Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 09.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler vindtransportert snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøvær gir ferske flak i leområder mot øst. Disse stabiliserer seg generelt raskt men der de er ferske kan det være lett å løse ut store skred. Skred kan også gå naturlig. Store mengder nysnø kan gi løssnøskred i mange heng. Observasjoner på svært store skred rundt Urkedalstindane gir en mistanke om at det finnes nye vedvarende svake lag rundt mildværsskare høyt i snødekket. I leheng, der det er stor pålagring kan disse lagene gi store naturlig utløste skred. Fjernutløsning vil være mulig. Hvis solen kommer frem og varmer opp snøen vil det være fare for naturlig utløste skred i sør- og sørvest-vendte heng.
Byger fra nordvest har siden søndag den 4. gitt sesongens største snøfall. Det har snødd helt ned til havnivå de fleste steder. Snøen har kommet med tidvis kraftig vind og over skoggrensen er snøen ujevnt fordelt i terrenget. Leformasjoner mot sør, sørøst og øst har samlet mest snø. Rygger har fortsatt tynt snødekke. Vind og relativt milde temperaturer har påvirket snøen over skoggrensen. Under skoggrensen er det rikelig med løssnø.
I noen regioner er det observert kantkorndannelse i den nye snøen rundt mildværsskare. Svært store naturlig utløste skred med lange bruddkanter kan indikere at disse lagene er aktive over skoggrensen. Utbredelsen til disse lagene er svært usikker.
Det er observert to størrelse 4 skred i østsider på 800-1100 moh rundt Urkedalstindane. Det er også observert flakskred rundt Fv63 Geiranger - Eidsdal. Det er også rapportert om et skred ned mot Trandalsetra som midlertidig blokkerte vannføringen i elven. Torsdag ble det også observert et løssnøskred fra Kårdalstindane som gikk helt ned i Hjørundfjorden/Storfjorden.
Siden søndag 4. har det til sammen kommet opp mot en meter snø flere steder i regionen. I høyden har det i perioder blåst storm. Skavler har bygd seg store mange steder, spesielt mot Ø og S. I fjellet er det fortsatt mindre snø enn vanlig for denne årstiden.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

09.04.2021 kl. 13:23

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

9. apr 13:40 - 8. apr 13:40 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 266530

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

09.04.2021 kl. 13:23

75 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

9. apr 13:40 - 8. apr 13:40 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 266531

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

09.04.2021 kl. 13:23

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det fortsetter med vind ifrå nordvest. og det skal være snøbyger gjevnt fremover. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værmeldinga indikerer at det blir snøbyger fram til natt til søndag. Vill og vere vindkast på opptil 12 s/m.

ObsID: 266532

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.04.2021 kl. 10:27

715 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  LBT@30q3
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Lbt30q3 Nedføyka nysnø samme lag ga ectp12@35 q1 40 cm til sides.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Lbt@70q1 ikkje utslag på dette laget på ect.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Lbt@70q1
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  LBT@90q2 hagl som har delvis danna gode isbruer saman med Nedføyka nysnø mot gammal skare.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Sprøhagl som svakt lag. Har begynt å feste seg.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Ectp12@35q1 Nedføyka nysnø. Litt utydelig brot mot slutten men flaket 4f/1f hong godt i hop når eg flytta på det, og svake laget var tynt 1-2,5 cm store nysnøkrystallar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 12 m/s fra V → 100% skyer Et vannvittig snøvær med vind. Intens byge. Kom ca 15 cm på 300 moh på ca 2,5 time. Sterk vind frå vest-nordvest over skoggrensa. Markant mindre med ein gong ein kom nokre meter ned i skogen. Men fortsatt vindpåverka snø i skoggrense. Litt stigande temperatur.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregionen

