Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 15.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Et vedvarende svakt lag kan føre til store skred. Løssnøskred ventes i bratt terreng og skred kan bli store, særlig der sola tar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket etter himmelretning, høydenivå og tid på døgnet. Løssnøskred ventes i bratt terreng og skred kan bli store. Det er ventet lite vind og særlig i lune formasjoner der sola tar vil varmen påvirke snødekket kraftig. Det vil også være lett for skikjører å løse ut løssnøskred. Enkelte steder kan løssnøskred føre til større flakskred. Stigende temperatur kan også gi enkelte store eller svært store skred der det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Det er usikkert hvor utbredt det vedvarende svake laget er og hvor det finnes. For skiløpere vil eventuelle svake lag være lettest å påvirke der snødekket er tynt. Høyt og nordvendt vil det være mer vinterlig med tørrsnø og ulik grad av vindpåvirket snø. Fokksnøflak fra bygeværet tirsdag ventes å være stabilisert de fleste steder.
Det ligger store mengder snø overalt og særlig i leområder etter bygevær fra NV helt siden påske. Nysnøen kom med tidvis svært kraftig vind. Sol og klarvær søndag og mandag gav solpåvirket snødekke i sør- og vestvendte heng. I høyden der sola ikke har tatt er snøoverflaten tørr og i varierende grad vindpåvirket.
Det ble observert flere store og svært store naturlig utløste skred på hele Nordvestlandet i helgen, både under snøfallet og etter at været klarnet. Dette tyder på at et vedvarende svakt lag i snødekket kan være aktivt. I naboregioner er det bekreftet kantkorndannelse i overgangen mellom gammelt snødekke og snøen som har kommet etter påske. Det er usikkert hvor utbredt dette laget er i Romsdal.
Det gikk et svært stort (str 4 eller 5) skred i Øksendalen i Trollheimen lørdag ettermiddag, som løsnet helt nede ved bakken og ødela en del gammel skog. Dette tyder på at stor pålagring og/eller temperaturstigning i enkelte tilfeller kan føre til svært store eller ekstremt store skred som løsner mot bakken. Dette er relevant for hele Nordvestlandet, kanskje resten av sesongen, siden kuldeperioden i januar som skapte de svake lagene ved bakken var lik over hele landsdelen.
Tirsdag var det snøbyger fra nordvest. Onsdag formiddag er det i ferd med å klarne opp.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til stille/svak vind fra nordvest.
-14 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2021 kl. 19:39

58 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe Kommentar:  Redigert for å få fram brotkant og massar tydelegare. Brotkanten er vanskeleg å sjå, men er like under og aust for toppen.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S, SV, V Fleire av dei typiske solfonnene i sørlege og dels vestlege aspekt rundt Ørsta sentrum. Varierande storleik. Dei fleste er nok våte/fuktige, men kan tenkast at dei høgt oppe og i svært bratt terreng kan ha losna før dei rakk å bli våte.

15. apr. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst S Usikker på tidspunkt, men sannsynligvis gått ila dagen i dag, mellom 12 og 15. Sannsynligvis solutløyst. Vanskeleg å sjå bruddkant tydeleg, men kan ane ein like under toppen. I tillegg er skredbana for brei høgt oppe for å vere laussnøskred. Sannsynlegvis småfuktig/tørr snø øvst, våtare lenger nede.

ObsID: 267708

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2021 kl. 18:01

21 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Ras fra Molaupsfonna, flere fra Skafonna og også Gaula. Fra 15.30 til nå 18.00.

Skredhendelse

15. apr 18:05 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 777 moh og sluttet på 215 moh Brattheng

Ulykke/hendelse

Flere skred fra Skafonna går i fjorden. Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 267699

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

15.04.2021 kl. 17:31

162 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Våte skred gått i kjente skredbaner. Regner med de er naturlig utløst pga solinnstråling.

ObsID: 267719

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2021 kl. 15:30

21 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Skredhendelse

15. apr 15:30 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Skredet startet på 408 moh og sluttet på 199 moh Hele fjellsida. Småskred oppover i dalen, retning storfonna fra bratthenga.

