Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 10.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader til fjelltopphøyde fukter og svekker snødekket, særlig i heng med tørr vintersnø. Lite nedbør gjør likevel at det tar tid for fuktigheten å trenge ned til eventuelle svake lag. Skredproblemene er knyttet til vedvarende svake lag som kan våkne til live. Den siste fokksnøen kan løsne på vedvarende svake lag og gi middels store skred. Det er usikkert hvor stort problemet er med dypere kantkornlag, men eventuelle skred kan bli store og løsne naturlig. Våte løssnøskred blir mest utbredt der tørr snø blir våt for første gang. Glideskred er vanlig om våren og etter en kald periode vil problemet bli mer fremtredende i områder med glidesprekker når nattefrosten uteblir.
Solinnstråling og lave nattetemperaturer har gitt stor variasjon i snødekket avhengig av himmelretning og bratthet de siste ukene. I nordvendt terreng har det vært tørr snø som er i ferd med å bli fuktig søndag. Mot sør har sola gitt vått snødekke på dagen og skare om natta. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 300-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.
Klarvær de siste ukene har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uken har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
Et naturlig utløst vått løssnøskred var nære på å ta med seg en skikjører på nordsiden av Klovekinn torsdag kveld.
På Eitrefjellet(700 moh) i Ørsta er det 4 grader søndag ettermiddag. Det har vært nattefrost.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-8 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-3 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Stavbrakka

Snø

10.05.2021 kl. 17:00

1009 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Skredmasser ses lengst til venstre i bildet
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Løsneområde

Skredhendelse

10. mai 17:00 Glideskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1298 moh og sluttet på 928 moh Vann ved bakken/smelting fra bakken Svaberg Stavbrekka Deler av årlig glideskred løsnet ca 16.45 10/5

ObsID: 271976

Sunnmøre / Skjåk

Snø

10.05.2021 kl. 16:41

932 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mange skred i denne fjellsiden i løpet av dagen.

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø

ObsID: 271917

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.05.2021 kl. 14:58

336 moh

RS@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  RS@naturguideHVO20 Kommentar:  Skred i sørvendt side

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gått mye skred i alle retninger og mye vann i snøen

Snødekke

40 cm totalt Snøgrense på 290 moh Våt løssnø Meget våt Veldig vått, nesten sørpete. Grovkornede smelteomvanlet snø hele veien.

Vær

Regn 5 °C 0 m/s 95% skyer

ObsID: 271778

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.05.2021 kl. 14:54

327 moh

Marita@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye små skred som har gått i de fleste fjellsider i dalen.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 290 moh Våt løssnø Meget våt

Vær

Regn 0 m/s 95% skyer Overskyet og lett regn.

ObsID: 271782

Sunnmøre / Volda

Snø

07.05.2021 kl. 12:52

410 moh

Pia@naturguidestudietHVO (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Pia@naturguidestudietHVO

Tester

LBT@45cmQ3

Snøprofil

13 cm 1F RG 1 mm W, 47 cm F RG 1 mm S

ObsID: 271565

Sunnmøre / Skjåk

Snø

07.05.2021 kl. 07:00

1022 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Deformasjonshastighet målt med InSAR-radar i et punkt på glideskredet. Etter at skredet gikk ved midnatt var hastigheten null.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Webkamera kl 0800 etter skredet.

Skredhendelse

7. mai 07:00 Skredet startet på 1082 moh og sluttet på 948 moh

ObsID: 271517

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org