Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 03.12.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden dreier til sørøst og fører til ustabil fokksnø som kan utløses av skiløper i de fleste himmelretninger. Øst- og sørvendte leområder forventes å være mest utsatt da torsdagens fokksnø kan ha lagt seg over vedvarende svakt lag av rim og kantkorn. Det vil være lett å løse ut skred og enkelte skred kan bli store. Fjernutløsning er mulig, men faren for naturlig utløste skred avtar. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn på ustabil snø. Konservative veivalg anbefales.
Nedbør som snø og liten kuling fra nordvest har flytta snø til øst- og sørvendte leområder på torsdag. Snøfordelinga er ujevn og der det ikke ligger fersk vindtransportert snø vil overflaten være preget av skare med fremstikkende steiner.
Før snøvær og vind på torsdag er det observert vedvarende svakt lag av rim og kantkorn, med stor utbredelse, i snødekket. Laget ble dannet i kuldeperioden i slutten av november. Torsdagens nedbør og vind har ført til flakdannelser som kan ha lagt seg over dette svake laget. Noen steder finnes det også kantkorn/begerkrystaller helt ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av gammel hard og smelteomvandla snø.
15 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Nedbør som regn opp til 100 moh om formiddagen.
Liten kuling fra nord.
-19 °C til -5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-23 °C til -7 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Tilskyende

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

03.12.2021 kl. 17:30

942 moh

calle@obskorps (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  callewernhoff
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Hvor det er hardere fokksnø flak kan dette nok lede til propogation og store skred på kantkornlag. Men dette er nok relativt isolerte steder. Har ikke vært nok ute for at våga gi en vurdering videre

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Dronning flere steder nær steiner og slikt. Ingen skytende sprekker

Tester

ECTN28@42cmQ2 Middels På kantkornlag. Ingen propagering. Vid shovelshear av søyle går hela Søyland ved kantkornlag

ECTN13@20cmQ2 Lagdelning I fokksnøen

CTE16@42cmQ2 Middels På kantkornlag, samme som forrige

CTE11@20cmQ2 Middels Samme lagdelning i f8kksnøen som forrige test

CTH25@42cmQ2 Middels Brudd på kantkorn lag

CTE16@20cmQ2 Middels Lagdelning i fokksnøen

Vær

15 °C 2 m/s fra NV ↘ 20% skyer Meget tørrt og kallt, lite vind. I hovedsak skyfritt

Snøprofil

18 cm F PP D, 25 cm 4F RG D, 10 cm F FC D, 5 cm K MFcr D 6 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 279152

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.12.2021 kl. 14:55

689 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Prøvde å trakke ut liten skavl her også. Ingen oppsprekking. Lite spenning i snøen trass i 1f 4f fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Snødekke

ObsID: 279141

Sunnmøre / Ørsta / Sunnmøre

Snø

03.12.2021 kl. 14:12

673 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Med lite snø, men kald og ispedd rim og begyndande kantkorn er situasjonen litt tricky å bedømme. Eg føler eg bikkar mellom fg2 og 3. har vanskar for å forestille meg str 3 skred men kan vel ikkje utelukke d. Vi veit heller ikkje om vvsl er potente nok til at me skal ha d som hovedproblem. Eg føler nok at Nedføyka nysnø er meir representativt. Men utifrå været vi har hatt bør det vel likevel stå inn til det motsette er "bevist" Mildare dag i morgon vil "sette" snøen under mildværsgrensa. Over vil kuldeprossesane fortsette til vi får eit anna vær. Varslet faregrad er riktig Mulig ein burde gå ned på str 2 skred å få fg2

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsida

Tester

LBT@27cmQ3 Middel kraft, mjukt flak men jamt fastare nedover. Nedføyka og fcxr som skredproblem

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Etter ein nedbørsperiode med ein god del snøv som har kome med varierande vindstyrke frå N retning fekk me eit kaldt døgn som har påverka snøen allereie. Litt singling i kald snø når ein går. Eg fekk ingen antydningar til fareteikn. Vinden har tatt godt over tregrensa. Snøen består av eit lag øvst med df nysnø iblanda rim. Mest rim i låglandet. Under dette er det fokksnø av ulik hardheit, 1f -4f df-rg-rgxf. Nedst er det varierande tynne lag av skare og fuktig MF. Eg har ikkje vore høgre i dag, men veit at ca Over 700-800 ligg det eldre snø i skjerma formasjonar og større lesider høgt oppe. Elles ser det på snøoverflata ut som det er relativt likt som på denne høgda her lenger oppe også. For lite snø til at terrenget er utjamna endå, og ein kan forvente å måtte treffe stein. Snødekket har etter det eg har sett, lite spenning i seg.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Usikker altså. Men utifrå vær må ein vel ta d slik. Lurer på om Nedføyka nysnø er meir relevant, men inn til vidare trur eg dette lyt stå som skredproblem

Vær

Ikke nedbør 7 °C 5 m/s fra Ø ← 50% skyer Tilskyande

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt både på turen og på transporten til turen.

