Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 06.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområde og andre terrengformasjonar kor vinden har lagt frå seg mykje nysnø. Skred kan løysast ut naturleg.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stort snøfall og sterk vind fører til videre oppbygging av mjuke fokksnøflak i bratte heng i le for vestavinden. Nysnøen vil truleg stabilisere seg fortløpande fordi snødekket ikkje er spesielt kaldt. Stor pålagring vil likevel kunne føre til at det går store naturleg utløyste skred i nokre bratte heng. Indre delar av Sunnmøre er mest utsett. Over 1300 moh. kan vedvarande svake lag av kantkorn framleis vere eit skredproblem. Vi antar at kantkornproblemet har lita utbreiing og berre kan finnast i dei høgaste fjellområda på indre strøk, men skred som vert løyst ut på kantkornlaget kan bli store.
Torsdag la det seg nysnø i heile regionen. Mildvêr og regn forrige helg førte til snøsmelting og gjennomfukting av snødekket opp til om lag 800 moh. Over 1000 moh. låg det nysnø og ferske fokksnøflak. I sona mellom var snødekket fuktig i varierande grad. Det er generelt lite snø i regionen.
I kuldeperioda i januar-februar vart det danna vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Mildvéret den siste tida har i stor grad nøytralisert disse laga, men høgt til fjells over 1300 moh. kan vedvarande svake lag framleis vere eit skredproblem.
Torsdag vart det observert eit naturleg utløyst middels stort skred i Stordalen i Fjord.
Fredag formiddag var det snøbyger frå nordvest og snøgrense i havnivå. Det vart det observert opp til 40 cm nysnø ved Høgsvora i Ørskog.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende temperatur om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

06.03.2021 kl. 14:59

594 moh

Urax (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urax

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Shooting cracks.

Vær

Snø -2 °C 15 m/s fra NV ↘ 100% skyer I trädgräns. Dålig sikt. Inga skred sedda idag.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Tørr

ObsID: 259612

Sunnmøre / Fjord

Snø

06.03.2021 kl. 14:31

809 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  KjetilMorken Kommentar:  Bruddflate fra LBT. Tynn bruddflate i tørr nysnø. Noe ujevn. Blokka Glir ikke ut av seg selv.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KjetilMorken Kommentar:  God binding mellom det gamle skarelaget og fuktig nysnø på toppen av dette. Alle tester ga brudd i sjikt i nysnøen 45 cm nede i snødekket.

Snøprofil

5 cm F PP D, 40 cm 1F RG D, 15 cm 4F RG M, 20 cm 1F RG M, 2 cm P MFcr W, 15 cm 1F MF W, 10 cm F FC W, 48 cm 1F MF W 2 tester knyttet til snøprofilen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere naturlig utløste våte skred i Stordal

Vær

Snø -1 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Tett snødrev. Dårlig til moderat sikt. Laber bris, frisk bris til liten kuling i kastene. Regn og sludd i lavereliggende strøk.

Tester

ECTP22@45cmQ3 Middels Går i brudd over hele blokka, men må bruke spaden bak blokka for at den skal skli ut. Ujevn bruddflate.

CTH23@45cmQ2 Middels

LBT@45cmQ2 Bryter lett, men noe ujevn bruddflate. Blokka glir ikke ut av seg selv.

Snødekke

155 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblemet forventes i mange heng og det vil kunne gå store skred, men det er vanskelig å løse ut skred. Ref. gjennomførte tester. Det er observert naturlig utløste skred, men dette er i lavere deler av terrenget. Skredfaren vil kunne øke dersom det blir ytterligere pålagring. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Mellom 700 moh og 100 moh Flere skred observert fra vei i naturlige skredbaner.

ObsID: 259628

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

06.03.2021 kl. 14:18

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 3 °C Kontraktsområdet (0moh) kl 14:18

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan få naturlig utløyste skred i høgda, men lite trulig dei når veg.. Uforandret skredfare neste døgn: Vermelding..

