Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 17.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Skred kan bli svært store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket etter himmelretning, høgdenivå og tid på døgnet. I solvendt og bratt terreng kan kraftig soloppvarming gje naturleg utløyste våte laussnøskred. Skred kan også lett utløysast av skiløpar. Enkelte skred kan verte store. Stigande temperatur ut over dagen kan også gje enkelte store eller svært store skred der det finst vedvarande svake lag i snødekket. Utbreiinga av skredproblemet er usikkert, men det er svært vanskeleg for ein skiløpar å vite kvar det ligg. Ein lyt vere merksam på faren for skvalbrot og at eventuelle skavlbrot kan utløyse skred. Skredfaren aukar ut over dagen i takt med temperaturstigninga.
Det ligg store mengder snø i leområder etter bygevêret frå NV forrige veke. I sør- og vestvendte heng er snøen solpåverka. I høgda der sola ikkje har teke ligg snøoverflata tørr og i varierande grad vindpåverka. Kalde og klåre netter gjev skare og nattefrost der snøen er smelta i overflata gjennom dagen.
Det er observert kantkorn i overgangen mellom det gamle snødekket og snøen som kom etter påske. Kalde og klåre netter bidreg til vidare utvikling av kantkornlaget.
Det er torsdag observert både store flakskred og våte laussnøskred i regionen. I bratte og solvendte heng er det gått ein del mindre våte laussnøskred. Det er fredag observert eit stort (4) naturleg utløyst flakskred i Breidalen.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-11 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-10 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

17.04.2021 kl. 15:16

978 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  S og SV-sider. Ingen stnleg skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen synleg skredaktivitet i området sett frå toppen her

ObsID: 268003

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.04.2021 kl. 13:57

977 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Mye vann i snøen Mye vann i snøen i de øverste 15 cm i sørvendt terreng. Slik at det er mulig å kram ur det.

Snødekke

Våt Hele snødekket er fuktig men ikke omdannet. Vått I toppen og fuktig helt ned til gammel skare. Ingen kantkorn. 150 cm snødybde der jeg gravde.

Tester

ECTX God Fuktig snødekke. Ikke mulig å påvirke av en skikjører, utenom den våte snøen i toppen.

ObsID: 268006

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.04.2021 kl. 12:31

741 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  moh Kommentar:  Gamle små skredaktivitet i sørvestsidene, til venstre bilde.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  moh Kommentar:  Østsidene (her Tungremstindan) hadde lokale blandinger av slusj, skare, og kald og løs snø. Virker som vinden avgjør temperaturen og hvor mye sola tar i snødekket veldig lokalt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Var ikke vitne til skredaktivitet i dag. Sørvestsidene i Riksheimdalen (Keipen, Lillehornet, Trollkyrkja) hadde gamle små løssnøskred, sikkert fra torsdag eller fredag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for høy Lite fersk skredaktivitet de siste dagene, og ingen endring i været siden torsdag. Lite svake lag er påvist her i regops? Selv om sola tar er det kaldt i lufta egentlig, spesielt nattestid, det er gunstig for skredproblematikken. Nærmer oss snart skredfare to?

Snødekke

Østsidene (her Tungremstindan) hadde lokale blandinger av slusj, skare, og kald og løs snø. Virker som vinden avgjør temperaturen og hvor mye sola tar i snødekket veldig lokalt. I lune partier med mye sol er snøen våt i de øverste 10cm, men tørrere lengre ned i snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Vanskelig å løse ut Om det finnes svake lag høyt i snødekket en plass vil det kunne skape problemmer, men dette er ikke observert pr nå? Mine tester siste dager tyder på lite spenninger i snøen i de øverste 140cm.

Våte løssnøskred Naturlig utløst Ø, SØ, S, SV, V I brattheng og ved skavelbrudd.

ObsID: 268039

Sunnmøre / Fjord

Snø

17.04.2021 kl. 12:13

793 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken Kommentar:  Skaren bærer fortsatt kl 11.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  KjetilMorken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KjetilMorken

Vær

Ikke nedbør 6 °C fra SØ ↖ Full sol fra skyfri himmel. Lett bris fra sørøst. Det har vært minusgrader i natt.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Under skoggrensen er snøen veldig våt ved retur kl 15

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Annet Våt I overflaten er det smelteomvandlet myk vårsnø. Pga. nattefrost fryser det til skare om natten, men solen tiner det utover dagen der solen tar. Videre er det kram snø ned til gammelt skarelag og under dette er det kantkorn ved bakken.