Snøprofil

5 cm 4F DF/RG D, 8 cm F DF D, 18 cm RG/DF D, 8 cm F-4F/F RGxf/RG 1 mm/1 mm D Nedre del, 0,5 cm K MFcr Dette laget er ikkje samanhengande, i utbreiing. Og mistenker at denne skråninga har meir vasssig enn eg visste om. Stadvis sørpe nedst., 3 cm 4F MF W Neppe representativt for større områder. -11,7 °C @ 0,5 cm, -9,9 °C @ 10 cm, -8,2 °C @ 15 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 25 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 35 cm, -0,2 °C @ 41 cm Har teke denne rett ved ein værstasjon. Då har eg eit slags referansepunkt å følge med på. Mulig eg vel å ta fleire profilar her framover, trass i litt låg høgde og varierande snømengd. Interessant?

ObsID: 279144

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.12.2021 kl. 13:47

666 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Prøvde å trakke ut. Ingen oppsprekking, kun litt i 10 cm lause ferske flak øvst.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 279129

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.12.2021 kl. 12:58

469 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Snødekke

40 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr rim og vindpåverka nysnø på toppen. Bunden. Delvis begyndande kuldeomvandla under. 1f Avtakande kuldeomvandla mot botnen. Lausare F lag nedste 2-5 cm, men fuktig. Vil kjapt bli kant om kulda får trekke ned. Ope terreng her i traseen, så annleis i skogen.

ObsID: 279111

Sunnmøre / Stavbrekkfonna

Snø

03.12.2021 kl. 09:00

1290 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Stavbrekkfonna i Breiddalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  SM4-sensoren, der målingene gjøres (se lenke under notater)

Snødekke

Vindpåvirka

Snøprofil

-17 °C @ 0 cm, -9 °C @ 20 cm, -7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm, 0 °C @ 0 cm Automatisk temparturmåling i hele snøprofilet (SM4)

ObsID: 279077

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2021 kl. 19:23

748 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Grei sikt, og ingenhing observert. Mot N
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Litt vind, ikkje representativt for økta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Rett i/under skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Avblåst rygg
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Prøvde å trakke ut ein skavl. Måtte holde på litt for å få resultat. Ikkje representativt. Ca 650.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Varierande overflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Djupt og laust enkelte plassar
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  "Toppryggen"
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Fekk eit lite brudd i underkant av det øverste markerte mjuke laget. Men ingen propagering. Prøvde å grave der det var mjukare overflate og, men omtrent same resultat
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnø etter vind frå N-NV. Ingen direkte fareteikn. første obstur, så eg har lite kjennskap til forhold generelt. Frå eit "teoretisk" perspektiv skulle rim/kant vere problem. Ut frå snømendge og obsertvert tidl vindstyrke så er str 3 mulig i regionen. På Melshornet er nok moderat, noen, str 2 = fg2 det som stemmer best, men antar at høgare opp og lenger inn i regionen med meir vind og tørrare snø, så vil det vere meir utsatte forhold. Ergo er nok fg3 rett for regionen. Lite vind og nedbør dei neste dagane. Nedføyka laussnø vil stabiliserast, men vedvarande svake lag kan hende vi må slite med ei stund Varslet faregrad er riktig stemmer nok bra for regionen totalt sett

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN26@25cmQ2 God

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snø frå fjorden. Aukande mengde med høgda. Laus og tørr i alle fall frå 150 moh. I alle fall 1/2 meter totalt på 300. Laus til skoggrensa, rett på bakken uten såle. Frå 600 teikn på masse vind. Avblåst på lo og skavlar. Ingen fareteikn, fekk til ein skytande sprekk bed ein skavl, men måtte trakke rundt litt for å finne noko. Frå 700 og opp veldig varierande snøkvalitet og mengde. Frå K til F. Opp mot meteren laussnø i enkete søkk. Ingen fareteikn. Avblåst på topprygg. Og skiføret? Veldig varierande og mykje stein.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s 50% skyer I praksis vindstille sjølv om det blåste litt 2-3 ms av og til frå ulike sørlege retningar.

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

12 cm 1F RG 0 mm D, 0,5 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 4F RG 1 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm 1F MF 1 mm M 1 test knyttet til snøprofilen I profilen var det hard overflate, mange andre plassar var det 4F/F. Svakt lag laussnø, såg ikkje rim.

ObsID: 279024

Sunnmøre / D9400(CKA10) 9400 Sunnmøre 2020 - 2023

Snø

02.12.2021 kl. 12:54

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø,lite vind. Minkende skredfare neste døgn: Avtakende nedbør. Kaldt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Vartdal (100moh) kl 12:54 25 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

ObsID: 278981

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2021 kl. 12:33

142 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Vallahornet fra sydvest. Bare rygger

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøtransport på toppene

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Det har blåst fra nord. F-4F på øverste 30-40 cm. Det aller meste av gamle spor er føyket igjen.

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 278961

Sunnmøre / D1501(MRFK7) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

02.12.2021 kl. 10:28

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Nedbør og temperatur. Uforandret skredfare neste døgn: Mindre nedbør og kaldere.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Dalsfjorden (700moh) kl 10:29 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 278920

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.12.2021 kl. 14:36

moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Ikkje ein gong laussnøskred i brattene.

Skredaktivitet

1. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 278825

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.11.2021 kl. 12:18

53 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Har kome ca 15 cm med nysnø sidan i går ettermiddag. Kram her i låglandet. Var ein del vind i går kveld, i natt og i morgontimane i dag.

ObsID: 278654

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org