Snøskredvarsel for Svalbard sør torsdag 10.01.2019

4
Stor
Publisert:

Orkan og mye nedbør vil føre til massiv vindtransport av snø til leområder. Omfattende naturlig utløste skredaktivitet er forventet og de kan bli svært store

Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5. Vind med orkan styrke og store nedbørsmengder vil føre til massiv pålagring av snø i vestvendte leområder og andre terrengformasjoner som fanger snø. Det må forventes omfattende naturlig utløst skredaktivitet. Snøskred i fersk fokksnø vil påvirke vedvarende svake lag i snødekket og skredene kan bli svært store (str. 4). All ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor fare. Sannsynligheten for naturlig utløste skred går ned når vinden og nedbøren gir seg.
20 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til orkan fra øst om ettermiddagen.
-13 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest nedbør i sør og øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org