Snøskredvarsel for Svalbard sør tirsdag 08.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind fra Ø vil først på dagen føre til mer fersk fokksnø i leheng, og siste dagers fokksnø trenger tid til å stabilisere seg. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i noen heng. I leheng som har mye innblåst fokksnø kan skred bli store. Sannsynligheten for naturlig utløste skred går ned når vinden og nedbøren gir seg. Det er vanskelig å løse ut skred i vedvarende svake lag av kantkorn, men skred som løsner kan bli store. Mindre skred som feks løsner i fersk fokksnø eller vekten av en snøskuter er eksempler på stor tilleggsbelastning som kan få skred til å løsne i vedvarende svake lag.

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.