Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 12.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Solinnstråling vil kunne gi store naturlig utløste skred. Ustabil fokksnø finnes i leområder. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT 12.04.kl 09.30: Mer solinnstråling og temperaturstigning ila dagen gir fare for at store skred løsner av seg selv. Ellers er det roligere vindforhold som gir snødekket mulighet til stabilisering. I skyggesider vil stabiliseringen skje langsommere. Det kan fortsatt ligge store fokksnøflak som er lette å løse ut for en skikjører noen steder. Mest utsatt er leheng mot øst og sørøst som har samlet mye snø den siste uken. Det finnes en mistanke om at det kan finnes vedvarende svake lag rundt mildværsskare høyt i snødekket. Hvis dette finnes kan fjernutløsning være mulig. Tilpass veivalg til dette.
Byger fra nordvest har siden søndag den 4. gitt sesongens største snøfall. Det har snødd helt ned til havnivå de fleste steder. Snøen har kommet med tidvis kraftig vind og over skoggrensen er snøen ujevnt fordelt i terrenget. Leformasjoner mot sør, sørøst og øst har samlet mest snø. Rygger har fortsatt tynt snødekke. Vind og relativt milde temperaturer har påvirket snøen over skoggrensen. I sør- og vestvendte heng er snøen solpåvirket.
Noen steder er det observert kantkorndannelse i den nye snøen rundt mildværsskare. Flere svært store naturlig utløste skred med lange bruddkanter kan indikere at disse lagene kan være aktive. Det har også vært observert noen drønn i snødekket. Utbredelsen til disse lagene er svært usikker.
Søndag ettermiddag gikk det et større snøskred ved Fjellsætra. Det er observert en del størrelse 2 og 3 skred som gått når været sto på i forrige uke. Det er også observert stor skredaktivitet i bratte solsider.
Siden søndag 4. har det til sammen kommet opp mot en meter snø mange steder i regionen. I høyden har det i perioder blåst storm. Skavler har bygd seg store mange steder, spesielt mot Ø og S. I høyfjellet er det fortsatt mindre snø enn vanlig for denne årstiden.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-14 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.
Ustabil bygesituasjon på kysten ørst på dagen gir usikre nedbørsprognoser.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 18:03 - 11. apr 18:03 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267188

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 18:03 - 11. apr 18:03 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267189

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 18:03 - 11. apr 18:03 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267190

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 17:58

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det har stbilisert seg no i eit par døgn, men det vil fortsatt være fare for skred.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tempraturene skal litt ned, men vil variere litt ifrå natt til dag. Det vil og komme litt nedbør i neste døgnet som gjær at faren for skred vil vedvare..

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

ObsID: 267191

Sunnmøre / Ålesund

Snø

12.04.2021 kl. 17:45

668 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sunderdal

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Varme temperaturer og delvis sol har gjort at de øverste 15-25cm har blitt til fuktig sugesnø. Vinden ila 12. har tørket opp det øverste laget og gitt et 2cm lag med tørt gjennomslag snø i le sider og skare i lo.

Vær

Snø 2 °C 10 m/s fra N ↓ 50% skyer

ObsID: 267244

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.04.2021 kl. 14:52

11 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsida. Skildring: Snøtransport frå Nordaust til sørvest. Nivane og Saudehornet og sikkert fleire stader.

ObsID: 267174

Sunnmøre / Fjord

Snø

12.04.2021 kl. 14:06

1061 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Flakskred fra sørsiden av Alnestind, Trollstigen

Skredaktivitet

12. apr. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. S Helikoptertur over Trollstigen i dag. Ovveraskende lite skredaktivitet i høyden. God sikt for å spotte skred. Kun sett ett flakskred. Sørsiden av Alnestind.