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregionen

Skredfarevurdering

4 Stor Utifrå det eg har funne ligg eg å bikkar mellom fg3 og fg4. Snøen følest ikkje superpotent. Men fekk ectp på relativt få slag. Og det var ei voldsom innlasting med nysnø/fokksnø. Itillegg har me usikkerheita knytt til eit nyare kantkornlag. Som eg ikkje har sett, og er vanskeleg å finne ut av før ting roar seg ned. Så med meldt vær og svingande temperatur og fortsatt ny pålagring vil skredproblemet fornyast og, dei vil kunne bli større. Nokre klassiske fonngjøl har gått allereie før i veka og er soleis fyllt litt meir normalt opp i øvre del. Når det no lastar inn meir tenkjer eg at desse kan gå lenger. Og dei stadene dei ikkje er oppfylt er det kanskje meir medrivningsmasser tilgjengeleg. Så om eg tenkjer på høgste fg innafor regionen komande 1,5 døgn får eg fg4 for laurdag. Når været roar seg, vil fg kjapt gå ned, men er nok fg 3 forsatt på søndag. (Obs obs, første fineværsdag etter major snøfall) Varslet faregrad er for lav Veldig veldig god beskrivelse, men nedbør og snøtransport er kraftigare enn eg hadde trudd idag. Og det skal fortsette.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Dit mildværet når. Fonngjøl.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Ectp eg fann var nok ganske heldig. Kjennest ikkje så potent når eg gjekk å trakka rundt omkring. Men fins d her fins d fleire stader.

Tester

LBT@70cmQ1 Nedføyka nysnø. Middels klapping

ECTP12@35cmQ1 Dårlig Nedføyka nysnø

LBT@30cmQ3 Nedføyka nysnø. Trappebrot. Svært Lett klapping.

Snøprofil

10 cm F PP D, 20 cm 4F/1F DF/RG D, 2 cm F PP 2 mm D Hele laget, 40 cm 1F/4F-1F RG/DF D, 20 cm 1F RG D, 2 cm F-4F/1F PPgp/DF 3 mm D-M, 100 cm P MF D-M 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

Kraftig snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Trenden fortset. Beskrivinga på dagens snødekkehistorikken stemmer svært godt.

ObsID: 266542

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.04.2021 kl. 09:39

660 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På denne staden. Skildring: Ser ut som kun den ferske delen av skavlen som bryt opp.

ObsID: 266519

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.04.2021 kl. 19:00

550 moh

Merete (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Merete

Vær

Snø 1 °C fra SV ↗ 100% skyer Snøa og blåst i 4 dager

Skredhendelse

8. apr 19:00 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 657 moh og sluttet på 488 moh I renne eller forsenkning Skondalen på Sæbø

ObsID: 266384

Sunnmøre / Volda

Snø

08.04.2021 kl. 18:46

562 moh

oysteinlons (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  oysteinlons

Notater

Mye vind, skavler har oppstått trolig av vind fra nord/nordvest. Knyttneve fast til ca halve skavelen og så 4 finger ned til et hardt lag i bunnen på kanskje 10-15 cm med halg/hard snø.

ObsID: 266440

Sunnmøre / Fjord

Snø

08.04.2021 kl. 18:24

1418 moh

Kai Rune Kveen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kai Rune Kveen

Skredhendelse

5. mar 18:24 (+01:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt 200 cm høy og 500 m bred bruddkant Skål Stort skred. Siktvinkel fra skredtunge til bruddkant 17°

ObsID: 266375

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.04.2021 kl. 18:09

709 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe

Vær

-2 °C 10 m/s fra S ↑ Vindstyrke varierer veldig med bygeværet. En del folk snudde før toppen pga sterk vind i ettermiddag men dersom en kom mot toppen på rett tidspunkt var det ikke noe problem å gå opp.

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker rundt observarsjons sted. Nedføyket svakt lag med nysnø.

Notater

Det stor forskjell på snømengden lokalt etter mye vind. Mye snø er flyttet på og mange skavler har vokst godt siste dager. Dette gjelder skavler både spesielt SØ og NØ sider. Dersom mildvær når lengre opp i løpet av de første dagene vil det nok stabilisere seg fort.

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vindretning av har vært fra nesten alle retninger siste par døgn. Skredproblem vil derfor finnes i alle eksposisjoner

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt pga vind og flatt lys gir lite sikt. Ingen skred er observert fra dette området.

Snødekke

Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr I de laveste områdene er det våt snø og veksler mellom snø og regn. Tørr snø høyere oppe. Vindretningen har endret seg fra NV til SV og SØ. Snø har blitt flyttet på flere ganger. Mye ubunden snø som er tilgjengelig. Det er derfor vanskelig å si at noen sider er le og lo sider. Det er observert skytende sprekker rundt observasjonspunkt. Når en går nytt spor ved siden av spor sprekker snødekket opp i "store" flak i området med mye transportert snø.

ObsID: 266388

Sunnmøre / Fjord

Snø

08.04.2021 kl. 16:19

40 moh

erlendh (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  erlendh

Skredhendelse

8. apr 12:00 Glideskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1041 moh og sluttet på 43 moh 300 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng Litt vanskelig å anslå størrelse. Observasjon fra vei. Har gått i løpet av dagen.

