Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 16.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Unngå ferdsel i skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning fra SØ vil føre til at det dannes enda flere ferske ustabile fokksnøflak som ligger på et vedvarende svakt lag av kantkornet snø. Skred kan løses ut av en enkelt person i alle himmelretninger, men heng i le for SØ vil være aller mest utsatt. Fjernutløsning er mulig. Flak som ligger på rim eller kantkorn stabiliseres svært sakte.
Snøoverflaten på rygger og i skar er preget av vind i varierende grad, men det finnes også mange steder i terrenget med løs snø og fint skiføre. Mange steder består det flotte skiføret av løs kantkornet snø. I bratte solsider har snøoverflaten noen steder blitt påvirket av sola. Der det har blitt dannet solskare må vi følge med på mtp kantkonutvikling rundt skarelaget hvis det fortsetter med kaldt vær.
Det finnes generelt svært mye kantkornet snø i snødekket etter en lang kuldeperiode. Det er lettest å løse ut skred der det ligger flak av fokksnø over løs kantkoret snø. Det finnes også er et tydelig og tykt lag med kantkornet snø dypere i snødekket som er vanskelig å påvirke. Dette er mest fremtredende rundt skoggrensa og opp til ca 800 moh. I formasjoner som samla snø tidlig på vinteren kan dette dype svake laget finnes helt opp til fjelltopphøyde.
Flere skredhendelser i helga viser at det er fullt mulig å løse ut skred for en enkelt person. Det ble også observert skred helt ut i havgapet på fjell som vanligvis ikke er forbundet med skredfare.
Det ble stedvis rapportert om snøfokk søndag. Mandag formiddag er det rolig vind, lett snøvær og "varmere" enn vi har vært vant til den siste tiden, men fortsatt er det minusgrader nesten til havnivå.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.02.2021 kl. 17:00

1036 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  callewernhoff

Vær

8 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Transport av snø i højden både søndag och idag på dette stedet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Vind fra SØ skaper fokksnø flak i NW på surface facets (den snøn vi hatt på overfalte i 2 uker nu). Kan vi se store skred gå till brudd på skare av gammel snø dypt i snødekket på søndag da det er forventa mye regn i regionen?

Skredhendelse

16. feb 17:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng NV-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 15 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder Ski cut

Tester

CTV@15cmQ1 Dårlig 2 st CT som gått till brud vid saging av bak-kant

CTV@15cmQ1

ECTP8@15cmQ1 Dårlig Kantkorn i det svake laget, det svake laget er den snøen vi hatt på overflaten nu i 2 ukers kallt vær

Snøprofil

3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255953

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

16.02.2021 kl. 16:01

738 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  PetterHorthe Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  PetterHorthe Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr I sørsiden opp mot sætrefjellet har sola og varmen påvirket snøen.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra S ↑ Delvis skyet, 3 grader på parkeringa. Klarvær mot øst og mørkere mot vest.

Skredfarevurdering

Vær forsiktig der hvor det ligger fokksnø. Fokksnøen har dannet harde flak som sklir lett på kantkornet snø under. Der hvor det ikke er dannet fokksnøflak vil faregraden være lavere. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP4@9cmQ2 Dårlig Q1/Q2 brudd. Oppsøkte leformasjon med fersk innblåst fokksnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N

Snøprofil

9 cm 1F RG D, 0,5 cm F FC 2 mm D, 10 cm F RG D Kun øverste del av snødekke.

