Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 18.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Noen naturlig utløste skred forventes. Hold god avstand til alle løsne- og utløpsområder for snøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT TORSDAG: Svært krevende forhold. Sterk vind fra SØ onsdag førte til mange fokksnøflak over et vedvarende svakt lag av kantkornet snø som fortsatt er svært lette å løse ut. Økende vind torsdag vil føre til enda flere fokksnøflak. Litt stigende temperatur bidrar også til å destabilisere snødekket. Fjernutløsning er sannsynlig og skred kan gå naturlig. Det oppfordres til svært konservative veivalg i dagene som kommer. Der vinden ikke flytter eller har flyttet snø vil skredfaren være lavere.
Mandag kom det et lite dryss med nysnø over store mengder overflatekantkorn. Kraftig vind fra sørøst har blåst vekk snøen fra rygger og topper og dannet ferske flak i mange himmelretninger. Snødekket er generelt tynt for årstiden. Siste store snøfall kom i slutten av januar. Kaldt klart vær i to uker etter dette har omdannet mye av snøen til kantkorn. Dette har vært den løse fine snøen for skikjøring den siste tiden, men er også det svake laget i dagens skredproblem.
Det ligger kantkorn i eller nær overflaten overalt etter en lang kuldeperiode. Dette blir nå føyket ned og er svært sensitivt. Det finnes også kantkorn dypere i snødekket som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning. Dette kan også bli svekket ved temperaturstigning.
Observatør melder onsdag den 17 om svært sensitive forhold ved Skarvatnet i Oppdal. Alle heng med fersk fokksnø over 30 grader løses ut hvis de berøres. Det ble tirsdag rapportert om et middels stort skiløperutløst skred i Stølbekken over Vognillan.
OPPDATERING TORSDAG: Observasjoner viser at det torsdag er igjen mindre snø tilgjengelig for vinden å ta tak i enn først antatt.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-14 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.02.2021 kl. 16:22

729 moh

Urax (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Urax

Skredhendelse

18. feb 14:22 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Kantkornet snø under skarelag 15 cm høy og 10 m bred bruddkant I renne eller forsenkning To små test sluttningar som släppte. Högre opp litt snödrev. Inga naturliga skred observerade.

ObsID: 256391

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

18.02.2021 kl. 15:02

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjella. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Nautvik (700moh) kl 15:03

ObsID: 256380

Sunnmøre / Fjord

Snø

18.02.2021 kl. 13:17

485 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Opp mot Eidshornet sett fra Fv. 63 i Indreeidsdalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Opp mot Skorene (østsida av dalen) sett fra Fv. 63 i Indreeidsdalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Opp mot Eidshornet (vestsida av dalen) sett fra Fv. 63 i Indreeidsdalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Mot Dalsnibba og Geirangerfjellet sett fra Fv. 63 på Korsmyra

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterke vindkast fra sør/sørøst og mye snøfokk på toppene og i fjellsidene.

Snødekke

Generelt lite snø for årstiden. Mindre snø i indre deler enn i midtre og ytre deler av regionen.

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet observert i de kjente skredløpene

ObsID: 256342

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.02.2021 kl. 16:16

432 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  40m forplantning. Hele henget. Liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Svært lett å løse ut der flakene er myke. I høyden og der den transporterte snøen er mer slipt og flakene er hardere skal det nok mer til. Jeg fikk ikke noe særlig respons høyere oppe enn 700moh, men det var nok også litt pga formasjonene der jeg var. Kan nok gå ganske store skred str 3+ i de rette formasjonene hvis det er stort nok henteområde. Så str 3 i noen og str 2 i mange tenker jeg. Vær særlig obs på overgang mellom mykt og hardt flak. I alle testheng der fokksnøen var myk kollapset den nedføykede overflatekanten i det første skrittet inn på flaket, og da gikk flaket i hele henget.

ObsID: 256161

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.02.2021 kl. 16:11

430 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Drønn med en gang man kommer inn på flak i le mot NV. Forplanter seg her i hele henget der flaket var tilstedet, 20m.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 256159

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

17.02.2021 kl. 15:51

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjella. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile vermeldingar og øvrige observasjoner i felt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Ljoselva (700moh) kl 15:52

ObsID: 256149

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.02.2021 kl. 15:42

147 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Årets første fra Lafjellet. Kun våte(?) løssnøskred pga solinnstråling og varme. Ikke gått noen flak her som dere ser, annet enn begynnende glideskred til venstre i bildet.

