Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 14.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Et vedvarende svakt lag kan føre til store skred. Løssnøskred ventes i bratt terreng og der sola får tak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Løssnøskred kan løsne av seg selv i bratt terreng og særlig der sola får tak. Enkelte steder kan løssnøskred løse ut større flakskred. Stigende temperatur kan også føre til store eller svært store skred der det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Det er usikkert hvor utbredt det vedvarende svake laget er og hvor det finnes. Mange steder vil forholdene oppleves som gode og stabile.
Det ligger store mengder snø i leområder etter bygevær fra NV hele forrige uke. Nysnøen kom med tidvis svært kraftig vind. I sør- og vestvendte heng er snøen solpåvirket. I høyden der sola ikke har tatt er snøoverflaten tørr og i varierende grad vindpåvirket.
Det ble observert flere store og svært store naturlig utløste skred på hele Nordvestlandet i helgen, både under snøfallet og etter at været klarnet. Dette tyder på at et vedvarende svakt lag i snødekket kan være aktivt. Det må kartlegges mer de kommende dagene.
Det gikk et svært stort (str 4 eller 5) skred i Øksendalen i Trollheimen lørdag ettermiddag, som løsnet helt nede ved bakken og ødela en del gammel skog. Dette tyder på at stor pålagring og/eller temperaturstigning i enkelte tilfeller kan føre til svært store eller ekstremt store skred som løsner mot bakken. Dette er relevant for hele Nordvestlandet, kanskje resten av sesongen, siden kuldeperioden i januar som skapte de svake lagene ved bakken var lik over hele landsdelen.
Det har bygd seg opp store skavler den siste uka, særlig mot Ø og S.
8 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Fjord

Snø

14.04.2021 kl. 18:45

878 moh

Sunderdal (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Området har ligget i le de siste ukene og det har kommet inn mye snø. Gravde en kjapp snøprofil ca 120cm og fant ingen klar lagdeling annet enn mellom snøen som kom 13.04 (30cm F) og snø fra forrige uke (>110cm 4f). Det er lite bindinger i de øverste 30cm og snøen oppfører seg ikke som et flak i le områder. På og nær rygger som har vært eksponert for vind er snøen i større grad omvandlet og kan oppføre seg som et flak.

ObsID: 267506

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267461

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267462

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

505 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv60 Straumgjerde - Stranda,

ObsID: 267463

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

14.04.2021 kl. 13:31

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nølaga har sett seg litt siste døgna, så faren for ras vil stabilisere seg . Men faren for solstråling framover kan påvirke rasfaren framover.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tempraturen vil variere ein del ifrå dag til natt,med minusgrader den fyrste natta. Etter dette vil temperaturen stige jevnt. Det er då sola som kan være eit faremoment for utløysing av skred..

Skredaktivitet

14. apr 13:53 - 13. apr 13:53 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267464

Sunnmøre / Skjåk

Snø

14.04.2021 kl. 13:00

1127 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv

Tester

ECTN26@40cmQ2 God Bruddet gikk på løs nysnø over fokksnø. Ingen bruddforplantning.

LBT@40cmQ2 Vanskelig å løse ut (harde slag)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Løs snø og godt skiføre på formiddagen. Mindre vind enn ventet. Vi så ikke særlig snøfokk, heller ikke på de nærmeste toppene. Men bra med løssnø tilgjengelig for transport. Sola dannet en liten "snerk" i toppen, i solvendt terreng, i løpet av ettermiddagen.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen observerte dagsferske skred, så langt vi kunne se, verken i Breidalen, Grasdalen, Skjeringsdalen eller Hjelledalen. Men så ble det også minrde sol og vind enn vi hadde venta. Men vi forventer mer sol, og større skredaktivitet i solvendt terreng torsdag.

Snøprofil

7 cm F PP D, 13 cm 4F DF D, 20 cm 4F/4F+ RG/DF D, 0 cm F DF 2 mm D Hele laget, 1 cm P RG D, 10 cm 1F RG 1 mm D

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Tydelige, delvis nedbrutte nysnøkrystaller, utgjorde et svakt lag 40 cm under overflaten. Vi undersøkte bare den øverste meteren i forbindelse med oppdrag i området. Sola tok ikke så mye i snøoverflaten på onsdag, den blir nok sterkere på torsdag. Vi fant ikke vedvarende svake lag i den øverste meteren i dette området, men det kan jo finnes andre steder og muligens dypere i snøen.