ObsID: 267169

Sunnmøre / Fjord

Snø

12.04.2021 kl. 12:13

864 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøfokk men vises ikke på bilde
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøfokk men vises ikke på bilde.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Ø-vendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  S/SØ-vendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  NØ-vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Sett mot NØ
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  N-vendt

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Skredproblem ut i fra der jeg observerte i dag. Fikk ikke observert i terreng mot S/SV/V, men antar at skredproblemet er gjeldende også her pga. snøtransport i dag. Trolig lettere å løse ut skred i disse sektorer der det er fersk fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligger myke flak over nedføyket løs nysnø, som kan løsne ved stor tilleggsbelastning. Mer vind enn meldt i dag. Snøfokk fra NØ gir pålagring i terreng mot SV. Antar at det her kun trengs liten tilleggsbelastning for å løse ut skred. Observerte opp til 950moh i terreng mot NV/N/NØ. Det er meldt snø og vind fra NV i morgen. Dette vil gi pålagring i terreng mot SØ. Milde temperaturer er gunstig for stabilisering av snøen. Økende skredfare i morgen. Varslet faregrad er for høy Der jeg observerte i dag virker faregraden for høy. Kan hende den stemmer andre steder.

Tester

LBT@6cmQ2 Stor tilleggsbelastning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind 10m/s fra NØ på 950moh og lett/moderat snøfokk. Ellers ingen faretegn observert.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr I skogen ligger det nå mye snø, snødybde ca 200cm. Løs/lett bundet snø i overflaten og 10cm synk med ski i skogen. Tynn mildværskare/skorpe opp til 450moh, som man bryter lett gjennom. Over tregrensen er snødybde varierende, kun 40cm på konveks der jeg gravde. Snøoverflaten er bundet og varierer mellom myk (ca. 5cm synk med ski) og hard overflate (bærende). Det føyket tidvis godt fra NØ og sporene mine føyket igjen i løpet av et par timer. Så flere store skavler mot N/Ø. Så litt antydning til kantkorndannelse i lag med nedføyket løs snø høyt oppe i snødekket. Men krystallene er veldig små og utgjør ikke er problem enda. Observerte opp til 950moh NV/N/NØ og gravde på 850moh grunnet sterk vind i høyden.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst N Skavlbrudd. Delvis nedføyket så trolig ikke helt ferskt.

11. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Observerte 2 skred på lang avstand, begge sørøstvendt ca 900moh. Trolig gått iløpet av søndag.

10. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Observerte 2 skred på lang avstand, begge østvendt ca 1000moh. Trolig gått iløpet av lørdag.

Snøprofil

6 cm 4F RG 0 mm D, 1 cm F RG/RGxf 0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm D, 20 cm 1F RG D -1,6 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 5 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 15 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 25 cm, -2 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm

ObsID: 267157

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

11.04.2021 kl. 20:54

94 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Stor bruddkant på Brunstadhornet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Stor bruddkkant fra Raudmolsegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Bruddkant tegnet inn

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store Mange bratte heng. NØ, Ø. Over 1400 moh Observert store skred både på østsiden av Brunstadhornet, og på østsiden av Raudmolsegga (øverst i Drivdalen).

ObsID: 267010

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.04.2021 kl. 18:02

542 moh

EK@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  EK@naturguideHVO20 Kommentar:  Et lag på 5 cm med runde, isopor-lignende snøpartikler. Trolig rester etter ei haglskur for noen dager siden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

SØ over 600 moh Noen utløste skred i sør-øst heng, relativt små i størrels og lite snø som har rast ned.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN7@10cmQ1 Middels

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Fuktig

Vær

Ikke nedbør 5 °C 1 m/s fra Ø ← 5% skyer

Snøprofil

0,1 cm F SH 2 mm D, 1 cm P MFcr 2 mm M, 5 cm 4F RG 3 mm W, 73 cm 4F DF 2 mm M Siste laget på 73 cm var vanskelig å dele inn i noen flere lag, i og med at all snøen var lik.

ObsID: 267018

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

11.04.2021 kl. 16:43

599 moh

Valsø@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Valsø@forsvaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Valsø@forsvaret

Skredhendelse

11. apr 14:30 Tørt flakskred Ukjent Skredet startet på 828 moh og sluttet på 597 moh Brattheng Skred ved alpinanlegg.

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Ski i anlegg

ObsID: 266964

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.04.2021 kl. 16:41

21 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Det løsner småskred i skyggeområdene i svaberga.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5% skyer Fint vær og sol.

ObsID: 266962

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.04.2021 kl. 16:14

503 moh

Marita@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN26@40cmQ3 God Etter 26 slag kom et lite brudd i hjørnet rett under spaden. Ellers sto blokken støtt.

