Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 30.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i mjuke flak til nysnøen har stabilisert seg.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøfall og vind frå sørvest vil danne mjuke fokksnøflak i nordaustvendte leformasjonar der ein skikøyrar kan løyse ut skred. Skredproblemet er truleg mest aktuelt høgt til fjells over mildvêrsgrensa frå i går. Der nysnø legg seg på fuktig overflate vil stabilisering gå relativt raskt. Høgt til fjells kan det i enkelte heng framleis vere svakt lag av kantkorn djupt i snødekket. Det er usikkert i kor stor grad laget framleis er eit aktuelt problem.
Mandag formiddag var det nedbør og stigande temperatur som fukta snødekket. Store deler av snødekket er avblåst til skare, særlig i sørlig sektor. I nord- og nordaustleg sektor er det innblåst ein del snø dei siste dagane. Det er lite snø for årstida i regionen, og lite skiføre under 3-500 moh.
Vedvarande svakt lag danna i kuldeperioda i januar/februar kan framleis vere eit problem nokre stader over 1300 moh.
Mandag formiddag vart det sett små våte skred under 1000 moh. i Sykkylven. Søndag gikk eit lite personutløyst skred omlag 1100 moh. på Grøtdalstind i Ørsta. Det vart rapportert om dårlig binding mellom fokksnø og skarelag. Det vart også rapportert om eit middels stort flakskred frå søraustsida av Seljebotntinden i Valldalen. Skredet starta over 1300 moh. og gjekk truleg på svakt lag av kantkorn.
Søndag vart det rapportert om skavlebrudd frå Myklebusthornet i Valldalen, og glideskred og sigesprekker i sør- og søraustlege bratte heng i området.
14 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-4 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.03.2021 kl. 17:24

977 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  3 cm fuktig nysnø frå ca 700, her på 800. Fortsatt fuktig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Lite snø, bare rabbar og ryggar. Mot SØ.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 1100 moh Svakt lag og utløysbarheit er SSU. Skredstørrelde er avhengig av vindstyrke og nysnø. Ut frå det eg såg i dag er det str 1, her lokalt, men mulig med str2 opp mot toppane, og dermed fg2. I alle fall om nedbørsvarselet stemmer med 20 mm.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Snøprofil

3 cm F DF/RG 1 mm M, 5 cm 1F MFcr M, 30 cm 4F MF 2 mm M

Vær

Sludd 0 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer No kl 19 sank tempen litt, no sluddar det på 400 moh og er ein plussgrad. Det var nokre grader mildare før i dag, med ca 0grader på 900. Lågt skydekke, alle dei høgaste toppane ligg i tåkeskyer.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Generelt lite snø forårstida. Snøgrensa er eit definisjonsspørsmål. Mulig å gå på ski ein del plassar (nordvendt) frå 400, mens andre (særlig bratt S) er det fort 900 før det er nokonlunde samanhengande snødekke. Fuktig/våt MF. Frå ca 700 låg det i føremiddag 3-4 cm nysnø, denne var fuktig opp til 900. Tippar ein må opp på nærmare 1100 før den er tørr nok til å kunne flyttast.

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind på toppane gir fare for flakskred. ellers framstår snødekket stabilt frå 900/1000 og nedover. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lågt skydekke så vanskeleg å sjå i høgda. Har heller ikkje oversikt over andre plassar enn her i dalen.

ObsID: 264799

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

29.03.2021 kl. 19:38

584 moh

Uffe (Ukjent)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Uffe
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Uffe

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret

ObsID: 264656

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

29.03.2021 kl. 10:45

1160 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  På vei opp mot Auskjeret.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Veldig lite snø i sørvestlig/vestlig sektor, og avblåste ryggformasjoner. Svært lite snø lavere strøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Stort sett smelteomvandlet snø under 800 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Snøfokk mot nordøst i toppområdet på Auskjeret.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Greit skiføre, stort sett fravær av luggeføre.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Bruddflate LBT-test.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1400 moh Tørre flakskred og fokksnø er fortsatt aktuelt som skredproblem over mildværsgrensen, og hvor snøen ikke blir fuktet av mildvær og regn.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, NV mellom 1500 moh og 800 moh Skredproblemet vil være aktuelt når temperaturen stiger kombinert med regn, som vil svekke bindingene i fokksnøflakene.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte ingen faretegn, annet enn kraftig vind, regn og temperaturstigning.

Snøprofil

3 cm 4F DF D, 30 cm 1F RG D, 20 cm K MFcr M, 5 cm 1F MF M, 45 cm P MF M Litt forenklet profil, da det var veldig utfordrende værforhold.

Vær

Sludd 0 °C 15 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kraftig vind (liten/stiv kuling) fra sørvest på toppen. Regn under 1000 moh, sludd 1000-1100 moh og snø over 1100 moh. Med høyere temperatur utover dagen vil snøgrensa flyttes oppover.

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 1100 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Tynt snødekke for årstiden, særlig i lavlandet. Store deler av snødekket i er avblåst til skare, særlig i sørlig sektor. I nordlig/nordøstlig sektor er det innblåst endel snø de siste dagene med vind fra sørvest. Det er veldig lite snø og avblåst i sørvestlig/vestlig sektor og på ryggformasjoner.

