Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 03.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold i lågare fjellområde, men varierande høgt til fjells. Vinden gir flakdanning i tørr snø. Sol og varme aukar faren for våte laussnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I lågare fjellområde er snøen stort sett stabil. Stigande temperaturar og litt sol vil utover dagen auke faren for små til middels store, våte laussnøskred. Litt laussnø i terrenget og auke til frisk bris frå sørvest frå ettermiddagen, kan danne små fokksnøflak i nordaustvendte leformasjonar. Område der det ligg laus snø frå før er spesielt utsett. Høgt til fjells kan det i enkelte heng framleis finnast svakt lag av kantkorn djupt i snødekket. Det er usikkert kor stort problem dette er, men skred som lausnar på slik lag kan bli store.
Tidleg denne veka vart snøen fukta av regn og mildvêr høgt til fjells. Over mildvêrsgrensa blåste nysnøen inn i nordvendte leformasjonar. Det ligg mest snø i leheng som vender mot nord og aust. Det er lite snø for årstida, og under tregrensa er det stort sett snøfritt.
Kantkornlag djupt i snøen danna under kulde i januar og februar, kan framleis vere eit problem nokre stadar høgt til fjells over 1300 - 1400 moh. Kantkorn kan òg ha utvikla seg nær snøoverflata som følgje av store temperatursvingingar gjennom døgnet.
Onsdag vart det rapportert om fleire skred på Sunnmøre. Desse omfatta i hovudsak små laussnøsskred i soloppvarme snøoverflate på onsdag eller større flakskred som gjekk i mildvêret tidlegare i veka.
Fredag morgon var det på Roaldshornet (1050 moh) i Stranda -5 °C og bris frå vest. Det kom inntil 15 cm nysnø høgt til fjells dei tre siste dagane.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.04.2021 kl. 14:30

810 moh

Henrik (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm K MFcr D, 10 cm 4F DF/RG D, 10 cm 1F RG M, 2 cm K MFcr Nedre registrerte skarelag er svært fast og bærende, kun antatt dybde, ikke sjekket hva som er under. Forventer at det under nedre registrerte skarelag er vekslende MF og skarelag med is til bakken, Ref. mildvær og nedbør som regn til godt over 1000-1100 moh sist tredel av mars, trolig isoterm såle. Rask profil.

ObsID: 265415

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.04.2021 kl. 13:48

909 moh

Ane-Marte (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Ane-Marte

Notater

Nysnø på skarelag ca 800 moh. Ikke vindpåvirket snø. Ingen markant lagdeling lenger ned i snøen.

ObsID: 265380

Sunnmøre / Skjåk

Snø

03.04.2021 kl. 13:08

1202 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallgeir@NVE

Snødekke

Mjuk skare med mjuke fokksnøflak på. Fester godt. Vestavind, tett skydekk med hol.

ObsID: 265374

Sunnmøre / Fjord

Snø

03.04.2021 kl. 13:05

1208 moh

MSA@nortind (*****)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 6 m/s fra NV ↘ 95% skyer Vind av og på. Lettere utover dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt. Har ikke vassa i skredproblemene i dag... men det er nok ustabile fokksnøflak i SØ over 1000. Drar seg sikkert til i morgen når det kommer mer vær Vurdere FG 1 akkurat her vi har gått, men generelt i regionen FG 2. sola har ikke fått tak i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Nysnø fra 350 moh. På observasjonspunkt hardt snødekket med 10 cm myk vindpakka snø over. Virker som om det har regna helt opp. Ei lita skorpe vi lett kjører gjennom på ski. Lavere i terrenget er snødekket fuktig under et smelte/frys - lag på 5 cm. Kram snø opp til 1000 moh. Generelt stabilt.

ObsID: 265387

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.04.2021 kl. 10:14

1093 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  900 i et søkk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  På 300
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Brotflata er her rota til. 40 cm P flak over. 30 cm F øverst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Bygevær. Kom skoddeyr i morgontimane også opp til 1100. Sikkert heilt opp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Været skulle kanskje tilsei fg 3. Men snøtransporten var mindre enn forventa. Fokksnøen er også "varm" opp til iallefall 1000. Så set seg kjapt. Er også begrensa snømengde frå 700 og ned. Voldsomme nedbørsmengder, varierande døgntemperatur og vind vil auke skredfaren. Itillegg til Nedføyka nysnø tørre flak str 3 frå der snøen held seg kald og opp, vil det vere aktuellt med minimum str 2 våte flak og laussnøskred under mildværsgrensa. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Var forsovidt fersk Vindtransportert snø. Men den var foreløpig ikkje av betydning.