Snøprofil

2 cm F PP D, 15 cm 4F PP M, 25 cm F DF M, 43 cm 4F DF M, 17 cm 1F DF D, 13 cm K MF D, 27 cm 1F MF M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267021

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 16:02

1318 moh

Pia@naturguidestudietHVO (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat

Tester

LBT@27cmQ2 Fant ikke noe tydelig svakt lag i snøprofilen og hadde ikke regnet med å få brudd etter to slag fra siden.

ECTX God

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Rask temperaturstigning Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sol

Vær

Ikke nedbør

Snøprofil

3 cm F DF 1 mm M, 12 cm 4F DF 0 mm V 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267017

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.04.2021 kl. 15:39

18 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Skafonna. Går til sjøen.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Små og større ras kontinuerlig fra ca 15.00.

Snødekke

50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3% skyer Fint. Sol.

ObsID: 266952

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 15:08

1260 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN22@25cmQ2 God

ECTN15@15cmQ2 God

Skredaktivitet

11. apr. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø

Snøprofil

15 cm F DF M, 70 cm 4F RG D, 1 cm F FC 0 mm D, 20 cm P MF 2 tester knyttet til snøprofilen Facets observed in the interface between new and old snow. However had no result on the ect test there. The ect column, when forced out with the shovel, failed there, however a q3.

ObsID: 266968

Sunnmøre / Volda

Snø

11.04.2021 kl. 14:26

558 moh

Hege@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hege@rkh-skredgruppe Kommentar:  Glirr ut på hagllaget

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hagllag ca 5cm tjukt. Her lugg laget ca 20-25cm ned i snødekke.

ObsID: 266938

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 14:21

1332 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  moh Kommentar:  Løs snø i toppen
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  moh Kommentar:  Klarte å få til flere brudd ved gjenntatte CTer. Begge bruddene fikk slag 14/15, dybde ca 40cm og 60cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Lett å løse ut Kommet mye snø i kombinasjon med vind siste uke. Har sett 3 store skred på tur i dag med tydelige bruddkanter - se egen observasjon.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Utfordrende forhold i fjellet nå. Store skavler og mye pålagret snø i høyden, gir flakskred/løssnøskred. Sola tar godt i lavlandet/solsidene, det gir våte løsnøproblematikk. Med tid stabiliserer snøen seg, men ved vindøkning øker problematikken pga mye snø tilgjengelig for transport. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM15@40cmQ2 Middels Gjorde to CTer. Fikk brudd både på 40cm og 60 cm. Svært løst i toppen, men mer bundet nedover. Ikke tegn til svake lag i de øverste 150cm. Bruddene i testene gikk i de ulike siktovergangene i den ferske snøen fra sist uke. Snødybden er over 3meter her.

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye løs snø, nesten ikke vindpåvirket helt opp til 1400moh.

Vær

Sola varmet opp snøen opp til 800moh, høyere i solsidene.

ObsID: 266959

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 14:07

953 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Ferskt flakskred fra i dag
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Eldre skred med lang bruddkant. Kan være interessant for evaluering av VVSL
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rundt størrelse 2. Relativt ferskt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Eldre bruddkanter og mange små løssnøskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Mindre flakskred i bratt terreng
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Det raser kontinuerlig i bratt terreng. Her har løssnøskredene løst ut et lite flak også.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Skred i fjorden under bratt terreng

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Litt forskjellige skred. Noen ferske, andre må være minst fra i natt eller i går. Kanskje eldre. Størrelse 1, 2 og 3.

ObsID: 266930

Sunnmøre / Skjåk

Snø

11.04.2021 kl. 13:03

1320 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  God sikt sørover inn i region Jotunheimen. Ingen skred å se tross ei uke med mye snø og vind.

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Kald snø som utover formiddagen har blitt kram i overflaten - og kladdeføre.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 266914

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 12:40

1003 moh

SebSun (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Før test. Merk søkestang, 3.7m snødybde på teststed.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Q3 brudd ca 35cm ned, i fokksnøen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot nord, mindre Løssnøskred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra starten til Blæja, Norangsdalen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Vest under kvitegga. Bilde tatt fra Urbakken.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Nærbilde. Bilde tatt fra Urbakken.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Nordøst på Rokkekjerringa, bilde tatt fra toppen av Blæja.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra Urbakken mot Kvitegga, Sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra Blæja mot Kårdalstindane, Vest.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV Mindre Løssnøskred gikk iløpet av dagen, generelt på fjellet. Forverrer seg utover ettermiddagen, med solinnstrålingen.

