Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 15.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk vindtransportert snø, den hviler på et svakt underlag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra sørøst første del av mandagen ventes å flytte på løs snø og danne fokksnøflak i leheng. Disse legger seg over et lag av kantkornet snø og overflaterim og vil derfor være ustabile. Også eldre fokksnø i andre himmelretninger er ustabil, og fjernutløsning kan være mulig. Flak som ligger på rim eller kantkorn stabiliseres svært sakte.
Vinden har lagt opp myke fokksnøflak i leområder over tregrensen. Fokksnøflakene har lagt seg over rim og kantkorn. I mindre vindutsatte områder ligger det fremdeles rim og kantkorn i overflaten. Det gamle snødekket består av fokksnøflak av varierende hardhet, skare og kantkorn. I bratte solsider er snøen mange steder nå påvirket av solen. Det er fortsatt mange steder lite såle i terrenget.
Det er to relevante svake lag. Det mest kritiske er kantkornlag og rim i overflaten som stedvis er dekket av innblåst fokksnø. Det er også observert vedvarende svake lag med kantkorn over skare dypere i snødekket, men disse er nå vanskeligere å påvirke. Der kantkorn er observert under skare, er laget ofte tykkere.
Det ble lørdag meldt inn flere skiløperutløste flakskred rundtom i regionen der flak av vindtransportert snø løsner på vedvarende svake lag av kantkorn/rim nær overflaten.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-19 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

15.02.2021 kl. 16:00

1205 moh

Torgeir Kismul Matre (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torgeir Kismul Matre
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torgeir Kismul Matre

Ulykke/hendelse

Nei. Snø Topptur

Skredhendelse

15. feb 16:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 1198 moh og sluttet på 1190 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 50 m bred bruddkant Nær rygg Køyrde ned sørvestvendt rygg på rundt 20-25 grader. Løyser ut skred under oss i brattare terreng ca 5-7m frå skikøyrar. Blokktjukkelse på opp til 30cm i skredet. Det var tydeleg fokksnødanning på toppen/ryggen og ca ned til 1100m. Såg ut til at det hadde lasta inn i vest frå aust. Ubunden snø i bekkedal vest for Fossenibba frå ca.1100 moh og heilt ned.

ObsID: 255703

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.02.2021 kl. 15:06

770 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mykje teikn på vind. Alt av laus snø har blåst av ryggar og ned på stein og mose. Sørlege vindar, her SV.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot ø. Avblåste ryggar og knausar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Lommer med restar av laussnø F-4F
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Stor variasjon i snøoverflate
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett regn opp til ca 250, lette snøbyger over. Ca 3cm nysnø på bakken. Ca 6ms på 800, meir i kasta. Overskya og vind frå S.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Tester

ECTN11@10cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Alt av laussnø har blitt flytta på, primært mot NØ-NV. Sannsynlegvis er det meir reaksjon i svakt laghøgare opp og lenger inn i regionen med litt kaldare forhold. Str 3 mulig. Skiftande vindretningar vil kunne gje leheng også i fleire sektorar (V -SV) Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Frå ca 250 3 cm nysnø på hard underlag. Pakka er påvirka av mildvær, opp til i alle fall 400. Varierande snøoverflate over skogen. Restar av laussnø i skjerma lommer, fokksnø (1F-4F) i leheng og avblåst ned på stein på ryggar frå S. Det meste som kunne bli flytta har blitt flytta i løpet av natta. Såg ingen snøfokk på toppane, på tross av ein del vind. Generelt lite snø i høgda (30 -50cm), men masse (fleire meter) i søkk og renner.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Såg ingen ferske skred, men har ikkje meir oversikt enn det eg såg frå dette fjellet i dag.

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm F FC 1 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm 4F RG/FC 1 mm D, 10 cm P MF 1 mm M -1 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 35 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255768

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

15.02.2021 kl. 13:00

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Rossetvik (700moh) kl 13:22 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær no og stabile meldinger. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding og øvrige observasjoner i felt.