ObsID: 266358

Sunnmøre / Volda

Snø

08.04.2021 kl. 14:51

11 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Ulykke/hendelse

Vegen var stengt, men er visstnok open. Vitne på Leira seier det ikkje ser ut som det ligg snømasser av betydning i vegbana. Vegen skal ha vore stengt tidlegare i veka, men er open no. Vitnet på Leira seier det ser ut som det ikkje ligg skredmasser av betydning i vegbana. Men litt uvisst. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

8. apr 14:51 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1211 moh I renne eller forsenkning Merkningsgjølet Fått tilsendt bileta. Såg det ikkje sjølv.

ObsID: 266342

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.04.2021 kl. 14:45

56 moh

Hege@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hege@rkh-skredgruppe
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hege@rkh-skredgruppe

Notater

Gått tre små skred på dyrkamarkene her i området.

Skredhendelse

8. apr 12:00 Glideskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 71 moh og sluttet på 64 moh

ObsID: 266341

Sunnmøre / Skjåk

Snø

08.04.2021 kl. 14:44

987 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Skredet har nok løsnet under uværet natt til 6. Mulig str. 4 Meste av skredmassene stoppet før siste bratthenget ned til vinterstengt veg
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Omtrentlig skredløp

Skredhendelse

6. apr 06:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1501 moh og sluttet på 928 moh

ObsID: 266339

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.04.2021 kl. 14:10

646 moh

Sigrid@naturguidestudietHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sigrid@naturguidestudietHVO20
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sigrid@naturguidestudietHVO20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP7@5cmQ2 Middels

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm D, 15 cm F PP 0 mm D, 2 cm K MFcr, 14 cm P MFcr 1 mm M, 20 cm K MFcr 2 mm W, 10 cm K MFcr 1 mm V 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266377

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.04.2021 kl. 13:01

29 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Toppskavl over Reitagjølet er ny frå siste veka.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 700 moh Nokre mindre ferske laussnøskred. Desse fonngjøla går ofte og er perfekte for NV lading. Kan ane at dei har gått for nokre dagar sidan, då det ser ut som d ligg masser i øvre del av gjøla. Dei har vore mindre gjenfyllt i år enn normalt.

ObsID: 266309

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

08.04.2021 kl. 12:58

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

8. apr 13:07 - 7. apr 13:07 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 266305

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

08.04.2021 kl. 12:58

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Dei siste døgna har det komt imellom 1 - 1,5 meter med snøv i høgda. Det har og vore ein del vind som transporterer ein del snøv.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værmeldingene seier at viden skal variere litt imellom Sør-ast og Sørvest dei 2 neste døgna. Og at det vil være litt mildere før det så blir kaldere..

ObsID: 266306

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.04.2021 kl. 12:12

806 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Vær
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Mykje tørr ubunden snø, lett vindpåverka på toppane. Godt skiføre!

Vær

Ikke nedbør -2 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Det har vore snø og snøbyger sidan søndag ettermiddag (NV-vær). Det har kanskje kome rundt 1m, men med varierande temperatur så det har veksla mellom tørr og fuktig snø. Fram til onsdag var det også ganske mykje vind i fjellet. I dag er det tynne slørskyer og vind frå sør som gir noko snøfokk på fjelltoppane.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden har tatt seg litt opp iløp av formiddagen, så det er LITT snøfokk på toppane i vind frå sør. Det er mykje ubunden snø tilgjengeleg for vindtransport.

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Flatt lys så ikkje så lett å sjå.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 266278

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

07.04.2021 kl. 20:57

1068 moh

Kmb (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kmb
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kmb

Vær

Snø

Skredhendelse

7. apr 06:02 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1190 moh og sluttet på 680 moh 150 cm høy og 1340 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 266152

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.04.2021 kl. 18:37

854 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Mest når ein trakka over sporet. Men mindre sprekker elles også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsida. Skildring: Sidelasta. Små sprekker i mjuke ferske skavlar og bølger.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Landar på fg 3 sjølv med meldt tempauke. Men kan ikkje utelukke str 4 i nokre få store kjende fonnløp. Skondalen til dømes. Temp og regn vil auke fg opptil mildværsgrensa ila torsdag. Sannsynligvis rundt 700. Varslet faregrad er riktig Lurer veldig på om det var rett å sette fg4 mandag og tysdag. Typisk at dei store skreda går noko etter at snøværet har sett inn. At det ikkje har akkumulert seg nok. Søndag og mandag var det dessuten så mykje vind at eg lurer på om mykje av snøen rett å slett bles vekk. Blei frakta langt ut å spreidde seg over eit større område, heller enn å bli avsett nede i lehenga.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV under 700 moh Når mildværet slår til.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Letta litt ei stund. Såg ingen skred frå td Blåtinden. Men vil tru noko har gått Ø-vendt i Trollbotnen

