Snøskredvarsel for Svalbard øst lørdag 15.01.2022

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng med fersk fokksnø. Skred kan løses ut på vedvarande svake lag og i den ferske fokksnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dette varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn de faste regionale varslene, og lages kun for faregrad 4 og 5. Skredfaren minker etter flere dager med kraftig vind. Snødekket vil nå være svært vindpåvirket med harde fokksnøflak og avblåste partier. Noen steder kan en person løse ut skred, enten direkte eller fra avstand. Skred er lettest å løse ut der snøen er minst hard. Skredfaren vil være betydelig i de delene av regionen som fikk mest snø, som i Sabine Land og Heer Land.
2-6 mm nedbør i døgnet.
Nedbør som snø.
Liten storm fra nordøst, endring til liten kuling fra nord om ettermiddagen.
-25 °C til -20 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0-4 mm nedbør i døgnet.
Nedbør som snø.
Liten kuling fra nord.
-27 °C til -21 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org