ObsID: 255645

Sunnmøre / Rossetvikane

Snø

15.02.2021 kl. 06:54

35 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

15. feb 06:54 (+01:00) Snø på FV5890 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 255767

Sunnmøre / Volda

Snø

14.02.2021 kl. 17:50

461 moh

Pia@naturguidestudietHVO (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Piaranum
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Piaranum Kommentar:  Islaget som stikker ut
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Piaranum
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet

Tester

LBT@35cmQ3 Brudd ved skarelag av is

ECTX God Ingen utslag

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store S

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Fuktig

Notater

Lag med store kantkorn på overflaten av snødekket

Snøprofil

3 cm F FC 1 mm M, 30 cm 4F DF 0 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm V, 27 cm 1F RG 0 mm M, 1 cm K IF 1 mm W, 2 cm 4F FC 1 mm W

ObsID: 255509

Sunnmøre / nordsiden Sandhornet

Snø

14.02.2021 kl. 17:13

641 moh

Danielpåtur (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra NØ ↙

Tester

ECTX God Ikke mulig å få utslag

LBT Ingen utslag, men fikk ett Q3 brudd ved 85cm ved kraftige spark

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Svært vanskelig å løse ut

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

10 cm F DF/SH D Øvre del Fant noe begerkrystaller i øvre del av laget. Var minus 15 grader i dette laget og minus 11 grader 10 cm lenger ned, 10 cm 4F RG D, 20 cm 1F RG D, 1 cm 4F FCxr 1 mm D, 9 cm 1F RG D, 35 cm P RG D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 13 cm P RG D, 10 cm P MFcr D-M Flere tynne lag med smuldreskare, 20 cm I IF D-M -15 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -8 °C @ 40 cm, -6 °C @ 70 cm, -3 °C @ 100 cm, -2 °C @ 125 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255513

Sunnmøre / VANYLVEN

Snø

14.02.2021 kl. 13:23

730 moh

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 255410

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 13:12

662 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen små naturlig utløste skred i fersk fokksnø som gikk rundt kl 12

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøfokk fra toppene. Generelt vind fra sør men lokale vindforhold kan danne små flak i alle himmelretninger. Helt ufarlige hvis man ikke er i eksponert terreng eller alternativt hvis de river med seg nok snø til å bli litt større.

ObsID: 255435

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 13:10

904 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunderdal

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 900 moh

ObsID: 255463

Sunnmøre / Volda

Snø

14.02.2021 kl. 13:09

584 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk på Eidskyrkja og Sunndalsnipa. Mindre nordover på Sunnmøre.

ObsID: 255407

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 13:05

1480 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Faretegn

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 255406

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 13:00

893 moh

krzepta (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  krzepta Kommentar:  To skred str. 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  krzepta
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  krzepta
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  krzepta Kommentar:  Lokale områder med fokksnø

Faretegn

Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vind fra sør danner flakk på nordlige sider.

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: To skred str. 1. Naturlig utløst. N/NV. Ca. 20m bred bruddkant. Ca. 900 moh

ObsID: 255514

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 12:30

929 moh

Fiksdal (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør Sol

Tester

LBT Gikk ikke i brudd

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Snøprofil

15 cm F, 10 cm 4F, 15 cm 1F, 10 cm K, 15 cm P 65 cm snødekke. Gravde på toppen av ryggen/konveks for å se etter svakt lag.

ObsID: 255535

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 11:30

426 moh

Rine (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Rine

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Samler seg snø i nordlig sektor

ObsID: 255379

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.02.2021 kl. 11:22

420 moh

Jornha (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jornha Kommentar:  Små områder med snøfokk

Vær

-3 °C 4 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Vindkast opp mot 8-10 m/sek

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små områder med fokksnø

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 255376

Sunnmøre / Volda

Snø

14.02.2021 kl. 10:34

68 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  Bildet viser vind transport på Eidskyrkja / Kyrkjefjellet.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 20% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind transport i topp områdene

Skredfarevurdering

Økende skredfare i lesider i høyere strøk pga inntransportert snø.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 255364

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 17:31

708 moh

gyrid@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -11 °C 2 m/s fra SØ ↖

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat ECT hadde ingen utløsning etter 30 slag. Det var vanskelig å komme igjennom snøen. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

113 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Snøprofil

28 cm F DF, 8 cm 4F RG, 5 cm 4F RG, 11 cm K IF, 14 cm P RG, 16 cm K IF, 16 cm 1F RG, 15 cm K IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255280

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 17:15

704 moh

Marita@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-11 °C 2 m/s

Tester

ECTX God

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

22 cm F DF, 13 cm 4F RG, 55 cm P RG, 30 cm K IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255284

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 17:04

672 moh

Frida@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -11 °C 2 m/s fra SØ ↖

Tester

ECTX God

Snødekke

113 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr løssnø.