ObsID: 255927

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.02.2021 kl. 15:28

712 moh

Stinerindal (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stinerindal Kommentar:  Løsnet skavl, Flakskred, ca. 100 meter bruddkant
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stinerindal

Skredhendelse

16. feb 12:30 (+01:00) Skavlfall Ukjent Ukjent SV-vendt Skredet startet på 711 moh og sluttet på 711 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 255899

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.02.2021 kl. 13:00

846 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Sørvestvendt side. Vindpåvirkning i toppen, men skjermet lenger nede.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  CTH28 Q1@60cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Underside av blokk som løsnet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Kantkorn fra toppen av skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  ECT. Ingen respons etter 30 slag, men dro ut blokken med hånden og fikk plan og jevn bruddflate over skarelag @60cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP30@60cmQ1 Middels Gjorde ECT for å sjekke kankornlag over skare igjen. Var også nå vanskelig å påvirke. Fikk ingen respons etter 30 slag, men klarte å dra ut hele søylen med bare medium håndkraft i skjær, med glatt Q1 brudd over hele flaten.

CTH28@60cmQ1 Middels Fikk respons i kantkornlag over skare. Skulle mye til for å påvirke, men gikk glatt når det først kom.

Vær

Ikke nedbør Adskillig mildere utover dagen i dag. 6+ på Sjøholt kl. 15:30.

Snøprofil

30 cm F DF, 20 cm 4F RG, 10 cm F FC, 10 cm K MFcr, 10 cm F MF 2 tester knyttet til snøprofilen Mye vindpåvirkning i området. Mange sider er helt vinddunket. Fjellsiden vi var i hadde fremdeles løs og fin kjøresnø, men tegn til myk flakdannelse og noe vindskare helt øverst. For øvrig ingen tegn ferske nedføykete svake lag akkurat her.

ObsID: 255950

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

16.02.2021 kl. 12:54

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Nautvik (700moh) kl 12:55

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjella. Stabilt vær. Uforandret skredfare neste døgn: Værvarsel og øvrige observasjoner i felt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255848

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.02.2021 kl. 12:30

971 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Q2 @7cm
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Skyer i ytre
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Tilnærmet skyfritt i indre strøk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Flere S/SØ vendte løssnøskred med lange utløp
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Avblåste rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Lokal oppsprekking rundt skia, men ikke skytende sprekker.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 1200 moh Flere løssnøskred i bratt terreng, noen str.2 med lang utløpslengde og noen str.1. Vet ikke når de har gått, men tipper de har gått ifbm temperaturøkning i går eller i dag, eller solinnstråling i helga.

Tester

LBT@7cmQ2 Brudd i nedføyket lag av kantkorn ved isolering. Snøen over skarelaget ble ødelagt ved stor tilleggsbelastning, men hang ikke sammen.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tidvis lett/moderat snøfokk fra SØ. Snøoverflaten består av vekselsvis myke, harde flak og løs kantkornet snø. Flakene sprekker opp lokalt rundt skia, ingen skytende sprekker. Det ligger mest snø i forsenkninger. Rygger er avblåste og en del stein stikker fram. Gammel skare er avblåst og synlig noen steder på rygger.

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 7 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Mer skyet i ytre strøk. Varierende vindstyrke, tidvis 7m/s, tidvis vindstille.

Faretegn

Rask temperaturstigning Varm vind i dag. Temperaturen økte fra -2 i tregrensa til -0,8 på 1050moh. Mildere i dag enn i går.

Snøprofil

7 cm P RG/FC 1 mm D, 12 cm 4F FC/DF 1 mm D, 35 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm K MFcr D -6,4 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 1 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm

ObsID: 255861

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.02.2021 kl. 11:20

779 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV

Tester

LBT@4cmQ3 Brudd ved middels tilleggsbelastning i tykt lag med nedføyket løs snø, klarer ikke å se kant i dette laget. Får Q3 brudd når setter spadebladet bak blokka og skyver mot meg med stor kraft. Brudd i løsere kantkornlag @70cm som er i ferd med å bli nedbrutt.

