Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 19.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Skred kan bli svært store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket etter himmelretning, høgdenivå og tid på døgnet. I solvendt og bratt terreng kan kraftig soloppvarming gje naturleg utløyste våte laussnøskred. Skred kan også lett utløysast av skiløpar. Enkelte skred kan verte store. Stigande temperatur ut over dagen kan også gje enkelte store eller svært store skred der det finst vedvarande svake lag i snødekket. Utbreiinga av skredproblemet er usikkert, men det er svært vanskeleg for ein skiløpar å vite kvar det ligg. Ein lyt vere merksam på faren for skvalbrot og at eventuelle skavlbrot kan utløyse skred. Skredfaren aukar ut over dagen i takt med temperaturstigninga. tilskying om kveld og natt kan dempe utstråling og nattefrost.
Snødekket varierer mykje gjennom døgnet. Kalde og klåre netter gir skare og nattefrost tidleg på dagen. Utover dagen har sola og temperaturstigninga gjeve slush og vått snø. Det har vore varmegrader høgt til fjells det siste døgnet, og mange stadar er snøen fuktig og vått også djupt i snødekket I høgda og i skuggeområder er snøen jamt over tørrare, også i overflata.
Det er observert kantkorn i overgangen mellom det gamle snødekket og snøen som kom etter påske. Kalde og klåre netter bidreg til vidare utvikling av kantkornlaget.
Det er sundag fleire personutløyste våte laussnøskred av storleik 1 og 2 i solvendte bratte fjellsider.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Lokal nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

19.04.2021 kl. 16:05

12 moh

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe

Skredaktivitet

19. apr. 0-6 Våte løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 900 moh Gjekk akkurat no.

ObsID: 268329

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.04.2021 kl. 09:46

1252 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erlend@mrfylke

Skredhendelse

19. apr 09:48 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1326 moh og sluttet på 2 moh Brattheng Sannsynligvis gått i løpet av helgen.

ObsID: 268271

Sunnmøre / Vest for Risenosa

Snø

18.04.2021 kl. 21:26

1326 moh

LarsS (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsS

Skredhendelse

18. apr 15:30 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 1369 moh og sluttet på 1176 moh Brattheng

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mens vi satt på toppen av Risenosa gikk det et stort flakskred i fjellsiden vest for toppen. Naturlig utløst. Tydelig bruddkant.

ObsID: 268191

Sunnmøre / Volda

Snø

18.04.2021 kl. 14:30

807 moh

Danielpåtur (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SØ ↖ Svært varme dager i solen. Helt klart vær.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Stor variasjon i mengde snø lokalt. Begynner å bli lite snø i skogen og noen få plasser som er bart i fjellet etter tidligere vindpåvirkning.

Tester

ECTX God Jeg skjøv ut en blokk med brudd under det våteste laget med stor belasting. Blokka var Q2 og forplantet seg ikke over hele ECT-en. Ingen tegn til kantkorn.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 1F-P MF W, 10 cm P MF W, 5 cm P MF V, 70 cm P MF W 1 test knyttet til snøprofilen svært vått lag på 5 cm mellom gammel og nyere snø.

ObsID: 269467

Sunnmøre / Volda

Snø

18.04.2021 kl. 14:25

798 moh

EK@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 10 °C 1 m/s fra SØ ↖

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Stor variasjon på snømengde, begynner bli bart noen steder i skogen og på spesielt vindutsatte parti i fjellet.

Tester

ECTX God Under det våteste laget skjøv jeg ut en blokk med stor belastning. Blokka var Q2 og forplantet seg ikke.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Ø, SØ, S, SV, V

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

10 cm P MF W, 10 cm P MF V, 5 cm P MF V, 70 cm K MFcr V 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270150

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

18.04.2021 kl. 14:02

991 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

7,4 °C

Snødekke

Mjuk varm Kaldahl her det ikkje er så bratt. Flott skiføre.

Tester

ECTP22@53cmQ2 Middels

Snøprofil

10 cm 4F/F RG/RGxf M, 22 cm 1F RG M, 0,2 cm 4F DF/RGxf M, 20 cm 1F/1F-P RG M, 0,8 cm K MFcr, 1,5 cm F/4F FCxr/FC 1 mm/1 mm M Øvre del, 15 cm P MF M -0,1 °C @ 1 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 268156

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

18.04.2021 kl. 13:22

1197 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Vær

7 °C 3 m/s fra Ø ← Ein varmare dag enn dei to foregåande.