Vær

0 m/s 3% skyer

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng

ObsID: 267697

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 14:57 - 14. apr 14:57 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267666

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 14:57 - 14. apr 14:57 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267667

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 14:57 - 14. apr 14:57 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267668

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 14:57 - 14. apr 14:57 Tørre flakskred Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 267669

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

15.04.2021 kl. 14:52

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det vil være solstråling som vil det største faremomentet no.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tempraturen vil variere ein del ifrå dag til natt,med minusgrader den fyrste natta. Etter dette vil temperaturen stige jevnt. Det er då sola som kan være eit faremoment for utløysing av skred..

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 267670

Sunnmøre / Volda

Snø

15.04.2021 kl. 12:39

918 moh

Eivind.G (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G Kommentar:  Snøprofil fant kantkorn ca 50 nede.

Vær

10 °C fra N ↓ Lettskya

Skredfarevurdering

ObsID: 267627

Sunnmøre / STRANDA

Snø

15.04.2021 kl. 11:43

1284 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Flakskred under Steegga.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Mot Breidalen/Grotli.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Fint skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Mot Kvanndalsbotn, Dalsnibba helt til høyre i bildet.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  LBT@35cm
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  LBT@105cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Lite skredaktivitet i Kvanndalsbotn, i den nordvendte sida under Dalsnibba/Nibbeflå, på vei opp mot Geirangerfjellet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Solskred i Opplenskedalen (sørvestvendt), men stort sett små i størrelse.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Lett snøtransport mot nord/nordøst.

Tester

LBT@105cmQ3 Brudd 20 cm ned i gammelt smelteomvandlet snødekke, men på avrundede/delvis avrundede kantkorn med kornstørrelse 2-3 mm. Vanskelig å få i brudd, og rufsete.

LBT@35cmQ2 Glatt brudd, men vanskelig å få ut. Gikk på sjiktovergang mellom mykere og hardere fokksnø. Noe kantkorn, men små.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra SØ ↖ Skyet vær fra morgenen av, mer og mer sol utover dagen. Mye vind nedi dalen, lite i høyden.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fant kantkorn flere steder i snødekket. 1 m ned i snødekket og 20 cm ned i gammel snø var det avrundede/delvis avrundede kantkorn med kornstørrelse 2-3 mm. Det ble også observert noen små kantkorn i sjiktoverganger i fokksnøen høyere opp i snødekket, i den nye snøen, og mellom ny og gammel snø. Det skal nok noe til for å løse ut skred lenger ned i snødekket nå, men med mildere vær (og spesielt mildere netter) så kan det potensielt gå store naturlig utløste skred hvis det løsner her. Fordelen er at det gamle snødekket nok drenerer bra, men den nye fokksnøen drenerer dårlig. Det er lettere å løse ut skred ved sjiktovergangene i det nye snødekket, her bryter det også glatt. Generelt var det lite faretegn og lite tegn til ustabilitet hvor jeg var i dag, men snødekket oppleves som komplekst. Det blir mye sol de neste dagene, men fortsatt relativt kaldt på nettene. Det kan tenkes at kantkorn som allerede finnes i snødekket vil vokse og utvikle seg med kalde og klare netter, og store temperaturforskjeller mellom dag og natt. Skredfaren vil være størst seint på dagen, hvor sola tar. Når det blir plussgrader også på nettene vil snødekket bli mer ustabilt, og det kan potensielt gå store skred da det finnes kantkorn langt ned i snødekket. Varslet faregrad er riktig Snødekket er komplekst og skredsituasjonen litt uoversiktlig. Det er vanskelig å si hvordan utbredelsen på kantkorn og kantkornutviklingen er og kommer til å bli. Det er med andre ord krevende forhold. Tenker derfor faregrad 3 er riktig, også for indre deler av regionen.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr og myk fokksnø på fjellet, stort sett jevnt fordelt i terrenget. På overflaten ca. 10 cm med delvis nedbrutte nedbørspartikler, fra siste dagers snøfall. Noe hardere fokksnø på rygger og på vindutsatte formasjoner. Snøen var ikke solpåvirket i høyden, foruten litt i brattere terreng mot SØ. Var ikke i S-vendt terreng idag. Smelteskare opp til ca. 7-800 moh., tørr snø videre oppover. På Geirangerfjellet er det nok mindre snø enn normalt på denne årstiden (og spesielt sammenlignet med ifjor). Det var svært lite snø her før siste ukas snøfall.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store SØ, S, SV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Overraskende lite skredaktivitet den siste uka i flere kjente skredløp på vei opp mot Geirangerfjellet. Ble av brøytemannskap gjort oppmerksom på et størrelse 4 skred som har gått oppe ved Steegga(nordøstvendt). Brøytemannskap mente dette trolig gikk på lørdag/søndag. Ellers har det gått endel små solskred i bratte sørvendte heng.

