Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 04.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Mykje nedbør og auka vind fører til utfordringar med fokksnø i fjellet. Nokre skred kan lausne naturleg. Svake kantkornlag i høgfjellet forsterkar problemet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store nysnømengder og stiv kuling frå sørvest og seinare nordvest vil danne nye fokksnøflak i leformasjonar. Det vil truleg vere lett å løyse ut middels store skred i mange leheng med fersk innblåst snø, særleg der ferske flak er tynne og mjuke. Nokre store skred kan gå naturleg, men lange utløp ned til låglandet vil vere avgrensa pga. lite snø frå før i kjente skredløp. Problemet er dermed størst i fjellterreng. Høgt til fjells kan det i enkelte heng framleis finnast svakt lag av kantkorn i snøpakka. Skred som lausnar på slike lag kan bli store.
I helga har det under vekslande temperaturar kome 15-25 cm nysnø over eit snødekke som tidlegare vart fukta høgt til fjells. Det ligg frå før mest snø i leheng som vender mot nord og aust. Det er lite snø for årstida, og under tregrensa er det tynt med snø.
Kantkornlag djupt i snøen danna under kulde i januar og februar, kan framleis vere eit problem nokre stadar høgt til fjells over 1300 - 1400 moh. Kantkorn kan òg ha utvikla seg nær snøoverflata som følgje av store temperatursvingingar gjennom døgnet.
Fredag vart det rapportert om eit middels stort snøskred utøyst av skiløpar i Kvanndalen nord for Kolåstinden. Skredet gjekk på fokksnøflak.
Laurdag morgon var det på Roaldshornet (1050 moh) i Stranda -6 °C og bris frå vest.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende temperatur og nysnøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.04.2021 kl. 14:30

810 moh

Henrik (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm K MFcr D, 10 cm 4F DF/RG D, 10 cm 1F RG M, 2 cm K MFcr Nedre registrerte skarelag er svært fast og bærende, kun antatt dybde, ikke sjekket hva som er under. Forventer at det under nedre registrerte skarelag er vekslende MF og skarelag med is til bakken, Ref. mildvær og nedbør som regn til godt over 1000-1100 moh sist tredel av mars, trolig isoterm såle. Rask profil.

ObsID: 265415

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.04.2021 kl. 13:48

909 moh

Ane-Marte (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Ane-Marte

Notater

Nysnø på skarelag ca 800 moh. Ikke vindpåvirket snø. Ingen markant lagdeling lenger ned i snøen.

ObsID: 265380

Sunnmøre / Skjåk

Snø

03.04.2021 kl. 13:08

1202 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallgeir@NVE

Snødekke

Mjuk skare med mjuke fokksnøflak på. Fester godt. Vestavind, tett skydekk med hol.

ObsID: 265374

Sunnmøre / Fjord

Snø

03.04.2021 kl. 13:05

1208 moh

MSA@nortind (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Nysnø fra 350 moh. På observasjonspunkt hardt snødekket med 10 cm myk vindpakka snø over. Virker som om det har regna helt opp. Ei lita skorpe vi lett kjører gjennom på ski. Lavere i terrenget er snødekket fuktig under et smelte/frys - lag på 5 cm. Kram snø opp til 1000 moh. Generelt stabilt.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 6 m/s fra NV ↘ 95% skyer Vind av og på. Lettere utover dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt. Har ikke vassa i skredproblemene i dag... men det er nok ustabile fokksnøflak i SØ over 1000. Drar seg sikkert til i morgen når det kommer mer vær Vurdere FG 1 akkurat her vi har gått, men generelt i regionen FG 2. sola har ikke fått tak i dag.

ObsID: 265387

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.04.2021 kl. 10:14

1093 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  900 i et søkk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  På 300
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Brotflata er her rota til. 40 cm P flak over. 30 cm F øverst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Var forsovidt fersk Vindtransportert snø. Men den var foreløpig ikkje av betydning.

Snødekke

430 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Har kome nokre få cm ned til ca 300. 25 cm enkelte stader i høgda. Kom ei byge med yr sannsynligvis til fjelltopphøgde. Det gjer at snøtransporten er mindre enn vind og nysnømengd skulle tilseie. Fokksnøen er relativt seig og varm. Så fint skiføre og ingen skytande sprekker, men noko oppsprekking i bogar 5 cm ut frå skia. Mjuk bunden snø. Snøven siste døgn har kome frå Nord. I formiddag verka d som d snudde litt på vest og sør.

Vær

Snø -2 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Bygevær. Kom skoddeyr i morgontimane også opp til 1100. Sikkert heilt opp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Været skulle kanskje tilsei fg 3. Men snøtransporten var mindre enn forventa. Fokksnøen er også "varm" opp til iallefall 1000. Så set seg kjapt. Er også begrensa snømengde frå 700 og ned. Voldsomme nedbørsmengder, varierande døgntemperatur og vind vil auke skredfaren. Itillegg til Nedføyka nysnø tørre flak str 3 frå der snøen held seg kald og opp, vil det vere aktuellt med minimum str 2 våte flak og laussnøskred under mildværsgrensa. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ Eldre fokksnø frå tidlegare i veka. Er i ferd med å sette seg, ville normalt ikkje tatt det med. Men med venta nedbør og regn, kan ein kanskje få nokre stepdown skred i nokre svært få heng ved voldsomt mykje snø og/eller regn.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Eldre fokksnø frå tidlegare i veka. I ferd med å sette seg. Men kan kanskje få stepdown på nokre svært få heng ved voldsomt stor pålagring med snø eller svekkelse ved regn.

Tester

LBT@70cmQ2 Middels mykje klapping. Nedføyka nysnø. Nesten q1

Snøprofil

3 cm F DF, 0,2 cm P MFcr, 25 cm F/4F DF D-M, 40 cm P RG D, 0,5 cm F PP D-M Hele laget, 60 cm P/K RG/MF M Pluss ymse skare og fokksnølag inni der. Var vanskelig å finne det ferske skredproblemet trygt i denne sida og med denne sikta.

ObsID: 265382

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.04.2021 kl. 15:00

959 moh

matiasgg (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Ingen skade. Snø

Skredhendelse

2. apr 15:00 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Løste ut et lite skred på vei ned breen fra Kolåstinden. Fokket nysnø som ikke var bundet til skarelaget under. Ble dratt 5m før skredet stoppet. Fare for utglidning. Vil anse området som svært skredfarlig mtp det nye snøfallet.

ObsID: 265555

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.04.2021 kl. 14:30

1168 moh

Erik C-H (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

2. apr 14:30 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NV-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 20 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Utløst middels flakskred ved liten tilleggsbelastning (én skikjører). Vindtransportert fokksnø med relativt god forplantningsevne.

ObsID: 265316

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org