Tester

LBT@115cmQ2 Må bruke mye kraft for å få brudd. Ikke glatt.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mange små til middels løssnøskred, men disse er ikke fra i dag.

Snøprofil

5 cm P MF W, 20 cm 1F MF W, 5 cm F DF M, 20 cm 4F DF M, 5 cm F DF M, 60 cm 1F DF M, 20 cm K MFcr M, 15 cm F FC W

ObsID: 268023

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. apr 12:10 - 16. apr 12:10 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267968

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. apr 12:10 - 16. apr 12:10 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267969

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. apr 12:10 - 16. apr 12:10 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267970

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. apr 12:10 - 16. apr 12:10 Tørre flakskred Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 267971

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

17.04.2021 kl. 12:02

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøen har no fått sett seg, og det er kjølig på natta som vil stabilisere snøen. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vil være kaldt om natta som vil stabilisere snøen. Men det vil i tiden framover være mildere på natta, der då rasfaren kan øke. .

ObsID: 267972

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.04.2021 kl. 08:27

22 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  E.A.Tvergrov

Skredhendelse

17. apr 08:35 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 690 moh Brattheng

Vær

Ikke nedbør 2 °C Endre Standal (nabo) skriv I natt frå -1,9 til +2,4 grader, og opp til 4 m/s(14 km/t) - lett bris, og barometer 1029 hPa no og i går kveld. Veret i dag og i morgon, frå vindstille til lett bris, sol frå skyfri himmel , og temperatur frå minus 2 til +10-14 grader.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 267928

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.04.2021 kl. 15:45

756 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Løyste ut dette str 2 skredet med å trakke ut på toppen av dette østvendte henget. Ca 1230. Skredet fortsatte heilt ned. Ca 10-15 cm som vart dratt ut.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Skildring: Enkelte naturlig utløyste snøballar. Dei naturleg utløyste solfonnene hadde nok allereide gått i går.

Snødekke

Ikke snøfokk Snødekket er variert, og varierer også gjennom døgnet. Består av fokksnø som er påverka av solinnstråling, utstråling i skugge og på natta. Vekslar mellom varm mjuk, og seig fokksnø. Fuktig og tildels våt i overflate i solvendt terreng. Solskare før sola tek tak. I skuggesider er snøen tørrare og påverka av utstråling (kanting i fokksnøen). Noko mildværskare også i nordsider iallfall opp til 1000. Fint skiføre om skina er preppa, timinga er rett, og fordel med litt breie ski. Mykje nedsynk når skaren har vorte mjuk nok.

Skredfarevurdering

2 Moderat Me har vore ei runde på Veirahaldet, og kantkornet finst i både nord og sør. Iallefall rundt 900-1000. Utifrå vær og snødekkehistorikk antek eg at kantkorn over gamlesnøen og påskestormsnøen kan finnast i alle himmelretningar. Kort sagt, der det låg snø før påskestormen kom. Utløysbarheita er vanskeleg trur eg og i Få heng. Og kanskje veldig få heng. Kanskje også så få heng og så vanskeleg å løyse ut at skredproblemet bør etterkvart vurderast å kun bli nemnt i tekst. All den tid det ser ut som det ikkje har gått så mange skred på det. Eg tenkjer at det må ha med at det stort sett ligg djupt begravd, og at overliggande flak er seigt. Unntaket er i nord. Der kanten er meir velutvikla og snøen noko sprøare. Ein annan ting å ta med seg er muligheita for stepdown skred. Men har kun sett komboen små laussnøskred som løyser ut tynne flak høgt i snødekket her omkring. Om Lufttemperaturen vert plutseleg svært mykje høgare og eller mefår fritt vatn over skaren kan skreda bli mange og store. Varslet faregrad er for høy La merke til i påskeveka at det såg ut til å vere fleire dagar/timar med klarvær nord for Hjørundfjorden og i indre strok. Så mulig kantkorn er meir potent og aktiv der. Skred som har gått kan kanskje vise dette. Få store skred her rundt Ørsta. Ingen som er mistenkte for kantkorn iallefall. Så godt mulig det er grunn til å behalde skredproblem og Fg slik det er for regionen. Men eg har berre vore her omrking.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 800 moh Kanta fokksnø/Nedføyka nysnø

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Ø, SØ, S, SV Lett å løyse ut i bratt terreng når sola har stått på ei stund, der snøen er elles urørt.