Snøprofil

-8 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -6,5 °C @ 30 cm, -6,6 °C @ 40 cm, -6,6 °C @ 50 cm, -6,3 °C @ 70 cm, -5,9 °C @ 80 cm, -5,4 °C @ 90 cm

ObsID: 255819

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.02.2021 kl. 11:11

801 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Løssnøskred med langt utløp
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Avblåst på rygger, snøfokk
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  hilde@svv

Skredfarevurdering

2 Moderat Har gått i NV til V sektor opp til 1050moh. I skogen er snøen fortsatt løs, myke fokksnøflak fra skoggrensa og opp. Ingen skytende sprekker eller drønn observert, og flaka bryter kun rundt skia. Nesten bart på enkelte rygger. Tester på fokksnøflaka viser noen steder Q2 brudd andre steder Q3 ved isolering eller liten dask. Har også observert flere løssnøskred i SØ vendte bratte heng, hvor noen er str 2, lange utløp helt ned i skogen. Usikker på når disse har løsnet. Mer vind vil gi mer pålagring. Mildere temperatur gir mindre temperaturgradient i snøpakka. Liten gradient gjør at kantkorna sakte nedbrytes. Samtidig gir mildere temperaturer svekkelse av bindinger i snødekket. Varslet faregrad er for høy For høy faregrad etter det vi har observert i dag, men ser det er meldt vind utover dagen, og vi observerte også snøfokk

Tester

LBT@4cmQ3 Brudd ved lite dask med spaden. Bruddet går i overgang med blanding av kant og delvis nedbrutt

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ over 1100 moh Vi har observert mange str 1 og noen str 2 (basert på lange utløp)løssnøskred i bratt SØ vendte heng. Løsneområde på 1100 moh men går ned til skogen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Bryter lett, men ikke glatt (Q2)

Snøprofil

4 cm P RG D, 25 cm 4F FC/DFdc Øvre del, 20 cm 1F RGxf 2 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm P FCxr 2 mm D

ObsID: 255821

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.02.2021 kl. 10:00

536 moh

Sigbjørn.Grøthornetsvenner (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sigbjørn.Grøthornetsvenner Kommentar:  Laussnøskred fra Vardehornet, gått nokre småtteri siste dagene, var betydelig større idag på formiddagen enn i går ettermiddag.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sigbjørn.Grøthornetsvenner Kommentar:  Kjente fonnjøl for oss på Sætre, ferske laussnøskred som samla seg til ei større skredtunge ned i aktuelle jøl. Her ser det ut til at det har samla seg ein del snø idag, skredtunga er betydelig lengre ned mot fjorden enn det den var tidligere denne veka, sannsynligvis gått på formiddagen ein gong.

Skredhendelse

16. feb 12:45 (+01:00)

ObsID: 255840

Sunnmøre / STRANDA

Snø

15.02.2021 kl. 16:00

1205 moh

Torgeir Kismul Matre (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torgeir Kismul Matre
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torgeir Kismul Matre

Skredhendelse

15. feb 16:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 1198 moh og sluttet på 1190 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 50 m bred bruddkant Nær rygg Køyrde ned sørvestvendt rygg på rundt 20-25 grader. Løyser ut skred under oss i brattare terreng ca 5-7m frå skikøyrar. Blokktjukkelse på opp til 30cm i skredet. Det var tydeleg fokksnødanning på toppen/ryggen og ca ned til 1100m. Såg ut til at det hadde lasta inn i vest frå aust. Ubunden snø i bekkedal vest for Fossenibba frå ca.1100 moh og heilt ned.

Ulykke/hendelse

Nei. Snø Topptur

ObsID: 255703

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.02.2021 kl. 15:06

770 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mykje teikn på vind. Alt av laus snø har blåst av ryggar og ned på stein og mose. Sørlege vindar, her SV.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot ø. Avblåste ryggar og knausar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Lommer med restar av laussnø F-4F
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Stor variasjon i snøoverflate
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Frå ca 250 3 cm nysnø på hard underlag. Pakka er påvirka av mildvær, opp til i alle fall 400. Varierande snøoverflate over skogen. Restar av laussnø i skjerma lommer, fokksnø (1F-4F) i leheng og avblåst ned på stein på ryggar frå S. Det meste som kunne bli flytta har blitt flytta i løpet av natta. Såg ingen snøfokk på toppane, på tross av ein del vind. Generelt lite snø i høgda (30 -50cm), men masse (fleire meter) i søkk og renner.