Tester

LBT@70cmQ2 Middels mykje klapping. Nedføyka nysnø. Nesten q1

Snødekke

430 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Har kome nokre få cm ned til ca 300. 25 cm enkelte stader i høgda. Kom ei byge med yr sannsynligvis til fjelltopphøgde. Det gjer at snøtransporten er mindre enn vind og nysnømengd skulle tilseie. Fokksnøen er relativt seig og varm. Så fint skiføre og ingen skytande sprekker, men noko oppsprekking i bogar 5 cm ut frå skia. Mjuk bunden snø. Snøven siste døgn har kome frå Nord. I formiddag verka d som d snudde litt på vest og sør.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ Eldre fokksnø frå tidlegare i veka. Er i ferd med å sette seg, ville normalt ikkje tatt det med. Men med venta nedbør og regn, kan ein kanskje få nokre stepdown skred i nokre svært få heng ved voldsomt mykje snø og/eller regn.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Eldre fokksnø frå tidlegare i veka. I ferd med å sette seg. Men kan kanskje få stepdown på nokre svært få heng ved voldsomt stor pålagring med snø eller svekkelse ved regn.

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F DF, 0,2 cm P MFcr, 25 cm F/4F DF D-M, 40 cm P RG D, 0,5 cm F PP D-M Hele laget, 60 cm P/K RG/MF M Pluss ymse skare og fokksnølag inni der. Var vanskelig å finne det ferske skredproblemet trygt i denne sida og med denne sikta.

ObsID: 265382

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.04.2021 kl. 15:00

959 moh

matiasgg (Ukjent)

Skredhendelse

2. apr 15:00 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Løste ut et lite skred på vei ned breen fra Kolåstinden. Fokket nysnø som ikke var bundet til skarelaget under. Ble dratt 5m før skredet stoppet. Fare for utglidning. Vil anse området som svært skredfarlig mtp det nye snøfallet.

Ulykke/hendelse

Ingen skade. Snø

ObsID: 265555

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.04.2021 kl. 14:30

1168 moh

Erik C-H (Ukjent)

Skredhendelse

2. apr 14:30 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NV-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 20 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Utløst middels flakskred ved liten tilleggsbelastning (én skikjører). Vindtransportert fokksnø med relativt god forplantningsevne.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 265316

Sunnmøre / Fjord

Snø

31.03.2021 kl. 20:22

1221 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Skredhendelse

29. mar 20:22 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1216 moh og sluttet på 767 moh I renne eller forsenkning

Ulykke/hendelse

Vart utkalling og skredaksjon på dette. Litt uvisst om det var dette som va meldt inn. Men det var iallefall ingen andre store skred i sida. Nysnø oppå alle skred unntatt nokre små solutløyste laussnøskred. Snø Leteaksjon igangsatt

ObsID: 264973

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

31.03.2021 kl. 17:12

955 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Skredhendelse

29. mar 00:26 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1042 moh og sluttet på 938 moh 100 cm høy og 60 m bred bruddkant Brattheng Gjekk truleg mandag under mildværet. Over vatnet og ned i passasjen eit lite stykke

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 264992

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

31.03.2021 kl. 17:00

1176 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Rett under toppen, merk søkestang helt til bunns. Over 3.5m snødybde på teststed.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Vassdalstind bak
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Etter brudd
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Vassdalstind
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Tydlige skarelag/is på 90 og 100 cm dybde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Laginndeling.
Bilde Av Faretegn
Bilde 8 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Vassdalstind. Tydelig mindre løssnøskred fra tirsdag-onsdag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Eksempel bilde på skredaktiviteten, dette litt under observasjonspunkt. Mot Vassdalstind.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fortsatt vinterstemning over 1200moh, dette fra toppen av Vassdalstind.

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 2 m/s 30% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er stor variasjon i fjellet. Tydelig påskestemning i snøen under 1000 moh, fortsatt vinter over 1200moh. Ut på dagen, hvor solen har stått på, vil faren for løssnøskred være tilstede generelt på fjellet. Vedvarende lag av kantkorn er fortsatt sannsynlig i noen heng, høyt I fjellet. Dette spessielt i sider hvor solen ikke når til. Det tidligere varslede "nedføyket nysnø" ser ut til å ha stabilisert seg i snødekket. Dette vil, gitt værvarselet, trolig fortsette ila torsdag-fredag. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mindre Løssnøskred fra rygger og topper over 1000 moh, generelt på fjellet.