Tester

LBT@35cmQ3 Brudd ved stor tilleggsbelastning (Blokk knakk). PP øverste 20cm derretter stor pakke DF før RGwp i bunn av min testprofil. 90cm av totalt 3.7m snødybde.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Etter mange dager med nedbør og skydekke står nå solen kraftig på. Øverste del av snødekket blir kraftig påvikret.

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mindre Løssnøskred generelt på fjellet. Går jevnt og trutt, forverrer seg med solinnstrålingen.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig 3.7m snødybde på teststed.

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 10% skyer

Skredaktivitet

11. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, NV. Over 1000 moh Tydelige flakskred i leheng(Nordlige), generelt på fjellet. Trolig gått siste døgn. Uvisst om skredproblemet til disse er det vedvarende svake laget eller ny nedføyket nysnø.

ObsID: 266969

Sunnmøre / STRANDA

Snø

11.04.2021 kl. 11:49

1056 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh Kommentar:  Skred observert ned fra kvitegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh Kommentar:  Skred observert på Vatndalsegga (1420) nordvest for kvitegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh Kommentar:  Innerst i bollen ved Kvitegga

Skredaktivitet

9. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø, SØ, S, SV Observerte flere flakskred på tur til Kvitegga i dag. Kommet snø etter skredene hadde gått, antar de har gått seint fredag eller lørdag. Tydelig bruddkanter

ObsID: 266958

Sunnmøre / Fjord

Snø

11.04.2021 kl. 09:03

878 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Skårene
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Eidshornet

Skredaktivitet

11. apr. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1000 moh

ObsID: 266845

Sunnmøre / Fjord

Snø

11.04.2021 kl. 08:51

1154 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke

Skredaktivitet

10. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst S, SV Skredaktivitet siste døgn stort sett str. 2 og 3 i sør-/sørøstsida fra Skorene.

ObsID: 266842

Sunnmøre / Fjord

Snø

11.04.2021 kl. 08:34

1303 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erlend@mrfylke

Skredaktivitet

10. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø Noen str. 2 og 3 skred som har gått siste døgn i østvendt fjellside under Eidshornet.

ObsID: 266839

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

10.04.2021 kl. 23:01

1222 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredfarevurdering

Ut i frå det eg har sett i dag framstår faregrad 4 som for høgt. Det stemmer kanskje for andre stadar i regionen (eg har ikkje oppsøkt det som er antatt værste plass med tanke på nysnøflakproblem).

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I dag var det noko vind og snøtransport, men det var mest på toppane. Snøen sprakk opp stadvis der vinden hadde tatt, men generelt var det mykje ubunden snø og gunstige temperaturar for stabilisering. Det "sluffa" litt i bratte heng, men generelt virka snøen stabil (oppsøkte heller ikkje den mest vindpåverka snøen, men var rundt omkring).

Vær

Snø -2 °C 100% skyer Det har vore snø og snøbyger i dag.

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Noen (2-5) Kjørte stranda-volda, med sikt til fjella frå stranda-austefjorden. Såg berre eit par skred i bratt terreng, og dei hadde avgrensa storleik samanlikna med skredløpet. Eit var flakskred, der andre er eg usikker på. Men lyset var relativt flatt og det har snødd ein del i dag, så det er mogleg at det har gått fleire eg ikkje såg.

ObsID: 266801

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

10.04.2021 kl. 15:27

601 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Skiftende. Stort sett sikt under 300 meter

Skredhendelse

10. apr 15:33 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt 10 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 266738

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.04.2021 kl. 15:07

728 moh

Merete (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Merete

Vær

Snø -1 °C fra V → 100% skyer

Skredhendelse

10. apr 15:08 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt 5000 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 266746

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.04.2021 kl. 14:42

648 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  Området som er bart var snødekt i går. Vind har rensket nord side godt siste døgn.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  Bilde fra toppen av melshornet
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mengde nedbør har avtatt. Den kraftigste vinden er tilstede i kortere perioder nå enn tidliger i uken. Snøen virker å stabilisere seg forholdvis raskt. Temp er også medvirkende til stabiliserende. Forholdene kan være annerledes andre steder. Men vurderinger er at riktig faregrad neste døgn er faregrad 3. Varslet faregrad er for høy Området med mye pålagret snø kan nok gi noen store skred. Dette kan være med på å dra opp faregrad. Men generelt utfra stabilitet er varslet faregrad for i dag litt høy. Faregrad etter tur / vurdering er maks en sterk grad 3 i dette området.