Snøprofil

14 cm F DF, 15 cm 4F RG, 29 cm 1F RG, 12 cm P RG, 18 cm P RG, 25 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255281

Sunnmøre / Fjord

Snø

13.02.2021 kl. 15:53

1032 moh

Per-Ivar (Ukjent)

Skredhendelse

13. feb 16:17 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Personutløst V-vendt Skredet startet på 1029 moh og sluttet på 1029 moh Ubunden snø Brattheng 30-50cm løssnøv i den svært bratte siden samlet seg opp i renna. Ingen personer tatt eller skadet.

ObsID: 255304

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 15:29

460 moh

Marita@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Marita@naturguidehvo20

Vær

-11 °C 2 m/s

Tester

LBT@50cmQ3 Utløsning rett over skarelag, 10 cm fra bakken.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 255286

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 15:28

450 moh

Frida@naturguidehvo20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -11 °C 2 m/s fra SØ ↖ Sol

Tester

ECTX God

Snødekke

65 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Notater

Mindre snø i skogområde, ingen utslag på test.

Snøprofil

5 cm F DF, 20 cm 4F RG, 21 cm 1F RG, 19 cm 4F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255278

Sunnmøre / SULA

Snø

13.02.2021 kl. 14:56

427 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Ved enkel skiløpers belastning av snø over 6 dager gammelt skispor, løsner et lag snø fra overflaten og ca 20cm djupt. Åstedet var over 30 grader bratt i testhenget.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Dybdefoto av utløst snølag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Klar lagdeling på utløst flak. Ser ut til å være et lag av rim og/eller ugunstige krystaller på overflata av gjenværende snødekke.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Kl1500 er snøen blitt kram også i ca 420 meters høgde

Snøprofil

ObsID: 255180

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 14:47

848 moh

Henrik@naturguide_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik@naturguide_Hivolda Kommentar:  Flak av fersk vindtransportert nysnø.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden

ObsID: 255300

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 14:30

502 moh

Bat (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Nedfart i bratt helling, skiløper utløste skred. To skiløpere ble med skredet ned, ingen skadet. Kom ut på egenhånd. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

13. feb 14:30 (+01:00)

ObsID: 255285

Sunnmøre / SULA

Snø

13.02.2021 kl. 14:27

345 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Hittil øvre grense for nylig kramgjort snø overflate.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 1 m/s fra NØ ↙ Minus 1,8 celsius i solveggen i dag tidlig kø 0900.

Snødekke

60 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Fram til kl1330, var snø overflata tørr i sør/sørvestlig eksposisjon fra ca 200 moh. heilt ned til sjøen, tross klar himmel og strålende solskinn fra soloppgang i dag morges. Fra kl 1330 tok sola såpass hard at snøoverflata nå er kram opp til ca 300moh i samme fjellsida

Notater

Snøoverflata ser ut til å ha vært relativt upåvirka i dette området siste 6 dager, da jeg gikk nøyaktig samme tur sist søndag. I dag har imidlertid lufttemperaturen øka på, nøyaktig i tråd med yr sin prognose.

ObsID: 255173

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 14:27

485 moh

RS@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7 °C 6 m/s

Tester

ECTN30@125cmQ3 God Ingen forplantning eller utslag ved ECTN. Brukte spade for å løsne blokken. Løsnet da ved samme dybde som utslaget ved CTN. Stabile forhold i henget for testen, men med mulighet for utløsning ved stor belastning i bratte heng.

