Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 04.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i nokre bratte heng. Unngå leområde kor det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygenedbør og vind frå nordvest gir fortsatt oppbygging av fokksnøflak i heng som ligg i le for nordleg vind. Ein skiløpar vil lett kunne løyse ut middels store skred i nokre bratte heng. Bygenedbør kan gi store lokale skilnadar i snømengde. Over 1300 moh. kan vedvarande svake lag av kantkorn framleis vere eit skredproblem. Vi antar at kantkornproblemet har lita utbreiing og berre kan finnast i dei høgaste fjellområda, men skred som vert løyst ut på kantkornlag kan bli store.
Mildvêr og regn har ført til snøsmelting og gjennomfukting av snødekket opp til om lag 800 moh. Over 1000 moh. ligg det nysnø og ferske fokksnøflak. I sona mellom er snødekket fuktig i varierande grad. Det er generelt lite snø i regionen.
I kuldeperioda i januar-februar vart det danna vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Mildvéret den siste tida har i stor grad nøytralisert disse laga, men høgt til fjells over 1300 moh. kan vedvarande svake lag framleis vere eit skredproblem.
Onsdag morgen var temperaturen på Roaldshornet (1050 moh) i Stranda -2 °C. Det blåste 6 m/s frå vest.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nord.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Fjord

Snø

04.03.2021 kl. 13:05

812 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sunderdal

Skredhendelse

4. mar 13:05 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 838 moh og sluttet på 679 moh Ubunden snø 50 m bred bruddkant Mer vind i høyden laster inn snø i brattheng. Der skredet gikk er det meget bratt og pleier ikke ligge snø.

ObsID: 259271

Sunnmøre / Fjord

Snø

04.03.2021 kl. 12:30

484 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 100% skyer I skogen ingen vind. Over skogen 2-4m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Notater

Den nye snøen er veldig lett og ligger jevnt i skogen. Gammel snø gir god såle, men er en del steiner og røtter som er smeltet frem av mildværet som har vært den siste tiden. Nysnøen er så lett at selv med brede ski kjører man på det gamle snødekket

Snøprofil

30 cm F PP D, 3 cm 4F PP M, 5 cm P MFcr W, 10 cm F MF W, 10 cm P MFcr W

ObsID: 259262

Sunnmøre / STRANDA

Snø

02.03.2021 kl. 15:31

1002 moh

RB@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 6 m/s fra SV ↗ Bite lite snø/is i lufta

Skredfarevurdering

2 Moderat Risiko for vått løssnø skred i øverste laget ned mot skaren i bratte heng. Mye nedbør i kommende dager.

Snødekke

110 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

Notater

Litt sugeføre fra plass till plass hvor vannet nokk ikke er drenert så godt bort, ellers artig våt løssnø

Tester

LBT Ingen brudd

Snøprofil

8 cm F MF S, 2 cm 1F MFcr W, 15 cm 1F RG W, 55 cm K MFcr, 30 cm 1F MF W Finkorna snø holder på å bli gjennomvåt, men der var god binding mellom laga ned til den knivharde snøen. Alle skarelag blir brudd opp etterhvert og ingen kantkorn/begerkrystal er igjen på bakken. Fannt begerkrystal og svære kantkorn ved bakken under 165 cm snø i et heng mot vest i ca 1100 moh to dager før.

ObsID: 258813

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

02.03.2021 kl. 14:21

1005 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1300 moh Skal bli kaldare så vil ligge på 700 og opp tippar eg ila onsdagkveld

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1200 moh og 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 600 moh

Vær

Yr 2 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Lettare enn forventa. Skodde i fjella.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Kunne vore fg1 i dag for min del. Vårlege forhold. Fuktig smelteomvandla snø oppt til minst 1300. Har vore mykje nedbør som regn siste døgn. Men snøen drenerer bra. Men kunne tenkt med at d kan hope seg opp over nokre skarelag ein eller annan stad. Kaldare temperatur vil stabilisere all fuktig snø ytterlegare. Skredfaren vil vere avgjort av nysnømengde og vind. Men ting set seg kjapt i mildt vær. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Svært avsmelta opp til 900 moh. Opne store bekka opp til 700. Gjennomfukta snø på 1000

Tester

LBT@65cmQ3 Smelteomvandla men i eit lag som var vesentleg lausare enn det overliggande. Fleire intakte skarelag over og under. Resta av kantkorn er smelteomvandla men fortsatt lause.

Snøprofil

15 cm 4F MF, 4 cm P MFcr, 20 cm 1F MF, 20 cm 1F MF, 5 cm F MF, 20 cm 4F MF, 5 cm P MFcr, 10 cm 1F MF

ObsID: 258829

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org