Vær

Snø -2 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett regn opp til ca 250, lette snøbyger over. Ca 3cm nysnø på bakken. Ca 6ms på 800, meir i kasta. Overskya og vind frå S.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Alt av laussnø har blitt flytta på, primært mot NØ-NV. Sannsynlegvis er det meir reaksjon i svakt laghøgare opp og lenger inn i regionen med litt kaldare forhold. Str 3 mulig. Skiftande vindretningar vil kunne gje leheng også i fleire sektorar (V -SV) Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Såg ingen ferske skred, men har ikkje meir oversikt enn det eg såg frå dette fjellet i dag.

Tester

ECTN11@10cmQ3 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm F FC 1 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm 4F RG/FC 1 mm D, 10 cm P MF 1 mm M -1 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 35 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255768

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

15.02.2021 kl. 13:00

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Rossetvik (700moh) kl 13:22 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær no og stabile meldinger. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding og øvrige observasjoner i felt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255645

Sunnmøre / Rossetvikane

Snø

15.02.2021 kl. 06:54

35 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 06:54 (+01:00) Snø på FV5890 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255767

Sunnmøre / Volda

Snø

14.02.2021 kl. 17:50

461 moh

Pia@naturguidestudietHVO (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Piaranum
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Piaranum Kommentar:  Islaget som stikker ut
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Piaranum
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Fuktig

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Notater

Lag med store kantkorn på overflaten av snødekket

Tester

LBT@35cmQ3 Brudd ved skarelag av is

ECTX God Ingen utslag

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store S

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S

Snøprofil

3 cm F FC 1 mm M, 30 cm 4F DF 0 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm V, 27 cm 1F RG 0 mm M, 1 cm K IF 1 mm W, 2 cm 4F FC 1 mm W

ObsID: 255509

Sunnmøre / nordsiden Sandhornet

Snø

14.02.2021 kl. 17:13

641 moh

Danielpåtur (Ukjent)

Tester

ECTX God Ikke mulig å få utslag

LBT Ingen utslag, men fikk ett Q3 brudd ved 85cm ved kraftige spark

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra NØ ↙

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Svært vanskelig å løse ut

Snøprofil

10 cm F DF/SH D Øvre del Fant noe begerkrystaller i øvre del av laget. Var minus 15 grader i dette laget og minus 11 grader 10 cm lenger ned, 10 cm 4F RG D, 20 cm 1F RG D, 1 cm 4F FCxr 1 mm D, 9 cm 1F RG D, 35 cm P RG D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 13 cm P RG D, 10 cm P MFcr D-M Flere tynne lag med smuldreskare, 20 cm I IF D-M -15 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -8 °C @ 40 cm, -6 °C @ 70 cm, -3 °C @ 100 cm, -2 °C @ 125 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255513

Sunnmøre / VANYLVEN

Snø

14.02.2021 kl. 13:23

730 moh

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 255410

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 13:12

662 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen små naturlig utløste skred i fersk fokksnø som gikk rundt kl 12

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøfokk fra toppene. Generelt vind fra sør men lokale vindforhold kan danne små flak i alle himmelretninger. Helt ufarlige hvis man ikke er i eksponert terreng eller alternativt hvis de river med seg nok snø til å bli litt større.

ObsID: 255435

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 13:10

904 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunderdal

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 900 moh

ObsID: 255463

Sunnmøre / Volda

Snø

14.02.2021 kl. 13:09

584 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk på Eidskyrkja og Sunndalsnipa. Mindre nordover på Sunnmøre.

ObsID: 255407

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 13:05

1480 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Faretegn

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 255406

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 13:00

893 moh

krzepta (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  krzepta Kommentar:  To skred str. 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  krzepta
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  krzepta
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  krzepta Kommentar:  Lokale områder med fokksnø

Faretegn

Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vind fra sør danner flakk på nordlige sider.