ObsID: 267897

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.04.2021 kl. 15:44

1215 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Ikkje representativt, men det fins
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s Vindstille, varmt i sola.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Annet Nattefrost ned til ialle fall 130 moh. Nesten berande skare frå minst 300. Frå i alle fall 5-600 er det veldig varierande snøoverflate avhengig av eksposisjon. Skare som blir tint på ettermiddagen i alle solvendte sider. Sannsynlegvis til topps. Kan virke som om drt har vore plusstemp opp til ca 800 i alle eksp. I skuggesidene frå 800 er det ei (på grensa til) ubehageleg vindskorpe (RG 1F 2cm). Lommer av tørr og 'laus' (4F) snø fins, men kun i veldig skjerma områder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Denne dagen var vanskelig, eg har grubla heile kvelden. På den eine sida har eg knapt sett eit einaste ferskt skred, og i dag har eg dekka mykje areal. Eg hadde venta meir aktivitet slik som sola stod på, særleg i bratt sør. Dei skreda som er mest sannsynlege er 1-2. Men dersom det er kant som fortsatt er aktivt, og sndre observasjonar av både profilar og skredaktivitet tyder jo på det, så snakkar ein om heilt andre str. Både str 3 og 4. Men mi vurdering av det EG har sett tilseier fg2(+) Lite endring

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 500 moh Moderat svekkelse, få str 3, eller noen str 2.

Tester

ECTN12@10cmQ2 God

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 500 moh Basert på tur i Fladalen og biltur mellom Volda og Stranda. Massevis av snøballar som har rulla, men lite skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F RG 1 mm D, 2 cm F DF 1 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm D, 12 cm P MF 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Ikkje representativt for snødekket generelt, mn det mest spennande eg kunne finne. Mykje av snødekket i skuggen her er ellers ei vindskorpe i toppen på eit par cm

ObsID: 267894

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.04.2021 kl. 15:33

926 moh

CLN@Nortind (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CLN@Nortind

Vær

Ikke nedbør Sol og klar himmel, tilnærma vindstille mykje av dagen

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Stor solinnstråling i løpet av dagen

Snødekke

Våt løssnø Fuktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkornlag er funne både i sørvendt heng på 900moh og på nord østlig heng på over 1000moh. Men det er truleg stor forskjell i varslingsregionen på kor aktiv kanktornlaget vil vere. På dette fjellet er kantkornlaget lett å finne, men verkar relativt lite aktiv, trenge stor tilleggslast for å gå til brot. Men evt skred vil blir store på grunn av generelt store snømengder over kantkornlaget

Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh Solinnstråling og varme utover dagen vil bidra til eit stadig tjukkare lag med ubundet våt snø som kan gli ut naturleg eller gjennom ferdsel

Tester

ECTX Middels Mykje solinnstråling har gitt eit fuktig snødekke som oppfører seg mjukt og har lite spenningar tross to tydelege svake lag med små kantkorn

LBT@50cmQ2 Relativt glatt brot i kantkornlag litt over eldre skarelag. Same kantkornlag fann vi også på 1050 moh i nord-østvendt side

LBT@20cmQ2 Relativt glatt brot i begynnande kantkornlag mellom finkorna fokksnø. Men lite energi i brotet

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen nylig skredaktivitet observert i løpet av turen. Nokre snøballer slepp på grunn av varme og solinnstråling. Spor av str 1 og str 2 våte laussnøskred frå ein dag eller to sidan

ObsID: 267861

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

16.04.2021 kl. 14:33

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. apr 14:43 - 15. apr 14:43 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267851

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

16.04.2021 kl. 14:33

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. apr 14:43 - 15. apr 14:43 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267852

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

16.04.2021 kl. 14:33

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. apr 14:43 - 15. apr 14:43 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267853

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

16.04.2021 kl. 14:33

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. apr 14:43 - 15. apr 14:43 Tørre flakskred Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 267854

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

16.04.2021 kl. 14:33

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Faren for skred er til stede, mest pga solstrålingen på dagtid.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vil være kaldt om natta som vil stabilisere snøen..