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst S

ObsID: 256147

Sunnmøre / STRANDA

Snø

17.02.2021 kl. 12:07

937 moh

Jostein_hivolda@naturguide (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jostein_hivolda@naturguide

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Utløst av skiløper. Ingen skade skjedd. 15-25cm flak

ObsID: 256061

Sunnmøre / Fjord

Snø

17.02.2021 kl. 10:30

930 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  skred utløst av snøscooter
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  skredområdet inntegnet av de som løste ut skredet

Notater

Kilde for info og bilder er personene som utløste skredet.

Ulykke/hendelse

Skred utløst av snøscooter. En snøscooter ført ca 1 meter nedover i skredmassene. Snøscooter måtte delvis graves ut av skredmassene. Ingen personskader. 2 snøscootere i området og begge returnerte på egenhånd. Snøscooterne var på vei innover i fjellet ifbm arbeid. Snø Person skredtatt, uten skader Snøskuter

Skredhendelse

17. feb 10:30 (+01:00) Skredet startet på 962 moh og sluttet på 915 moh

ObsID: 256130

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.02.2021 kl. 17:00

1036 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  callewernhoff

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Vind fra SØ skaper fokksnø flak i NW på surface facets (den snøn vi hatt på overfalte i 2 uker nu). Kan vi se store skred gå till brudd på skare av gammel snø dypt i snødekket på søndag da det er forventa mye regn i regionen?

Vær

8 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Transport av snø i højden både søndag och idag på dette stedet.

Tester

CTV@15cmQ1 Dårlig 2 st CT som gått till brud vid saging av bak-kant

CTV@15cmQ1

ECTP8@15cmQ1 Dårlig Kantkorn i det svake laget, det svake laget er den snøen vi hatt på overflaten nu i 2 ukers kallt vær

Skredhendelse

16. feb 17:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng NV-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 15 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder Ski cut

Snøprofil

3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255953

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

16.02.2021 kl. 16:01

738 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  PetterHorthe Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  PetterHorthe Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Vær forsiktig der hvor det ligger fokksnø. Fokksnøen har dannet harde flak som sklir lett på kantkornet snø under. Der hvor det ikke er dannet fokksnøflak vil faregraden være lavere. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr I sørsiden opp mot sætrefjellet har sola og varmen påvirket snøen.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra S ↑ Delvis skyet, 3 grader på parkeringa. Klarvær mot øst og mørkere mot vest.

Tester

ECTP4@9cmQ2 Dårlig Q1/Q2 brudd. Oppsøkte leformasjon med fersk innblåst fokksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N

Snøprofil

9 cm 1F RG D, 0,5 cm F FC 2 mm D, 10 cm F RG D Kun øverste del av snødekke.

ObsID: 255927

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.02.2021 kl. 15:28

712 moh

Stinerindal (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stinerindal Kommentar:  Løsnet skavl, Flakskred, ca. 100 meter bruddkant
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stinerindal

Skredhendelse

16. feb 12:30 (+01:00) Skavlfall Ukjent Ukjent SV-vendt Skredet startet på 711 moh og sluttet på 711 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 255899

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.02.2021 kl. 13:00

846 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Sørvestvendt side. Vindpåvirkning i toppen, men skjermet lenger nede.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  CTH28 Q1@60cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Underside av blokk som løsnet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Kantkorn fra toppen av skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  ECT. Ingen respons etter 30 slag, men dro ut blokken med hånden og fikk plan og jevn bruddflate over skarelag @60cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør Adskillig mildere utover dagen i dag. 6+ på Sjøholt kl. 15:30.

Tester

ECTP30@60cmQ1 Middels Gjorde ECT for å sjekke kankornlag over skare igjen. Var også nå vanskelig å påvirke. Fikk ingen respons etter 30 slag, men klarte å dra ut hele søylen med bare medium håndkraft i skjær, med glatt Q1 brudd over hele flaten.