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: To skred str. 1. Naturlig utløst. N/NV. Ca. 20m bred bruddkant. Ca. 900 moh

ObsID: 255514

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 12:30

929 moh

Fiksdal (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT Gikk ikke i brudd

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Ikke nedbør Sol

Snøprofil

15 cm F, 10 cm 4F, 15 cm 1F, 10 cm K, 15 cm P 65 cm snødekke. Gravde på toppen av ryggen/konveks for å se etter svakt lag.

ObsID: 255535

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 11:30

426 moh

Rine (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Rine

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Samler seg snø i nordlig sektor

ObsID: 255379

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 11:22

420 moh

Jornha (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jornha Kommentar:  Små områder med snøfokk

Snødekke

Ikke snøfokk

Vær

-3 °C 4 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Vindkast opp mot 8-10 m/sek

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små områder med fokksnø

ObsID: 255376

Sunnmøre / Volda

Snø

14.02.2021 kl. 10:34

68 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  Bildet viser vind transport på Eidskyrkja / Kyrkjefjellet.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 20% skyer

Skredfarevurdering

Økende skredfare i lesider i høyere strøk pga inntransportert snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind transport i topp områdene

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 255364

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 17:31

708 moh

gyrid@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

113 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -11 °C 2 m/s fra SØ ↖

Skredfarevurdering

2 Moderat ECT hadde ingen utløsning etter 30 slag. Det var vanskelig å komme igjennom snøen. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God

Snøprofil

28 cm F DF, 8 cm 4F RG, 5 cm 4F RG, 11 cm K IF, 14 cm P RG, 16 cm K IF, 16 cm 1F RG, 15 cm K IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255280

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 17:15

704 moh

Marita@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-11 °C 2 m/s

Snøprofil

22 cm F DF, 13 cm 4F RG, 55 cm P RG, 30 cm K IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255284

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 17:04

672 moh

Frida@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Snødekke

113 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr løssnø.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 2 m/s fra SØ ↖

Snøprofil

14 cm F DF, 15 cm 4F RG, 29 cm 1F RG, 12 cm P RG, 18 cm P RG, 25 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255281

Sunnmøre / Fjord

Snø

13.02.2021 kl. 15:53

1032 moh

Per-Ivar (Ukjent)

Skredhendelse

13. feb 16:17 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Personutløst V-vendt Skredet startet på 1029 moh og sluttet på 1029 moh Ubunden snø Brattheng 30-50cm løssnøv i den svært bratte siden samlet seg opp i renna. Ingen personer tatt eller skadet.

ObsID: 255304

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 15:29

460 moh

Marita@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20

Tester

LBT@50cmQ3 Utløsning rett over skarelag, 10 cm fra bakken.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-11 °C 2 m/s

ObsID: 255286

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 15:28

450 moh

Frida@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Mindre snø i skogområde, ingen utslag på test.

Tester

ECTX God

Snødekke

65 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -11 °C 2 m/s fra SØ ↖ Sol

Snøprofil

5 cm F DF, 20 cm 4F RG, 21 cm 1F RG, 19 cm 4F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255278

Sunnmøre / SULA

Snø

13.02.2021 kl. 14:56

427 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Ved enkel skiløpers belastning av snø over 6 dager gammelt skispor, løsner et lag snø fra overflaten og ca 20cm djupt. Åstedet var over 30 grader bratt i testhenget.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Dybdefoto av utløst snølag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Klar lagdeling på utløst flak. Ser ut til å være et lag av rim og/eller ugunstige krystaller på overflata av gjenværende snødekke.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Kl1500 er snøen blitt kram også i ca 420 meters høgde

Snøprofil

ObsID: 255180

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 14:47

848 moh

Henrik@naturguide_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik@naturguide_Hivolda Kommentar:  Flak av fersk vindtransportert nysnø.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden

ObsID: 255300

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 14:30

502 moh

Bat (Ukjent)

Skredhendelse

13. feb 14:30 (+01:00)

Ulykke/hendelse

Nedfart i bratt helling, skiløper utløste skred. To skiløpere ble med skredet ned, ingen skadet. Kom ut på egenhånd. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 255285

Sunnmøre / SULA

Snø

13.02.2021 kl. 14:27

345 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Hittil øvre grense for nylig kramgjort snø overflate.