ObsID: 267473

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.04.2021 kl. 11:31

971 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Generellt stabila forhold. Kanske finns ett kantkorn lag mellan gammel snö (MF) å nysnö (RG) högt till fjälls i Nord-Nordöst Over 48 timer sedan stor nysnö mängd och mycket vind. Generellt stabilt tills vi får mer väder. Varslet faregrad er for høy Generellt stabilt förutom väldigt lokalt, mulig, men inte helt sikkert, kantkorn lag högt till fjälls i nord å nordöst.

Tester

ECTN21@30cm God

ECTN13@15cm God Ingen propagering

CTH25@85cmQ3 God I skikt mellan ny å gammel snö. Noen kantkorn observera här men på vei mot rundning tror jag. Lav temp gradient här. Ikke ett tydlig bredd, märkte egentligen bara att blokka vart lös.

CTH26@30cmQ2 Middels

CTM15@15cmQ1 Middels Ubunden snö/meget mykt flak över = lite trolig ett problem. Kanske små, små skred eller lösnöskred i bratt terreng.

Snøprofil

0 cm PP D, 15 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 10 cm K MF 3 mm D -2,7 °C @ 0 cm, -2,7 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 75 cm, -1,4 °C @ 85 cm, -1 °C @ 95 cm 5 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267467

Sunnmøre / STRANDA

Snø

13.04.2021 kl. 16:00

788 moh

RB@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20 Kommentar:  Ectn 26, Q3 (brudd tre retninger)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20 Kommentar:  Dratt ut blokka litt for å vise initieringen av bruddet.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20 Kommentar:  Ectn30 q3
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20 Kommentar:  Løsnet søylen i bruddet 70 cm fra topp med spaden bak fra. Q3

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt snødekke i denne fjellside der snødekket er tykt. Glide- og våteløssnøskred i sørvendte heng. Fortsatt en del potensielt snø i hengene som sola kan få tak i og løse ut. Varslet faregrad er riktig Har ikke funnet kantkornlaget på skaren, men i denne side finns store mengder snø over den gamle snøen, så kan hende det dukker opp høgere der snødekket er tynnere eller i andre aspekter der snøen har vært kaldere og i skyggen.

Tester

ECTN30@70cmQ3

ECTN26@40cmQ3 Dårlig binding

ECTN9@15cmQ3 Brudd ned mot 4f laget

Snødekke

280 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr ØNØ elvebanker ikke solpåvirket fra ca 600 masl. Ellers bra skiføre med go fart og ikke dyp nedsynking.

Vær

Snø fra Ø ← Snøtransport i høyden fra øst til vest. Motsatt værmeldingen (hovedvinnretning vestlig). Dalrotor fyller opp snødalen med snø. Noen kraftige vinnkast. Kraftige snøbyger av og till.

Snøprofil

10 cm F PP D, 1 cm 4F MF D, 60 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG D, 3 cm 4F RG D, 20 cm 1F RG D 3 tester knyttet til snøprofilen Under 5-10 cm nysnø ligger rester av litt solskare i denne høyde. 100 moh lavere nesten bærende solskare og 100 moh lengere nede gjennomslags skare veldig porøs skare (enkel å kjøre i). Lagde endda en ECT i ca 1150 moh samme aspekt og fikk nøyagtig samme resultat. Dei øvre snøfokkflakene i denne innblåste side har stabilisert sig med dei siste dages høye temperaturer.

ObsID: 267360

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

13.04.2021 kl. 12:29

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. apr 12:36 - 12. apr 12:36 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267283

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

13.04.2021 kl. 12:29

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. apr 12:36 - 12. apr 12:36 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267284

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

13.04.2021 kl. 12:29

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. apr 12:36 - 12. apr 12:36 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267286

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

13.04.2021 kl. 12:29

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har gått litt opp, og faren for ras vil fortsatt være til stede.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Temperaturen vil bli høgere imorgen, og nedbøren vil avta. Så vil skredfaren være minkende i dagene frammover..

