Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 23.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå terrengfeller og bratte heng til nysnøen har stabilisert seg, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert fredag morgen 08:40 Det kom 10-15 cm snø kombinert med kraftig vind torsdag kveld. Fortsatt pålagring med snøbyger fra nordvest fredag gjør at store skred (str. 3) er mulig . Myke flak kan løses ut av en skiløper. Problemet er størst tidlig på dagen. I bratte sørvendte heng kan også løssnøskred løsne naturlig hvis sola kommer frem. Tidligere observert kantkorn dypere i snødekket ligger nå beskyttet under bærende snø og er svært vanskelig å påvirke.
Snøoverflata består av nysnø fra de siste dagene. På vindutsatte steder har gammel skare blåst frem. Under nysnøen ligger det fortsatt mye snø fra det store snøfallet etter påske. I sør og vestvendte fjellsider ble denne snøen smelteomdanna høyt til fjells. sist uke, mens i nordvendte heng over 1000 moh var det fortsatt kald lagdelt vintersnø.
Det er observert kantkorn i overgangen mellom det gamle snødekket og snøen som kom etter påske. Det har være lite smelteomdanning i nordvendt terreng så laga kan ligge mer intakte her.
På målestasjonen ved Eitrefjell i Ørsta (700moh) har snødybden økt med 30 cm de siste to dagene. Observasjoner fra samme områder forteller at nysnøen stabiliseres raskt med gunstig temperatur. Over 750 moh er vindutsatte formasjoner avblåst til gammel skare.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nedbør som snøbyger ned mot 0-200 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Perioder med nordvestlig frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Ørsta / Sunnmøre

Snø

23.04.2021 kl. 14:50

978 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 500 moh Når sola kjem. Alle himmelretningar om lufttempen stig.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Kram snø i alle himmelretningar opp til iallefall 800. Vil vere tørrare høgre oppe. Fristande å sei 1100 og opp. Unntaket er der det er lasta inn i nord. Men nedbøren kjem frå Nordvest. Så Nordaust over 1000 mest utsett.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinterlige vårforhold, eller vårlige vinterforhold. Kram nysnø. Sola tek hardt i opphaldsbygene. Sjå skredproblem. Adam seier 3 mtp laussnøskred, men d vert litt feil. Så høg 2. variasjon gjennom døgnet og med sol. Nysnøen set seg fort. Så Nedføyka vil halde seg mest aktuell i høgda eit døgns tid, og ei stund til der det har lasta inn i NØ. Om det kjem meir nedbør vert denne situasjonen fornya. Ver obs om me får kalde klare netter. Kan oppstå nye kantkorn i den fuktige fokksnøen fram til mildværet slår til for godt. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 269916

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.04.2021 kl. 14:42

957 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På denne staden. Skildring: Vindutsett her. Sprakk ut nede i lesida ca 40 sprekk 15 cm djup, men fortsatt kram snø

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

ObsID: 269906

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.04.2021 kl. 13:57

767 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 50 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fuktig nysnø opp til hit. Men fortsatt kram. Nedføyka nysnø problem må ei. Iallefall over 800 for å snakke om vil eg tru. Dyner og halar. Nedbøren lastar inn i aust og sør.

Vær

Snø 6 m/s fra NV ↘ Noko små sprøhagl.

ObsID: 269892

Sunnmøre / Volda

Snø

23.04.2021 kl. 13:52

735 moh

Markus@natguidestud (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I solpåvirket heng

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTX God

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk Våt løssnø Fuktig

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer

Snøprofil

25 cm 1F PP M, 2 cm K MFcr, 73 cm P MF W 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 269894

Sunnmøre / Volda

Snø

23.04.2021 kl. 13:00

1145 moh

sondrep (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sondrep

Faretegn

Stort snøfall 50 cm tørr nysnø over 900 m. Minkende snømengde nedover. Fuktig til våt snø fra 900 m og nedover.

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra NØ ↙ 95% skyer

ObsID: 269929

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

23.04.2021 kl. 12:06

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

23. apr 13:07 - 22. apr 13:07 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 269875

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

23.04.2021 kl. 12:06

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

23. apr 13:07 - 22. apr 13:07 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 269876

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

23.04.2021 kl. 12:06

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

23. apr 13:07 - 22. apr 13:07 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 269877

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

23.04.2021 kl. 12:06

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

23. apr 13:07 - 22. apr 13:07 Tørre flakskred Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 269878

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

23.04.2021 kl. 12:06

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

23. apr 13:07 - 22. apr 13:07 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 269879

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

23.04.2021 kl. 12:06

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

23. apr 13:07 - 22. apr 13:07 Sørpeskred Naturlig utløst NØ. Mellom 1400 moh og 1300 moh Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nedbør som snø. Legger seg godt i høyden. Blir og ein del vind i høgda. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Etter værmeldingen ser det ut for at det skal være nedbør i form av snø de neste døgnene..

ObsID: 269880

Sunnmøre / Volda

Snø

23.04.2021 kl. 11:59

933 moh

ThomasN (Ukjent)

Vær

Snø 0 °C Bygevær og vind i høyden

Skredhendelse

23. apr 12:02 Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 929 moh og sluttet på 842 moh Brattheng

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 20 cm tørr nysnø på 1000moh

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: 1-2 dager gammelt flakskred

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S Solpåvirket

Skredfarevurdering

3 Betydelig I lesider med mye snøpålagring vil det være betydelig skredfare. Fortsetter det å snø og blåse vil FG øke. Mye snø tilgjengelig for transport i høyden.

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vår kram snø opp til 600m, tørr løs snø over. Vindpakket myk fra 1000 i lesider. Vindpakket hard på toppen.

