Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 12.01.2022

4
Stor
Publisert:

Omfattande ustabile forhold. Mange store og nokre svært store naturlig utløste skred er forventa. Hald avstand til utløysnings- og utløpsområder for snøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Våte løssnøskred kan nå skredutsatte veier og bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp. For friluftsliv: Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner under.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store nedbørsmengder, kraftig vind og stigande temperatur gjev stor skredfare i alle himmelretningar. I høgda vil ein få stor pålagring i nordaustlege leområder i starten på dagen. Ut mot ettermiddagen vil nedbøren gå over til regn med plussgrader opp i fjelltopphøgde og ein lyt forvente våte flakskred i alle himmelretningar. Der snøen ligg ubunden og i låglandet kan ein forvente våte laussnøskred. Ein lyt forvente at det kan gå skred til fjorden i kjente skredløp.
Regionen er for det meste snødekt til havnivå, men mykje av terrenget er kun dekt av det siste snøfallet. Det er generelt lite snø for årstida. Mildvêret forrige helg ga skare opp til ca. 1000 moh.
Det er laurdag observert utvikling av kantkorn mellom to skarelag nær Sætretindane. Utbreiinga av dette er førebels ukjent.
Det er måndag observert kraftig snøfokk mot Ø/NØ i fjella kring Sykkylven.
6 mm nedbør i døgnet.
Nedbør som regn opp til 800 moh natt til tirsdag.
Stiv kuling fra sør, endring til liten kuling fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
75 mm i døgnet, opp mot 95 mm i mest utsatt område.
Nedbør som regn opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Stiv kuling fra sørvest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.01.2022 kl. 15:14

11 moh

Bjørnar@Obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Elendig bilde

Skredhendelse

12. jan 12:00 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 979 moh og sluttet på 559 moh Brattheng Vardehornet Ukjent tidspunkt, stoppunkt og type skred. Ser breitt ut.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 284517

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.01.2022 kl. 15:00

109 moh

Bjørnar@Obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Skredhendelse

12. jan 15:00 Sørpeskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 877 moh og sluttet på 108 moh I renne eller forsenkning Usikkert tidspunkt og startpunkt. Henta frå Møre-Nytt

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 284551

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.01.2022 kl. 12:44

773 moh

Bjørnar@Obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Skredhendelse

12. jan 12:44 Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 887 moh og sluttet på 91 moh Storefonna Ukjent start,stopp, størrelse og type skred. Antek minst str 3 sida den blir nemnt av fastbuande. Lest i Møre-Nytt veit ingenting meir.

Ulykke/hendelse

Nabo har sett. Snø Påvirket ingenting https://www.morenytt.no/nyheiter/2022/01/12/–-Storefonna-gjekk-klokka-1244-25032913.ece

ObsID: 284540

Sunnmøre / D9400(CKA10) 9400 Sunnmøre 2020 - 2023

Snø

12.01.2022 kl. 12:00

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Vartdal (0moh) kl 12:00

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og regn enda. Økende skredfare neste døgn: Meir regn og vind i vente .

ObsID: 284457

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.01.2022 kl. 11:45

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har ikkje steget så veldig mykje. Har vore mindre nedbør en meldingane tilseier. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Store nedbørsmengder i vente om værmeldingene stemmer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 284459

Sunnmøre / Stavbrekkfonna

Snø

12.01.2022 kl. 11:00

1348 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Bilde i retning Stavbrekkfonna (regn ved kamera på 930 moh), fortsatt snø i fjellet på 1260 moh.

Vær

Snø -1 °C Det har blitt gradvis mildere det siste døgnet.

Notater

Temeraturutviklingen i snøpakka kan følges her; Snowsense SM4 på Stavbrekkfonna

Snødekke

Lufftemperaturen kryper oppover og nærner seg null grader. Men kl. 11 er det fortsatt -1 grader i lufta på 1260 moh. Selv om snøoevrfalten er gradvis varmere, er den fortsatt tørr. Høyt i snøpakka er det fortsatt ned mot -4 grader. Dete vil endre seg ila. de neste timene.