ObsID: 267287

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 18:03 - 11. apr 18:03 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267188

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 18:03 - 11. apr 18:03 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267189

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 18:03 - 11. apr 18:03 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267190

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det har stbilisert seg no i eit par døgn, men det vil fortsatt være fare for skred.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tempraturene skal litt ned, men vil variere litt ifrå natt til dag. Det vil og komme litt nedbør i neste døgnet som gjær at faren for skred vil vedvare..

ObsID: 267191

Sunnmøre / Ålesund

Snø

12.04.2021 kl. 17:45

668 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sunderdal

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Varme temperaturer og delvis sol har gjort at de øverste 15-25cm har blitt til fuktig sugesnø. Vinden ila 12. har tørket opp det øverste laget og gitt et 2cm lag med tørt gjennomslag snø i le sider og skare i lo.

Vær

Snø 2 °C 10 m/s fra N ↓ 50% skyer

ObsID: 267244

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.04.2021 kl. 14:52

11 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsida. Skildring: Snøtransport frå Nordaust til sørvest. Nivane og Saudehornet og sikkert fleire stader.

ObsID: 267174

Sunnmøre / Fjord

Snø

12.04.2021 kl. 14:06

1061 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Flakskred fra sørsiden av Alnestind, Trollstigen

Skredaktivitet

12. apr. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. S Helikoptertur over Trollstigen i dag. Ovveraskende lite skredaktivitet i høyden. God sikt for å spotte skred. Kun sett ett flakskred. Sørsiden av Alnestind.

ObsID: 267169

Sunnmøre / Fjord

Snø

12.04.2021 kl. 12:13

864 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøfokk men vises ikke på bilde
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøfokk men vises ikke på bilde.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Ø-vendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  S/SØ-vendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  NØ-vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Sett mot NØ
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  N-vendt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind 10m/s fra NØ på 950moh og lett/moderat snøfokk. Ellers ingen faretegn observert.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligger myke flak over nedføyket løs nysnø, som kan løsne ved stor tilleggsbelastning. Mer vind enn meldt i dag. Snøfokk fra NØ gir pålagring i terreng mot SV. Antar at det her kun trengs liten tilleggsbelastning for å løse ut skred. Observerte opp til 950moh i terreng mot NV/N/NØ. Det er meldt snø og vind fra NV i morgen. Dette vil gi pålagring i terreng mot SØ. Milde temperaturer er gunstig for stabilisering av snøen. Økende skredfare i morgen. Varslet faregrad er for høy Der jeg observerte i dag virker faregraden for høy. Kan hende den stemmer andre steder.

Tester

LBT@6cmQ2 Stor tilleggsbelastning

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr I skogen ligger det nå mye snø, snødybde ca 200cm. Løs/lett bundet snø i overflaten og 10cm synk med ski i skogen. Tynn mildværskare/skorpe opp til 450moh, som man bryter lett gjennom. Over tregrensen er snødybde varierende, kun 40cm på konveks der jeg gravde. Snøoverflaten er bundet og varierer mellom myk (ca. 5cm synk med ski) og hard overflate (bærende). Det føyket tidvis godt fra NØ og sporene mine føyket igjen i løpet av et par timer. Så flere store skavler mot N/Ø. Så litt antydning til kantkorndannelse i lag med nedføyket løs snø høyt oppe i snødekket. Men krystallene er veldig små og utgjør ikke er problem enda. Observerte opp til 950moh NV/N/NØ og gravde på 850moh grunnet sterk vind i høyden.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst N Skavlbrudd. Delvis nedføyket så trolig ikke helt ferskt.

11. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Observerte 2 skred på lang avstand, begge sørøstvendt ca 900moh. Trolig gått iløpet av søndag.

10. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Observerte 2 skred på lang avstand, begge østvendt ca 1000moh. Trolig gått iløpet av lørdag.

Snøprofil

6 cm 4F RG 0 mm D, 1 cm F RG/RGxf 0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm D, 20 cm 1F RG D -1,6 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 5 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 15 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 25 cm, -2 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Skredproblem ut i fra der jeg observerte i dag. Fikk ikke observert i terreng mot S/SV/V, men antar at skredproblemet er gjeldende også her pga. snøtransport i dag. Trolig lettere å løse ut skred i disse sektorer der det er fersk fokksnø.

