm skare. Ca 35 cm våt snø mot bakken.

ObsID: 173929

Svartisen / RANA

Snø

04.01.2019 kl. 08:55

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Snøgrense på 0 moh

Vær

Regn 2 °C fra SV ↗ 100% skyer Siste døgn har det vært nedbør som regn, igår ettermiddag 8-10ms fra SV, idag lite eller ingen vind fra samme retning. Temperatur steg ca 10 grader fra morgenen igår til ettermiddagen til ca 5grader

ObsID: 173898
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.