Notater

Snøoverflata ser ut til å ha vært relativt upåvirka i dette området siste 6 dager, da jeg gikk nøyaktig samme tur sist søndag. I dag har imidlertid lufttemperaturen øka på, nøyaktig i tråd med yr sin prognose.

Snødekke

60 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Fram til kl1330, var snø overflata tørr i sør/sørvestlig eksposisjon fra ca 200 moh. heilt ned til sjøen, tross klar himmel og strålende solskinn fra soloppgang i dag morges. Fra kl 1330 tok sola såpass hard at snøoverflata nå er kram opp til ca 300moh i samme fjellsida

Vær

Ikke nedbør 0 °C 1 m/s fra NØ ↙ Minus 1,8 celsius i solveggen i dag tidlig kø 0900.

ObsID: 255173

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 14:27

485 moh

RS@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødybden er basert på snøskavler som det ble utført test i. Ellers er det lite snø i fjellet

Vær

Ikke nedbør -7 °C 6 m/s

Skredfarevurdering

2 Moderat Fare for skred ved bratte heng med stor tilleggsbelastning. Tørr snø øverst i snødekket, rundt 20cm. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN30@125cmQ3 God Ingen forplantning eller utslag ved ECTN. Brukte spade for å løsne blokken. Løsnet da ved samme dybde som utslaget ved CTN. Stabile forhold i henget for testen, men med mulighet for utløsning ved stor belastning i bratte heng.

CTN Middels Utslag ved 22 slag. Nederst i snødekket, rundt 15cm fra bakken.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Testen ble utførst i N/NV vendt heng.

Snøprofil

15 cm F RG, 15 cm 4F DF, 50 cm P FC, 5 cm K MFcr, 25 cm P FC, 15 cm 4F RG 2 tester knyttet til snøprofilen 125cm / nordvendt snøskavl

ObsID: 255233

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 14:15

1024 moh

JonMMoen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  JonMMoen Kommentar:  Ser skredet i midten av bildet, løsnet ca midtveis i renna.

Skredhendelse

13. feb 14:10 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Skredet startet på 1256 moh og sluttet på 1122 moh I renne eller forsenkning Utløst av brettkjører, første mann ned denne renna.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 255296

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 14:15

997 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@10cmQ2 Flaket skle med minimal tilleggsbelastning

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Meget lokalt. Laget som sprakk opp var kun tilstede på ca 2x2m

Snøprofil

10 cm 4F RG, 15 cm F FC 2 mm, 5 cm 4F RG, 7 cm 1F RG, 3 cm 4F RG, 10 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 4 cm 4F MF, 5 cm K MFcr

ObsID: 255247

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 13:49

1048 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sunderdal Kommentar:  Skredet kan ses i skyggeområdet under toppen

Skredhendelse

13. feb 13:41 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 1049 moh og sluttet på 1031 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 10 cm høy og 15 m bred bruddkant Skål Skredet ble trolig utørst av skikjører. Det går spor inn og ut av området. Skredet gikk der snølaget var veldig tynt. Oppsøkte tilsvarende formasjoner for å se om vi kunne finne skredproblemet . Fant det i veldig lokale områder nær ryggen. Se egen observasjon.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 1% skyer

Ulykke/hendelse

Skredet var relativt ferskt, men det ble ikke bevitnet da skredet gikk. Gikk trolig i morgentimene eller i går Snø

ObsID: 255241

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 13:11

483 moh

Sigrid@naturguidestudietHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sigrid@naturguidestudietHVO20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

4 °C 0 m/s

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Tross ingen utslag på ECT og LBT, var det funn av svake lag i snødekket som gjør at jeg vurderer varslet faregrad som riktig.