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG/DF 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 30 cm P RG 1 mm D, 1 cm F FCxr 1 mm M, 20 cm 1F MF 3 mm M, 2 cm F FCxr 3 mm M, 50 cm P MF 1 mm M -3 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -5,5 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 50 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3 °C @ 110 cm, -2,5 °C @ 120 cm, -2 °C @ 130 cm, -1,5 °C @ 140 cm, -1 °C @ 150 cm Gravd i heng mot SØ, ca. på 1300 moh. Var nok noe hardere fokksnø her enn lenger ned.

ObsID: 267663

Sunnmøre / Fjord

Snø

14.04.2021 kl. 18:45

878 moh

Sunderdal (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Området har ligget i le de siste ukene og det har kommet inn mye snø. Gravde en kjapp snøprofil ca 120cm og fant ingen klar lagdeling annet enn mellom snøen som kom 13.04 (30cm F) og snø fra forrige uke (>110cm 4f). Det er lite bindinger i de øverste 30cm og snøen oppfører seg ikke som et flak i le områder. På og nær rygger som har vært eksponert for vind er snøen i større grad omvandlet og kan oppføre seg som et flak.

ObsID: 267506

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267461

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267462

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 267463

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nølaga har sett seg litt siste døgna, så faren for ras vil stabilisere seg . Men faren for solstråling framover kan påvirke rasfaren framover.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tempraturen vil variere ein del ifrå dag til natt,med minusgrader den fyrste natta. Etter dette vil temperaturen stige jevnt. Det er då sola som kan være eit faremoment for utløysing av skred..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267464

Sunnmøre / Skjåk

Snø

14.04.2021 kl. 13:00

1127 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv

Tester

ECTN26@40cmQ2 God Bruddet gikk på løs nysnø over fokksnø. Ingen bruddforplantning.

LBT@40cmQ2 Vanskelig å løse ut (harde slag)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Løs snø og godt skiføre på formiddagen. Mindre vind enn ventet. Vi så ikke særlig snøfokk, heller ikke på de nærmeste toppene. Men bra med løssnø tilgjengelig for transport. Sola dannet en liten "snerk" i toppen, i solvendt terreng, i løpet av ettermiddagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Tydelige, delvis nedbrutte nysnøkrystaller, utgjorde et svakt lag 40 cm under overflaten. Vi undersøkte bare den øverste meteren i forbindelse med oppdrag i området. Sola tok ikke så mye i snøoverflaten på onsdag, den blir nok sterkere på torsdag. Vi fant ikke vedvarende svake lag i den øverste meteren i dette området, men det kan jo finnes andre steder og muligens dypere i snøen.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen observerte dagsferske skred, så langt vi kunne se, verken i Breidalen, Grasdalen, Skjeringsdalen eller Hjelledalen. Men så ble det også minrde sol og vind enn vi hadde venta. Men vi forventer mer sol, og større skredaktivitet i solvendt terreng torsdag.

Snøprofil

7 cm F PP D, 13 cm 4F DF D, 20 cm 4F/4F+ RG/DF D, 0 cm F DF 2 mm D Hele laget, 1 cm P RG D, 10 cm 1F RG 1 mm D

ObsID: 267473

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.04.2021 kl. 11:31

971 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN21@30cm God

ECTN13@15cm God Ingen propagering

CTH25@85cmQ3 God I skikt mellan ny å gammel snö. Noen kantkorn observera här men på vei mot rundning tror jag. Lav temp gradient här. Ikke ett tydlig bredd, märkte egentligen bara att blokka vart lös.