ObsID: 269899

Sunnmøre / Volda

Snø

22.04.2021 kl. 20:52

774 moh

sondrep (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker 3 m sprekk ut fra skiene. Fersk innblåst snø i rett under toppen av henget (toppen var avblåst, og mye av snøen har blåst inn i dette henget).

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut SØ over 700 moh

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Solomvandlet snø med et lag av tørr nysnø på toppen (over 700 m). Fuktigere snø fra 700 m og nedover.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snøbyger

ObsID: 269762

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

22.04.2021 kl. 16:02

858 moh

Andreas Nes (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas Nes

Skredhendelse

22. apr 16:04 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 894 moh og sluttet på 478 moh Brattheng Skred gått ila. dagen

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen

ObsID: 269748

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

22.04.2021 kl. 14:42

814 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  På tur opp
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  På vei ned, litt meir sikt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Leside, lokalt. 750
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Uttrakking av skavl ved stein. 650. For fuktig snødekke til at det blir særleg sprett i svake lag. Men dei fins.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Le og lo
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  På 450, "nysnø" (snø frå dei siste dagane), vått nederst og tørt heilt i toppen (1cm)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Fint skiføre, litt tungt lengst nede.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 700 moh På 700 er snødekket fortsatt for fuktig til at dette er eit stort problem, men sanns aukar med høgda.

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingenting obs., men lågt skydekke

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind gir fare for flakskred i SØ sektorar. Her ute i regionen i alle fall vil problemet nok vere meir synleg med aukande hoh. Vedvarande svakt lag er sannsynlegvis fortsatt eit problem i høgda. Så mildt som det er no vil fokksnøen stabilisere seg raskt, i alle fall langt nede. Litt mindre vind og gløtt av sol i morgon. Men same skredproblem og fg som i dag. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN15@6cmQ2 God

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nedbør som snø frå ca 300. På 400 ligg det ca 20 cm "nysnø"( litt usikker på kor tid det kom kor mykje, men alt er frå dei siste dagane. Vått nederst og nesten tørt i toppen. Urørt til godt over skoggrensa. Frå ca 600 også 20 cm "nysnø" og teikn på transport. Men det er berre i toppen at dette er såpass tørt at det kan flyttast. På 750 er ryggar avblåst ned på stein og gammal is, så litt vind har det vore. Det er opp mot 1 meter djupne i lehenga. Str2.

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lette snøbyger, lågt skydekke, vind 0-5 ms frå N og NV. Skyene sprakk opp no kl 1430

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm D, 0,5 cm F DF 1 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm D-M, 20 cm 1F MF 2 mm W 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 269740

Sunnmøre / Fjord

Snø

22.04.2021 kl. 14:14

686 moh

MSA@nortind (*****)

Vær

Snø fra NV ↘ Godt med snøvær hele dagen. Vinden tar over skogen. Myesnø tilgjengelig for transport

ObsID: 269732

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

22.04.2021 kl. 11:57

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

22. apr 12:12 - 21. apr 12:12 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 269701

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

22.04.2021 kl. 11:57

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

22. apr 12:12 - 21. apr 12:12 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 269702

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

22.04.2021 kl. 11:57

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

22. apr 12:12 - 21. apr 12:12 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 269703

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

22.04.2021 kl. 11:57

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

22. apr 12:12 - 21. apr 12:12 Tørre flakskred Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 269704

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

22.04.2021 kl. 11:57

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

22. apr 12:12 - 21. apr 12:12 Tørre løssnøskred Ukjent. Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 269705

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

22.04.2021 kl. 11:57

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

22. apr 12:12 - 21. apr 12:12 Sørpeskred Naturlig utløst NØ. Mellom 1400 moh og 1300 moh Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nedbør som snø. Legger seg godt i høyden. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Etter værmeldingen ser det ut for at det skal være nedbør i form av snø de neste døgnene..

ObsID: 269706

Sunnmøre / Fjord

Snø

21.04.2021 kl. 14:52

764 moh

Idunnim (Ukjent)

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 95% skyer Bygevær men opphold nå

ObsID: 269601

Sunnmøre / Fjord

Snø

21.04.2021 kl. 14:42

764 moh

MSA@nortind (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Et glimt av opphold

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Er i skoggrensa. Mer vind og snøtransport i høyden sannsynligvis.

Notater

Undervisning

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 95% skyer Bygevær. Opphold nå, men det har snødd i hele dag.

ObsID: 269598

Sunnmøre / Fjord

Snø

21.04.2021 kl. 14:42

764 moh

Hannaeidsmoen (Ukjent)

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Er i skoggrensa, mer vind i høyden

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 95% skyer Bygevær. opphold nå, men det har snødd i hele dag

ObsID: 269599

Sunnmøre / Fjord

Snø

21.04.2021 kl. 14:42

764 moh

Kaia Rognaldsen (Ukjent)

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Snødekke

20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vi står i skoggrensen. Antakelig mer vind og snøtransport i høyden.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 95% skyer Det er bygevær, opphold nå, men det har snødd i hele dag.

ObsID: 269600

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

21.04.2021 kl. 12:55

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

21. apr 13:07 - 20. apr 13:07 Sørpeskred 3 - Store. Naturlig utløst NØ. Mellom 1400 moh og 1300 moh Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Er litt nedbør som snøv i høgda idag. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Etter værmeldinga så ser det ut for at det skal være nedbør i dei neste 2 døgna..

ObsID: 269583

Sunnmøre / STRANDA

Snø

21.04.2021 kl. 09:31

436 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ThomasN
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ThomasN

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nysnø også ved havnivå

Skredaktivitet

21. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred observert fra vei

Vær

Snø 0 °C

ObsID: 269539

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org