ObsID: 284454

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

11.01.2022 kl. 12:24

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har steget mykje, og det skal begynne å regne store nedbørsmengder imorgå. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Store nedbørsmengder i vente..

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 284282

Sunnmøre / D9400(CKA10) 9400 Sunnmøre 2020 - 2023

Snø

11.01.2022 kl. 08:16

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 8 °C Vartdal (0moh) kl 08:17

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør enda,Lite snø i fjellsidene . Økende skredfare neste døgn: Mer regn om et døgn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 284183

Sunnmøre / Volda

Snø

10.01.2022 kl. 17:26

646 moh

sindrejh (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh Kommentar:  Skavelbrudd / lite naturlig utløst skred i måneskinn.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et mindre heng/skavel som relativt nylig hadde gått naturlig. Str. 1.

Skytende sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Noen mindre nordvendte skavler med potent ny innføyka snø.

ObsID: 284125

Sunnmøre / Melshornet

Snø

10.01.2022 kl. 15:20

806 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  Skavl mot nord. Skavlbrudd og uløsing i side under skavl er kontrollert utløst som test. Liten tilleggsbelastning før innblåst snø går ut både i side og som skavl. Skavlene bygger seg raskt opp.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Temperaturen begynner å stige

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vindtransport av mye ubundet snø er godt i gang. Dette gir økende skredfare i leheng. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøen som har flyttet seg i dag er allerede godt bunnet i lesidene. Skavler og flak i led sider er lett å løse ut. Dersom det er lesider med større mengde innblåst snø er det høyst reell fare både for naturlig utløste og skiløper utløste skred.

Fersk vindtransportert snø Skispor fra i går i området er stort sett gjennblåst eller står igjen som "trikkeskinner" med snøen rundt borte.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Skredfaren er fra 700-800 og oppover. I området for observasjonen er det ikke høyt til å gi stor skredfare i dag. Men i nordsiden (som ingen går i pgra bratthet) kan det nok være reell fare selv under 800 moh. Sikten for dårlig til å se andre fjellområder.

ObsID: 284120

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2022 kl. 14:38

417 moh

JørgenMo@rødekorshjelpekorps (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  JørgenMo@rødekorshjelpekorps Kommentar:  Blåtind / Stokkehornet. Tilsvarande på Hellefjellet, Veirahaldet, Sandhornet
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  JørgenMo@rødekorshjelpekorps Kommentar:  Krystallar i størrelsesorden 2cm i Follestaddalen

Vær

7 m/s fra SØ ↖ 60% skyer Generelt mykje snøtransport i høgda (rundt 1000moh), fleire stader, inn i nordvende heng Kaldt og store rimkrystallar i Follestaddalen (-6°C @ ), men antek plussgrader frå ca 300moh, då det ikkje lenger vart observert krystallar på overflata og snøen frå sist snøfall var fuktigare

ObsID: 284108

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2022 kl. 13:09

887 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Bruddflaten under skarelag
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Kmsyblig snøfokk i fjelletappen og ryggene
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Snøfokk langsryggene
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Mykk fokksnø i overflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1,6 °C 7 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Kraftig vind i høyden men er mindre vind nede i dalen. Ellers mildt vær, delvis overskyet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Er lett å løse ut små og middels store tørreløssnø skred der det ligger ferskfokksnø. Skred kan bli store dersom det legges stort nok flakk der det finnskantkoen under skare. Opplever et stabilt snødekke der det ikke ligger fersk fokksnø. Skredfaren øker med pålagring av vind og vent nysnø/regn/mildvær i framtida Forventer at mildværet tar knekken på kantkorn utvikling Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Lett å løse ut små og middels store skred der det ligger fersk fokksnø

Notater

Privat tur, har oppsøkt trygg snø fremfor skredproblem men vindtransportet som pågår nå er ganske åpenbar

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observerte et naturlig utløste størelse 1 skred i en kryssladet renne formasjon

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i alle fjelltoppene

Snødekke

Kraftig snøfokk i høyden, ellers lite vindtransport. Opplever det er mange himmelretninger som fortsatt har ubunden snø over skarelag, Men jeg har ikke oppsøk noe nordvendt terreng. Er kantkorn under utvikling under skarelaget. Har observert 10-30cm ubunden løssnø eller mykk fokksnø i overflaten.

