Snøskredvarsel for Svartisen søndag 06.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i høyfjellet. Vær svært varsom i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet har gjort snødekket under skoggrensen stabilt, men i høyfjellet er lagdelingen og de vedvarende svake lag intakt. En ny runde med vind og nedbør vil øke skredfaren i høyfjellet mot kvelden. Det ventes at de ferske fokksnøflakene vil være lette å løse ut. Vær oppmerksom på at nysnø kan ha begrenset feste mot skarelaget over skoggrensen. Det kan gå enkelte våte skred i lavlandet når temperaturen er på siste høyeste.
Torsdag gikk det et kraftig mildvær igjennom regionen med store mengder nedbør. I lavlandet kom nedbøren som regn og dette har trolig påvirket snødekket mye og det vil være lite spenninger igjen. Fredag meldes det om at mildværet i stor grad har påvirket opp til ca 700 moh og kortvarig til 1000 moh. Over mildværsgrensen ventes det å ha vært stor pålagring av leområder. Vinden har vær dreiende under uværet, så flere områder har fått mye snø. Snødekket ventes å være ujevnt fordelt.
Det er før mildværet observert kantkorn i snødekket i overgangen mellom skare og fokksnø. Laget er aktivt.
Det har vært stor skredaktivitet, både før og under mildværet.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Høyest snøgrense fra ettermiddagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 200 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

06.01.2019 kl. 11:50

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Regn 3 °C 100% skyer Regn i lavlandet, omtrent vindstille. Også regn og 3 Grader på 200moh (Bjerklia fv12)

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Snøgrense er fortsatt ved havnivå her, men det begynner å bli tynt her

ObsID: 174282

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

05.01.2019 kl. 18:27

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Liten mengde nedbør og kjørligere om natta. Minkende skredfare neste døgn: Kjørliger vær meldes.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174229

Svartisen / BEIARN

Snø

05.01.2019 kl. 13:31

1097 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Notater

Mye fokksnø på 5cm skarelag med mykere snø mellom. Gode bindinger i snødekke. ECTX og får brudd med lille blokkerte med makt. Lite fukt i snøen på denne høyden. Det ligger mye fokksnø i østlige heng som er fersk og viser tendenser til å ville skyte sprekker. Turte ikke gå inn å gjennomføre tester i disse.

ObsID: 174206

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 13:30

144 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vi har nok myke fokksnøflak over mildværsgrense nå. Men det har vært gunstige temperaturer så disse er nok i ferd med å stabilisere seg. Fikk ectp14q2 i stabilitetstest, her gikk det til brudd under skarelag (romjuls/nyttårsskare) fant under blokka begynnende kantkorn, men underliggende lag var så mykt at det var vanskelig å se dette da jeg tok snøprofil. Pga at dette laget ligger under to skarelag, så er det PR idag vanskelig å påvirke dette laget. Men dersom romjulskare går høyere enn skarelag dannet torsdag. Kan man risikere å kunne påvirke dette svake laget (ihvertfall hvis skaren blir tynnere høyere opp) Vi har også et lag kantkornet snø mellom gammel snø og den «nye» snøpakken. Dette ligger dypt og er vanskelig å påvirke nå. Mere påfyll av snø kombinert med vind vil føre til at nye myke flak dannes. Disse kan løses IT med liten tilleggslast av skiløper. Ved synkende Temperaturer vil kantkornutvikling nede i snøpakkken fortsette. Varslet faregrad er riktig Utifrå dagens tur så begynner det å ligne på fg-2 moderat her. Virker som mildværsskare har gått ganske høyt opp og eventuelle svake lag litt vanskelig å påvirke.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 650 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Våt snø med tynt skarelag på toppen opp til 450-500moh. Fra ca 550 til ca 820moh hvor jeg snudde idag er det mildværsskare øverst(4-5cm tykk delvis bærende) mellom dette skarelaget og skare dannet i romjula nyttårshelga er det tørr snø, i skogen veldig løs, mens over skogen er det 1f innblåst snø. Det er kommet bra med snø i sørlig del av regionen, men regnværet tæret godt på snøen i lavlandet.

Notater

Dårlig sikt på dagens tur, vekslet mellom tåke og klarvær. Ikke optimalt observatør vær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 800 moh Ganske tykt skarelag på toppen av snøpakken til 800moh, så lite snø tilgjengelig for transport opp til denne høyde

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt på dagens tur

ObsID: 174182

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 12:01

797 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr

Tester

ECTP14@24cmQ2 Middels

Snøprofil

1,5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 4,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 12,5 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 5,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F-1F DFbk 0 mm/0 mm D, 14 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 53 cm K MFcr 0 mm/0 mm -3,1 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 2 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,9 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174155

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 10:29

535 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tynt skarelag på tørr snø her på ca 580moh. Snøpakken er fuktig opp til 450-500moh. Skarelag fra romjul og nyttår er fortsatt der men de er ganske porøse . På 500moh markert forskjell på at snøen under mildværsskare er omtrent tørr.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 100% skyer Akkurat nå ingen nedbør men tåke/ lavt skydekke