CTH26@30cmQ2 Middels

CTM15@15cmQ1 Middels Ubunden snö/meget mykt flak över = lite trolig ett problem. Kanske små, små skred eller lösnöskred i bratt terreng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generellt stabila forhold. Kanske finns ett kantkorn lag mellan gammel snö (MF) å nysnö (RG) högt till fjälls i Nord-Nordöst Over 48 timer sedan stor nysnö mängd och mycket vind. Generellt stabilt tills vi får mer väder. Varslet faregrad er for høy Generellt stabilt förutom väldigt lokalt, mulig, men inte helt sikkert, kantkorn lag högt till fjälls i nord å nordöst.

Snøprofil

0 cm PP D, 15 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 10 cm K MF 3 mm D -2,7 °C @ 0 cm, -2,7 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 75 cm, -1,4 °C @ 85 cm, -1 °C @ 95 cm 5 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267467

Sunnmøre / STRANDA

Snø

13.04.2021 kl. 16:00

788 moh

RB@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20 Kommentar:  Ectn 26, Q3 (brudd tre retninger)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20 Kommentar:  Dratt ut blokka litt for å vise initieringen av bruddet.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20 Kommentar:  Ectn30 q3
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20 Kommentar:  Løsnet søylen i bruddet 70 cm fra topp med spaden bak fra. Q3

Tester

ECTN30@70cmQ3

ECTN26@40cmQ3 Dårlig binding

ECTN9@15cmQ3 Brudd ned mot 4f laget

Vær

Snø fra Ø ← Snøtransport i høyden fra øst til vest. Motsatt værmeldingen (hovedvinnretning vestlig). Dalrotor fyller opp snødalen med snø. Noen kraftige vinnkast. Kraftige snøbyger av og till.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt snødekke i denne fjellside der snødekket er tykt. Glide- og våteløssnøskred i sørvendte heng. Fortsatt en del potensielt snø i hengene som sola kan få tak i og løse ut. Varslet faregrad er riktig Har ikke funnet kantkornlaget på skaren, men i denne side finns store mengder snø over den gamle snøen, så kan hende det dukker opp høgere der snødekket er tynnere eller i andre aspekter der snøen har vært kaldere og i skyggen.

Snødekke

280 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr ØNØ elvebanker ikke solpåvirket fra ca 600 masl. Ellers bra skiføre med go fart og ikke dyp nedsynking.

Snøprofil

10 cm F PP D, 1 cm 4F MF D, 60 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG D, 3 cm 4F RG D, 20 cm 1F RG D 3 tester knyttet til snøprofilen Under 5-10 cm nysnø ligger rester av litt solskare i denne høyde. 100 moh lavere nesten bærende solskare og 100 moh lengere nede gjennomslags skare veldig porøs skare (enkel å kjøre i). Lagde endda en ECT i ca 1150 moh samme aspekt og fikk nøyagtig samme resultat. Dei øvre snøfokkflakene i denne innblåste side har stabilisert sig med dei siste dages høye temperaturer.

ObsID: 267360

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

13.04.2021 kl. 12:29

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. apr 12:36 - 12. apr 12:36 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267283

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

13.04.2021 kl. 12:29

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. apr 12:36 - 12. apr 12:36 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267284

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

13.04.2021 kl. 12:29

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. apr 12:36 - 12. apr 12:36 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267286

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

13.04.2021 kl. 12:29

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har gått litt opp, og faren for ras vil fortsatt være til stede.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Temperaturen vil bli høgere imorgen, og nedbøren vil avta. Så vil skredfaren være minkende i dagene frammover..

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 267287

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 18:03 - 11. apr 18:03 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267188

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 18:03 - 11. apr 18:03 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267189

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 18:03 - 11. apr 18:03 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267190

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det har stbilisert seg no i eit par døgn, men det vil fortsatt være fare for skred.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tempraturene skal litt ned, men vil variere litt ifrå natt til dag. Det vil og komme litt nedbør i neste døgnet som gjær at faren for skred vil vedvare..

