Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 19.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett å løse ut skred i leheng. Vær svært varsom der vinden har flyttet snøen og dannet flak. Fokksnø har lagt seg over et vedvarende svakt lag av kantkornet snø. Fjernutløsning er sannsynlig. Vedvarende svake lag stabiliseres sakte så det er all grunn til å være forsiktig. Det oppfordres til svært konservative veivalg. Temperaturstigning vil svekke snødekket og kan gi naturlig utløste flakskred i fjellet og våte skred i lavereliggende områder som har nok snø. Særlig hvis solen ligger på.
Kraftig vind fra sørøst har blåst vekk snøen fra rygger, skar og topper og dannet ustabile fokksnøflak i mange himmelretninger. Fokksnøflakene varierer i størrelse og hardhet avhengig av hvordan vinden har tatt.
Kuldeperioden i begynnelsen av februar har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Det er i øyeblikket lettest å løse ut skred der det ligger kantkornet snø rett under fokksnøen. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning.
Sol og mildvær etter helga har påvirket snøoverflaten og skapt skarelag/fuktig snø i lavereliggende områder og i bratte solhellinger. Snødekket er generelt tynt for årstiden.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Fjord

Snø

19.02.2021 kl. 15:55

740 moh

erlendh (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

19 cm F/1F RG 1 mm D, 18 cm 4F FC 2 mm D, 25 cm K MFcr 3 mm D

Snødekke

0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Ubunden snø i skoggrensen. Men heilt avblåst og hardt over skogen.

ObsID: 256628

Sunnmøre / Fjord

Snø

19.02.2021 kl. 10:08

1253 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  callewernhoff Kommentar:  Antatt brottkant mitt i henget.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ

ObsID: 256495

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.02.2021 kl. 16:22

729 moh

Urax (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Urax

Skredhendelse

18. feb 14:22 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Kantkornet snø under skarelag 15 cm høy og 10 m bred bruddkant I renne eller forsenkning To små test sluttningar som släppte. Högre opp litt snödrev. Inga naturliga skred observerade.

ObsID: 256391

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

18.02.2021 kl. 15:02

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjella. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Nautvik (700moh) kl 15:03

ObsID: 256380

Sunnmøre / Fjord

Snø

18.02.2021 kl. 13:17

485 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Opp mot Eidshornet sett fra Fv. 63 i Indreeidsdalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Opp mot Skorene (østsida av dalen) sett fra Fv. 63 i Indreeidsdalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Opp mot Eidshornet (vestsida av dalen) sett fra Fv. 63 i Indreeidsdalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Mot Dalsnibba og Geirangerfjellet sett fra Fv. 63 på Korsmyra

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterke vindkast fra sør/sørøst og mye snøfokk på toppene og i fjellsidene.

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet observert i de kjente skredløpene

Snødekke

Generelt lite snø for årstiden. Mindre snø i indre deler enn i midtre og ytre deler av regionen.

ObsID: 256342

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.02.2021 kl. 16:16

432 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  40m forplantning. Hele henget. Liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Svært lett å løse ut der flakene er myke. I høyden og der den transporterte snøen er mer slipt og flakene er hardere skal det nok mer til. Jeg fikk ikke noe særlig respons høyere oppe enn 700moh, men det var nok også litt pga formasjonene der jeg var. Kan nok gå ganske store skred str 3+ i de rette formasjonene hvis det er stort nok henteområde. Så str 3 i noen og str 2 i mange tenker jeg. Vær særlig obs på overgang mellom mykt og hardt flak. I alle testheng der fokksnøen var myk kollapset den nedføykede overflatekanten i det første skrittet inn på flaket, og da gikk flaket i hele henget.

ObsID: 256161

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.02.2021 kl. 16:11

430 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Drønn med en gang man kommer inn på flak i le mot NV. Forplanter seg her i hele henget der flaket var tilstedet, 20m.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 256159

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

17.02.2021 kl. 15:51

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjella. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile vermeldingar og øvrige observasjoner i felt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Ljoselva (700moh) kl 15:52

ObsID: 256149

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.02.2021 kl. 15:42

147 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Årets første fra Lafjellet. Kun våte(?) løssnøskred pga solinnstråling og varme. Ikke gått noen flak her som dere ser, annet enn begynnende glideskred til venstre i bildet.

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst S

ObsID: 256147

Sunnmøre / STRANDA

Snø

17.02.2021 kl. 12:07

937 moh

Jostein_hivolda@naturguide (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jostein_hivolda@naturguide

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Utløst av skiløper. Ingen skade skjedd. 15-25cm flak

ObsID: 256061

Sunnmøre / Fjord

Snø

17.02.2021 kl. 10:30

930 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  skred utløst av snøscooter
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  skredområdet inntegnet av de som løste ut skredet

Notater

Kilde for info og bilder er personene som utløste skredet.

