Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 24.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområde der det har samla seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Synkende snøgrense, ny snø og vind vil igjen gi ferske, ustabile flakdannelser i leheng mot Ø og terreng som samler snø. Skredproblemet er i den nye snøen og finnes der de ferske flakene legger seg opp. Det gamle snødekket forventes å være stabilt, men mengde ny snø tilsier fortsatt faregrad 3 i de områdene som får mest snø (indre del). Vær også oppmerksom på at skavler kan være store og ustabile flere steder.
Snødekket er preget av store flakdannelser av varierende hardhet og tykkelse etter kraftig snøfall og vind tirsdag til onsdag med 20-30 cm ny snø over 200-400 moh, tidvis med kraftig vind. Mest snø i indre del av regionen. Det ligger nå mest snø i Ø-vendt terreng og formasjoner som samler snø. Rygger og vindutsatt terreng er avblåst i høyden. Det gamle snødekket er stabilt etter mildvær og gjenfrysing. Det er varierende snømengde i regionen og generelt lite snø for årstiden.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, det er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem.
Onsdag ble det meldt om flere middels store naturlig utløste skred i forbindelse med nysnø og kraftig vind. Torsdag ble det meldt om naturlig utløste våte skred ved Standalseidet som følge av mildvær og regn.
Torsdag formiddag var det mildvær og regn opp mot 1000 moh og kraftig vind fra SV.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.01.2020 kl. 12:24

539 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Opphopning av vatn over skare

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Opphopning over skare ned mot gammalt snødekke.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Våte skred, flak- og laussnøskred mulig. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Våte løssnøskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt Skiføre frå 400. All snø er påvirka av plussgrader og regn. Generelt meir snø i Ø og N. Lite snø på ryggar, meir i søkk og renner.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingenting observert, men lågt skydekke så vanskelig å få full oversikt

Vær

Regn 3 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Plaskregn og SV vind. Lågt skydekke.

Snøprofil

ObsID: 209458

Sunnmøre / Like over Standalhytta

Snø

23.01.2020 kl. 12:00

409 moh

Mathias@Naturguide_hivolda (Ukjent)

Skredhendelse

23. jan 09:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fare for våte løssnøskred. 20-30cm nysnø siste døgn. Betydelig mengder nedbør øker skredfare for våte løssnøskred. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Over 1300 moh Nysnø siste 24 timer. 20-30cm. Snø med metning av vann

Vær

Regn 6 °C 10 m/s fra V → 10% skyer Lavt skydekke. Lite sikt.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NV ikke mellom 1300 moh og 500 moh

Tester

ECTX God

ObsID: 209417

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.01.2020 kl. 11:00

530 moh

Maria@naturguide_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Maria@naturguide_hivolda

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fikk kollaps på 10 cm på 3 slaget, mellom slaps og våt finkornet snø, ingen forplantning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Moderat pålagring, lett å løse ut. Ikke særlig aktuelt under tregrensa (500 moh). Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt Skiføre fra 400 moh. Mer snø i øst og nordsidene. Generelt lite snø på rygger, mye i søkk og renner.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikke sett noe, men det var et lavt skydekke, så det er mulig at det finnes lenger opp.

Vær

Regn 3 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vind fra vest/sørvest. Lavt skydekke. Mye regn.

Snøprofil

ObsID: 209424

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

23.01.2020 kl. 09:40

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det ventes en god del nedbør i form av snø der temperatur vil gå litt opp også ned igjen.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt stor nedbørs mengder kommende døgn..

ObsID: 209366

Sunnmøre / Kleivåsane, Holebotnen

Snø

22.01.2020 kl. 20:00

604 moh

ØB (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-0,9 °C 7 m/s fra Ø ←

Tester

ECTN13@17cmQ2 Test gjort i sørøstlig vendt leheng med cirka 40 grader helning. Relativt mye fokksnø fra siste to døgn.

Snøprofil

17 cm F DF 0 mm/0 mm, 8 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 36 cm 4F/ F-4F RG/RG 0 mm/0 mm, 50 cm 1F MF 0 mm/0 mm -2,4 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 125 cm 1 test knyttet til snøprofilen Observasjon vart gjort i lite, sørøstlig vendt leheng. På grunn av vindtransportert snø de siste 48 timene, var det langt mer snø her enn det som er gjennomsnittlig for området.

ObsID: 209327

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

22.01.2020 kl. 15:38

1298 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Skred frå saudehornet. Fotocred stig helset

Skredaktivitet

22. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ukjent tidspkt

ObsID: 209280

Sunnmøre / ØRSKOG

Snø

22.01.2020 kl. 15:04

572 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk 20 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Avblåste rygger, isete vestsider og snø blåst inn i S og Ø sider

ObsID: 209289

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

22.01.2020 kl. 14:50

52 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Mot S/Ø

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Vær

Ikke nedbør 3 °C 15% skyer

Skredhendelse

21. jan 19:00 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1115 moh og sluttet på 729 moh 120 m bred bruddkant Brattheng Tippar d gjekk i går kveld. Då var nedbør temp og vind verst. Har ikkje vore mykje sikt før i dag. Har snøva littegrann ned.

ObsID: 209279

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

22.01.2020 kl. 14:00

535 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Ingen skredaktivitet
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Snødekke

Skredaktivitet

22. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 209255

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

22.01.2020 kl. 12:24

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det ventes fortsatt en del nedbør i form av snø der temperatur vil gå litt opp også ned igjen.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt en del nedbørs mengder kommende døgn..

ObsID: 209228

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

22.01.2020 kl. 09:19

733 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Skoggrensa. Tørt i toppen f, gradvis overgang til fuktig og 4f og 1f. Fuktig til vått nedover i gammalt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot s
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Vindtransportert snø i østlege sektorar , faren ukar i høgda. Pån igjen med mildver og skit i morgon... aukande skredfare i takt med dette. Varslet faregrad er riktig Lokalt får eg fg2, men for regionen med meir snø i imdre strøk stemmer nok totalvurderinga.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Mi vurdering her er at str 2 er mest sannsynlig Pga at mykje snø kom med under mildveret. Og at den siste nysnøen her gir str2. På 700 moh virkar snødekket relativt stabilt. Men det er sannsynligvis meir påvirkeleg i høgda der det er / har vore litt kaldare siste døgn. Akkurat her trur eg det er vanskelig å løyse , men i høgda er det mest sannsynleg lett. Uansett havnar eg på fg2 akkurat her, men i indre delar med meir snø stemmer nok fg3

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 30 cm i går og i natt. Tørr overflate og fultig nederst. Greit skiføre frå 400, sludd ned til 300. Ca. 30 cm fin snø i skogen. Over skoggrensa har nysnøen lagt seg i ø-sektorar. 1f stort sett. Generelt meir snø i ø og n hellingar. Ryggar er fortsatt avblåst. Mest i søkk og renner.

Skredaktivitet

22. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Flatt lys og lågt skydekke så vanskelig å sjå.

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Litt snø i lufta. Litt trekk frå v. Lågt skydekke, men ser ut til å lette.

Tester

ECTN22@10cmQ3 God Nedføyka laussnø er svakt lag.

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm M, 55 cm 1F MF 1 mm M-W -1,5 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 209195

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org