ObsID: 267855

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.04.2021 kl. 13:45

1049 moh

CLN@Nortind (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Det har vore mykje bygevær med perioder med vind som har gjort at nysnøen siste tida er ulikt distribuert i terrenget. Snødekket er komplekst og krevjande å vurdere med fleire kantkornlag som er ulikt djupt gravlagt. Det er stor forskjell på staden i terrenget (høgde, hengretning og innblåsing) på kor aktive kantkornlaga verkar.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@60cmQ2 Det er fleire lag med kantkorn i snødekket. Men eit lag verkar å gå lettare til brot i tillegg til laget over gammel skare. Vi tok også ein rutsjblokk test. Denne lausne tyngre og med meir last enn forventa. Og i eit relativt glatt q2 brot med innslag av kantkorn og sprøhagl litt djupare enn dette laget

LBT@155cmQ2 Blokka løsna ved isolering. Men brotet gikk så djubt at det kan vere eigenvekta og rørsle med saga som bidrog til brotet. Brot i kantkornlag som ligg litt over skaret.

ObsID: 267890

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.04.2021 kl. 12:48

1232 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erlend@mrfylke

Skredhendelse

16. apr 12:48 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1266 moh og sluttet på 930 moh Brattheng Stort flakskred (størrelse 4) som er observert på webkamera i Breidalen. Trolig gått på kantkornlag ned mot gammelt snødekke. Vet ikke nøyaktig tidspunkt, men har gått siste døgn.

ObsID: 267822

Sunnmøre / Volda

Snø

16.04.2021 kl. 12:26

891 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Overgangen mellom ny og gammel snø består av fuktige runde korn
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Skavler er størst mot nord og nordøst. Bruddkanter fra et eldre str. 3 eller 4 skred er også tydelige.

Faretegn

Ingen faretegn observert Jeg var ute mellom kl 9 og 15. Så ingen skred overhodet, ikke i de mest solvendte hengende heller. Det var en lite kald trekk i dag som nok hjelpte til å kjøle ned snøen litt.

Snødekke

Skredfarevurdering

2 Moderat Dette er min første dag i Sunnmøre på over en uke og min vurdering baserer seg på denne turen. Jeg har ikke sjekket nordvendt og vestvendt terreng. Snødekket er godt stabilisert. Overgangen mellom nytt og gammelt snødekke består av fuktige smelteformer. Ikke noen kant. Høyere opp ligger den gamle snøen fort under 2,5-3m snø der jeg sjekket. Svært vanskelig å påvirke. Jeg så ingen ferske flakskred overhodet. I heng som er skjermet for sol ligger det fortsatt fin løs kald snø i høyden. Her kan det være mulighet for dannelse av små flak hvis det blir litt vind men det er ikke et problem der jeg var. Skavler er dannet mot nord og nordøst, det samme er andre store vindformasjoner, hvilket skulle tilsi at vinden kom mer fra SV når været sto på. Flere smelte fryse sykler vil stabilisere snødekket. Hvis det blir plussgrader på natten og overskyet vil det kunne svekke snødekket. Hvis det er skyfritt vil snødekket fryse på natten til tross for noen få plussgrader. Varslet faregrad er for høy Hvis vi varsler svært store naturlig utløste flakskred i flere dager burde vi kunne se noen naturlig utløste flakskred nå. Jeg har ikke sett et eneste ferskt flakskred på denne turen. Hadde god sikt og lett etter det.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store SØ, S, SV, V

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store SØ, S, SV, V Her mener jeg glideskred men jeg fant ikke det valget.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V Det meste har gått allerede så vi er nok nede på få heng hvis det ikke plutselig blir mye varmere.

Snøprofil

2 cm 1F MFcr 2 mm M, 90 cm 4F-1F/1F-P DF/RG D, 40 cm P RG M, 20 cm P MF 3 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 90 cm, -0,8 °C @ 110 cm, -0,3 °C @ 130 cm, 0 °C @ 150 cm Rundt 3 m snødybde

ObsID: 267834

Sunnmøre / Volda

Snø

16.04.2021 kl. 10:51

496 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Snøprofil

2 cm 1F MFcr 2 mm D, 46 cm 4F/1F DF/RG 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm M, 2 cm 1F MF 2 mm W, 8 cm K MF 3 mm W, 6 cm 1F MF 4 mm W

ObsID: 267835

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

16.04.2021 kl. 10:35

1196 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  moh Kommentar:  Etcn. Øverste snølaget fikk først, men forplantet seg ikke.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  moh
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  moh Kommentar:  Snøprofil 1300 meters høyde
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  moh Kommentar:  Blokk på CTH. Gikk der vi stoppet gravingen.