Ulykke/hendelse

Skred utløst av snøscooter. En snøscooter ført ca 1 meter nedover i skredmassene. Snøscooter måtte delvis graves ut av skredmassene. Ingen personskader. 2 snøscootere i området og begge returnerte på egenhånd. Snøscooterne var på vei innover i fjellet ifbm arbeid. Snø Person skredtatt, uten skader Snøskuter

Skredhendelse

17. feb 10:30 (+01:00) Skredet startet på 962 moh og sluttet på 915 moh

ObsID: 256130

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.02.2021 kl. 17:00

1036 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  callewernhoff

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Vind fra SØ skaper fokksnø flak i NW på surface facets (den snøn vi hatt på overfalte i 2 uker nu). Kan vi se store skred gå till brudd på skare av gammel snø dypt i snødekket på søndag da det er forventa mye regn i regionen?

Vær

8 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Transport av snø i højden både søndag och idag på dette stedet.

Skredhendelse

16. feb 17:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng NV-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 15 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder Ski cut

Tester

CTV@15cmQ1 Dårlig 2 st CT som gått till brud vid saging av bak-kant

CTV@15cmQ1

ECTP8@15cmQ1 Dårlig Kantkorn i det svake laget, det svake laget er den snøen vi hatt på overflaten nu i 2 ukers kallt vær

Snøprofil

3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255953

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

16.02.2021 kl. 16:01

738 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  PetterHorthe Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  PetterHorthe Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Vær forsiktig der hvor det ligger fokksnø. Fokksnøen har dannet harde flak som sklir lett på kantkornet snø under. Der hvor det ikke er dannet fokksnøflak vil faregraden være lavere. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra S ↑ Delvis skyet, 3 grader på parkeringa. Klarvær mot øst og mørkere mot vest.

Snøprofil

9 cm 1F RG D, 0,5 cm F FC 2 mm D, 10 cm F RG D Kun øverste del av snødekke.

Tester

ECTP4@9cmQ2 Dårlig Q1/Q2 brudd. Oppsøkte leformasjon med fersk innblåst fokksnø.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr I sørsiden opp mot sætrefjellet har sola og varmen påvirket snøen.

ObsID: 255927

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.02.2021 kl. 15:28

712 moh

Stinerindal (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stinerindal Kommentar:  Løsnet skavl, Flakskred, ca. 100 meter bruddkant
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stinerindal

Skredhendelse

16. feb 12:30 (+01:00) Skavlfall Ukjent Ukjent SV-vendt Skredet startet på 711 moh og sluttet på 711 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 255899

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.02.2021 kl. 13:00

846 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Sørvestvendt side. Vindpåvirkning i toppen, men skjermet lenger nede.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  CTH28 Q1@60cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Underside av blokk som løsnet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Kantkorn fra toppen av skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  ECT. Ingen respons etter 30 slag, men dro ut blokken med hånden og fikk plan og jevn bruddflate over skarelag @60cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør Adskillig mildere utover dagen i dag. 6+ på Sjøholt kl. 15:30.

Tester

ECTP30@60cmQ1 Middels Gjorde ECT for å sjekke kankornlag over skare igjen. Var også nå vanskelig å påvirke. Fikk ingen respons etter 30 slag, men klarte å dra ut hele søylen med bare medium håndkraft i skjær, med glatt Q1 brudd over hele flaten.

CTH28@60cmQ1 Middels Fikk respons i kantkornlag over skare. Skulle mye til for å påvirke, men gikk glatt når det først kom.

Snøprofil

30 cm F DF, 20 cm 4F RG, 10 cm F FC, 10 cm K MFcr, 10 cm F MF 2 tester knyttet til snøprofilen Mye vindpåvirkning i området. Mange sider er helt vinddunket. Fjellsiden vi var i hadde fremdeles løs og fin kjøresnø, men tegn til myk flakdannelse og noe vindskare helt øverst. For øvrig ingen tegn ferske nedføykete svake lag akkurat her.

ObsID: 255950

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

16.02.2021 kl. 12:54

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjella. Stabilt vær. Uforandret skredfare neste døgn: Værvarsel og øvrige observasjoner i felt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 2 °C Nautvik (700moh) kl 12:55

ObsID: 255848

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.02.2021 kl. 12:30

971 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Q2 @7cm
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Skyer i ytre
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Tilnærmet skyfritt i indre strøk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Flere S/SØ vendte løssnøskred med lange utløp
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Avblåste rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Lokal oppsprekking rundt skia, men ikke skytende sprekker.