CTH28@60cmQ1 Middels Fikk respons i kantkornlag over skare. Skulle mye til for å påvirke, men gikk glatt når det først kom.

Snøprofil

30 cm F DF, 20 cm 4F RG, 10 cm F FC, 10 cm K MFcr, 10 cm F MF 2 tester knyttet til snøprofilen Mye vindpåvirkning i området. Mange sider er helt vinddunket. Fjellsiden vi var i hadde fremdeles løs og fin kjøresnø, men tegn til myk flakdannelse og noe vindskare helt øverst. For øvrig ingen tegn ferske nedføykete svake lag akkurat her.

ObsID: 255950

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

16.02.2021 kl. 12:54

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjella. Stabilt vær. Uforandret skredfare neste døgn: Værvarsel og øvrige observasjoner i felt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 2 °C Nautvik (700moh) kl 12:55

ObsID: 255848

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.02.2021 kl. 12:30

971 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Q2 @7cm
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Skyer i ytre
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Tilnærmet skyfritt i indre strøk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Flere S/SØ vendte løssnøskred med lange utløp
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Avblåste rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Lokal oppsprekking rundt skia, men ikke skytende sprekker.

Faretegn

Rask temperaturstigning Varm vind i dag. Temperaturen økte fra -2 i tregrensa til -0,8 på 1050moh. Mildere i dag enn i går.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tidvis lett/moderat snøfokk fra SØ. Snøoverflaten består av vekselsvis myke, harde flak og løs kantkornet snø. Flakene sprekker opp lokalt rundt skia, ingen skytende sprekker. Det ligger mest snø i forsenkninger. Rygger er avblåste og en del stein stikker fram. Gammel skare er avblåst og synlig noen steder på rygger.

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 7 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Mer skyet i ytre strøk. Varierende vindstyrke, tidvis 7m/s, tidvis vindstille.

Tester

LBT@7cmQ2 Brudd i nedføyket lag av kantkorn ved isolering. Snøen over skarelaget ble ødelagt ved stor tilleggsbelastning, men hang ikke sammen.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 1200 moh Flere løssnøskred i bratt terreng, noen str.2 med lang utløpslengde og noen str.1. Vet ikke når de har gått, men tipper de har gått ifbm temperaturøkning i går eller i dag, eller solinnstråling i helga.

Snøprofil

7 cm P RG/FC 1 mm D, 12 cm 4F FC/DF 1 mm D, 35 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm K MFcr D -6,4 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 1 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm

ObsID: 255861

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.02.2021 kl. 11:20

779 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV

Tester

LBT@4cmQ3 Brudd ved middels tilleggsbelastning i tykt lag med nedføyket løs snø, klarer ikke å se kant i dette laget. Får Q3 brudd når setter spadebladet bak blokka og skyver mot meg med stor kraft. Brudd i løsere kantkornlag @70cm som er i ferd med å bli nedbrutt.

Snøprofil

-8 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -6,5 °C @ 30 cm, -6,6 °C @ 40 cm, -6,6 °C @ 50 cm, -6,3 °C @ 70 cm, -5,9 °C @ 80 cm, -5,4 °C @ 90 cm

ObsID: 255819

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.02.2021 kl. 11:11

801 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Løssnøskred med langt utløp
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Avblåst på rygger, snøfokk
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  hilde@svv

Skredfarevurdering

2 Moderat Har gått i NV til V sektor opp til 1050moh. I skogen er snøen fortsatt løs, myke fokksnøflak fra skoggrensa og opp. Ingen skytende sprekker eller drønn observert, og flaka bryter kun rundt skia. Nesten bart på enkelte rygger. Tester på fokksnøflaka viser noen steder Q2 brudd andre steder Q3 ved isolering eller liten dask. Har også observert flere løssnøskred i SØ vendte bratte heng, hvor noen er str 2, lange utløp helt ned i skogen. Usikker på når disse har løsnet. Mer vind vil gi mer pålagring. Mildere temperatur gir mindre temperaturgradient i snøpakka. Liten gradient gjør at kantkorna sakte nedbrytes. Samtidig gir mildere temperaturer svekkelse av bindinger i snødekket. Varslet faregrad er for høy For høy faregrad etter det vi har observert i dag, men ser det er meldt vind utover dagen, og vi observerte også snøfokk