Vær

I sola er det varmt, i skyggen kaldt.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Skare

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Pass opp for bratte heng med sol over deg. Vær obs på utløpssonene.

Tester

CTH24@140cmQ3 Bruddet gikk der vi sluttet å grave/skjære ut profil.

ECTN24@15cmQ3 God Fersk snø fra tirsdag (?) slapp etter 24 slag. Gikk ikke i brudd over hele søylen, kun under spaden. Tyder på dårlig forplantningsevne. Klarte ikke å fremprovosere noe tydelig brudd videre ned i søylen. Men ved å brekke ut profilen i bakkant med spaden fikk vi skilt ut blokker litt ulike plasser nedover i siktovergangene. Ved lik test 1300moh fikk vi nesten identiske resultater.

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V Mange våte skred må ha gått i går, de fleste brattheng i solsidene hadde våte skredbaner. Var kun vitne til et par i dag.

Snøprofil

Der sola tar under 1000m blir snøen våt. I skyggepartiene er snøen tørr og ubundet. Her var det ca 15cm løst i toppen, noe vindpåvirket pga fallvind fra skaret her. Deretter 130cm med ganske homogen snøpakke, men med små siktoverganger etter flere runder med snø siste 12 dager. Fant ikke svake lag eller skare i de første 140cm vi gravde i, over 3 meter snø her. Gravde også 1300moh i nordlig sekter rett ved gammelt skred. Like observasjoner der. Kan tyde på at de store skred fra sist helg har gått naturlig pga for stor belastning/tyngde/strekk krefter?

ObsID: 267898

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2021 kl. 19:39

58 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe Kommentar:  Redigert for å få fram brotkant og massar tydelegare. Brotkanten er vanskeleg å sjå, men er like under og aust for toppen.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S, SV, V Fleire av dei typiske solfonnene i sørlege og dels vestlege aspekt rundt Ørsta sentrum. Varierande storleik. Dei fleste er nok våte/fuktige, men kan tenkast at dei høgt oppe og i svært bratt terreng kan ha losna før dei rakk å bli våte.

15. apr. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst S Usikker på tidspunkt, men sannsynligvis gått ila dagen i dag, mellom 12 og 15. Sannsynligvis solutløyst. Vanskeleg å sjå bruddkant tydeleg, men kan ane ein like under toppen. I tillegg er skredbana for brei høgt oppe for å vere laussnøskred. Sannsynlegvis småfuktig/tørr snø øvst, våtare lenger nede.

ObsID: 267708

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2021 kl. 18:01

21 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Ras fra Molaupsfonna, flere fra Skafonna og også Gaula. Fra 15.30 til nå 18.00.

Skredhendelse

15. apr 18:05 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 777 moh og sluttet på 215 moh Brattheng

Ulykke/hendelse

Flere skred fra Skafonna går i fjorden. Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 267699

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

15.04.2021 kl. 17:31

162 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Våte skred gått i kjente skredbaner. Regner med de er naturlig utløst pga solinnstråling.

ObsID: 267719

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2021 kl. 15:30

21 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Skredhendelse

15. apr 15:30 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Skredet startet på 408 moh og sluttet på 199 moh Hele fjellsida. Småskred oppover i dalen, retning storfonna fra bratthenga.

Vær

0 m/s 3% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 267697

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 14:57 - 14. apr 14:57 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267666

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 14:57 - 14. apr 14:57 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267667

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 14:57 - 14. apr 14:57 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267668

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 14:57 - 14. apr 14:57 Tørre flakskred Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 267669

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det vil være solstråling som vil det største faremomentet no.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tempraturen vil variere ein del ifrå dag til natt,med minusgrader den fyrste natta. Etter dette vil temperaturen stige jevnt. Det er då sola som kan være eit faremoment for utløysing av skred..

ObsID: 267670

Sunnmøre / Volda

Snø

15.04.2021 kl. 12:39

918 moh

Eivind.G (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G Kommentar:  Snøprofil fant kantkorn ca 50 nede.