ObsID: 267157

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

11.04.2021 kl. 20:54

94 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Stor bruddkant på Brunstadhornet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Stor bruddkkant fra Raudmolsegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Bruddkant tegnet inn

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store Mange bratte heng. NØ, Ø. Over 1400 moh Observert store skred både på østsiden av Brunstadhornet, og på østsiden av Raudmolsegga (øverst i Drivdalen).

ObsID: 267010

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.04.2021 kl. 18:02

542 moh

EK@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  EK@naturguideHVO20 Kommentar:  Et lag på 5 cm med runde, isopor-lignende snøpartikler. Trolig rester etter ei haglskur for noen dager siden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN7@10cmQ1 Middels

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Fuktig

Vær

Ikke nedbør 5 °C 1 m/s fra Ø ← 5% skyer

Snøprofil

0,1 cm F SH 2 mm D, 1 cm P MFcr 2 mm M, 5 cm 4F RG 3 mm W, 73 cm 4F DF 2 mm M Siste laget på 73 cm var vanskelig å dele inn i noen flere lag, i og med at all snøen var lik.

Skredproblem

SØ over 600 moh Noen utløste skred i sør-øst heng, relativt små i størrels og lite snø som har rast ned.

ObsID: 267018

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

11.04.2021 kl. 16:43

599 moh

Valsø@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Valsø@forsvaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Valsø@forsvaret

Skredhendelse

11. apr 14:30 Tørt flakskred Ukjent Skredet startet på 828 moh og sluttet på 597 moh Brattheng Skred ved alpinanlegg.

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Ski i anlegg

ObsID: 266964

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.04.2021 kl. 16:41

21 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Det løsner småskred i skyggeområdene i svaberga.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5% skyer Fint vær og sol.

ObsID: 266962

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.04.2021 kl. 16:14

503 moh

Marita@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN26@40cmQ3 God Etter 26 slag kom et lite brudd i hjørnet rett under spaden. Ellers sto blokken støtt.

Snøprofil

2 cm F PP D, 15 cm 4F PP M, 25 cm F DF M, 43 cm 4F DF M, 17 cm 1F DF D, 13 cm K MF D, 27 cm 1F MF M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267021

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 16:02

1318 moh

Pia@naturguidestudietHVO (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Rask temperaturstigning Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sol

Skredfarevurdering

2 Moderat

Tester

LBT@27cmQ2 Fant ikke noe tydelig svakt lag i snøprofilen og hadde ikke regnet med å få brudd etter to slag fra siden.

ECTX God

Vær

Ikke nedbør

Snøprofil

3 cm F DF 1 mm M, 12 cm 4F DF 0 mm V 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267017

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.04.2021 kl. 15:39

18 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Skafonna. Går til sjøen.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Små og større ras kontinuerlig fra ca 15.00.

Snødekke

50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3% skyer Fint. Sol.

ObsID: 266952

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 15:08

1260 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN22@25cmQ2 God

ECTN15@15cmQ2 God

Skredaktivitet

11. apr. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø

Snøprofil

15 cm F DF M, 70 cm 4F RG D, 1 cm F FC 0 mm D, 20 cm P MF 2 tester knyttet til snøprofilen Facets observed in the interface between new and old snow. However had no result on the ect test there. The ect column, when forced out with the shovel, failed there, however a q3.

ObsID: 266968

Sunnmøre / Volda

Snø

11.04.2021 kl. 14:26

558 moh

Hege@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hege@rkh-skredgruppe Kommentar:  Glirr ut på hagllaget

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hagllag ca 5cm tjukt. Her lugg laget ca 20-25cm ned i snødekke.

ObsID: 266938

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 14:21

1332 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  moh Kommentar:  Løs snø i toppen
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  moh Kommentar:  Klarte å få til flere brudd ved gjenntatte CTer. Begge bruddene fikk slag 14/15, dybde ca 40cm og 60cm.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Utfordrende forhold i fjellet nå. Store skavler og mye pålagret snø i høyden, gir flakskred/løssnøskred. Sola tar godt i lavlandet/solsidene, det gir våte løsnøproblematikk. Med tid stabiliserer snøen seg, men ved vindøkning øker problematikken pga mye snø tilgjengelig for transport. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM15@40cmQ2 Middels Gjorde to CTer. Fikk brudd både på 40cm og 60 cm. Svært løst i toppen, men mer bundet nedover. Ikke tegn til svake lag i de øverste 150cm. Bruddene i testene gikk i de ulike siktovergangene i den ferske snøen fra sist uke. Snødybden er over 3meter her.