Tester

LBT@30cmQ1 Brøt glatt, men vanskelig å få ut. Brøt på nedføyket svakt lag over skare.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Da jeg var på tur i dag (før kl. 11) var det fortsatt snøbyger og tørr snø over 1100 moh, men temperaturen og mildværsgrensa ventes å øke utover dagen. Når mildværsgrensa trekker oppover vil mildvær og regn fukte fokksnøen og svekke bindingene. Mest utsatt er nordlig/nordøstlig sektor, hvor det er mest fokksnø etter mye vind og snøtransport fra sørvest. Fokksnøen er finkornet og drenerer vannet dårlig. Det samme gjør skarelaget under fokksnøen. Vann vil dermed hope seg opp i fokksnøen og over skarelaget. Dette kan gi naturlig utløste skred, og dårlig binding til skarelaget. Med fukting og gjenfrysing av fokksnøen vil bindingene styrkes og snøen raskt stabiliseres. Dagens våtsnøproblem vil være forbigående. Over mildværsgrensen vil fokksnøen fortsatt være et skredproblem. Tirsdag er det meldt påfyll med snø og vind fra vestlig/nordvestlig sektor, som vil gi nye fokksnøproblem. Varslet faregrad er riktig Foreløpig faregrad 2 da jeg var på tur, men det er nok riktig med faregrad 3 utover dagen når mildværet trekker oppover sammen med regnvær.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Observerte noen små (str. 1) ferske våte løssnøskred på kjøreturen fra Sykkylven til Fjellsetra på begge sider av dalen, men hadde begrenset med sikt i høyden. Ellers ingen skredakitivitet observert på selve turen.

ObsID: 264578

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

29.03.2021 kl. 07:18

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 5 °C Austefjorden (500moh) kl 07:23

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Lite snø i rasløp slik at det blir høgre friksjon og lite som kan kome ned til veg.. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver er meldt. Ikkje store mengder nedbør..

ObsID: 264525

Sunnmøre / STRANDA

Snø

28.03.2021 kl. 14:29

784 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på dei høgaste toppane.

ObsID: 264448

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

28.03.2021 kl. 14:22

1108 moh

Randen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Randen Kommentar:  Lite flakskred

Notater

Ingen skade, lærdom av dårlig linjevalg

Skredhendelse

28. mar 14:28 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 25 cm høy bruddkant Leområder Personutløst skred i leheng. Ingen skadet. Str 1 på skred

Ulykke/hendelse

Ingen skadet. Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

ObsID: 264447

Sunnmøre / Fjord

Snø

28.03.2021 kl. 11:37

1322 moh

RB@naturguideHVO20 (Ukjent)

Skredhendelse

28. mar 08:11 Tørt flakskred 2 - Middels Skredet startet på 1328 moh og sluttet på 964 moh Så ikke skredet gå med så ganske ferskt ut. Bevegde mig ikke inn i området, men formoder svakt lag med kantkorn pga høyden skredet løsnet i. Utløp veldig langt og økt pga et drop i skredbanen. Skavler knekket to ganger fra myklebust hornet og glideskred og sigesprekker observert i sørlige/sørøstlige bratte heng i området.

ObsID: 264529

Sunnmøre / Volda

Snø

28.03.2021 kl. 10:23

1111 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 0,5 cm Tynt 4f fokksnølag over skare heilt ned til 500 her. Men meir skare enn fokksnø synleg opp til ca 900. Skaren er ruglete og stort sett brytande. Kaldare og noko hardare fokksnø over 900. Kraftig snøfokk over 1000 på utsette stader med store henteområder. Ca 10 cm ujamnt fordelt fokksnø over ca 900.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1000 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Fg 2 i dag, med kun tørre ferske flakskred som problem trur eg, då det var noko kaldare og tørrare enn det har vore i d siste. Er meldt nedbør, snø og regn. Stigande temperatur og vind frå sv. Så fg vil stige. Hovedproblem vil då vere ferske flak frå i dag som vert svekka. Men trur det vert begrensa omfang, og ikkje sikker på fg3. Den gamle snøen har vore gjennom mange lange runder med mildvær opp til 1300. Så den tåler ein del. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 264442

Sunnmøre / Volda

Snø

28.03.2021 kl. 09:15

773 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Skytande sprekk. Nedføyka nysnø. F Pp dom glilag. Ser ut som fokksnøen heng betre på den ruglete meb jamne mildværskaren.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På denne staden. Skildring: Sikkert andre stadar også, fokksnø allereie frå 600. Ubetydelege flakstr til no. Småkram fersk fokksnø.

Snødekke

Moderat snøfokk Kraftig snøfokk i høgda.

ObsID: 264405

Sunnmøre / Volda

Snø

28.03.2021 kl. 08:06

386 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Vær

Ikke nedbør 4 °C fra SØ ↖ 60% skyer

ObsID: 264385

Sunnmøre / Volda

Snø

27.03.2021 kl. 13:00

946 moh

SynneNy (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SynneNy Kommentar:  Bilde viser nedre del av skredet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SynneNy Kommentar:  Snøprofil med tre lag.

Skredhendelse

27. mar 20:17 (+01:00) Vått flakskred 3 - Store Ukjent NØ-vendt Skredet startet på 1232 moh og sluttet på 942 moh Ukjent Observerte tydelige spor av stort skred som trolig har gått i løpet av den siste uken. Skredet har startet i bratt terreng og fortsatt nedover mot vannet. Usikker utløsningsårsak, men antar naturlig utløst. Gravde snøprofil vest for utløpsområdet. Observerte tre lag. Øverste lag med ny og kald snø og nest øverste lag på ca 50 cm er vått og stabil, krever stor belastning for å bevege. Nederste lag er noe varmere enn øvre lag.

ObsID: 264347

Sunnmøre / Volda / Sunnmøre

Snø

27.03.2021 kl. 09:15

1168 moh

Øyvind Snipsøyr (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Øyvind Snipsøyr Kommentar:  Sandegga. Sett frå Ørsta skisenter. Vest/nord-vest vendt side

Notater

Flakskred

ObsID: 264345

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org