Snøskredvarsel for Svalbard øst fredag 11.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Lite ny nedbør, men pågående kraftig vind fra østlig retning opprettholder en krevende skredsituasjon. Faren for naturlig utløste skred går ned, men det vil være mulig for en enkelt skiløper å påvirke ustabil fokksnø som i seg selv kan føre til store (str.3) skred. Snøskred i nylig innlasta fokksnø vil kunne påvirke vedvarende svake lag i snødekket og skredene kan da bli svært store (str. 4). Kulde vil føre til at stabilisering av fokksnø går sakte. All ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor fare.
10 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra øst., endring til storm fra øst om ettermiddagen.
-18 °C til -13 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra øst., endring til sterk kuling fra nordøst om ettermiddagen.
-23 °C til -19 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org