Tester

LBT@25cmQ1 Hardt slag

Snøprofil

20 cm 4F DF/RG D-M, 5 cm K MF Dette laget har blitt ganske porøs, 0,5 cm 1F RGxf 1 mm M, 40 cm 1F/P RG M -2,5 °C @ 0 cm, -4,4 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 60 cm Sjapp profil gravde ikke til bakken

ObsID: 284116

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2022 kl. 13:08

983 moh

Bjørnar@Obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 22 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  LBT
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 22 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Lbt
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 22 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  LBT topplaget snudd opp ned. Kant under skare.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 22 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Ectn22@45Q3
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 22 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Ect
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 22 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Pst 40 cm inn i kant under første skarelag. Propagerte/datt ned.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 22 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Opphoping av saft over skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Skytande sprekk i henget rett ved.
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Fekk ut eit lite flak. Desse ferske flaka vil bruke lenger tid på å sette seg i kald snø på denne høgda.
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 17 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 18 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 19 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 20 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 21 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Siste nedkjøringa på denne fine snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 22 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 10 m/s fra SØ ↖ Tiltakande med vind

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nye flak legg seg hovedsakleg i Nord og vest. Men snøtransporten ser ut til å vere mindre enn vindstyrken tilseier. Sikkert fordi ein del transport har skjedd jamt å trutt allereie, og fordi kanta fokksnø treng litt meir vind for å bli flytta enn nysnø. Desse flaka vert liggande på kanta fokksnø, og generelt tynt snødekke i nordleg sektor. Så vil tru det ikkje sett seg like fort som rg fokksnø. Lurer på om den varme og sterke vinden no i kveld sublimerer ein god del av eksisterande snødekke. Tysdag blir ein fg3 dag pga ny pålagring i høgda i NØ, oppå det som allereie ligg der, og tempauke. Det er spennande om den snøven som kjem no, vert liggande som tjukke flak oppå eksisterande snødekke, då vil skreda kunne bli store og kunne gå langt når regnet når opp. Det ligg skare opp til iallefall 1200. Det vil bli opphoping over denne først. Men det er stort sett ei ganske porøs skare, iallefall over 800. Trur så mykje regn vil trenge gjennom denne overraskande kjapt. Ting kan etterkvart også kanskje løsne ved bakken. Fleire av dei klassiske str4 våte flak, skredløpa kan gå. Høgtliggande skålformasjonar som ender i smale trange elveløp er vel verstingane. Fonngjøla har stort sett god plass. Vil tru våte flakskred str 3 i mange heng over skoggrensa vert det generelle. Nokre av desse vil kunne tenkast å demme opp elver. Men ofte finn vatn vegen sin likevel. Alle elvar under 700 er opne. Kun delvis is i f.eks i Follestadalselva. Men kanskje nok til å lage problem likevel. Sørpeskred, flom og jordskred er vel jokerane mtp beredskap for bebyggelse og infrastruktur. Kan også vere at ingenting skjer. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, V, NV mellom 1300 moh og 700 moh Blir litt gjetting. Men der det no legg seg nye flak oppå kan vel dette tenkast? Men ikkje ta d med i varselet som et problem. Men på onsdag og torsdag kan dette spele ei rolle.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, V, NV over 700 moh Pga vinden no frå idag av. Den eldre snøen har sett seg, eller manglar flak.

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Dei ferskaste flaka er hardare. Men tynne foreløpig. Legg seg stort sett på tjukt lag av rgxf.

Tester

Saft-testen. Men hadde litt lite saft med meg. Hopa seg iallefall kjapt opp over første skarelaget.