Tester

CTH25@55cmQ1 Middels

CTM11@20cmQ1 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Frisk bris til kuling i fjellet. Veldig varierende vind styrke. Mye snø som har vært flyttet på. En del snø har vært flyttet på flere ganger de siste dagene.

Vær

Snø -2 °C 10 m/s 100% skyer Vind er veldig varierende. Nedbør med byger. Også hagl byger

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lite sikt og derfor vanskelig å se mot andre fjell

ObsID: 266754

Sunnmøre / STRANDA

Snø

10.04.2021 kl. 14:38

882 moh

moh (Ukjent)

Skredhendelse

10. apr 14:00 Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent S-vendt Skredet startet på 872 moh og sluttet på 776 moh 40 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Tørt flakskred har gått ila dagen i Blådalen. Ukjent skredutløsning, men vil tippe det var personutløst. Mye skispor i området. Typisk leområde med mye snøopplagring der man ofte opplever at snøen sluffer gjennom vinteren, men i dag var det tydelig bruddkant. Glemte å ta bilde.

Ulykke/hendelse

Snø Ski offpist

ObsID: 266780

Sunnmøre / Fjord

Snø

10.04.2021 kl. 13:37

613 moh

Per-Ivar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Per-Ivar Kommentar:  Klarte ikkje å sjå kor skredet strata, men det strekte seg ganske langt opp. Ser ut til å ha gått tidligere på dagen
ObsID: 266793

Sunnmøre / Volda

Snø

10.04.2021 kl. 13:34

515 moh

RS@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RS@naturguideHVO20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RS@naturguideHVO20 Kommentar:  Dyttet ned blokken etter testen, gikk rett av nederst ved islaget.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  RS@naturguideHVO20
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  RS@naturguideHVO20
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  RS@naturguideHVO20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels NV over 500 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fare for skred i hele fjellet Varslet faregrad er riktig

Notater

Tester

ECTN8@30cmQ1 Dårlig Utslag på 8 slag og 16 slag. Snøen er relativ lik, vindtransportert våt snø. Ingen konkret svak lag, men heller hele snødekket som er svakt. Dårlig forplantningsevne, men mulighet for større skred i bratte heng

ECTX Middels Utslag på 16 slag nederst i profilen (10cm) der det er is. Nytt utslag på 26 slag, 37cm fra toppen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Våt løssnø

Vær

Ikke nedbør 3 °C 2 m/s fra V → 25% skyer

Snøprofil

15 cm F DF, 20 cm 1F, 15 cm 4F, 10 cm P, 5 cm 4F, 30 cm 1F, 10 cm K 1 test knyttet til snøprofilen Profilen ble tatt i ett heng hvor det var en del vindtransportert snø. Totalt 150cm, profilen ble tatt ned til 110cm

ObsID: 267091

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

10.04.2021 kl. 13:14

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

10. apr 13:42 - 9. apr 13:42 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 266713

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

10.04.2021 kl. 13:14

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

10. apr 13:42 - 9. apr 13:42 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 266714

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

10.04.2021 kl. 13:14

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

10. apr 13:42 - 9. apr 13:42 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 266715

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

10.04.2021 kl. 13:14

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det er vestleg vind og litt høgare temperatur. Det skal være snøbyger gjevnt fremover og ut på morgenkvisten imorgå.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værmeldinga indikerer at det blir snøbyger fram til søndags morgen. Skal o værte litt torden til kvelden. På dagen søndag blir det solstråling som kan påvirke skredfaren ytterligere før det stabiliserer seg til mindre skredfare..