Vær

10 °C fra N ↓ Lettskya

Skredfarevurdering

ObsID: 267627

Sunnmøre / STRANDA

Snø

15.04.2021 kl. 11:43

1284 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Flakskred under Steegga.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Mot Breidalen/Grotli.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Fint skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Mot Kvanndalsbotn, Dalsnibba helt til høyre i bildet.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  LBT@35cm
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  LBT@105cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Lite skredaktivitet i Kvanndalsbotn, i den nordvendte sida under Dalsnibba/Nibbeflå, på vei opp mot Geirangerfjellet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Solskred i Opplenskedalen (sørvestvendt), men stort sett små i størrelse.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Lett snøtransport mot nord/nordøst.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra SØ ↖ Skyet vær fra morgenen av, mer og mer sol utover dagen. Mye vind nedi dalen, lite i høyden.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr og myk fokksnø på fjellet, stort sett jevnt fordelt i terrenget. På overflaten ca. 10 cm med delvis nedbrutte nedbørspartikler, fra siste dagers snøfall. Noe hardere fokksnø på rygger og på vindutsatte formasjoner. Snøen var ikke solpåvirket i høyden, foruten litt i brattere terreng mot SØ. Var ikke i S-vendt terreng idag. Smelteskare opp til ca. 7-800 moh., tørr snø videre oppover. På Geirangerfjellet er det nok mindre snø enn normalt på denne årstiden (og spesielt sammenlignet med ifjor). Det var svært lite snø her før siste ukas snøfall.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fant kantkorn flere steder i snødekket. 1 m ned i snødekket og 20 cm ned i gammel snø var det avrundede/delvis avrundede kantkorn med kornstørrelse 2-3 mm. Det ble også observert noen små kantkorn i sjiktoverganger i fokksnøen høyere opp i snødekket, i den nye snøen, og mellom ny og gammel snø. Det skal nok noe til for å løse ut skred lenger ned i snødekket nå, men med mildere vær (og spesielt mildere netter) så kan det potensielt gå store naturlig utløste skred hvis det løsner her. Fordelen er at det gamle snødekket nok drenerer bra, men den nye fokksnøen drenerer dårlig. Det er lettere å løse ut skred ved sjiktovergangene i det nye snødekket, her bryter det også glatt. Generelt var det lite faretegn og lite tegn til ustabilitet hvor jeg var i dag, men snødekket oppleves som komplekst. Det blir mye sol de neste dagene, men fortsatt relativt kaldt på nettene. Det kan tenkes at kantkorn som allerede finnes i snødekket vil vokse og utvikle seg med kalde og klare netter, og store temperaturforskjeller mellom dag og natt. Skredfaren vil være størst seint på dagen, hvor sola tar. Når det blir plussgrader også på nettene vil snødekket bli mer ustabilt, og det kan potensielt gå store skred da det finnes kantkorn langt ned i snødekket. Varslet faregrad er riktig Snødekket er komplekst og skredsituasjonen litt uoversiktlig. Det er vanskelig å si hvordan utbredelsen på kantkorn og kantkornutviklingen er og kommer til å bli. Det er med andre ord krevende forhold. Tenker derfor faregrad 3 er riktig, også for indre deler av regionen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store SØ, S, SV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tester

LBT@105cmQ3 Brudd 20 cm ned i gammelt smelteomvandlet snødekke, men på avrundede/delvis avrundede kantkorn med kornstørrelse 2-3 mm. Vanskelig å få i brudd, og rufsete.

LBT@35cmQ2 Glatt brudd, men vanskelig å få ut. Gikk på sjiktovergang mellom mykere og hardere fokksnø. Noe kantkorn, men små.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Overraskende lite skredaktivitet den siste uka i flere kjente skredløp på vei opp mot Geirangerfjellet. Ble av brøytemannskap gjort oppmerksom på et størrelse 4 skred som har gått oppe ved Steegga(nordøstvendt). Brøytemannskap mente dette trolig gikk på lørdag/søndag. Ellers har det gått endel små solskred i bratte sørvendte heng.

