Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte laussnøskred kan løses ut i brattheng. Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Denne kan ligge på kantkorn og rim.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der solen ligger på og varmer opp snødekket kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Det finnes ferske fokksnøflak som kan være lette å løse ut. Noen steder ligger flakene oppå kantkorn eller rim, særlig i skyggesider eller på de høyeste toppene. Der varme og vann trenger ned i snødekket kan det gå skred på dypere vedvarende svake lag og glideskred. Glideskred kan gå på alle døgnets tider. Store sprekker i snødekket er tydelige faretegn.
Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø, mot sør har sola fått virke og laget skare. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 300-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
Noen størrelse 2 løssnøskred er observert i solsider.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-12 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-13 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Volda

Snø

07.05.2021 kl. 12:52

410 moh

Pia@naturguidestudietHVO (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Pia@naturguidestudietHVO

Tester

LBT@45cmQ3

Snøprofil

13 cm 1F RG 1 mm W, 47 cm F RG 1 mm S

ObsID: 271565

Sunnmøre / Skjåk

Snø

07.05.2021 kl. 07:00

1022 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Deformasjonshastighet målt med InSAR-radar i et punkt på glideskredet. Etter at skredet gikk ved midnatt var hastigheten null.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Webkamera kl 0800 etter skredet.

Skredhendelse

7. mai 07:00 Skredet startet på 1082 moh og sluttet på 948 moh

ObsID: 271517

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.05.2021 kl. 21:36

442 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein

Skredhendelse

6. mai 20:37 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 578 moh og sluttet på 373 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket Brattheng Naturlig utløst. Ingenting ble påvirket. Solen varmer godt!

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 271482

Sunnmøre / Ålesund

Snø

06.05.2021 kl. 13:00

1211 moh

solveig@NVE (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Var på tur ganske tidlig på dagen torsdag (ca kl10-13), og var stort sett i nord- og vestvendt terreng. Overflaten var skare som var mykere der sola hadde tatt. Tipper det var ganske mykt og vått i solsidene allerede tidlig på dagen. Så flere våte løssnøskred som ikke var helt ferske, et par stk hadde blitt nesten str 3 fra næremstindane, mulig de hadde gått tirsdag? Fant noen små fokksnøflak men de satt godt. Gravde ikke men inntrykket var fg1 tidlig på dagen, sikkert fg2 pga muligheten for å løse ut våte løssnøskred i solvendt terreng utover dagen. Vet ikke hvordan fokksnøen oppfører seg på de høyeste toppene, men flakene kan ikke være så mange eller store tror jeg. Det er nok litt kantkorn rett under overflateskaren en del steder men det er ikke et problem med mindre det kommer en god del snø over. Så ellers flere glidesprekker.

ObsID: 271523

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.05.2021 kl. 19:00

841 moh

jsb@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  jsb@rkh-skredgruppe

Skredhendelse

5. mai 19:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1045 moh og sluttet på 604 moh Brattheng Mange solfonner som kryssar normalvegen mot Fingeren når vi får meir sol og varme

ObsID: 271399

Sunnmøre / Volda

Snø

04.05.2021 kl. 12:35

1079 moh

Danielpåtur (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Ukjent

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels

Tester

LBT@40cmQ2 Stor tilleggsbelastning. God stabilitet

ECTX God Ingen utslag

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Begynner å bli mange bare områder opp til 600 moh. Mye snø igjen videre oppover. Fuktig snødekket med nysnø på toppen fra 700 moh. Meget tørr og løs nysnø fra 1000moh.

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra Ø ← 20% skyer Kommet ett par cm nysnø fra 700 moh, 10 cm tørr nysnø fra 1000 moh i nordvendt side.

Snøprofil

10 cm F PP D, 15 cm P RG M, 15 cm 1F-P RG M, 1 cm 1F MF M, 20 cm 1F RG, 30 cm P RG 1 test knyttet til snøprofilen Over 240cm med snø her.

ObsID: 271256

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org