Tester

LBT@80cmQ3 Over 3.5m snødybde. Brudd ved stor tilleggsbelastning, måtte knekkes ut.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 750 moh. Snøgrense på 700 moh Vindpakket myk Mykpakket fokksnø øverste 10cm.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Snøgrensen ligger på ca 700moh. På mine to observasjoner denne dagen ble ingen svake lag funnet, men gitt snødybden i denne observasjonen er det sannsynlig at det tidligere vedvarende svake laget fortsatt kan være tilstede høyt i fjellet. Spessielt hvor solen ikke har nådd til. Skredproblemet finnes hovedsakelig i solvendte sider og forverres utover dagen, sett opp mot solinnstråling og temperatur.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1000 moh Dette er generelt sett løssnøskred av minimal betyding for skiløper. I bratt nok terreng med terrengfeller kan problemet likevel være relevant. Hovedsakelig i solvendte sider, men observert i alle himmelretninger.

Snøprofil

15 cm 4F/1F DFbk 1 mm D, 10 cm K RG 2 mm D, 85 cm P RG 1 mm D, 1,5 cm I MFcr 4 mm D, 1 cm I IF D, 17 cm P MF 3 mm D, 1,5 cm I MFcr 4 mm D -8,2 °C @ 0 cm, -0,9 °C @ 10 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -0,6 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 130 cm Over 3.5m snødybde. Temperaturprofilen bærer preg av endring i solinnstråling. Skygge i området ca 30-60 min før test.

ObsID: 264994

Sunnmøre / Fjord

Snø

31.03.2021 kl. 15:56

1359 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Lavt till fjellsport og i SV-S-SÖ sektor är det generellt väldigt stabilt. Nordliga sektorer i batteriet leformasjoner har der observerts 2 st flakskred idag som trolig utlösts ila natten till idag. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTN God

Snøprofil

5 cm F PP D, 1 cm I IF D, 10 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm I IF D, 40 cm P RG D 1 test knyttet til snøprofilen Nedersta lag virker som ett fuktig fokksnö som sedan har frusit. Väldigt hardt och en del MF inne bland RG

ObsID: 264957

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

31.03.2021 kl. 14:54

812 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot S
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot N
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Blokk tatt ut
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Q3, utydelig lag med noe større partikler smelteformer enn resten av snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Vassdalstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot N

Vær

Yr 4 m/s 50% skyer Yr i form av regn under 700-800moh, snø over.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mindre Løssnøskred fra rygger og topper over 1000 moh, generelt på fjellet.

Tester

LBT@80cmQ3 140cm snødybde. Fersk fokksnø øverste 10 cm, smelteformer resten. Bruddet gikk på stor tilleggsbelastning, i lag med noe større partikler smelteformer.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tydelig skille i snødekket over 700-800moh: slusj under, vindpakket myk over.

ObsID: 264993

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

31.03.2021 kl. 14:45

1078 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Vær

fra NØ ↙ 50% skyer Skya fyrst på dag, letta bra opp etter kl 15 ca.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Fokksnøen set seg kjapt. I nord er det kaldare, men rundt 3-5 cm utblåst ubunden tørrsnø. Den eldre fokksnøen i nord og aust frå tidlegare i veka har sett seg iallfall frå 1200 og ned. Solfonner og sluff i komplekst terreng utgjer den største fara slik eg ser det. Men sjølv dei ser ut til å vere små. Sola vil fortsette å ta. Ny pålagring torsdag kveld med muligheit for sol fredag. Vil fornye problemet. Då kan solfonnene bli større. Ev Fersk fokksnø vil auke faren. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Skildring: Solfonner løsna frå stein. Tynn skare som glilag. Tynt med nysnø oppå. Blir veldig små men glir langt.

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mjuk Fokksnø i alle himmelretningar. Fuktig mot sola. Våt i bratt sør. Tørr i alle nordlege aspekt. Litt tjukkare lag i aust. Rakk å verte skorpe når sola gjekk også i aust.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

ObsID: 264991

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

31.03.2021 kl. 12:15

982 moh

Hilderiks (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hilderiks

Vær

Bygevêr på natta/morgonen, opphald, sol og vindstille på formiddagen.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Mellom 1000 moh og 900 moh

ObsID: 264956

Sunnmøre / Fjord

Snø

31.03.2021 kl. 09:53

971 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  callewernhoff

Skredaktivitet

31. mar. 0-6 Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø. Mellom 800 moh og 600 moh Skavlbrudd som naturlig utlöst ett vått flakskred

ObsID: 264955

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org