ObsID: 259603

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

05.03.2021 kl. 17:53

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Regn 1 °C Kontraktsområdet (0moh) kl 17:53 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vermelding. Varsomt. Egne oppservasjona.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 259483

Sunnmøre / Fjord

Snø

05.03.2021 kl. 16:00

861 moh

Daniel (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Daniel
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Daniel

Vær

0 °C 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Ekstremt dårlig sikt

Notater

Det øverste laget med nysnø løsna. Sjå vedlagt bilete

ObsID: 259481

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.03.2021 kl. 13:34

750 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Lommer med innblåst snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Varierande skiføre...
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot S. På toppane ligg det restar av gammalt snødekke. Spesielt synleg i skavlane.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Nærmare ein meter snø her
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

30 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm P MF 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ca 30 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør -2 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

ECTX God

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca 30 cm snø siste par dagane. Dette ligg på bar bakke langt opp på fjellet etter varmen den siste tida. Kor langt opp ein må for å finne gamalt snødekke varierar nok med kor ein er. Her ute er smelta ned opp mot 1000 mange plassar. Det ligg restar av gammalt snødekke lenger ned, på 700 i dag ligg det restar av gamle skavlar. Nysnøen er urørt ynder tregrensa. På ca 600 og oppover er det tydeleg at det var NV vind når det snøa. Mykje stein og busker. Lenger inn i regionen er det sannsynlegvis ikkje smelta så mykje, så her er nok forholda annleis med lågare snødekke med gammal snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind gir fare for flakskred. Kor dette er mogleg mtp høgde, tørr eg ikkje spekulere i for ein gangs skuld, eg har eg for dårlig grunnlag til å spekulere i det. det er nok stor forskjell ytterst oginnerst i regionen. Det skal dra seg til med vind utover kvelden og i morgon. Mtp nysnømengde vil nok str 3 vere mulig, og dermd FG 3 for dei mest utsatte plassane i regionen. Slik sitasjonen var i dag, trur eg at str 2 skred er mest sannsynleg her rundt Ørsta/Volda. Varslet faregrad er riktig Ikkje FG 3 der eg var i dag, men mtp utvikling og vind vil det nok dei mest utsette plassane i regionen stemme med fg3.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S Fant ingen plassar med skredproblem i dag. Der eg var var det FG1. Men på bakgrunn av snysnømendge og vind er det sannsynleg at høgare opp mot toppane, over ca 1000, er svakt lag laussnø, lett å løyse ut, str2. Kor langt ned dette er eit problem veit eg ikkje. Mesteparten av snøen ligg på bar bakke uten gliflate. Det er nok stor forskjell på ytterst og innerst i regionen.

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingenting observert, men har ikkje meir oversikt enn fråder eg var i dag

ObsID: 259444

Sunnmøre / Ålesund

Snø

05.03.2021 kl. 08:01

663 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

40 cm F/4F PP D, 15 cm 1F RG, 5 cm P MFcr

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -3 °C 1 m/s 100% skyer

Tester

LBT@40cm Sjikt mot 1F hardere snø

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Skredfarevurdering

Mye tørr snø, 40cm. Snøen virker å binde godt gammel snø. Det 1F harde laget nede i snødekke var ikke tilstede i skogen, kom fram rett over tregrensa. Gikk ikke høyere enn dette i dag så kan ikke si noe om hvordan det er videre oppover, men sannsynligvis mer vind i snøen. Mer snø og vind gir økt skredfare.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt.

ObsID: 259407

Sunnmøre / Fjord

Snø

04.03.2021 kl. 13:05

812 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sunderdal

Skredhendelse

4. mar 13:05 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 838 moh og sluttet på 679 moh Ubunden snø 50 m bred bruddkant Mer vind i høyden laster inn snø i brattheng. Der skredet gikk er det meget bratt og pleier ikke ligge snø.

ObsID: 259271

Sunnmøre / Fjord

Snø

04.03.2021 kl. 12:30

484 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

30 cm F PP D, 3 cm 4F PP M, 5 cm P MFcr W, 10 cm F MF W, 10 cm P MFcr W

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 100% skyer I skogen ingen vind. Over skogen 2-4m/s

Snødekke

30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Notater

Den nye snøen er veldig lett og ligger jevnt i skogen. Gammel snø gir god såle, men er en del steiner og røtter som er smeltet frem av mildværet som har vært den siste tiden. Nysnøen er så lett at selv med brede ski kjører man på det gamle snødekket

ObsID: 259262

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org