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 266716

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.04.2021 kl. 00:16

417 moh

OPS208 Møre og Romsdal (Ukjent)

Skredhendelse

9. apr 22:50 Ukjent Ukjent Naturlig utløst SØ-vendt Brattheng Svært mørkt og lite sikt, ukjente detaljer om skredet. Melder hørte drønn, kjente vinden og snøfokk. Beskrevet som stort.

ObsID: 266614

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

09.04.2021 kl. 13:23

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

9. apr 13:40 - 8. apr 13:40 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 266530

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

09.04.2021 kl. 13:23

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

9. apr 13:40 - 8. apr 13:40 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 266531

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

09.04.2021 kl. 13:23

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det fortsetter med vind ifrå nordvest. og det skal være snøbyger gjevnt fremover. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værmeldinga indikerer at det blir snøbyger fram til natt til søndag. Vill og vere vindkast på opptil 12 s/m.

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 266532

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.04.2021 kl. 10:27

715 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  LBT@30q3
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Lbt30q3 Nedføyka nysnø samme lag ga ectp12@35 q1 40 cm til sides.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Lbt@70q1 ikkje utslag på dette laget på ect.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Lbt@70q1
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  LBT@90q2 hagl som har delvis danna gode isbruer saman med Nedføyka nysnø mot gammal skare.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Sprøhagl som svakt lag. Har begynt å feste seg.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Ectp12@35q1 Nedføyka nysnø. Litt utydelig brot mot slutten men flaket 4f/1f hong godt i hop når eg flytta på det, og svake laget var tynt 1-2,5 cm store nysnøkrystallar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Dit mildværet når. Fonngjøl.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Ectp eg fann var nok ganske heldig. Kjennest ikkje så potent når eg gjekk å trakka rundt omkring. Men fins d her fins d fleire stader.

Skredfarevurdering

4 Stor Utifrå det eg har funne ligg eg å bikkar mellom fg3 og fg4. Snøen følest ikkje superpotent. Men fekk ectp på relativt få slag. Og det var ei voldsom innlasting med nysnø/fokksnø. Itillegg har me usikkerheita knytt til eit nyare kantkornlag. Som eg ikkje har sett, og er vanskeleg å finne ut av før ting roar seg ned. Så med meldt vær og svingande temperatur og fortsatt ny pålagring vil skredproblemet fornyast og, dei vil kunne bli større. Nokre klassiske fonngjøl har gått allereie før i veka og er soleis fyllt litt meir normalt opp i øvre del. Når det no lastar inn meir tenkjer eg at desse kan gå lenger. Og dei stadene dei ikkje er oppfylt er det kanskje meir medrivningsmasser tilgjengeleg. Så om eg tenkjer på høgste fg innafor regionen komande 1,5 døgn får eg fg4 for laurdag. Når været roar seg, vil fg kjapt gå ned, men er nok fg 3 forsatt på søndag. (Obs obs, første fineværsdag etter major snøfall) Varslet faregrad er for lav Veldig veldig god beskrivelse, men nedbør og snøtransport er kraftigare enn eg hadde trudd idag. Og det skal fortsette.

Tester

LBT@70cmQ1 Nedføyka nysnø. Middels klapping

ECTP12@35cmQ1 Dårlig Nedføyka nysnø

LBT@30cmQ3 Nedføyka nysnø. Trappebrot. Svært Lett klapping.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregionen

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregionen

Snødekke

Kraftig snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Trenden fortset. Beskrivinga på dagens snødekkehistorikken stemmer svært godt.

Vær

Snø -3 °C 12 m/s fra V → 100% skyer Et vannvittig snøvær med vind. Intens byge. Kom ca 15 cm på 300 moh på ca 2,5 time. Sterk vind frå vest-nordvest over skoggrensa. Markant mindre med ein gong ein kom nokre meter ned i skogen. Men fortsatt vindpåverka snø i skoggrense. Litt stigande temperatur.

Snøprofil

10 cm F PP D, 20 cm 4F/1F DF/RG D, 2 cm F PP 2 mm D Hele laget, 40 cm 1F/4F-1F RG/DF D, 20 cm 1F RG D, 2 cm F-4F/1F PPgp/DF 3 mm D-M, 100 cm P MF D-M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266542

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.04.2021 kl. 09:39

660 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På denne staden. Skildring: Ser ut som kun den ferske delen av skavlen som bryt opp.

ObsID: 266519

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org