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

ObsID: 267191

Sunnmøre / Ålesund

Snø

12.04.2021 kl. 17:45

668 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sunderdal

Vær

Snø 2 °C 10 m/s fra N ↓ 50% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Varme temperaturer og delvis sol har gjort at de øverste 15-25cm har blitt til fuktig sugesnø. Vinden ila 12. har tørket opp det øverste laget og gitt et 2cm lag med tørt gjennomslag snø i le sider og skare i lo.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 267244

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.04.2021 kl. 14:52

11 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsida. Skildring: Snøtransport frå Nordaust til sørvest. Nivane og Saudehornet og sikkert fleire stader.

ObsID: 267174

Sunnmøre / Fjord

Snø

12.04.2021 kl. 14:06

1061 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Flakskred fra sørsiden av Alnestind, Trollstigen

Skredaktivitet

12. apr. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. S Helikoptertur over Trollstigen i dag. Ovveraskende lite skredaktivitet i høyden. God sikt for å spotte skred. Kun sett ett flakskred. Sørsiden av Alnestind.

ObsID: 267169

Sunnmøre / Fjord

Snø

12.04.2021 kl. 12:13

864 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøfokk men vises ikke på bilde
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøfokk men vises ikke på bilde.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Ø-vendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  S/SØ-vendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  NØ-vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Sett mot NØ
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  N-vendt

Tester

LBT@6cmQ2 Stor tilleggsbelastning

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligger myke flak over nedføyket løs nysnø, som kan løsne ved stor tilleggsbelastning. Mer vind enn meldt i dag. Snøfokk fra NØ gir pålagring i terreng mot SV. Antar at det her kun trengs liten tilleggsbelastning for å løse ut skred. Observerte opp til 950moh i terreng mot NV/N/NØ. Det er meldt snø og vind fra NV i morgen. Dette vil gi pålagring i terreng mot SØ. Milde temperaturer er gunstig for stabilisering av snøen. Økende skredfare i morgen. Varslet faregrad er for høy Der jeg observerte i dag virker faregraden for høy. Kan hende den stemmer andre steder.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr I skogen ligger det nå mye snø, snødybde ca 200cm. Løs/lett bundet snø i overflaten og 10cm synk med ski i skogen. Tynn mildværskare/skorpe opp til 450moh, som man bryter lett gjennom. Over tregrensen er snødybde varierende, kun 40cm på konveks der jeg gravde. Snøoverflaten er bundet og varierer mellom myk (ca. 5cm synk med ski) og hard overflate (bærende). Det føyket tidvis godt fra NØ og sporene mine føyket igjen i løpet av et par timer. Så flere store skavler mot N/Ø. Så litt antydning til kantkorndannelse i lag med nedføyket løs snø høyt oppe i snødekket. Men krystallene er veldig små og utgjør ikke er problem enda. Observerte opp til 950moh NV/N/NØ og gravde på 850moh grunnet sterk vind i høyden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind 10m/s fra NØ på 950moh og lett/moderat snøfokk. Ellers ingen faretegn observert.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Skredproblem ut i fra der jeg observerte i dag. Fikk ikke observert i terreng mot S/SV/V, men antar at skredproblemet er gjeldende også her pga. snøtransport i dag. Trolig lettere å løse ut skred i disse sektorer der det er fersk fokksnø.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst N Skavlbrudd. Delvis nedføyket så trolig ikke helt ferskt.

11. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Observerte 2 skred på lang avstand, begge sørøstvendt ca 900moh. Trolig gått iløpet av søndag.

10. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Observerte 2 skred på lang avstand, begge østvendt ca 1000moh. Trolig gått iløpet av lørdag.

Snøprofil

6 cm 4F RG 0 mm D, 1 cm F RG/RGxf 0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm D, 20 cm 1F RG D -1,6 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 5 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 15 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 25 cm, -2 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm

ObsID: 267157

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org