Faretegn

Rask temperaturstigning Varm vind i dag. Temperaturen økte fra -2 i tregrensa til -0,8 på 1050moh. Mildere i dag enn i går.

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 7 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Mer skyet i ytre strøk. Varierende vindstyrke, tidvis 7m/s, tidvis vindstille.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 1200 moh Flere løssnøskred i bratt terreng, noen str.2 med lang utløpslengde og noen str.1. Vet ikke når de har gått, men tipper de har gått ifbm temperaturøkning i går eller i dag, eller solinnstråling i helga.

Snøprofil

7 cm P RG/FC 1 mm D, 12 cm 4F FC/DF 1 mm D, 35 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm K MFcr D -6,4 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 1 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm

Tester

LBT@7cmQ2 Brudd i nedføyket lag av kantkorn ved isolering. Snøen over skarelaget ble ødelagt ved stor tilleggsbelastning, men hang ikke sammen.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tidvis lett/moderat snøfokk fra SØ. Snøoverflaten består av vekselsvis myke, harde flak og løs kantkornet snø. Flakene sprekker opp lokalt rundt skia, ingen skytende sprekker. Det ligger mest snø i forsenkninger. Rygger er avblåste og en del stein stikker fram. Gammel skare er avblåst og synlig noen steder på rygger.

ObsID: 255861

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.02.2021 kl. 11:20

779 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV

Snøprofil

-8 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -6,5 °C @ 30 cm, -6,6 °C @ 40 cm, -6,6 °C @ 50 cm, -6,3 °C @ 70 cm, -5,9 °C @ 80 cm, -5,4 °C @ 90 cm

Tester

LBT@4cmQ3 Brudd ved middels tilleggsbelastning i tykt lag med nedføyket løs snø, klarer ikke å se kant i dette laget. Får Q3 brudd når setter spadebladet bak blokka og skyver mot meg med stor kraft. Brudd i løsere kantkornlag @70cm som er i ferd med å bli nedbrutt.

ObsID: 255819

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.02.2021 kl. 11:11

801 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Løssnøskred med langt utløp
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Avblåst på rygger, snøfokk
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  hilde@svv

Skredfarevurdering

2 Moderat Har gått i NV til V sektor opp til 1050moh. I skogen er snøen fortsatt løs, myke fokksnøflak fra skoggrensa og opp. Ingen skytende sprekker eller drønn observert, og flaka bryter kun rundt skia. Nesten bart på enkelte rygger. Tester på fokksnøflaka viser noen steder Q2 brudd andre steder Q3 ved isolering eller liten dask. Har også observert flere løssnøskred i SØ vendte bratte heng, hvor noen er str 2, lange utløp helt ned i skogen. Usikker på når disse har løsnet. Mer vind vil gi mer pålagring. Mildere temperatur gir mindre temperaturgradient i snøpakka. Liten gradient gjør at kantkorna sakte nedbrytes. Samtidig gir mildere temperaturer svekkelse av bindinger i snødekket. Varslet faregrad er for høy For høy faregrad etter det vi har observert i dag, men ser det er meldt vind utover dagen, og vi observerte også snøfokk

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ over 1100 moh Vi har observert mange str 1 og noen str 2 (basert på lange utløp)løssnøskred i bratt SØ vendte heng. Løsneområde på 1100 moh men går ned til skogen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Bryter lett, men ikke glatt (Q2)

Snøprofil

4 cm P RG D, 25 cm 4F FC/DFdc Øvre del, 20 cm 1F RGxf 2 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm P FCxr 2 mm D

Tester

LBT@4cmQ3 Brudd ved lite dask med spaden. Bruddet går i overgang med blanding av kant og delvis nedbrutt

ObsID: 255821

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.02.2021 kl. 10:00

536 moh

Sigbjørn.Grøthornetsvenner (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sigbjørn.Grøthornetsvenner Kommentar:  Laussnøskred fra Vardehornet, gått nokre småtteri siste dagene, var betydelig større idag på formiddagen enn i går ettermiddag.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sigbjørn.Grøthornetsvenner Kommentar:  Kjente fonnjøl for oss på Sætre, ferske laussnøskred som samla seg til ei større skredtunge ned i aktuelle jøl. Her ser det ut til at det har samla seg ein del snø idag, skredtunga er betydelig lengre ned mot fjorden enn det den var tidligere denne veka, sannsynligvis gått på formiddagen ein gong.

Skredhendelse

16. feb 12:45 (+01:00)

ObsID: 255840

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org