CTN Middels Utslag ved 22 slag. Nederst i snødekket, rundt 15cm fra bakken.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Testen ble utførst i N/NV vendt heng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fare for skred ved bratte heng med stor tilleggsbelastning. Tørr snø øverst i snødekket, rundt 20cm. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødybden er basert på snøskavler som det ble utført test i. Ellers er det lite snø i fjellet

Snøprofil

15 cm F RG, 15 cm 4F DF, 50 cm P FC, 5 cm K MFcr, 25 cm P FC, 15 cm 4F RG 2 tester knyttet til snøprofilen 125cm / nordvendt snøskavl

ObsID: 255233

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 14:15

1024 moh

JonMMoen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  JonMMoen Kommentar:  Ser skredet i midten av bildet, løsnet ca midtveis i renna.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

13. feb 14:10 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Skredet startet på 1256 moh og sluttet på 1122 moh I renne eller forsenkning Utløst av brettkjører, første mann ned denne renna.

ObsID: 255296

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 14:15

997 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Meget lokalt. Laget som sprakk opp var kun tilstede på ca 2x2m

Tester

LBT@10cmQ2 Flaket skle med minimal tilleggsbelastning

Snøprofil

10 cm 4F RG, 15 cm F FC 2 mm, 5 cm 4F RG, 7 cm 1F RG, 3 cm 4F RG, 10 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 4 cm 4F MF, 5 cm K MFcr

ObsID: 255247

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2021 kl. 13:49

1048 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sunderdal Kommentar:  Skredet kan ses i skyggeområdet under toppen

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 1% skyer

Ulykke/hendelse

Skredet var relativt ferskt, men det ble ikke bevitnet da skredet gikk. Gikk trolig i morgentimene eller i går Snø

Skredhendelse

13. feb 13:41 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 1049 moh og sluttet på 1031 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 10 cm høy og 15 m bred bruddkant Skål Skredet ble trolig utørst av skikjører. Det går spor inn og ut av området. Skredet gikk der snølaget var veldig tynt. Oppsøkte tilsvarende formasjoner for å se om vi kunne finne skredproblemet . Fant det i veldig lokale områder nær ryggen. Se egen observasjon.

ObsID: 255241

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 13:11

483 moh

Sigrid@naturguidestudietHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sigrid@naturguidestudietHVO20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

4 °C 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT Ingen utslag

ECTX God Ingen utslag

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Tross ingen utslag på ECT og LBT, var det funn av svake lag i snødekket som gjør at jeg vurderer varslet faregrad som riktig.

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

15 cm F PP 1 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm M, 35 cm P RG 1 mm M, 0,5 cm K IF W, 15 cm 1F MF 2 mm W 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255436

Sunnmøre / Ørsta / Sunnmøre

Snø

13.02.2021 kl. 13:09

511 moh

Olavlofthus (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@120cm Løsnet ved bakken på svært stor tilleggsbelastning

Snødekke

120 cm totalt 0 cm nysnø Tørr Store lokale forskjeller på små områder med fokksnø og større områder med noe vindpåvirket løssnø. Mer vindpåvirket i lavlandet, spesielt på ryggformasjoner. Små lommer med hardere fokksnø sprakk opp med liten tilleggsbelastning ved oppstigning. Oppstikkende steiner på ryggformasjoner

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F DF, 20 cm 4F DF, 30 cm P RG, 30 cm 1F RG, 10 cm P RG, 7 cm K IF, 3 cm 1F RG, 15 cm P RG

ObsID: 255299

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 13:00

490 moh

EK@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Ingen utslag

LBT Ingen utslag

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Ingen utslag på CCT og LBT, var det funn av svake lag i snødekket som gjør at jeg vurderer varslet farevurdering som riktig.

Snødekke

90 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm F PP 1 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm M, 35 cm P RG 1 mm M, 2 cm K IF W, 15 cm 1F MF 2 mm W 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255508

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 12:00

696 moh

Jonas Hansen - naturguide stud (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jonas Hansen - naturguide stud Kommentar:  Snø overflate
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonas Hansen - naturguide stud Kommentar:  LBT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jonas Hansen - naturguide stud Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonas Hansen - naturguide stud Kommentar:  ECTX
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10 °C fra NV ↘ 5% skyer 2-5 m/s

Tester

ECTX God Ekstremt stabilt i dette hænget. Intet tyder på at det er muligt at udløse skred.