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye løs snø, nesten ikke vindpåvirket helt opp til 1400moh.

Vær

Sola varmet opp snøen opp til 800moh, høyere i solsidene.

Skredproblem

Tørre flakskred Lett å løse ut Kommet mye snø i kombinasjon med vind siste uke. Har sett 3 store skred på tur i dag med tydelige bruddkanter - se egen observasjon.

ObsID: 266959

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 14:07

953 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Ferskt flakskred fra i dag
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Eldre skred med lang bruddkant. Kan være interessant for evaluering av VVSL
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rundt størrelse 2. Relativt ferskt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Eldre bruddkanter og mange små løssnøskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Mindre flakskred i bratt terreng
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Det raser kontinuerlig i bratt terreng. Her har løssnøskredene løst ut et lite flak også.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Skred i fjorden under bratt terreng

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Litt forskjellige skred. Noen ferske, andre må være minst fra i natt eller i går. Kanskje eldre. Størrelse 1, 2 og 3.

ObsID: 266930

Sunnmøre / Skjåk

Snø

11.04.2021 kl. 13:03

1320 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  God sikt sørover inn i region Jotunheimen. Ingen skred å se tross ei uke med mye snø og vind.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Kald snø som utover formiddagen har blitt kram i overflaten - og kladdeføre.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

ObsID: 266914

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 12:40

1003 moh

SebSun (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Før test. Merk søkestang, 3.7m snødybde på teststed.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Q3 brudd ca 35cm ned, i fokksnøen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot nord, mindre Løssnøskred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra starten til Blæja, Norangsdalen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Vest under kvitegga. Bilde tatt fra Urbakken.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Nærbilde. Bilde tatt fra Urbakken.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Nordøst på Rokkekjerringa, bilde tatt fra toppen av Blæja.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra Urbakken mot Kvitegga, Sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra Blæja mot Kårdalstindane, Vest.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Etter mange dager med nedbør og skydekke står nå solen kraftig på. Øverste del av snødekket blir kraftig påvikret.

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mindre Løssnøskred generelt på fjellet. Går jevnt og trutt, forverrer seg med solinnstrålingen.

Tester

LBT@35cmQ3 Brudd ved stor tilleggsbelastning (Blokk knakk). PP øverste 20cm derretter stor pakke DF før RGwp i bunn av min testprofil. 90cm av totalt 3.7m snødybde.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig 3.7m snødybde på teststed.

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 10% skyer

Skredaktivitet

11. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, NV. Over 1000 moh Tydelige flakskred i leheng(Nordlige), generelt på fjellet. Trolig gått siste døgn. Uvisst om skredproblemet til disse er det vedvarende svake laget eller ny nedføyket nysnø.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV Mindre Løssnøskred gikk iløpet av dagen, generelt på fjellet. Forverrer seg utover ettermiddagen, med solinnstrålingen.

ObsID: 266969

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 11:49

1056 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh Kommentar:  Skred observert ned fra kvitegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh Kommentar:  Skred observert på Vatndalsegga (1420) nordvest for kvitegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh Kommentar:  Innerst i bollen ved Kvitegga

Skredaktivitet

9. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø, SØ, S, SV Observerte flere flakskred på tur til Kvitegga i dag. Kommet snø etter skredene hadde gått, antar de har gått seint fredag eller lørdag. Tydelig bruddkanter

ObsID: 266958

Sunnmøre / Fjord

Snø

11.04.2021 kl. 09:03

878 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Skårene
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Eidshornet

Skredaktivitet

11. apr. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1000 moh

ObsID: 266845

Sunnmøre / Fjord

Snø

11.04.2021 kl. 08:51

1154 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke

Skredaktivitet

10. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst S, SV Skredaktivitet siste døgn stort sett str. 2 og 3 i sør-/sørøstsida fra Skorene.

ObsID: 266842

Sunnmøre / Fjord

Snø

11.04.2021 kl. 08:34

1303 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke

Skredaktivitet

10. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø Noen str. 2 og 3 skred som har gått siste døgn i østvendt fjellside under Eidshornet.

ObsID: 266839

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org