Tester

LBT@4cmQ3 Brudd ved lite dask med spaden. Bruddet går i overgang med blanding av kant og delvis nedbrutt

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ over 1100 moh Vi har observert mange str 1 og noen str 2 (basert på lange utløp)løssnøskred i bratt SØ vendte heng. Løsneområde på 1100 moh men går ned til skogen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Bryter lett, men ikke glatt (Q2)

Snøprofil

4 cm P RG D, 25 cm 4F FC/DFdc Øvre del, 20 cm 1F RGxf 2 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm P FCxr 2 mm D

ObsID: 255821

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.02.2021 kl. 10:00

536 moh

Sigbjørn.Grøthornetsvenner (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sigbjørn.Grøthornetsvenner Kommentar:  Laussnøskred fra Vardehornet, gått nokre småtteri siste dagene, var betydelig større idag på formiddagen enn i går ettermiddag.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sigbjørn.Grøthornetsvenner Kommentar:  Kjente fonnjøl for oss på Sætre, ferske laussnøskred som samla seg til ei større skredtunge ned i aktuelle jøl. Her ser det ut til at det har samla seg ein del snø idag, skredtunga er betydelig lengre ned mot fjorden enn det den var tidligere denne veka, sannsynligvis gått på formiddagen ein gong.

Skredhendelse

16. feb 12:45 (+01:00)

ObsID: 255840

Sunnmøre / STRANDA

Snø

15.02.2021 kl. 16:00

1205 moh

Torgeir Kismul Matre (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torgeir Kismul Matre
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torgeir Kismul Matre

Ulykke/hendelse

Nei. Snø Topptur

Skredhendelse

15. feb 16:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 1198 moh og sluttet på 1190 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 50 m bred bruddkant Nær rygg Køyrde ned sørvestvendt rygg på rundt 20-25 grader. Løyser ut skred under oss i brattare terreng ca 5-7m frå skikøyrar. Blokktjukkelse på opp til 30cm i skredet. Det var tydeleg fokksnødanning på toppen/ryggen og ca ned til 1100m. Såg ut til at det hadde lasta inn i vest frå aust. Ubunden snø i bekkedal vest for Fossenibba frå ca.1100 moh og heilt ned.

ObsID: 255703

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.02.2021 kl. 15:06

770 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mykje teikn på vind. Alt av laus snø har blåst av ryggar og ned på stein og mose. Sørlege vindar, her SV.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot ø. Avblåste ryggar og knausar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Lommer med restar av laussnø F-4F
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Stor variasjon i snøoverflate
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Alt av laussnø har blitt flytta på, primært mot NØ-NV. Sannsynlegvis er det meir reaksjon i svakt laghøgare opp og lenger inn i regionen med litt kaldare forhold. Str 3 mulig. Skiftande vindretningar vil kunne gje leheng også i fleire sektorar (V -SV) Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Frå ca 250 3 cm nysnø på hard underlag. Pakka er påvirka av mildvær, opp til i alle fall 400. Varierande snøoverflate over skogen. Restar av laussnø i skjerma lommer, fokksnø (1F-4F) i leheng og avblåst ned på stein på ryggar frå S. Det meste som kunne bli flytta har blitt flytta i løpet av natta. Såg ingen snøfokk på toppane, på tross av ein del vind. Generelt lite snø i høgda (30 -50cm), men masse (fleire meter) i søkk og renner.

Vær

Snø -2 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett regn opp til ca 250, lette snøbyger over. Ca 3cm nysnø på bakken. Ca 6ms på 800, meir i kasta. Overskya og vind frå S.

Tester

ECTN11@10cmQ3 God

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Såg ingen ferske skred, men har ikkje meir oversikt enn det eg såg frå dette fjellet i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm F FC 1 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm 4F RG/FC 1 mm D, 10 cm P MF 1 mm M -1 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 35 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255768

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

15.02.2021 kl. 13:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær no og stabile meldinger. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding og øvrige observasjoner i felt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 2 °C Rossetvik (700moh) kl 13:22 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 255645

Sunnmøre / Rossetvikane

Snø

15.02.2021 kl. 06:54

35 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

15. feb 06:54 (+01:00) Snø på FV5890 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 255767

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org