LBT@85cmQ3 Ingen brud over bakken - selv ved stor tillægsbelastning var der ingen brud. Brugte spade for at få blokken til at løsne sig. Da blokken løsnet sig kom der et nyt brud i blokkenmed dybde på ca. 60 cm - q3 brudflate - her fandt vi både helt og delvist omdannet kantkorn.

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Overflade snøen er tydeligt påvirket af solen om dagen og udstråling om natten

Snøprofil

10 cm F RG 2 mm D, 25 cm 1F RG 2 mm D, 0,3 cm P MFcr D, 45 cm P RG 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 1F MF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255134

Sunnmøre / Volda

Snø

13.02.2021 kl. 12:00

689 moh

mathias@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mathias@naturguideHVO20
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mathias@naturguideHVO20
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mathias@naturguideHVO20 Kommentar:  Måtte bruke spaden bak extended collumntest, hele blokken løsnet til slutt ved bakken

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2,5 m/s fra NV ↘

Tester

ECTX God Ingen brudd, ekstremt stabile forhold

LBT@80cmQ2 God Ingen utslag på liten blokktest, brukte spaden bak blokken for å få løsnet noe.

Skredfarevurdering

1 Liten Fikk ingen resultat på noen tester, meget stabile forhold i gjeldende heng. Med kalde forhold siste ukene har bindingene isnødekket blitt meget gode. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Ingen nysnø siste 2 uker, men øverste snødekket fortsatt løst. Øverste del av snødekket bærer preg på innstråling av sol på dagen og utstråling på natten.

Snøprofil

10 cm F RG 3 mm M, 25 cm 1F RG 2 mm M, 0,3 cm I MFcr, 45 cm P RG 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 1F FC 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255138

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

13.02.2021 kl. 11:55

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Folkestad (0moh) kl 11:55

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt ver. . Uforandret skredfare neste døgn: Framleis stabilt ver er meldt. .

ObsID: 255117

Sunnmøre / Volda

Snø

12.02.2021 kl. 17:32

440 moh

PA@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Peder Aspenes
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Peder Aspenes

Vær

-8 °C 3 m/s fra NØ ↙

Tester

CTN God

ECTN25@30cmQ3 God

Skredproblem

Ukjent

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut

Skredfarevurdering

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Snøprofil

15 cm F PP, 15 cm 4F DF, 1 cm K MFcr, 25 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 5 cm 4F MF

ObsID: 255205

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

12.02.2021 kl. 16:05

679 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  2 stk str 1 skred, trolig fra forrige torsdag/fredag. Nordvestsida på Revsdalshornet.

Notater

ObsID: 254992

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

12.02.2021 kl. 14:04

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Steinsvik (0moh) kl 14:06

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt vær. Lite snø i fjella.. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding og øvrige observasjoner .

ObsID: 254969

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.02.2021 kl. 13:40

1096 moh

Peder Nilsen (Ukjent)

Tester

LBT@30cmQ3 Bruddet gikk på trolig nedføyket nysnø. Stor tilleggsbelastning.

Snødekke

305 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 255037

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.02.2021 kl. 12:17

1150 moh

pyrat (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  pyrat

Tester

CTH28@15cmQ2 God 5cm fokksnø lag på toppen av kantkorn lag ellers stabil.

Skredfarevurdering

2 Moderat

ObsID: 254986

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.02.2021 kl. 12:15

682 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sunderdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT Ingen brudd

ECTX God

CTH30@35cmQ3 God

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F, 9 cm 4F, 1 cm 1F, 5 cm 4F, 5 cm 1F, 5 cm 4F, 5 cm P, 3 cm 4F, 5 cm 1F, 30 cm K -14,4 °C @ 0 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7,4 °C @ 35 cm, -3,3 °C @ 90 cm, -2,6 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofil ble gravd i en liten le formasjon som gir stor pålasting når vinden har blåst fra sør den siste tiden

ObsID: 254994

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.02.2021 kl. 12:08

682 moh

Sunderdal (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sunderdal

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra S ↑

ObsID: 254922

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org