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr 600 i skjerma og ikkje spesielt innblåst (skog) har det kome over 80 cm på flatmark sidan laurdag/søndag Over skoggrensa er all snø vindpåverka på ein eller annan måte. Framstikkande ryggar er noko avblese og større steinar stikk opp. Skavlar rundt desse. Vil ha kunne ha blåst inn fleire meter med snø i leheng også. Tyngre kram snø under 500.

ObsID: 266226

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

07.04.2021 kl. 14:29

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

7. apr 14:39 - 6. apr 14:39 Tørre flakskred Naturlig utløst NV. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 266107

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

07.04.2021 kl. 14:29

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det har snøv ei ca 20 cm siste døgn i høgda og det er til tider veldig sterk vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værmeldingene seier det skal fortsette med nedbør som snøv i eit døgn til pluss sterk vind i fjellet..

ObsID: 266108

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

07.04.2021 kl. 14:07

882 moh

Kmb (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kmb
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kmb

Vær

Snø

Skredhendelse

7. apr 06:07 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 897 moh og sluttet på 620 moh 150 cm høy og 660 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 266153

Sunnmøre / Trandalssætra

Snø

07.04.2021 kl. 07:30

457 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Notater

Naturlig utløst skred som gikk ned i elven ovenfor inntak til kraftverket. Skredet er ikke observert fysisk og posisjon er derfor ikke eksakt. "observaasjon" baserer seg på vannføring elven. Skredet demmet opp elv ovenfor inntak til kraftverk en perioder. Tidspunkt for skred kan være en liten stund før angitt tidspunkt. Skredet er naturlig utløst. Det er også usikkert fra hvilken side skredet gikk da det ikke er fysisk observert, men utfra værforholdene og terreng tilsier alt at det gikk i SØ side.

Skredhendelse

7. apr 07:30 Skredet sluttet på 459 moh

ObsID: 266039

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.04.2021 kl. 21:17

748 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  350moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Fersk vindtransport frå NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mest dramatiske overflata i kveld. SV heng, altså etter siste vind frå NØ. Tynt flak, 2-3 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Ø, 800.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra NØ ↙ 90% skyer Snøbyger, sjølv når det var 6 plussgrader på 130 moh ettermiddag 6. dette ga, i teorien, plussgrader opp til nesten 1000. Litt kaldare utpå kvelden 3 grader på 130 moh. Generelt NV vertype. På morningen i dag 7, er det meir nordleg. Men fortsatt snøbyger.

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Har mista litt oversikt over kor mykje som kom når, men det begynner å bli litt...

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mykje snø og mykje vind har gitt stor skredfare. Spørsmålet er kor mykke dette har stabilisert siste døgn. Det har vore mildt, og snøen som kjem no er det lite vind i. Uansett, fare for flaskred i alt som har fått vind frå NV -NØ. Opp i frisk bris på toppane 7. så fg held seg Varslet faregrad er riktig For regionen trur eg dette skal stemme bra

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh OBS: dette er kystnært og ikkje høgare enn 800. Godt mulig at plussgradene på ettermiddagen har tatt vekk litt spenst i snødekket. Akkurat her var mykje av snøen blåst vekk, så str 2 mest sannsynlig. Muuligens str 3. Denne stikkprøva tilseier Lett, noen, str 2/3 så i grenseland mellom fg2og 3. Generelt for regionen vil eg tru at str 3, liten, noen, mulig stemmer bra.

Tester

ECTN5@4cmQ2 God

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingenting observert, men lågt skydekke og lite lys. Så eg har ikkje oversikt.

Snøprofil

4 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 4F DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 8 cm P MF 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Regn og sludd opp til 250 og sørpe. Fuktig Nysnø frå 250, tørr snø frå 400. Ein meter snø på flatmark i skogen, 300. Alt er kome sidan søndag kl 17. Over skogen er det tydelege teikn på masse vind, avblåst heilt ned på tuer. Vind frå NV. Ryggar er avblåst ned på stein og gammal is. Det er overaskande lite snø i lehenga med tanke på kor mykje snø som har kome, det kan virke som om mykje av snøen har blese vekk/av fjellet. I alle fall her. Kl 21 var det eit NØ vind 4-5 ms, og så vidt litt blå himmel. Denne vinden laga ferske flak i SV heng. str 1. generelt lite fareteikn, ingen sprekkar eller drønn. Kan skuldast mildveret ettermiddag 6. 8-10 nye cm i natt til 7.