Snødekke

ObsID: 174089

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 08:45

175 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet, ingen nedbør, omtrent vindstille

Snødekke

60 cm totalt Snøgrense på 0 moh Fuktig Gjennomfuktet snø på starten av turen. Tynt lag (ca 1cm)frys/smelteskare på toppen

ObsID: 174071

Svartisen / BEIARN

Snø

04.01.2019 kl. 13:04

786 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps Kommentar:  ECTX måtte brekkes ut. CTM #13 @30SC + 1mm Dry.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold opp til 860 moh med svakt lag av nysnø under relativt tykt skarelag.fra 700 moh til 860 moh. Gradvis tørrere snø og mye vind har skapt store leheng over 900moh. Tydelige leheng i Nord, øst og sør østlige heng Mildere vær og mindre nedbør stabiliserer snødekket. Faregrad 2 er basert på lokale observasjoner i Beiarn og det er mangelfull informasjon om hva som er status over 1000 moh i over et større område.

Notater

Full snøprofil kommer senere, har kjørt meg fast...

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 700 moh Jeg kom meg ikke høyere en 860moh pga dårlig vær og lite sikt. Her var det fortsatt spor av fuktighet i snødekket men betydelig tørrere med et tynt skarelag på toppen med fuktig kram fokksnø under. Uvisst hva som skjer over 860 moh. Jeg antar at det fra 900-1000 moh og opp er tørr snø og fokksnø som er problemet. Det har hvert 5 grader på 200 moh de siste dagene med nedbør i Beiarn.

Tester

ECTX God Gikk i brudd med brekketest bak blokka på samme lag som CT testene.

CTM14@30cmQ2 Middels Samme som første test

CTM13@30cmQ2 Middels Sudden collaps under skarelaget mot nysnø. Nysnøen var relativt tørr ved isolering av blokka. PP ble fort fuktig i mildværet. Blokka måtte løftes opp med kraft etter bruddet. Blokka satte seg fast rett etter bruddet.

CTM14@30cmQ2 Middels

CTM13@30cmQ2 Middels

ECTX God

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm/0 mm D, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D-M, 19 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm M, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D-M, 4 cm 4F PP 1 mm/0 mm D, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm D, 3 cm P- RG 0 mm/0 mm M, 27 cm P RG 0 mm/0 mm M, 8 cm P MFcr 0 mm/0 mm D-M, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm D, 20 cm P RG 1 mm/0 mm M, 18 cm K IFbi 0 mm/0 mm D -2,4 °C @ 0 cm, -0,9 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -1,7 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 130 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 173985

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 12:34

90 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 2 °C Kilvik,Rona og Breivik (0moh) kl 13:34

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 173993

Svartisen / BEIARN

Snø

04.01.2019 kl. 11:39

758 moh

André@obskorps (***)

Notater

Første antydning til tør snø. 755 moh. Fortsatt fuktig snø under.

ObsID: 173958

Svartisen / BEIARN

Snø

04.01.2019 kl. 10:57

525 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  André@obskorps Kommentar:  525 moh

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra NV ↘ 40% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere plasser med vannoppsamling

ObsID: 173950

Svartisen / BEIARN

Snø

04.01.2019 kl. 10:31

393 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  André@obskorps

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt 390moh. 15cm våt snø på toppen. 1cm skare. Ca 35 cm våt snø mot bakken.

ObsID: 173929

Svartisen / RANA

Snø

04.01.2019 kl. 08:55

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Regn 2 °C fra SV ↗ 100% skyer Siste døgn har det vært nedbør som regn, igår ettermiddag 8-10ms fra SV, idag lite eller ingen vind fra samme retning. Temperatur steg ca 10 grader fra morgenen igår til ettermiddagen til ca 5grader

Snødekke

Snøgrense på 0 moh

ObsID: 173898

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 12:44

45 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Vær omslag mildt og regn. FV17 Kilvika - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Nedbør skal avta .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 173809

Svartisen / RANA

Snø

03.01.2019 kl. 11:49

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ca 4cm snø siden kl 0800, ca 10cm siste døgn

Vær

Regn 100% skyer Idag har det vært nedbør som snø,noen få minusgrader og lite eller ingen vind. Nå kl 11.50 er det begynt å regne i lavlandet

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 173788

Svartisen / BEIARN

Snø

03.01.2019 kl. 11:27

599 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Skredfarevurdering

4 Stor Mildvær opp mot 7-800 moh og mye nedbør øker faren for våte skred, men trolig vil faren begrenses av at det det er lite snø under 4-500 moh. Over mildværsgrensen er det fare for tørre flakskred i leheng. Mye nedbør utover dagen gjør at skredfaren holder seg, men i morgen meldes oppholdsvær, mindre vind og synkende temperaturer som vil gjøre at forholdene stabiliserer seg. Vipper mellom faregrad 3 og 4 siden jeg har inntrykk av at det er lite snø under 6-700 moh.

Vær

Snø 1 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Har snødd i natt, overgang til mildvær også her på 600 moh. Nedbør foreløpig som snø.

Snødekke

50 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Fuktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 700 moh

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 173799

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org