Tester

LBT Ingen utslag

ECTX God Ingen utslag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

15 cm F PP 1 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm M, 35 cm P RG 1 mm M, 0,5 cm K IF W, 15 cm 1F MF 2 mm W 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255436

Sunnmøre / Ørsta / Sunnmøre

Snø

13.02.2021 kl. 13:09

511 moh

Olavlofthus (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@120cm Løsnet ved bakken på svært stor tilleggsbelastning

Snødekke

120 cm totalt 0 cm nysnø Tørr Store lokale forskjeller på små områder med fokksnø og større områder med noe vindpåvirket løssnø. Mer vindpåvirket i lavlandet, spesielt på ryggformasjoner. Små lommer med hardere fokksnø sprakk opp med liten tilleggsbelastning ved oppstigning. Oppstikkende steiner på ryggformasjoner

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

5 cm F DF, 20 cm 4F DF, 30 cm P RG, 30 cm 1F RG, 10 cm P RG, 7 cm K IF, 3 cm 1F RG, 15 cm P RG

ObsID: 255299

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 13:00

490 moh

EK@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Ingen utslag på CCT og LBT, var det funn av svake lag i snødekket som gjør at jeg vurderer varslet farevurdering som riktig.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX God Ingen utslag

LBT Ingen utslag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

15 cm F PP 1 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm M, 35 cm P RG 1 mm M, 2 cm K IF W, 15 cm 1F MF 2 mm W 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255508

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 12:00

696 moh

Jonas Hansen - naturguide stud (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jonas Hansen - naturguide stud Kommentar:  Snø overflate
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonas Hansen - naturguide stud Kommentar:  LBT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jonas Hansen - naturguide stud Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonas Hansen - naturguide stud Kommentar:  ECTX
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God Ekstremt stabilt i dette hænget. Intet tyder på at det er muligt at udløse skred.

LBT@85cmQ3 Ingen brud over bakken - selv ved stor tillægsbelastning var der ingen brud. Brugte spade for at få blokken til at løsne sig. Da blokken løsnet sig kom der et nyt brud i blokkenmed dybde på ca. 60 cm - q3 brudflate - her fandt vi både helt og delvist omdannet kantkorn.

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Overflade snøen er tydeligt påvirket af solen om dagen og udstråling om natten

Vær

Ikke nedbør -10 °C fra NV ↘ 5% skyer 2-5 m/s

Snøprofil

10 cm F RG 2 mm D, 25 cm 1F RG 2 mm D, 0,3 cm P MFcr D, 45 cm P RG 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 1F MF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255134

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 12:00

689 moh

mathias@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mathias@naturguideHVO20
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mathias@naturguideHVO20
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mathias@naturguideHVO20 Kommentar:  Måtte bruke spaden bak extended collumntest, hele blokken løsnet til slutt ved bakken

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Ingen nysnø siste 2 uker, men øverste snødekket fortsatt løst. Øverste del av snødekket bærer preg på innstråling av sol på dagen og utstråling på natten.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2,5 m/s fra NV ↘

Skredfarevurdering

1 Liten Fikk ingen resultat på noen tester, meget stabile forhold i gjeldende heng. Med kalde forhold siste ukene har bindingene isnødekket blitt meget gode. Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTX God Ingen brudd, ekstremt stabile forhold

LBT@80cmQ2 God Ingen utslag på liten blokktest, brukte spaden bak blokken for å få løsnet noe.

Snøprofil

10 cm F RG 3 mm M, 25 cm 1F RG 2 mm M, 0,3 cm I MFcr, 45 cm P RG 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 1F FC 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255138

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

13.02.2021 kl. 11:55

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Folkestad (0moh) kl 11:55

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt ver. . Uforandret skredfare neste døgn: Framleis stabilt ver er meldt. .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255117

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org