ObsID: 266040

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.04.2021 kl. 20:23

575 moh

gyrid@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Skredfarevurdering

4 Stor Hele sunnmøre viser faregrad 4. i skogen der jeg gravde var det få tegn som viste til at faregraden var så stor. Påvirkningen kan komme av at det snør utrolig mye. Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTX God

Snøprofil

29 cm F DF, 21 cm 4F DF, 7 cm 1F DF, 39 cm 4F DF, 3 cm P MF, 8 cm 4F MF I profilen var det rundt 28-30 cm med hagl partikler. I profilen ligger de tett, mens når man ser nærmere og tar de ut løser de seg opp og det er mye luft imellom. Jeg ga blokka et rykk med spaden, og da løste profilen seg ut. Det var ca. 95 cm med nysnø fra de tre siste dagene som løste ut.

Snødekke

107 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 265952

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.04.2021 kl. 17:33

657 moh

Frida@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 2 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter

Tester

ECTP25@45cmQ3 Middels Brudd uten forplantning etter 18 slag, forplantet seg videre etter 25 slag. Blokka skled ikke ut av seg selv.

ECTN2@16cmQ3 God Blokka skled ikke ut.

Snøprofil

24 cm F DF, 37 cm 4F DF, 10 cm 1F MF, 30 cm 4F MF, 15 cm 4F MF 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

116 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

ObsID: 266130

Sunnmøre / Fjord

Snø

06.04.2021 kl. 16:40

491 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Bilde fra webkamera
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erlend@mrfylke

Skredhendelse

6. apr 16:40 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 950 moh og sluttet på 488 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Setrefonna/Skårane Stort snøskred (størrelse 3 eller 4) som har gått fra fjellsiden på østsiden av Indreeidsdalen og over Fv. 63. Vegen har vært stengt siden kl. 22 i går pga. fare for snøskred. Skredet har trolig gått i løpet av dagen.

ObsID: 265927

Sunnmøre / Volda

Snø

06.04.2021 kl. 15:27

446 moh

RS@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  RS@naturguideHVO20

Vær

Hagl 2 °C 2 m/s fra NV ↘ 95% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

4 Stor Høy skredfare Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tester

ECTN6@17cmQ2 Dårlig Utløste svært lett, men med liten forplantingsevne

ECTX Dårlig Profilen er tatt i fokksnø område (70cm) Utslag ved 12 slag (rundt 20cm fra overflaten på snøen).

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt

ObsID: 265944

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

06.04.2021 kl. 12:50

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det har snøv ei ca 20 cm siste døgn i høgda og det er til tider veldig sterk vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værmeldingene seier det skal fortsette med nedbør som snøv i eit døgn til pluss sterk vind i fjellet..

ObsID: 265879

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.04.2021 kl. 10:14

750 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  Bildet viser bruddflate med hagel. Dårlig vær og derfor også dårlig bilde.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  Fra toppen av Melshornet.

Vær

-2 °C 15 m/s fra NV ↘ 100% skyer kraftig vind og byger. Lite opphold mellom bygene på formiddag. Vind kraftigs ifbm bygene. Sikt på 10-30 meter. Mye vindtransport av snø over tregrense. Lite påvirket når en kommer gått under tregrense.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere lag med hagl. Brudd i 3 ulike lag med hagl. Q1/Q2 bruddflate. Liten tilleggsbelastning for å løse ut spesielt de to øverste lagene med hagl.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

4 Stor Faregrad 4 vil gjelde også en dag til, dvs også onsdag Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Naturlig utløst NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Tester

ECTP3@5cmQ1

Snødekke

Kraftig snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snødybde er veldig variert fra 0 til 120 cm innen små områder. Mye vind transport flere hagl byger som lagene går lett ut på. Q1 til Q2 på brudd flate.

ObsID: 265871

Sunnmøre / Volda

Snø

06.04.2021 kl. 08:56

110 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Avblåst på toppane

Snødekke

Nye 10-12 cm i løpet av natta. Fuktig her nede. Snøbyger fortsatt. Alle synlege toppar er fortsatt avblåst.

ObsID: 265793

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org