PST40cm End. Usikker på korleis benevninga er. Saga til 40 cm av 1 m blokka, og blokka datt ned heile vegen. Like under første skarelaget, ca 45 cm djupne.

ECTN22@45cmQ3 God

LBT@45cmQ3 Mykje kraft. Men brått

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm 1F RG/RGxf, 12 cm F/4F DF/RGxf, 15 cm P RG, 2 cm 4F RGxf, 1,5 cm K MFcr Porøs og ujamn., 2 cm F FC 1 mm/2 mm Hele laget Her testane gjorde utslag., 1 cm K MFcr, 1 cm F FC 1 mm, 1 cm K MFcr, 3 cm F/4F RGxf, 1 cm K MFcr, 30 cm P RG, 15 cm 4F/F MF Kram, men har blitt noko kuldeomvandla. Iallfall her det ikkje var så djupt. -5 °C @ 0,2 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -5,6 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 35 cm, -4,2 °C @ 38 cm, -3,6 °C @ 43 cm, -2,7 °C @ 48 cm, -1,7 °C @ 58 cm, -1,1 °C @ 68 cm, -0,7 °C @ 78 cm, -0,1 °C @ 85 cm

ObsID: 284112

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2022 kl. 13:03

898 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snøføyke
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Fint ver enda, men tilskyande og stigande temperatur og vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Skildring: Mildver og vind er på veg. Det har blåst kraftig frå toppane i dag, og vinden har også starta å få tak lavare i terrenget no.

ObsID: 284111

Sunnmøre / D1501(MRFK7) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

10.01.2022 kl. 13:00

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Dale (0moh) kl 13:01 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder,stabil temperatur idag.. Økende skredfare neste døgn: Tempratur skal gå opp,det er meldt økende nedbørsmengder kommende døgn.derav økt oppmerksomhet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 284088

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2022 kl. 12:10

928 moh

Bjørnar@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Opne bekkar under 700
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Snødekke

Snøfordling. Ingen flak over skare i sør og aust. Uttørka. Krev mykje vind for å flyttast. Men når det legg seg som flak i nord og vest vert dei hardare enn vanleg.

ObsID: 284079

Sunnmøre / STRANDA

Snø

10.01.2022 kl. 12:09

1025 moh

calle@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  calle@obskorps Kommentar:  Ystevashornet
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  calle@obskorps Kommentar:  Vind fra sør. Tinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  calle@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  calle@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  calle@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  calle@obskorps

Vær

Ikke nedbør -5,4 °C 10 m/s fra S ↑ 25% skyer Mere vind her, tydelig snøfokk på toppene, i dalene var det fortsatt rolig men kraftig snöfokk på topparna och tilltog under eftermiddagen. Mye løssnø tilgjengelig for transport.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen svakelag funna som gir meg en dålig känsla. Det er antingen avsaknad av flak då det er mest mycket ubunden och near surface facets i den nya snön som ligg på toppen eller så ligg de under harde skarelag. Rim observert idag ligg på den mjuka lössnön, nära vindutsatta rygger osv där de harda flaka är att finna vill nog vinden neutralisera overflate rimen innan den skapar problem. Med mycket nedbörd framöver i form av regn högt till fjells kan det hopa sig vann over dessa harde skarelag i snödekket som ligg antingen med lösubunden snö over eller med fokksnö. Hvor det er lös ubunden snö som er delvis kanta så vill den nog skapa våte lössnö skred och där vi har fokksnö over skare med nåke kant observet i det också, särskilt nära skarelag kan vi protentiellt se större våte flakskred. Högre till fjells där det kan komma masse snö kommer nog "storms slabs" mtp vind vara primärt skredproblem, men de antydningar til kanting i flere lag i snödekket kan vara med å öka känsligheten i snön. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det finnes tendens til kanting omtrent i hele övre halvdel av snödekket där det er PP, DF, eller RG i snödekket