Snødekke

Våt løssnø

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Lett å finne kant overalt der du grev ned på gamlesnøen. Eg meiner det er vanskelig, til svært vanskelig å løyse ut, men meir sannsynleg at det då kan gå naturleg. Fordi kantkornet stort sett ligg så djupt. Eg passar meg ekstra i nord og aust. Kaldare, tørrare og sprøare snø her, saman med meir velutvikla kantkorn. Kanskje kan skredproblemet kun leggast til skuggesider og aust. Sjølvom ein Finn kant i alle aspekt, trur eg ikkje dei andre faktorene er tilstades for at skred skal kunne gå i dette laget. Sjølv ikkje på step-down.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslingstekst, skredfarevurdering og snødekkehistorikk stemmer veldig bra slik det står. Men fg er for høg og har vore det nokre dagar. Sjølvom det har vore svekkelse på dagtid, er snødekket seigt og fuktig. Eg trur det har rukke å tilpasse seg svekkelsen. Det må det ha gjort, elles hadde me sett fleire skred. Sjølv dei litt store laussnøskreda har "berre" utløyst små fuktige flak like under grovkorna. Dei store str 4 har uteblitt siste veka. Så sjølvom i Ssu er nesten alle faktora til stades, må det vere noko som ikkje er så lett å konkretisere. Snøsig, skjærkrefter og randkrefter, strekk og spenn. Totalen med fuktig kram, tilpassingsdyktig snø og smelt/frys overgår, dei andre faktorene i ssu, og svekkelse på dagtid og utstråling på natta. Summen har vore at det har gått mot stabilitet. Når det er sagt er eit rekordkomplekst snødekke så seint på året for min del på Sunnmøre. Men også første sesong eg grev so mykje då. fg bør ned til 2. Eg trur ikkje været som er meldt vil påverke fg noko grad. Anna enn at me får nokre nye kjapt forbigåande fokksnø og laussnøproblem. Mulig komande snø kan legge seg stadvis på overflatekant nordleg, høgt til fjells der det ikkje regnar først. Eg trur ikkje me får store skred før me får Mykje regn, og/eller rask temperaturauke, og dermed fritt vatn ned til kant/skare. Og også svekka randkrefter. Kan godt vere at kantproblemet kan fjernast frå sør snart. Oppfattar snødekket som vesentleg fuktigare i sør, iallfall opp til ei viss høgd. 1000? Varslet faregrad er for høy

Snøprofil

10 cm F/4F MF/RG W, 25 cm 1F RG M, 100 cm 1F/P RG D Grov berre ei kjapp grop her for å sjekke kor langt varmen trekte ned. Kald vintersnø nesten rett under grovkorna.

ObsID: 268206

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

18.04.2021 kl. 12:39

979 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Mine ferske spor. Ingen til betydningslaus flakdanning i øvste 10 cm. Kjennest ut som kald sprøare fokksnø under dette med staven. Skal prøve å grave i ei betre nordside etterpå.

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr og fasettert snø her i liten skavl mot nord. Spenningslaus. Kjennest ut som sprøare 1f fokksnø under dette med staven. Skal prøve å grave i ei betre nordside etterpå. Her veit eg det er for mange meter med snø. Bratt skavl som ha blitt jevna ut.

ObsID: 268142

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

18.04.2021 kl. 12:18

919 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Våt løssnø Vesentleg meir smeltefurer i bratt sør enn på fredag.

Tester

LBT@45cmQ3 Mykje kraft. Delvis sat seg igjen når eg brukte tid på å løfte den vekk.

Snøprofil

5 cm F MF 1 mm W, 5 cm 1F MF/RG M-W, 15 cm 1F RG M, 0,5 cm 4F FCxr/DF 1 mm M, 15 cm 1F RG M, 0,5 cm 4F FCxr/PPgp 1 mm/2 mm M Hele laget Bind seg til klynger på plata. Tenkjer at d går mot runding, derfor kornform, 20 cm 1F MF 3 mm M

ObsID: 268138

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.04.2021 kl. 11:31

1324 moh

Borulf@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Borulf@rkh-skredgruppe

Skredhendelse

18. apr 11:33 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 1327 moh og sluttet på 1293 moh Brattheng

ObsID: 268140

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

18.04.2021 kl. 10:02

1229 moh

Kmb (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kmb

Skredhendelse

13. apr 08:11 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1221 moh og sluttet på 1034 moh Kantkornet snø over skarelag 500 m bred bruddkant Brattheng Observert den 18.April. Dato det har gått er mest sannsynlig i starten ta forrige uke rundt den 13.april

ObsID: 268246

Sunnmøre / STRANDA

Snø

17.04.2021 kl. 15:16

978 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  S og SV-sider. Ingen stnleg skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen synleg skredaktivitet i området sett frå toppen her

ObsID: 268003

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.04.2021 kl. 13:57

977 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

Våt Hele snødekket er fuktig men ikke omdannet. Vått I toppen og fuktig helt ned til gammel skare. Ingen kantkorn. 150 cm snødybde der jeg gravde.