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG/DF 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 30 cm P RG 1 mm D, 1 cm F FCxr 1 mm M, 20 cm 1F MF 3 mm M, 2 cm F FCxr 3 mm M, 50 cm P MF 1 mm M -3 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -5,5 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 50 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3 °C @ 110 cm, -2,5 °C @ 120 cm, -2 °C @ 130 cm, -1,5 °C @ 140 cm, -1 °C @ 150 cm Gravd i heng mot SØ, ca. på 1300 moh. Var nok noe hardere fokksnø her enn lenger ned.

ObsID: 267663

Sunnmøre / Fjord

Snø

14.04.2021 kl. 18:45

878 moh

Sunderdal (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Området har ligget i le de siste ukene og det har kommet inn mye snø. Gravde en kjapp snøprofil ca 120cm og fant ingen klar lagdeling annet enn mellom snøen som kom 13.04 (30cm F) og snø fra forrige uke (>110cm 4f). Det er lite bindinger i de øverste 30cm og snøen oppfører seg ikke som et flak i le områder. På og nær rygger som har vært eksponert for vind er snøen i større grad omvandlet og kan oppføre seg som et flak.

ObsID: 267506

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267461

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267462

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 267463

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nølaga har sett seg litt siste døgna, så faren for ras vil stabilisere seg . Men faren for solstråling framover kan påvirke rasfaren framover.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tempraturen vil variere ein del ifrå dag til natt,med minusgrader den fyrste natta. Etter dette vil temperaturen stige jevnt. Det er då sola som kan være eit faremoment for utløysing av skred..

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267464

Sunnmøre / Skjåk

Snø

14.04.2021 kl. 13:00

1127 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Løs snø og godt skiføre på formiddagen. Mindre vind enn ventet. Vi så ikke særlig snøfokk, heller ikke på de nærmeste toppene. Men bra med løssnø tilgjengelig for transport. Sola dannet en liten "snerk" i toppen, i solvendt terreng, i løpet av ettermiddagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Tydelige, delvis nedbrutte nysnøkrystaller, utgjorde et svakt lag 40 cm under overflaten. Vi undersøkte bare den øverste meteren i forbindelse med oppdrag i området. Sola tok ikke så mye i snøoverflaten på onsdag, den blir nok sterkere på torsdag. Vi fant ikke vedvarende svake lag i den øverste meteren i dette området, men det kan jo finnes andre steder og muligens dypere i snøen.

Tester

ECTN26@40cmQ2 God Bruddet gikk på løs nysnø over fokksnø. Ingen bruddforplantning.

LBT@40cmQ2 Vanskelig å løse ut (harde slag)

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen observerte dagsferske skred, så langt vi kunne se, verken i Breidalen, Grasdalen, Skjeringsdalen eller Hjelledalen. Men så ble det også minrde sol og vind enn vi hadde venta. Men vi forventer mer sol, og større skredaktivitet i solvendt terreng torsdag.

Snøprofil

7 cm F PP D, 13 cm 4F DF D, 20 cm 4F/4F+ RG/DF D, 0 cm F DF 2 mm D Hele laget, 1 cm P RG D, 10 cm 1F RG 1 mm D

ObsID: 267473

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.04.2021 kl. 11:31

971 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Generellt stabila forhold. Kanske finns ett kantkorn lag mellan gammel snö (MF) å nysnö (RG) högt till fjälls i Nord-Nordöst Over 48 timer sedan stor nysnö mängd och mycket vind. Generellt stabilt tills vi får mer väder. Varslet faregrad er for høy Generellt stabilt förutom väldigt lokalt, mulig, men inte helt sikkert, kantkorn lag högt till fjälls i nord å nordöst.

Tester

ECTN21@30cm God

ECTN13@15cm God Ingen propagering

CTH25@85cmQ3 God I skikt mellan ny å gammel snö. Noen kantkorn observera här men på vei mot rundning tror jag. Lav temp gradient här. Ikke ett tydlig bredd, märkte egentligen bara att blokka vart lös.

CTH26@30cmQ2 Middels

CTM15@15cmQ1 Middels Ubunden snö/meget mykt flak över = lite trolig ett problem. Kanske små, små skred eller lösnöskred i bratt terreng.

Snøprofil

0 cm PP D, 15 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 10 cm K MF 3 mm D -2,7 °C @ 0 cm, -2,7 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 75 cm, -1,4 °C @ 85 cm, -1 °C @ 95 cm 5 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267467

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org