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 900 moh Basert på kraftig snöfokk sett på topper og rygger idag pga vind fra sör, där denna fokksnö legger sig over siste nysnö som har begynnt å kanta eller på overflaterim som ligg på hardt underlag kan det finnas fjernutlösnings risk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

90 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Varierande myke og hardeflak, opplevde mer hardeflak i Nord vendte heng och mer myke i sörvendte. Det ligg rim på overflaten till stor del i fjellet utenom på de mest utsatte ryggene og toppene. Det er hög tempratur gradient i snön (se profil) och det har skett kanting i stort sett hele snödekket hvor dette lar sig göra. Längre nede vid tregrensa var det mycket fuktig MF i nedersta halvdel av snödekket i det leheng jag gravde i. Där var det 130cm med snö som nog er mer en egentlig representativt for den höjden. Det er veldigt stora variasjoner på grund av vind fra mange retninger vekselvis sista tiden men generellt lite snö for årtstiden totalt sett.

Tester

LBT@45cmQ2 Test #2 ●[■]

LBT@45cmQ3 ●[ ■]

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God oversikt, inget observert

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F RG/FC 1 mm D, 1 cm P MFcr D, 2 cm 1F MF/FC 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 10 cm 1F RG/FC 0 mm D Nedre del I overgang av dette lag og neste er hvor brudd på två LBT skedde., 7 cm P MFsl 0 mm D, 10 cm K MFcr D -7,4 °C @ 0 cm, -9,4 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -6,5 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Svært hardt mfcr @ 65cm. Kjem meg omtrent inte igenom med spade så gravde ikke djupare i profilen.

ObsID: 284086

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2022 kl. 11:55

245 moh

JørgenMo@rødekorshjelpekorps (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  JørgenMo@rødekorshjelpekorps

Vær

fra S ↑ 35% skyer Vindtransport observert på Snøhornet og Litledalshornet. Ellers lite.

ObsID: 284080

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

10.01.2022 kl. 11:33

1394 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erlend@mrfylke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk mot Ø/NØ ved toppområdene og langs eksponerte rygger ved Råna, Blåbretind og Skarrabben.

ObsID: 284072

Sunnmøre / Ålesund

Snø

10.01.2022 kl. 11:31

29 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  moh
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tyselig vindtransport av snø inn i nordøstsidene av fjellene rundt Jønnshornet, Randers, Langenestinden og Sætretindan

ObsID: 284071

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2022 kl. 11:27

679 moh

Bjørnar@Obskorps (***)

Vær

-1 °C 8 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kanta fokksnø. Resirkulert. Men en del av d har allereie blitt flytta på over i Vest og Nord. Ikkje fareteikn frå dei nye flaka. 7-10 m/sek her SØ kraftig fokk ut frå toppar over 1000 som har henteområder.

ObsID: 284070

Sunnmøre / STRANDA

Snø

10.01.2022 kl. 10:44

760 moh

calle@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  calle@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  calle@obskorps Kommentar:  rim på mykt underlag.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  calle@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  calle@obskorps

Vær

Ikke nedbør -5,6 °C fra S ↑ 10% skyer Pent, stille

Notater

Faretegn

Ingen faretegn observert Opp til tregrensa

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Generellt ubunden og lös næroverflatekanta løssnø här runt tregrensa. Det er fortsatt lite snö här i området for årstiden.

Tester

LBT@17cmQ2 Kantet nysnø lag over skare som gick till brudd. Men inget flak, ubunden snø over

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,4 cm F SH 4 mm D, 16,6 cm F-4F DF/FC 1 mm D Nedre del Ubunden snø over brudd, dvs ingen flak. , 60 cm P MFcr D, 60 cm 4F MF M 1 test knyttet til snøprofilen Snabb profil rett over tregrensa. Mye fuktig MF nederst.

ObsID: 284063

Sunnmøre / Skjåk

Snø

10.01.2022 kl. 10:15

1069 moh

Skattosokk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skattosokk Kommentar:  Rimdannelse

Vær

-15 °C

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag

ObsID: 284047

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org