Tester

ECTX God Fuktig snødekke. Ikke mulig å påvirke av en skikjører, utenom den våte snøen i toppen.

Faretegn

Mye vann i snøen Mye vann i snøen i de øverste 15 cm i sørvendt terreng. Slik at det er mulig å kram ur det.

ObsID: 268006

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.04.2021 kl. 12:31

741 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  moh Kommentar:  Gamle små skredaktivitet i sørvestsidene, til venstre bilde.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  moh Kommentar:  Østsidene (her Tungremstindan) hadde lokale blandinger av slusj, skare, og kald og løs snø. Virker som vinden avgjør temperaturen og hvor mye sola tar i snødekket veldig lokalt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  moh

Snødekke

Østsidene (her Tungremstindan) hadde lokale blandinger av slusj, skare, og kald og løs snø. Virker som vinden avgjør temperaturen og hvor mye sola tar i snødekket veldig lokalt. I lune partier med mye sol er snøen våt i de øverste 10cm, men tørrere lengre ned i snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Vanskelig å løse ut Om det finnes svake lag høyt i snødekket en plass vil det kunne skape problemmer, men dette er ikke observert pr nå? Mine tester siste dager tyder på lite spenninger i snøen i de øverste 140cm.

Våte løssnøskred Naturlig utløst Ø, SØ, S, SV, V I brattheng og ved skavelbrudd.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for høy Lite fersk skredaktivitet de siste dagene, og ingen endring i været siden torsdag. Lite svake lag er påvist her i regops? Selv om sola tar er det kaldt i lufta egentlig, spesielt nattestid, det er gunstig for skredproblematikken. Nærmer oss snart skredfare to?

Faretegn

Ingen faretegn observert Var ikke vitne til skredaktivitet i dag. Sørvestsidene i Riksheimdalen (Keipen, Lillehornet, Trollkyrkja) hadde gamle små løssnøskred, sikkert fra torsdag eller fredag.

ObsID: 268039

Sunnmøre / Fjord

Snø

17.04.2021 kl. 12:13

793 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken Kommentar:  Skaren bærer fortsatt kl 11.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  KjetilMorken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KjetilMorken

Vær

Ikke nedbør 6 °C fra SØ ↖ Full sol fra skyfri himmel. Lett bris fra sørøst. Det har vært minusgrader i natt.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Annet Våt I overflaten er det smelteomvandlet myk vårsnø. Pga. nattefrost fryser det til skare om natten, men solen tiner det utover dagen der solen tar. Videre er det kram snø ned til gammelt skarelag og under dette er det kantkorn ved bakken.

Tester

LBT@115cmQ2 Må bruke mye kraft for å få brudd. Ikke glatt.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Under skoggrensen er snøen veldig våt ved retur kl 15

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mange små til middels løssnøskred, men disse er ikke fra i dag.

Snøprofil

5 cm P MF W, 20 cm 1F MF W, 5 cm F DF M, 20 cm 4F DF M, 5 cm F DF M, 60 cm 1F DF M, 20 cm K MFcr M, 15 cm F FC W

ObsID: 268023

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. apr 12:10 - 16. apr 12:10 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267968

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. apr 12:10 - 16. apr 12:10 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267969

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. apr 12:10 - 16. apr 12:10 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267970

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. apr 12:10 - 16. apr 12:10 Tørre flakskred Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 267971

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøen har no fått sett seg, og det er kjølig på natta som vil stabilisere snøen. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vil være kaldt om natta som vil stabilisere snøen. Men det vil i tiden framover være mildere på natta, der då rasfaren kan øke. .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267972

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.04.2021 kl. 08:27

22 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  E.A.Tvergrov

Skredhendelse

17. apr 08:35 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 690 moh Brattheng

Vær

Ikke nedbør 2 °C Endre Standal (nabo) skriv I natt frå -1,9 til +2,4 grader, og opp til 4 m/s(14 km/t) - lett bris, og barometer 1029 hPa no og i går kveld. Veret i dag og i morgon, frå vindstille til lett bris, sol frå skyfri himmel , og temperatur frå minus 2 til +10-14 grader.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 267928

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org